Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

Sbor pro občanské záležitosti se zabývá významnými životními výročími občanů (od 75 let), výročími uzavření sňatku (stříbrné, zlaté, diamantové, smaragdové a želené svatby), zajišťuje vítání nových občánků a slavnostní předávání pamětních listů, výučních listů a maturitních vysvědčení absolventům žamberkých škol v obřadní síni radnice. Sbor organizuje také výlety a posezení pro osamělé seniory a vede pamětní knihu. Jubilanty osobně navštěvují předsedkyně komise Mgr. Bronislava Havlíková a členky komise, které se prokazují identifikační kartou SPOZ.
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka