Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 431

Obchvat Žamberka - technicko-ekonomická studie

Adam Dvořák
Dobrý den,
Rád bych se prosím zeptal, jestli má město Žamberk k dispozici hotovou technicko-ekonomickou studii na jižní obchvat města, zadanou společností Ředitelství silnic a dálnic?
Studie měla být dle informací hotová během června letošního roku.
Bylo by možné veřejné nahlédnutí do této studie?
Moc děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
S pozdravem,
Adam Dvořák

Re: Obchvat Žamberka - technicko-ekonomická studie

Vážený pane Dvořáku,
celou studii k dispozici nemáme, byly nám poskytnuty pouze některé rozpracované situační výkresy. Protože se k nim vztahuje autorské právo, vznesli jsme 19.7.2021 dotaz ke zpracovateli studie, zda je můžeme zveřejnit. Na tuto otázku jsme dosud neobdrželi odpověď. Zpracovatelem studie je společnost 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 – Střešovice.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Efektivita nákladů za odpady a výše poplatku

Jaroslava Červená

Ze 3 kritérií (1. pozemek městský, 2. přístupný občanem i svoz. firmou, 3. rovný a zpevněný) jste přehlédli to, které bude mít za následek výrazný náklad na zpevnění ploch. Mrkla jsem na mapu a místa v reálu. Valná část nových míst pro kontejnery je nezpevněná. Kolik Kč za zpevnění míst pod žlu. a modré kontejnery odteče z kasy města? Co efektivita a výše MP.

Re: Efektivita nákladů za odpady a výše poplatku

Tak jako nedošlo k obměně kontejnerů na třídění papíru a plastů v Žamberku v jeden okamžik, není možné ihned zpevnit všechna stanoviště, kde by to bylo potřeba. Vydláždění nebo asfaltová plocha pro kontejnery na tříděný odpad se musí projekčně připravit, popřípadě zajistit povolení správců inženýrských sítí a po vydání příslušného povolení realizovat, a to za předpokladu, že jsou schváleny a připraveny finanční prostředky v rozpočtu města. Každé stanoviště určené ke zpevnění má různou plochu nebo vyžaduje trochu jiné podmínky s ohledem na okolí. Proto není možné paušálně stanovit cenu za zpevnění pod žluté a modré kontejnery. Některé úpravy stanovišť pro kontejnery jsou nebo budou naplánovány ve spolupráci s majetkovým odborem v rámci rekonstrukcí ulic, např. Macharova, Tyršova nebo lokalit, např. u bytových domů u polikliniky.

V současné době je výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Žamberku určena Obecně závaznou vyhláškou města Žamberk č. 4/2019. Sazba poplatku činí 600,- Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok. Vydávání obecně závazných vyhlášek města je v pravomoci Zastupitelstva města Žamberk. Protože je od 01.01.2021 v platnosti nový zákon o odpadech, bude muset být podle nové právní úpravy zaveden pro rok 2022 a roky následující místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. O vydání vyhlášky i o tom jaká bude sazba tohoto poplatku bude opět rozhodovat Zastupitelstvo města Žamberk.

Ing. Alena Hovádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Místa pro kontejnery na třídění odpadu

Ing. Jaroslava Červená
Dobrý den. Kde najde občan aktuální mapový přehled míst určených městem pro tříděný odpad. Má město kritéria pro a proti umístění kontejnerů a je mezi nimi i umožnění vjezdu vlastníka na pozemek, zimní údržba a dopravní průchodnost komunikace při vysypávání kont., rovnoměrnost rozmístění stanovišť kontejnerů?
Děkuji

Re: Místa pro kontejnery na třídění odpadu

Na webových stránkách města Žamberk na adrese: www.zamberk.cz jsou v části „Žamberk a mapy“ různé možnosti k výběru map města a okolí. Na mapovém serveru města Žamberk (Geografický Informační Systém) lze výběrem různých vrstev zvolit kromě základních vrstev také překryvné vrstvy s polohopisem, obecními vrstvami, ochranou přírody, územními plány obcí, různých pasportů nebo záplavových území. Přehled míst určených jako stanoviště na tříděný odpad je ve vrstvě Pasporty a složce Odpadové hospodářství.

Kontejnery na tříděný odpad jsou v Žamberku rozmístěny ve většině případů na pozemcích města Žamberk. Pro optimální výběr míst stanovišť pro kontejnery jsme vycházeli zejména ze zkušeností z předchozích let, z terénních šetření se zaměřením zejména na dobrou dostupnost pro obyvatele, aby je motivovala k jejich užívání. Pochopitelně musí být stanoviště přístupná nejen občanům, ale také svozové technice. Za dostupná jsou považována taková stanoviště, ke kterým je snadný přístup svozovým vozidlem, při výsypu nádob nevznikají nebezpečné dopravní situace, nádoby jsou umístěny na zpevněných, nejlépe rovinatých stanovištích tak, aby s nimi mohla posádka snadno manipulovat bez ohledu na roční období. Za bezpečná stanoviště jsou považována taková, u kterých není třeba překonávat frekventované komunikace, při obsluze není občan nucen stát ve vozovce, nádoby jsou orientované vhozovými otvory k chodníku, nádoby jsou instalované na zpevněném povrchu, nejsou umístěny v „temných uličkách“ nebo průjezdech. Nicméně nelze nikdy dopředu vyloučit možnost změny, úpravy, doplnění, přesunu kontejnerů nebo vzniku nového stanoviště pro zlepšení komfortu a bezpečnosti užívání pro obyvatele města.

Ing. Alena Hovádková

Zveřejnění prezentace k retail parku

Lukáš Lyer
Vážený pane starosto,
na posledním jednání zastupitelstva jste zmínil, že město (po dohodě s investorem) zveřejní prezentaci záměru retail parku v lokalitě Pod Černým lesem. Chtěl bych se zeptat, zda a kde už byla zveřejněna, případně zda a kdy se ji zveřejnit chystáte. Pokud zveřejněna nebude, poprosím o zdůvodnění.

Děkuji.

Re: Zveřejnění prezentace k retail parku

Vážený pane,
podkladový materiál společnosti PH Rozvojová a.s. k prezentaci záměru výstavby retail parku v Žamberku můžete shlédnout na našich webových stránkách viz odkaz níže:

http://www.zamberk.cz/index.php?&idmsg=17821

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

Parkovací kapacita v ul.17.listopadu u ZŠ

Martin Fenik
Dobrý den,nebylo by možné oslovení vlastníka a následné odkoupení nevyužívaného travnatého pozemku,naproti ZŠ přes ulici 17.listopadu.Je zde nedostatek parkovacích míst,jak pro obsluhu zaměstnanců a žáků ZŠ,tak pro klienty Centra pro rodinu.Nebo jiné řešení situace.

Re: Parkovací kapacita v ul.17.listopadu u ZŠ

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Navýšením kapacity parkovacích míst na ulici 17. listopadu se již v minulosti zabývala dopravní komise i RM s tím, že nedošlo k odsouhlasení a zařazení tohoto záměru mezi plánované akce města v rámci střednědobého výhledu. Vybudování nových parkovacích míst je časově a finančně náročné a v rozpočtu města a střednědobém výhledu rozpočtu města máme naplánovány v následujících letech zejména tyto investice do dopravní infrastruktury:
- Chodníky a komunikace Macharova, Chelčického
- Parkovací místa u dětského oddělení a bytového domu u Polikliniky
- Chodníky v ulici 28. října na výjezdu na Letohrad
- Chodník Zámecká 2 (od odbočky pod Zámkem ke koupališti
- Chodníky okolo komunikace Tyršova a Draha
- Oprava komunikace U Velorexu
- Parkoviště u muzea starých strojů a technologií
Bez ohledu na souhlas či nesouhlas vlastníka příslušných pozemků s Vámi navrženým řešením není s přihlédnutím k současným rozpočtovým možnostem města a již naplánovaným investicím možnost realizace takového záměru v nejbližších letech reálná.

Oldřich Jedlička
starosta

Rodný list

Dana Kubešová
Dobrý den,
v rámci zpracování svého rodokmenu jsem zjistila, že moje prababička se narodila v Senftenbergu, což je prý nyní Žamberk.
Je to Marta Vlastníková nar. 27.12.1884
Dalo by se to u Vás zjistit? Nebo nějakou radu mi můžete dát, kde získám event. její rodný list?

Re: Rodný list

Vážená paní Kubešová,

odpovídáme na Váš dotaz ohledně narození na jméno Marta Vlastníková, nar. 27.12.1884 Senftenberg. Zmiňovaný název Senftenberg je historický název pro Žamberk, ale současně existuje Senftenberg v Německu a i v Rakousku.
Náš matriční úřad vede knihy narození pro Žamberk od roku 1913, starší ročníky jsou již odvedeny do Státního oblastního archivu v Zámrsku. Nejdříve je nutné požadovaný zápis narození najít, SOA Zámrsk má starší sbírky matričních knih Východočeského kraje zdigitalizované a veřejně dostupné, můžete si tedy hledaný zápis vyhledat přímo a zjistit potřebné informace. Pro pracovní potřebu mám tyto zápisy stažené, ale Vámi hledaný zápis narození jsem tam nenašla. Vaše prababička se mohla narodit i v „zahraničním“ Senftenbergu, obě tato města nejsou daleko od českých hranic.
Pro Vaši potřebu zasílám kontakt na SOA Zámrsk. V případě dalších dotazů se na naši matriku můžete obrátit přímo.

Kontakt: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Zámek 1
565 43 Zámrsk
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
tel.: 465 503 101 sekretariát
465 503 122 badatelna

S pozdravem

Bc. Petra Šulcová
matrika, státní občanství

Městský rozhlas

Ing. Jaroslava Červená
Plánujete zlepšení slyšitelného dosahu městského rozhlasu? V našem bydlišti, ani na většině trasy do centra není hlášení rozumět. Jen zvuky, podle kterých víme, že radnice cosi hlásí.

Re: Městský rozhlas

Městský rozhlas byl pořízen v r. 2012 v rámci dotačního titulu na výstražný a varovný systém se zaměřením na varování osob před povodněmi. Proto byla převážná část hlásičů umístěna do záplavového území města. Další rozšíření systému je záležitostí města a jeho finančních možností. Slyšitelnost a srozumitelnost hlášení je závislá hlavně na technických možnostech systému a rovněž na vzdálenosti od daného hlásiče. Provedli jsme kontrolu všech hlásičů a slyšitelnost je v rámci jejich technických možností. Snažíme se zpravidla uvést hlášení písničkou a navíc hlášení opakujeme 2 x tak, aby posluchač mohl dojít blíže k danému hlásiči.
V prostoru Za kopečkem je umístěn 1 hlásič a rozšíření systému v tomto prostoru zatím neuvažujeme. Chceme vykrýt další místa ve městě.
Pokud je vysílána informace v městském rozhlasu je rovněž uvedena na webu a facebooku města.


Ing. Vladimír Fikejs
Ved. odboru obrany a krizového řízení

Dotaz

J.Merganc
Na úřadě je osoba, která má na starosti obranu a ochranu obyvatel.Jaká je činnost tohoto úředníka v této době?

Re: Dotaz

„Na úřadě je osoba, která má na starosti obranu a ochranu obyvatel. Jaká je činnost tohoto úředníka v této době?“

Touto osobou je Ing. Vladimír Fikejs, který plní povinnosti stanovené v organizačním řádu. V době vyhlášení krizového stavu dle zákona č. 240/2020, krizový zákon je aktivován Krizový štáb ORP Žamberk a jmenovaný mimo níže uvedené plní i povinnosti tajemníka krizového štábu a vedoucího stálé pracovní skupiny krizového štábu. Koordinuje činnosti jednotlivých skupin a funkcionářů krizového štábu. Jednotlivé informace ke krizovému stavu mohou zveřejňovat s vědomím tajemníka krizového štábu i jiné osoby. Tyto povinnosti plní i nyní při vyhlášení nouzového stavu k COVID 19.
V rámci krizové situace jedná m.j. i s obcemi ve správním obvodu ORP a nadřízenými krizovými orgány a složkami.

Odbor obrany a krizového řízení zabezpečuje:
- plnění úkolů obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a připravuje podklady starostovi pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,
- plnění úkolů obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,
- plnění úkolů obce a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaného zákona,
- plnění úkolů obce na úseku branné povinnosti podle zákona č. 585/2004 Sb. (branný zákon) ve znění pozdějších předpisů a při zajišťování obrany státu podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaných zákonů, při plnění těchto úkolů spolupracuje s krajským vojenským velitelstvím,
- plnění úkolů obce a obce s rozšířenou působností v ochraně před povodněmi v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v této oblasti spolupracuje s odborem ZPZE,
- tvorbu a aktualizaci dokumentů havarijního a krizového řízení, agendu ochrany obyvatelstva v působnosti obce včetně řízení skladníka pověřeného údržbou materiálu pro ochranu obyvatel v majetku města,
- dohled nad provozuschopností integrovaného systému varování a vyrozumívání města,
- plnění úkolů úřadu a obce vzhledem k organizačním složkám města - jednotce sboru dobrovolných hasičů města (JPO-II),
- plnění úkolů obce a obecního úřadu podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
- tvorbu a aktualizaci povodňových plánů obce a obce s rozšířenou působností a dalších dokumentů protipovodňové ochrany obce,
- činnost bezpečnostní rady a krizového štábu obce s rozšířenou působností, povodňové komise města a povodňové komise obce s rozšířenou působností,
- ochranu utajovaných informací, vedení, ukládání a skartaci utajovaných písemností a kontrolu dodržování zásad pro práci s nimi; výkon funkce bezpečnostního ředitele podle zákona č.412/2005 Sb.,
- koordinaci činnosti odborů k zabezpečení úkolů obce a obecního úřadu při vzniku rozsáhlé mimořádné události a při vyhlášení krizových stavů, včetně zpracování potřebné dokumentace,
- koordinaci plnění úkolů MěÚ na úseku požární ochrany a BOZP, úzce spolupracuje v této oblasti s osobou odborně způsobilou, která zabezpečuje plnění těchto úkolů pro MěÚ na základě smluvních podmínek,
- zabezpečuje organizaci a školení řidičů referentských vozidel
- úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem kraje při zpracování krizového a havarijního plánu ORP, ověřování krizové a havarijní připravenosti určené těmito plány, podílí se na provádění kontrol obcí správního území v této oblasti
- vedení dokumentace bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,
- připravenost krizového štábu obce s rozšířenou působností a připravenost území na řešení krizových situací a vzájemné součinnosti základních a ostatních složek Integrovaného záchranného systému a v rámci bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,
- organizaci plnění úkolů v oblasti bezpečnosti informací úřadu a vykonává funkci představitele vedení pro ISMS
- uzavírání smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou movité věci v gesci odboru, kdy cena jednotlivé věci nepřevyšuje 20.000,00 Kč.


Zpracoval dne 27.10.2020 Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a krizového řízení

Městská zeleň

Ing. Jaroslava Červená
Město má elektronickou inventarizaci veřejné zeleně, která umí zpřístupnit stav dřevin na pozemcích města jeho vedení ale i občanům. Jak a kde najde občan data o stavu dřevin? Má el. verze i vstup pro zadávání oznámení nebezpečných poškození stromů?

Re: Městská zeleň

Bezplatný portál s informacemi o stromech z vašeho okolí lze nalézt na adrese: www.stromypodkontrolou.cz. K využívání možností portálu se veřejnost nemusí registrovat, inventarizované dřeviny jsou zaneseny do mapového projektu. Stačí kliknout na stránky, zvolit mapu, přiblížit lokalitu a strom.

Elektronická verze nemá vstup pro zadávání oznámení veřejností o nebezpečných nebo poškozených stromech, k tomu lze využít jiný komunikační kanál. Taktéž nemusí být inventarizovány nebo zpřístupněny na tomto webovém portélu všechny dřeviny na veřejných prostranstvích.

S pozdravem

Ing. Alena Hovádková

Pionýrů? Fučíkova? Není to už tak trochu ostuda?

Petr Jíša
Proč v Žamberku i po 31 letech od pádu komunistického režimu (1989) stále ještě narážíme na názvy ulic jako "Pionýrů" nebo "Fučíkova"? Uvízli snad žamberští radní svým myšlením v 2. polovině 20. století? Tomu se mi snad ani nechce věřit... Děkuji předem za odpověď.

Re: Pionýrů? Fučíkova? Není to už tak trochu ostuda?

Dobrý den,
doposud nikdo změnu názvu těchto ulic nenavrhnul a to ani z řad občanů města, ani členů místní samosprávy.

Oldřich Jedlička, starosta
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka