Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Havarijní a krizové informace

Po celou dobu existence lidstva se setkáváme s mimořádnými událostmi, které ohrožují zdraví a životy lidí, jejich majetek nebo životní prostředí. Vzhledem k technologickému rozvoji, zvyšujícím se potřebám lidí, k poškozování zemské atmosféry a k oteplování zemského povrchu dochází postupně k nárůstu vzniku mimořádných událostí, havárií a pohrom. Podle údajů OSN došlo za posledních 40 let až k čtyřnásobnému nárůstu škod z přírodních pohrom. Tyto nepříznivé události se nevyhýbají ani našemu území.

Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací je prevence. Ta však nedokáže jejich vzniku a šíření plně zabránit. Proto jsou zřizovány záchranné systémy, orgány krizového řízení a další příslušné složky. Jedním z hlavních prvků ochrany obyvatelstva se stává SEBEOCHRANA.

Na obce jsou přenášeny v oblasti bezpečnosti nové a rozsáhlé úkoly. Aby bezpečnostní systém dobře fungoval, je nutné pojmout krizové řízení a plánování a přípravu na mimořádné události a krizové situace jako součást každodenní činnosti městského úřadu, ale i dalších orgánů, složek i právnických a fyzických osob.

U Městského úřadu Žamberk, obce s rozšířenou působností pro dalších 26 obcí, zabezpečuje celkovou koordinaci bezpečnostních opatření a plnění převážné části těchto úkolů v oblasti přípravy odbor obrany a krizového řízení.

Z výše uvedených skutečností a na základě reálných potřeb seznámení občanů s touto problematikou vznikla následující příručka, která bude průběžně rozvíjena a doplňována, s tímto obsahem:

Obsah

 1. LEGISLATIVA
  1. Ústavní zákony
  2. Zákony
  3. Nařízení vlády a vyhlášky ústředních orgánů
  4. Směrnice a odborné akty z Věstníku vlády
 2. KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ ORGÁNY MĚSTA, SLOŽKY IZS
  1. Bezpečnostní rada
  2. Krizový štáb
  3. Povodňová komise obce s rozšířenou působností
  4. Povodňová komise města
  5. Hasičský záchranný sbor
  6. Jednotka požární ochrany

  7. Warning: get_object_vars() expects parameter 1 to be object, boolean given in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/subject.class.php on line 197
  8. Zdravotní záchranná služba
  9. Ostatní složky IZS
 3. HAVARIJNÍ A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
  1. Havarijní plánování
  2. Krizové plánování
  3. Povodňové plánování
 4. OCHRANA OBYVATEL
  1. Všeobecná ustanovení
  2. Varování a informování osob
  3. Ukrytí osob
  4. Evakuace osob
  5. Nouzové přežití (ubytování a stravování)
  6. Prostředky individuální ochrany
  7. Vyrozumění příslušných složek a orgánů
 5. SEZNÁMENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB S MOŽNÝM OHROŽENÍM
  1. Seznámení s možným ohrožením
  2. Ochrana obyvatel
  3. Záchranné a likvidační práceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka