Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberské listy

Žamberské listy
- čtrnáctideník, periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno MK ČR E 12836
- odpovědná redaktorka Monika Škodová
- Redakční rada
- tel.: 465 670 305, 775 709 005.
- termíny uzávěrek a distribuce
- Pravidla pro vydávání ŽL a ceník inzerce
Ročníky:
2021  ·  2020  ·  2019  ·  2018  ·  2017  ·  2016  ·  2015  ·  2014  ·  2013  ·  2012  ·  2011  ·  2010  ·  2009  ·  2008  ·  2007  ·  2006  ·  2005  ·  2004  ·  2003  · 

Žamberské listy č. 21/17

Pozvánka na novoroční ohňostroj, oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky, studijní pobyt v Rice Lake, termíny svozu odpadů, provozní doba MěÚ, investice města: Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk, dotace 2018, Rozsvícení vánočního stromu
Žamberské listy č. 21/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 21/2017 | soubor: 36154.doc | velikost: 0.5 MB Dokument: Žamberské listy č. 21/2017 | soubor: 36155.pdf | velikost: 4.28 MB Dokument: Žamberské listy č. 21/2017 - příloha | soubor: 36156.pdf | velikost: 0.12 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 18.12.2017


Žamberské listy č. 20/17

Přerušení výstavby PPO, výzva k nominacím na Talent 2017, investice města - ZŠ 28. října 581, Přivaděče chce kraj začít stavět už příští rok, žamberský advent, vánoční koncerty CORALE, úspěchy karate Shotokan Ryu
Žamberské listy č. 20/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 20/2017 | soubor: 35997.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Žamberské listy č. 20/2017 | soubor: 35998.pdf | velikost: 5.45 MB Dokument: Žamberské listy č. 20/2017 | soubor: 35999.pdf | velikost: 0.17 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 30.11.2017


Žamberské listy č. 19/17

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, investice města - parkoviště u sokolovny a dřevěná lávka, přerušení výstavba PPO, Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, vyhodnocení fotosoutěže, divadelní předplatné 2018, Cena města Žamberka 2017, Erasmus+, slavnost dýní
Žamberské listy č. 19/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 19/2017 | soubor: 35745.doc | velikost: 0.37 MB Dokument: Žamberské listy č. 19/2017 | soubor: 35746.pdf | velikost: 3.73 MB Dokument: Žamberské listy č. 19/2017 - příloha | soubor: 35747.pdf | velikost: 0.08 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 15.11.2017


Žamberské listy č. 18/17

Připravované změny ve vydávání osobních dokladů, investice města - most do Polska, vyhodnocení fotosoutěže, Slet akordeonistů, Konzum vybavil učebnu pro prodavače za 350 tisíc
Žamberské listy č. 18/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 18/2017 | soubor: 35619.docx | velikost: 0.11 MB Dokument: Žamberské listy č. 18/2017 | soubor: 35621.pdf | velikost: 4.6 MB Dokument: Žamberské listy č. 18/2017 - příloha | soubor: 35622.pdf | velikost: 0.07 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 02.11.2017


Žamberské listy č. 17/17

Stavba roku 2017 v Pardubickém kraji, Informace k výstavbě PPO, Výzva – Vánoční výstava, Dvojitá dávka ochotníků
Žamberské listy č. 17/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 17/2017 | soubor: 35269.doc | velikost: 0.37 MB Dokument: Žamberské listy č. 17/2017 | soubor: 35270.pdf | velikost: 4.78 MB Dokument: Žamberské listy č. 17/2017 - příloha | soubor: 35271.pdf | velikost: 0.23 MB
Vanický Zdeněk, dne 13.10.2017


Žamberské listy č. 16/17

Pozvánka na vzpomínkový akt u příležitosti 73. výročí příchodu paraskupiny BARIUM do Žamberka, Fotosoutěž PODZIMNÍ ŽAMBERK, Cena města Žamberka 2017
pondělí 30. října od 18 hodin v Divišově divadle, Zahradní kompostéry pro domácnosti
Žamberské listy č. 16/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 16/2017 | soubor: 35145.doc | velikost: 0.36 MB Dokument: Žamberské listy č. 16/2017 | soubor: 35146.pdf | velikost: 4.15 MB Dokument: Žamberské listy č. 16/2017 - příloha | soubor: 35147.pdf | velikost: 0.07 MB
Vanický Zdeněk, dne 02.10.2017


Žamberské listy č. 15/17

Město Žamberk bezplatně převádí nádoby na sběr bioodpadů svým občanům, Obnova nátěru komínu U Žirafy, Venkov dostane šanci získat další prostředky z krajského rozpočtu, Erudio otevřelo novou školní budovu, Ohlédnutí za (nejen) divadelním festivalem Ejhle, loutka
Žamberské listy č. 15/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č.15/2017 | soubor: 34859.doc | velikost: 0.32 MB Dokument: Žamberské listy č.15/2017 | soubor: 34860.pdf | velikost: 3.78 MB Dokument: Žamberské listy č.15/2017 - příloha | soubor: 34861.pdf | velikost: 0.12 MB
Vanický Zdeněk, dne 18.09.2017


Žamberské listy č. 14/17

Kanoisté vyjeli senzační titul Mistra Evropy, Fotosoutěž PODZIMNÍ ŽAMBERK, Finanční zdraví Žamberka je hodnocené známkou "A", tedy výborné, Volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Žamberské listy č. 14/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 14/2107 | soubor: 34650.doc | velikost: 0.34 MB Dokument: Žamberské listy č. 14/2017 | soubor: 34651.pdf | velikost: 5.53 MB Dokument: Žamberské listy č. 14/2017 - příloha | soubor: 34652.pdf | velikost: 0.23 MB
Vanický Zdeněk, dne 04.09.2017


Žamberské listy č. 13/17

Náměstkyně MPSV Jana Hanzlíková navštívila Žamberk, Proč kameny a proč růže?, Cena města Žamberka 2017, Výstavba PPO k 20.7.2017, Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, Otevření nové proktologické poradny na chirurgii v Žamberku
Žamberské listy č. 13/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 13/2017 | soubor: 34475.doc | velikost: 0.44 MB Dokument: Žamberské listy č. 13/2017 | soubor: 34476.pdf | velikost: 4.99 MB Dokument: Žamberské listy č. 13/2017 - příloha | soubor: 34477.pdf | velikost: 0.17 MB
Vanický Zdeněk, dne 04.08.2017


Žamberské listy č. 12/17

Orlická brána 2017, Žamberská akademie volného času, Cena města Žamberka 2017, Starostové měst Evropského svazku navštívili Žamberk
Žamberské listy č. 12/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 12/2017 | soubor: 34081.doc | velikost: 0.39 MB Dokument: Žamberské listy č. 12/2017 | soubor: 34082.pdf | velikost: 5.44 MB Dokument: Žamberské listy č. 12/2017 - příloha | soubor: 34083.pdf | velikost: 0.69 MB
Vanický Zdeněk, dne 04.07.2017


Žamberské listy č. 11/17

Poděkování Jiřímu Mencákovi za reprezentaci města Žamberka, Cena města Žamberka 2017, Starostové měst Evropského svazku navštívili Žamberk, Přírodovědná vycházka po Žamberku
Žamberské listy č. 11/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 11/2017 | soubor: 33839.doc | velikost: 0.31 MB Dokument: Žamberské listy č. 11/2017 | soubor: 33840.pdf | velikost: 2.92 MB Dokument: Žamberské listy č. 11/2017 - příloha | soubor: 33841.pdf | velikost: 0.35 MB
Vanický Zdeněk, dne 19.06.2017


Žamberské listy č. 10/17

Návštěva starostů z Evropského svazku měst, Žamberk navštívila delegace z polského Dolnoslezského vojvodství v doprovodu radní Pardubického kraje Mgr. Hany Štěpánové, Ukončení projektu z grantu Norských fondů, Dětský pěvecký sbor z lotyšské Dundagy v Žamberku
Žamberské listy č. 10/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 10/2017 | soubor: 33655.doc | velikost: 0.39 MB Dokument: Žamberské listy č. 10/2017 | soubor: 33656.pdf | velikost: 8.31 MB Dokument: Žamberské listy č. 10/2017 - příloha | soubor: 33657.pdf | velikost: 0.14 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.06.2017


Žamberské listy č. 09/17

Den vítězství – vzpomínka na konec druhé světové války, Perníková popelnice za rok 2016 - ocenění systému ASEKOL, Výstavba PPO k 5.5.2017, Návštěva starostů z Evropského svazku měst
Žamberské listy č. 09/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 09/2017 | soubor: 33339.doc | velikost: 0.36 MB Dokument: Žamberské listy č. 09/2017 | soubor: 33340.pdf | velikost: 4.58 MB Dokument: Žamberské listy č. 09/2017 - příloha | soubor: 33341.pdf | velikost: 0.08 MB
Vanický Zdeněk, dne 12.05.2017


Žamberské listy č. 08/17

Zveme vás na Povídání o českém biatlonu, Spolek divadelních ochotníků Diviš se loučí s komedií Ženitba, Ohlédnutí za Nocí s Andersenem
Žamberské listy č. 08/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 08/2017 | soubor: 33231.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Žamberské listy č. 08/2017 | soubor: 33232.pdf | velikost: 3.78 MB Dokument: Žamberské listy č. 08/2017 - příloha | soubor: 33233.pdf | velikost: 0.77 MB
Vanický Zdeněk, dne 28.04.2017


Žamberské listy č. 07/17

Majáles 2017, Informace z programu zlepšování kvality ovzduší, Vyhodnocení fotosoutěže "Zaimní Žamberk", Informace k zahájené výstavbě protipovodňových opatření (PPO) v Žamberku, Tyršova rozhledna slaví své výročí, První ročník benefičního festivalu Harriet Parish
Žamberské listy č. 07/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 07/2017 | soubor: 33121.doc | velikost: 0.39 MB Dokument: Žamberské listy č. 07/2017 | soubor: 33122.pdf | velikost: 3.68 MB Dokument: Žamberské listy č. 07/2017 - příloha | soubor: 33123.pdf | velikost: 0.07 MB
Vanický Zdeněk, dne 13.04.2017


Žamberské listy č. 06/17

Město Žamberk se představilo na veletrhu Infotour a cykloturistika, Informace o zahájení stavby PPO, Investice města - Šatna ZŠ 28. října
dodatečná hydroizolace obvodové stěny, výměna oken, Město Žamberk v současné době pořizuje územní studie pro významné lokality bydlení na území města
Žamberské listy č. 06/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 06/2017 | soubor: 33045.doc | velikost: 0.33 MB Dokument: Žamberské listy č. 06/2017 | soubor: 33046.pdf | velikost: 2.87 MB Dokument: Žamberské listy č. 06/2017 - příloha | soubor: 33047.pdf | velikost: 0.07 MB
Vanický Zdeněk, dne 09.04.2017


Žamberské listy č. 05/17

Vynášení Morany, Investice města - Divišovo divadlo - foyer, Povodňová beseda k PPO, Stavba PPO připravena, Talent 2016, Masopust v Žamberku,
Žamberské listy č. 05/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 05/2017 | soubor: 32807.doc | velikost: 0.41 MB Dokument: Žamberské listy č. 05/2017 | soubor: 32808.pdf | velikost: 3.89 MB Dokument: Žamberské listy č. 05/2017 - příloha | soubor: 32809.pdf | velikost: 0.13 MB
Vanický Zdeněk, dne 14.03.2017


Žamberské listy č. 04/17

Výstavba PPO, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Žamberk má schválený Plán odpadového hospodářství do r. 2025, Zimní sportovní den na Gymnáziu Žamberk
Žamberské listy č. 04/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 04/2017 | soubor: 32755.doc | velikost: 0.24 MB Dokument: Žamberské listy č. 04/2017 | soubor: 32756.pdf | velikost: 1.87 MB Dokument: Žamberské listy č. 04/2017 - příloha | soubor: 32757.pdf | velikost: 0.84 MB
Vanický Zdeněk, dne 01.03.2017


Žamberské listy č. 03/17

Talent 2016, Povodňová beseda - seznámení s projektem, Přátelské novoroční setkání zástupců samosprávy, ředitelů příspěvkových organizací a zástupců firem, Nové kolo fotosouteže, Město Žamberk má schválený Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016-2017
Žamberské listy č. 03/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 03/2017 | soubor: 32656.doc | velikost: 0.32 MB Dokument: Žamberské listy č. 03/2017 | soubor: 32657.pdf | velikost: 2.98 MB Dokument: Žamberské listy č. 03/2017 - příloha | soubor: 32658.pdf | velikost: 0.09 MB
Vanický Zdeněk, dne 19.02.2017


Žamberské listy č. 02/17

6. Žamberský masopust, Poděkování veliteli výjezdové jednotky SDH Žamberk Milanu Červovi, Informace z jednání k aktualizaci „Memoranda o přivaděčích k D35", Město Žamberk uctilo památku hrdinů odboje
Žamberské listy č. 02/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 02/2017 | soubor: 32569.doc | velikost: 0.34 MB Dokument: Žamberské listy č. 02/2017 | soubor: 32570.pdf | velikost: 3 MB Dokument: Žamberské listy č. 02/2017 - příloha | soubor: 32571.pdf | velikost: 0.16 MB
Vanický Zdeněk, dne 01.02.2017


Žamberské listy č. 01/17

Informace z porady starostů měst a obcí, Nové kolo fotosoutěže – Zimní Žamberk, DOTACE 2017, Oprava opěrné zdi dokončena, Za Vladimírem Chládkem
Žamberské listy č. 01/17 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 01 | soubor: 32452.doc | velikost: 0.47 MB Dokument: Žamberské listy č. 01 | soubor: 32453.pdf | velikost: 2.63 MB Dokument: Žamberské listy č. 01 - příloha | soubor: 32454.pdf | velikost: 0.43 MB
Vanický Zdeněk, dne 16.01.2017

Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka