Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Úřední deska

Obsah

· VOLBY (3) (01.04.19)
· Veřejné zakázky (3) (17.04.19)
· Rozpočet města (4) (27.02.19)
· Závěrečný účet (3) (25.06.18)
· Rozpočtové opatření (3) (16.04.19)
· Střednědobý výhled rozpočtu (1) (14.12.18)
· Usnesení RM (0)
· Usnesení ZM (0)
· Správní řízení - ostatní orgány (1) (04.04.19)
· Správní řízení – městský úřad (10) (18.04.19)
· Dotace (34) (10.04.19)
· Životní prostředí (13) (15.04.19)
· Personální záležitosti (0)
· Veřejnoprávní smlouvy  (0)
· Informace o konání zastupitelstva (0)
· Prodeje, pronájmy, dražby (0)
· Bytové záležitosti (1) (03.04.19)
· Obecně závazné vyhlášky a nařízení (0)
· Oznámení obecního živnostenského úřadu (0)
· Projednávání územních plánů a změn  (2) (10.04.19)
· Výroční zprávy (0)
· Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb (7) (21.09.18)
· Město Žamberk - různé (1) (29.03.19)
· Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby (2) (20.03.19)
· Ostatní úřady a subjekty (3) (18.04.19)
· Ztráty a nálezy (3) (28.03.19)
· Informace o elektronické podatelně  (1) (25.10.17)
· Sdružení Orlicko (3) (01.03.19)


Závorky: celkový počet vyvěšených dokumentů sekce a datum vyvěšení posledního.

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto
 

VOLBY

Informace politickým stranám, politickým hnutím a jejich koalicím
o počtu a sídlech volebních okrsků v Žamberku pro volby do Evropského parlamentu
 Dokument: Informace o počtu a sídlech | soubor: 41147.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Informace o počtu a sídlech | soubor: 41148.pdf | velikost: 0.29 MB 01.04.2019
26.05.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu Dokument: stanovení počtu členů OVK | soubor: 41043.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: stanovení počtu členů OVK | soubor: 41044.pdf | velikost: 0.27 MB 15.03.2019
26.05.2019
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument: žádost VP | soubor: 41018.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost VP | soubor: 41019.pdf | velikost: 0.05 MB 12.03.2019
26.05.2019
 

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "ZŠ 743 - rekonstrukce WC chlapci" Dokument: Výzva VZ "ZŠ 743 - rekonstrukce WC chlapci" | soubor: 41296.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Přílohy č. 1 - 5 v *pdf | soubor: 41298.zip | velikost: 1.43 MB Dokument: Příloha č. 1 Krycí list nabídky | soubor: 41299.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č. 2 Výkaz výměr učebna WC chlapci ZŠ 743 | soubor: 41300.xls | velikost: 0.24 MB Dokument: Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo | soubor: 41301.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č. 4 vzor čestné prohlášení základní způsobilost | soubor: 41302.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 5 vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 41303.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č. 6 PD WC chlapci ZŠ 743 | soubor: 41304.zip | velikost: 2.42 MB 17.04.2019
13.05.2019
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy" (stavební část WC) Dokument: Výzva VZ "ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy" (stavební část WC) | soubor: 41288.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Přílohy č. 1 - 5 v *pdf | soubor: 41289.zip | velikost: 1.04 MB Dokument: Příloha č. 1 Krycí list nabídky | soubor: 41290.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č. 2 Výkaz výměr učebna bezbariérové WC ZŠ 743 | soubor: 41291.xlsx | velikost: 0.03 MB Dokument: Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo | soubor: 41292.docx | velikost: 0.11 MB Dokument: Příloha č. 4 vzor čestné prohlášení základní způsobilost | soubor: 41293.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 5 vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 41294.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č. 6 PD bezbariérové WC ZŠ 743 | soubor: 41295.zip | velikost: 5.36 MB 17.04.2019
13.05.2019
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk" KA02 Zavedení procesního řízení na MěÚ Žamberk Dokument: Výzva včetně příloh č. 1 až 7 | soubor: 41262.zip | velikost: 4.4 MB 11.04.2019
06.05.2019
 

Rozpočet města

Schválený rozpočet na rok 2019 Dokument: Schválený rozpočet na rok 2019 | soubor: 40893.doc | velikost: 0.28 MB Dokument: Schválený rozpočet na rok 2019 | soubor: 40894.pdf | velikost: 0.2 MB 27.02.2019
31.03.2020
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30095.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30096.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015, Zpráva z přezkumu hospodaření | soubor: 30097.pdf | velikost: 2.88 MB 03.06.2016
31.12.2026
Důvodová zpráva k ukazatelům závěrečného účtu města Žamberk za rok 2014 Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberk za rok 2014 | soubor: 24324.pdf | velikost: 0.16 MB 11.08.2015
31.12.2020
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2013 - důvodová zpráva | soubor: 053bc088e702a4.pdf | velikost: 0.16 MB 08.07.2014
30.06.2024
 

Závěrečný účet

Důvodová zpráva k závěrečnému _účtu_města Žamberka za_rok 2017  Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému _účtu_města_za_rok 2017 | soubor: 38265.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému _účtu_města_za_rok 2017 | soubor: 38266.pdf | velikost: 0.69 MB 25.06.2018
30.06.2019
Schválený závěrečný_účet_města Žamberka_za_rok 2017 Dokument: Schválený závěrečný_účet_města_za_rok 2017 příloha č. 2 | soubor: 38261.pdf | velikost: 1.89 MB Dokument: Schválený závěrečný_účet_města_za_rok 2017 příloha č. 1 | soubor: 38262.pdf | velikost: 0.3 MB Dokument: Schválený závěrečný_účet_města_za_rok 2017 | soubor: 38263.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Schválený závěrečný_účet_města_za_rok 2017 | soubor: 38264.pdf | velikost: 0.63 MB 25.06.2018
30.06.2019
Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016, schváleno dne 27.6.2017 na jednání ZM č. 24/2017-ZAST Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34046.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34047.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34048.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34049.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 2 | soubor: 34050.pdf | velikost: 3.33 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34051.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34052.pdf | velikost: 0.66 MB 04.07.2017
31.12.2021
 

Rozpočtové opatření

RO schválené RM č. 12 dne 4.4.2019 Dokument: RO schválené RM č. 12 dne 4.4.2019 | soubor: 41284.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 12 dne 4.4.2019 | soubor: 41285.pdf | velikost: 0.06 MB 16.04.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 11 dne 21.3.2019 Dokument: RO schválené RM č. 11 dne 21.3.2019 | soubor: 41136.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 11 dne 21.3.2019 | soubor: 41137.pdf | velikost: 0.05 MB 28.03.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 9 dne 21.2.2019 Dokument: RO schválené RM č. 9 dne 21.2.2019 | soubor: 40984.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 9 dne 21.2.2019 | soubor: 40985.pdf | velikost: 0.05 MB 04.03.2019
31.03.2020
 

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023 Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023 | soubor: 40300.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023 | soubor: 40301.pdf | velikost: 0.08 MB Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023 | soubor: 40302.pdf | velikost: 1.21 MB 14.12.2018
31.12.2019
 

Usnesení RM

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Usnesení ZM

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Správní řízení - ostatní orgány

Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - Stanovení opatření odchylných od některých ustanovení lesního zákona č.289/1995 Sb. (kůrovcové souše) Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41184.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Příloha č.1 | soubor: 41185.doc | velikost: 1.32 MB 04.04.2019
31.12.2022
 

Správní řízení – městský úřad

Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, územní řízení o umístění stavby, datové vedení Žamberk - ulice Hluboká a Havlíčkovo nábřeží, Město Žamberk Dokument: Seznámení s podklady | soubor: 41310.pdf | velikost: 0.53 MB 18.04.2019
03.05.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk MK Náměstí Gen. Knopa a silnice III/31014 - uzavírka při výstavbě parkovacích stání Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 41308.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha opatření obecné povahy | soubor: 41309.pdf | velikost: 0.33 MB 17.04.2019
03.05.2019
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti Dokument: oznámení | soubor: 41307.pdf | velikost: 0.04 MB 17.04.2019
03.05.2019
Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Klášterec nad orlicí MK a lokalita Matyášův kopec Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 41305.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 41306.pdf | velikost: 2.43 MB 17.04.2019
03.05.2019
Informace o podaném návrhu VPS - MaH Property s.r.o. - Top Centrum-Budova IV - p.p.č. 416/2, 416/39, 416/11, st.207/7 a st.214 v k.ú. Dlouhoňovice. Dokument: Informace o podaném návrhu VPS | soubor: 41276.pdf | velikost: 0.2 MB 12.04.2019
22.04.2019
Opatření obecné povahy - přechodné DZ stavební páce - pokládka datového vedení pro CZ LOKO Letohrad Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 41260.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 41261.pdf | velikost: 0.21 MB 10.04.2019
26.04.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ - údržbové práce 2019 Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 41238.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha opatření obecné povahy | soubor: 41239.pdf | velikost: 1.3 MB 09.04.2019
25.04.2019
Opatření obecné povahy - přechodné DZ částečná uzavírka II/360 ul. Ústecká Letohrad Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 41234.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 41235.pdf | velikost: 2.23 MB 09.04.2019
25.04.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru, k. ú. Letohrad, obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí Dokument: Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru | soubor: 41169.pdf | velikost: 0.4 MB 03.04.2019
18.04.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ silnice III/31218 v Klášterci nad Orlicí - stavební práce - protlak Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 41152.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha opatření obecné povahy | soubor: 41153.pdf | velikost: 0.29 MB 02.04.2019
18.04.2019
 

Dotace

Dodatek k podmínkám pro poskytování Individuálních dotací č. 1 Dokument: Individuální dotace 2019 - dodatek č. 1 | soubor: 41258.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: Individuální dotace 2019 - dodatek č. 1 | soubor: 41259.pdf | velikost: 0.19 MB 10.04.2019
31.01.2020
Dotační program - Podpora památkové péče - 2. kolo Dokument: Podpora památkové péče 2019 - 2. kolo | soubor: 41256.docx | velikost: 0.25 MB Dokument: Podpora památkové péče 2019 - 2. kolo | soubor: 41257.pdf | velikost: 0.44 MB 10.04.2019
31.01.2020
Žádost o poskytnutí dotace 2019 - formulář Dokument: Žádost o poskytnutí dotace | soubor: 40250.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Žádost o poskytnutí dotace | soubor: 40251.pdf | velikost: 0.29 MB 10.12.2018
31.01.2020
Vyúčtování poskytnuté dotace 2019 - formulář Dokument: Vyúčtování poskytnuté dotace 2019 | soubor: 40248.xlsx | velikost: 0.02 MB Dokument: Vyúčtování poskytnuté dotace 2019 | soubor: 40249.pdf | velikost: 0.38 MB 10.12.2018
31.01.2020
Pravidla pro poskytování dotací Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 40246.doc | velikost: 0.37 MB Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 40247.pdf | velikost: 0.64 MB 10.12.2018
31.01.2020
Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2019 Dokument: Individuální dotace 2019 | soubor: 40244.docx | velikost: 0.25 MB Dokument: Individuální dotace 2019 | soubor: 40245.pdf | velikost: 0.44 MB 10.12.2018
31.01.2020
Dotační program 2019 - Podpora volnočasových aktivit Dokument: Podpora volnočasových aktivit 2019 | soubor: 40240.docx | velikost: 0.25 MB Dokument: Podpora volnočasových aktivit 2019 | soubor: 40241.pdf | velikost: 0.44 MB 10.12.2018
31.01.2020
Dotační program 2019 - Podpora sportu a tělovýchovy Dokument: Podpora sportu a tělovýchovy 2019 | soubor: 40238.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora sportu a tělovýchovy 2019 | soubor: 40239.pdf | velikost: 0.47 MB 10.12.2018
31.01.2020
Dotační program 2019 - Podpora sociálních služeb a zdravotnictví Dokument: Podpora sociálních služeb a zdravotnictví 2019 | soubor: 40236.docx | velikost: 0.25 MB Dokument: Podpora sociálních služeb a zdravotnictví 2019 | soubor: 40237.pdf | velikost: 0.44 MB 10.12.2018
31.01.2020
Dotační program 2019 - Podpora prevence kriminality Dokument: Podpora prevence kriminality 2019 | soubor: 40234.docx | velikost: 0.25 MB Dokument: Podpora prevence kriminality 2019 | soubor: 40235.pdf | velikost: 0.44 MB 10.12.2018
31.01.2020
Dotační program 2019 - Podpora památkové péče Dokument: Podpora památkové péče 2019 | soubor: 40232.docx | velikost: 0.25 MB Dokument: Podpora památkové péče 2019 | soubor: 40233.pdf | velikost: 0.44 MB 10.12.2018
31.01.2020
Dotační program 2019 - Podpora kultury Dokument: Podpora kultury 2019 | soubor: 40230.docx | velikost: 0.25 MB Dokument: Podpora kultury 2019 | soubor: 40231.pdf | velikost: 0.45 MB 10.12.2018
31.01.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Veřejně prospěšný nadační fond pro podporu a ochranu kultury VERITAS ET IUS Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2017 - Veritas | soubor: 35684.pdf | velikost: 1.48 MB 08.11.2017
30.11.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace 2016 - Muzeum starých strojů a technologií Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 Muzeum starých strojů a technologií | soubor: 34788.pdf | velikost: 0.38 MB 13.09.2017
30.09.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2016 - 1. FC Žamberk Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 1. FC Žamberk | soubor: 34606.pdf | velikost: 0.37 MB 23.08.2017
31.08.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - 1. FC Žamberk Dokument: 1. FC Žamberk 2017 | soubor: 33222.pdf | velikost: 1.52 MB 28.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 33216.pdf | velikost: 1.6 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TJ Sokol Dokument: TJ Sokol | soubor: 33215.pdf | velikost: 1.63 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 33214.pdf | velikost: 1.59 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk - prapor Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk - prapor | soubor: 33213.pdf | velikost: 1.4 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk | soubor: 33212.pdf | velikost: 1.54 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Junák - český skaut Dokument: Junák - český skaut | soubor: 33211.pdf | velikost: 1.41 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: veřejnoprávní smlouva | soubor: 32705.pdf | velikost: 0.15 MB 27.02.2017
28.02.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Mgr. Drahoslava Solničková  Dokument: VPS Solničková | soubor: 31800.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31799.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31798.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Pardubický kraj Dokument: Pardubický kraj | soubor: 31797.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Římskokatolická farnost | soubor: 31795.pdf | velikost: 1.79 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální | soubor: 31729.pdf | velikost: 1.4 MB 03.11.2016
30.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 30382.pdf | velikost: 1.49 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: 1.FC Žamberk | soubor: 30381.pdf | velikost: 1.47 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Junák Žamberk Dokument: Junák | soubor: 30380.pdf | velikost: 1.59 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 30379.pdf | velikost: 1.56 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: TJ Sokol | soubor: 30378.pdf | velikost: 1.58 MB 16.06.2016
30.06.2019
 

Životní prostředí

35 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 35  Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší | soubor: 41283.pdf | velikost: 0.22 MB 15.04.2019
15.05.2019
34 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 34  Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší | soubor: 41282.pdf | velikost: 0.22 MB 15.04.2019
15.05.2019
33 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 33 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší | soubor: 41277.pdf | velikost: 0.22 MB 15.04.2019
15.05.2019
32 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 32 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší | soubor: 41233.pdf | velikost: 0.22 MB 09.04.2019
09.05.2019
30 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 30 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší | soubor: 41210.pdf | velikost: 0.22 MB 08.04.2019
08.05.2019
30 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 30 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší | soubor: 41186.pdf | velikost: 0.21 MB 04.04.2019
06.05.2019
29 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 29 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší | soubor: 41168.pdf | velikost: 0.21 MB 04.04.2019
06.05.2019
28 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 28 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší | soubor: 41167.pdf | velikost: 0.22 MB 04.04.2019
06.05.2019
27 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 27 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší | soubor: 41149.pdf | velikost: 0.22 MB 01.04.2019
01.05.2019
26 zpřístupňování informací i zdroji znečišťování ovzduší Dokument: 26 zpřístupňování informací i zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 41120.pdf | velikost: 0.22 MB 26.03.2019
26.04.2019
25 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 25 zpřístupňování informací i zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 41119.pdf | velikost: 0.22 MB 26.03.2019
25.04.2019
24 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduš Dokument: 24 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduš | soubor: 41113.pdf | velikost: 0.22 MB 25.03.2019
24.04.2019
23 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší Dokument: 23  Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší | soubor: 41092.pdf | velikost: 0.22 MB 21.03.2019
21.04.2019
 

Personální záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Veřejnoprávní smlouvy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o konání zastupitelstva

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Prodeje, pronájmy, dražby

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Bytové záležitosti

Město Žamberk vyhlašuje dražbu nájmu bytu v ul. Nádražní č.p. 671/8 o velikosti 1+1  Dokument: karta bytu | soubor: 41165.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: karta bytu | soubor: 41166.pdf | velikost: 0.2 MB 03.04.2019
09.05.2019
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Oznámení obecního živnostenského úřadu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Projednávání územních plánů a změn

Změna č. 2 ÚP Bystřec - vydání změny Dokument: Veřejná vyhláška o vydání změny č. 2 ÚP Bystřec | soubor: 41245.pdf | velikost: 0.7 MB Dokument: Výkres základního členění území - změna č. 2 | soubor: 41246.pdf | velikost: 20.67 MB Dokument: Výkres základního členění území - po vydané změně č. 2 | soubor: 41247.pdf | velikost: 20.95 MB Dokument: Textová část změny č. 2 | soubor: 41248.pdf | velikost: 0.57 MB Dokument: Textová část po změně č. 2 - úplné znění | soubor: 41249.pdf | velikost: 0.49 MB 10.04.2019
26.04.2019
Společné jednání o návrhu změny č. 2 Územního plánu Záchlumí  Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41154.pdf | velikost: 0.11 MB Dokument: Oznámení dotčeným orgánům o termínu projednání návrhu | soubor: 41155.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udržitelný rozvoj | soubor: 41156.pdf | velikost: 4.62 MB Dokument: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území | soubor: 41209.pdf | velikost: 0.86 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 41250.pdf | velikost: 8.87 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 41251.pdf | velikost: 11.21 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 41252.pdf | velikost: 13.97 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb | soubor: 41253.pdf | velikost: 8.6 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 41254.pdf | velikost: 16.93 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 41255.pdf | velikost: 5.51 MB 03.04.2019
20.05.2019
 

Výroční zprávy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk v r. 2017 Dokument: Zpráva 2017 | soubor: 39319.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Zpráva 2017 | soubor: 39320.pdf | velikost: 0.22 MB 21.09.2018
21.09.2021
Zpráva o výsledcích kontrol provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2017

 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2017 | soubor: 39317.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2017 | soubor: 39318.pdf | velikost: 0.3 MB 21.09.2018
21.09.2021
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za r.2017 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk | soubor: 37987.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za r.2017 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk | soubor: 37988.pdf | velikost: 0.22 MB 30.05.2018
30.05.2020
Zpráva o výsledcích kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2016 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce | soubor: 35487.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce | soubor: 35488.pdf | velikost: 0.3 MB 24.10.2017
24.10.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32883.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32884.pdf | velikost: 0.22 MB 07.03.2017
07.03.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk  Dokument: Kontrola | soubor: 32414.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Kontrola | soubor: 32415.pdf | velikost: 0.22 MB 17.01.2017
31.12.2022
Informace o výsledcích kontrol provedených u příjemců příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk finančním odborem MěÚ Žamberk v roce 2015 Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31348.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31349.pdf | velikost: 0.3 MB 30.09.2016
31.12.2021
 

Město Žamberk - různé

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Žamberk (parcely KN 3042/1 a 3036, 2428 a 2422/1) Dokument: změna map BPEJ | soubor: 41141.pdf | velikost: 0.22 MB 29.03.2019
29.04.2019
 

Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby

Exekutorský úřad Tábor - Dražební vyhláška - Elektronická dražba nemovitostí v k.ú. Lukavice v Čechách dne 30.4.2019 Dokument: Dražební vyhláška | soubor: 41090.pdf | velikost: 0.15 MB 20.03.2019
01.05.2019
Exekutorský úřad Svitavy - Nařízení elektronické dražby nemovitostí v k.ú. Kameničná na den 7.5.2019 Dokument: Dražební vyhláška | soubor: 40870.pdf | velikost: 0.22 MB 25.02.2019
07.05.2019
 

Ostatní úřady a subjekty

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 Dokument: Příloha | soubor: 41311.pdf | velikost: 1.03 MB 18.04.2019
20.05.2019
Krajský pozemkový úřad, Pobočka Ústí nad Orlicí - Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ na části k.ú. Žamberk (parcely KN 3042/1, 3036, 2428 a 2422/1) k veřejnému nahlédnutí a podání případných námitek či připomínek od 25.3.2019 do 24.4.2019 Dokument: Oznámení | soubor: 41109.pdf | velikost: 0.06 MB 21.03.2019
24.04.2019
Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí, které se nachází na území obce Žamberk ( v přiloženém souboru), http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/ Dokument: seznam | soubor: 40902.xls | velikost: 0.05 MB 27.02.2019
30.04.2019
 

Ztráty a nálezy

Nález v evidenci města Žamberk od 28.3.2019 Dokument: Nález | soubor: 41135.pdf | velikost: 0.26 MB 28.03.2019
28.05.2019
Nález v evidenci města Žamberk od 25.3.2019 Dokument: Nález | soubor: 41134.pdf | velikost: 0.26 MB 28.03.2019
28.05.2019
Nález v evidenci města Žamberk od 1.3.2019 Dokument: Nález | soubor: 40986.pdf | velikost: 0.26 MB 04.03.2019
06.05.2019
 

Informace o elektronické podatelně

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Městském úřadě Žamberk Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35505.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35506.docx | velikost: 0.02 MB 25.10.2017
31.12.2027
 

Sdružení Orlicko

DSO Sdružení obcí Orlicko dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtovém hospodaření územních rozpočtů, oznamuje schválení dokumentů finančního hospodaření obce Dokument: Oznámení | soubor: 40945.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: Oznámení | soubor: 40946.pdf | velikost: 0.53 MB 01.03.2019
31.12.2019
Rozpočtové opatření č.5, Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled na období 2020-2021 Dokument: oznámení | soubor: 40587.pdf | velikost: 0.31 MB 11.01.2019
31.12.2019
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na období 2017 -2020 Dokument: výhled | soubor: 32647.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.12.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka