Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberské listy

Žamberské listy
- čtrnáctideník, periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno MK ČR E 12836
- odpovědná redaktorka Monika Škodová
- Redakční rada
- tel.: 465 670 305, 775 709 005.
- termíny uzávěrek a distribuce
- Pravidla pro vydávání ŽL a ceník inzerce
Ročníky:
2021  ·  2020  ·  2019  ·  2018  ·  2017  ·  2016  ·  2015  ·  2014  ·  2013  ·  2012  ·  2011  ·  2010  ·  2009  ·  2008  ·  2007  ·  2006  ·  2005  ·  2004  ·  2003  · 

Žamberské listy č. 21/05

Z obsahu: Žamberské proměny 19. - "Průtah městem II.etapa - křižovatka na silnici I/11", Předplatné Žamberských listů, Mládežnické projekty, Část objektu Orlických kasáren má další nové majitele, Vodovody a kanalizace Žamberk v roce 2006, Výherci aneb soutěž "Malujte rozhlednu", atd.
Žamberské listy č. 21/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457681773338d.doc | velikost: 0.25 MB Dokument: Listy | soubor: 0457681977b9f6.pdf | velikost: 3.99 MB
Vanický Zdeněk, dne 06.12.2006


Žamberské listy č. 20/05

Z obsahu: Žamberské proměny 18. - "Průtah městem II. etapa - přes areál ČSAD", Corale nahrávaly nové CD, Jak žijeme v penzionu, Otakar Sedloň - malíř našeho regionu, XV.Folkové vánoce ... jubilejní, atd.
Žamberské listy č. 20/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045768116ec59a.doc | velikost: 0.28 MB Dokument: Listy | soubor: 04576814eb7231.pdf | velikost: 3.22 MB
Vanický Zdeněk, dne 06.12.2006


Žamberské listy č. 19/05

Z obsahu: Žamberské proměny 17. - "Masarykovo náměstí, horní část", Městská doprava na podměstí, Dobří lidé ještě žijí aneb dejme dětem šanci, Státní svátek 28. října, Z redakční pošty - Spravedlivé losování?, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, atd.
Žamberské listy č. 19/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045767d6e659b0.doc | velikost: 0.43 MB
Vanický Zdeněk, dne 06.12.2006


Žamberské listy č. 18/05

Z obsahu: Žamberské proměny 16. - "Masarykovo náměstí , střed a jeho dolní část", Ing. Michal Rabas v Žamberku, Farní tábor: Expedice Králíky 2005, Z redakční pošty: Příběh s orientačními mapami, atd.
Žamberské listy č. 18/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045767d1fcf2bb.doc | velikost: 0.34 MB Dokument: Listy | soubor: 045767d3e40c68.pdf | velikost: 3.87 MB
Vanický Zdeněk, dne 06.12.2006


Žamberské listy č. 17/05

Z obsahu: Žamberské proměny 15. - "Orlická kasárna v Žamberku", "Náš rozhovor" - Marie Poludová, Poslankyně Parlamentu ČR Jitka Gruntová v Žamberku, Informace o provozu lékařské pohotovosti na Poliklinice s.r.o. Žamberk, atd.
Žamberské listy č. 17/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045767cae3ac47.doc | velikost: 0.32 MB Dokument: Listy | soubor: 045767ccb9f902.pdf | velikost: 2.94 MB
Vanický Zdeněk, dne 06.12.2006


Žamberské listy č. 16/05

Z obsahu: Žamberské proměny 14. - "Panelový dům č.p. 1063-1064", Dechovka ZUŠ Petra Ebena a fotbalisté 1. FC Žamberk v Itálii, Gratulace Písečné u Žamberka ke zlaté medaili v prestižní evropské soutěži, Dny evropského kulturního dědictví v Žamberku, atd.
Žamberské listy č. 16/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575e67d13934.doc | velikost: 0.29 MB Dokument: Listy | soubor: 04575e6addf619.pdf | velikost: 2.63 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 15/05

Z obsahu: Žamberské proměny 13. - "Komunikace k Albertinu", Vyhlášení nájmu bytů pro příjmově vymezené osoby, Místní poplatek za komunální odpad, Kámen jako prostřeek komunikace generací, Skautský den, Zprávy z radnice, atd.
Žamberské listy č. 15/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757f5124d62.doc | velikost: 0.31 MB Dokument: Listy | soubor: 04575968644417.pdf | velikost: 3.2 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 14/05

Z obsahu: Žamberské proměny 12. - "Pouť", Povodňová prohlídka toku, Mezinárodní tábor mládeže, Žamberk - město knihařské vazby, Ze sportu, Kaple svaté Rozálie, atd.
Žamberské listy č. 14/05 v elektronické podobě:   Dokument: 14_2005 | soubor: 045757e53f0b4e.doc | velikost: 0.32 MB Dokument: Listy | soubor: 0457596cf8f7de.pdf | velikost: 2.37 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 13/05

Z obsahu: Žamberské proměny 11. - "Autocamping", Městská doprava zpět na podměstí, II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z "Fondu rozvoje bydlení", Stavební sezona vstupuje do své druhé poloviny, Výstavba rodinných domů v lokalitě u Albertina, atd.
Žamberské listy č. 13/05 v elektronické podobě:   Dokument: 13_2005 | soubor: 045757e0ccb804.doc | velikost: 0.34 MB Dokument: 13_2005 | soubor: 045757e23a0f4b.pdf | velikost: 1.87 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 12/05

Z obsahu: Žamberské proměny 10. - "Střední školy", Projekty na podporu činnosti dětí a mládeže, Vzpomínka na oslavy 100. výroči založení Albertina, Hopdnocení cvičení "Voda 2005", Aviatické odpolene, Naučná stezka v Remízku, atd.
Žamberské listy č. 12/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757d5a59098.doc | velikost: 0.31 MB Dokument: 12a_2005 | soubor: 045757d7c226ca.pdf | velikost: 1.91 MB Dokument: 12b_2005 | soubor: 045757dda6c22f.pdf | velikost: 0.4 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 11/05

Z obsahu: Žamberské proměny 9. - "Plovárna versus koupaliště", Jez "Mosilana", Psí útulek v Žamberku otevřen!, "Kluci za holky, holky za kluky" - školní rej, Nekažte bludy... II., Transport Šmídl - 15 let na dopravním trhu, atd.
Žamberské listy č. 11/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757c02a4650.doc | velikost: 0.32 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 10/05

Z obsahu: Žamberské proměny 8. - "Albertinum - 100 let", Povodňové cvičení - VODA 2005 , Nekažte bludy..., Žamberk a nábytkářská výroba, Z historie Svátků dřeva v Žamberku, Náš rozhovor ..., Žamberk ve víru majálesových oslav, Úspěch žáků OU a PrŠ Žamberk na národní přehlídce, IS informuje - Hurá na výlety, atd.
Žamberské listy č. 10/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757bd92e54c.doc | velikost: 0.32 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 09/05

Z obsahu: Žamberské proměny 7. - "Rozálka", Povodňové cvičení, V Pardubickém kraji vzniká Fond rozvojových projektů, Policie ČR informuje, Albertinum slaví 100 let, Studenti volili krále a královnu, BAMBIRIÁDA 2005, Připomenutí pietního aktu "Pocta gen. Josefu Knopovi", atd.
Žamberské listy č. 09/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757bb445c15.doc | velikost: 0.32 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 08/05

Z obsahu: Žamberské proměny 6. - "Stavby dotčené budováním průtahu - II.část", Plánované investice do majetku města, Výstavba rodinných domů v lokalitě u Albertina, Povodňové cvičení - "VODA 2005", Nejčastější dotazy na registru vozidel, Náš rozhovor - Městská policie, atd.
Žamberské listy č. 08/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757b8dce801.doc | velikost: 0.34 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 07/05

Z obsahu: 60. výročí ukončení II. světové války, Žamberské proměny 5. - "Náměstí Gen. Knopa", Zákon o střetu zájmů, Půjčky z "Fondu rozvoje bydlení", Mládežnické projekty zájmové v roce 2005, Pozvánka na cyklus akcí pořádaných u příležitosti 110. výročí úmrtí dánského astronoma Theodora Brorsena, atd.
Žamberské listy č. 07/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757b6dc5921.doc | velikost: 0.45 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 06/05

Z obsahu: Žamberské proměny 4. - "Stavby dotčené budováním průttahu 1. část", 30 let založení HZS v Žamberku, Žamberské mosty, Almanach aeroklubu, Povodňová beseda, zprávy z radnice, atd.
Žamberské listy č. 06/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757b3e91bc0.doc | velikost: 0.29 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 05/05

Z obsahu: Žamberské proměny 3. - "Divišovka" s Nádražní ulicí, Povodňová beseda, Pocta generálu Josefu Knopovi, Schválený rozpočet příjmů a výdajů pro město Žamberk na rok 2005, Velikonoce, atd.
Žamberské listy č. 05/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757b14489eb.doc | velikost: 0.5 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 04/05

Z obsahu: Žamberské proměny 2. - Napříč "Mazurovou loukou", Hospodářská komora informuje, Občané se ptají - co bude dál s hraničními přechody?, Z našich škol, atd.
Žamberské listy č. 04/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757af3c9659.doc | velikost: 0.23 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 03/05

Z obsahu: Žamberské proměny 1. Křižovatka u "Jericha" - první díl nové rubriky, Komise výstavby a rozvoje města Žamberka informuje..., Policie ČR informuje..., Hospodářská komora informuje..., Program kina, atd.
Žamberské listy č. 03/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757acee5b3c.doc | velikost: 0.25 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 02/05

Z obsahu: Historické větroně v Žamberku, Nové správní poplatky na Stavebním úřadě, Barium, Tříkrálová sbírka 2005 v Žamberku, Změny v dani z nemovitostí, Hospodářská komora je tu stále pro Vás, atd.
Žamberské listy č. 02/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757aad70697.doc | velikost: 0.32 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 01/05

Z obsahu: Prodej pozemků v lokalitě u Albertina, Informace k novele zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech, Přehled výše správních poplatků, Povolování staveb a udržovacích prací v městské památkové zóně Žamberkatd, Zvýšení životního minima, atd.
Žamberské listy č. 01/05 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757a64c64ab.doc | velikost: 0.34 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006

Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka