Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 440

Ubytovna v Kotli

Krejsová
Uvažuje město o opravě "hotelu" v Kotli?
Za současné situace je možné využít příspěvek od státu na úpravu ubytování.

Re: Ubytovna v Kotli

Dobrý den,
možnost revitalizace objektu bývalého hotelu v Kotli za využití dotačních prostředků zvažujeme. O vyhlášené výzvě MMR ze dne 20.4.2022 - Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit víme a analyzujeme podmínky. Alternativně zvažujeme využití dotačních prostředků z programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 2.8.3. z Ministerstva pro místní rozvoj popř. jiných dotačních titulů.

Děkujeme za Váš dotaz, s pozdravem

Oldřich Jedlička, starosta

ISMS - drahé, zdržuje úředníky a je neúčinné

Ing. Jaroslava Červená
ISMS je alibistický nástroj vedení MěÚ. Zbavuje se tak odpovědnosti za chod úřadu. Pro úředníky zavalené prací je zdržením bez přínosu jejich činnosti. Video jednání ZM bez vědomí garanta inf. fóra byla na Youtube měsíce a jsou důkazem neúčinnosti ISMS. Kdy ho zrušíte a ušetříte peníze a čas zaměstnanců úřadu?

Re: ISMS - drahé, zdržuje úředníky a je neúčinné

Zdeněk Vanický, 18.11.2021
Vážená paní Červená.

Vámi zmíněná událost nám pomohla diagnostikovat neshodný stav v procesu pořizování a zpracování videozáznamů z jednání ZM. Na základě tohoto zjištění byl aktivován příslušný proces nápravy, v rámci kterého došlo k úpravě daného pracovního postupu. Aby se situace do budoucna již neopakovala.

Celá událost a způsob jejího řešení, naopak dokládá potřebnost a smysluplnost nasazení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v naší organizaci.

S pozdravem

Zdeněk Vanický
Oddělení informatiky

Očkování COVID

Ľudovít Müller
Dovíme se nějaké informace ohledně očkování na Covid. Myslím tím, kde se dá v současné době, nebo výhledově očkovat proti Covidu v Žamberku.

Re: Očkování COVID

Město organizovalo očkování proti covid 19 pojízdnou očkovací skupinou v měsíci září a říjen 2021. V současné době očkování ve městě neplánujeme. Očkování se nyní provádí v těchto nejbližších místech: Ústeckoorlická nemocnice, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou a Litomyšlská nemocnice, nebo si lze vybrat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR v sekci „očkování proti covid-19“. Rovněž se lze informovat u svého praktického lékaře zda provádí očkování.
Ing. Vladimír Fikejs

Nevysvětlený účel a cena certifikátu ISMS

Jaroslava Červená
Myslíte, že je pro občana demokratického státu akceptovatelná neochota sdělit roční náklad MěÚ na ISMS. Zejména, když je spojená s neschopností konkretizovat účel a přínos investice? ISMS za vysokou cenu chrání vedení MěÚ. Potvrzování desítek interních směrnic = alibi.

Re: Nevysvětlený účel a cena certifikátu ISMS

Vzhledem k povaze dotazu Vám informace poskytneme na základě žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. Marcel Klement, MPA
tajemník

Dotaz na p. tajemníka: Je spokojen s řízením OH?

Jaroslava Červená
Dotaz pro tajemníka MěÚ, protože AH sdělila irelevantní info. Město mělo velké kontejnery na plast a papír. Vešlo se do nich více odpadu, než do těch, které pořizuje nyní. Předmětem porovnání kontejnerů k výměně je kapacita na m2 plochy. Zpevnění ploch pro početnější malé kontejnery bude drahé. Schvalujete změnu typu kontejnerů a jste spokojen s řízením OH?

Re: Dotaz na p. tajemníka: Je spokojen s řízením OH?

Neschvaloval jsem změnu typu kontejnerů, protože se jedná o rozhodnutí samosprávy – rady města.
Ze své pozice nemám připomínek k řízení odpadového hospodářství.

S pozdravem

Ing. Marcel Klement, MPA
tajemník

Účel a cena certifikátu ISMS pro MěÚ a město

Jaroslava Červená
Jaký přínos pro město a MěÚ má po uzákonění zák. GDPR pokračování systému ISMS? A kolik celkem platí za certifikaci a veškeré činnosti s ní související, tj. včetně mzdových nákladů za čas vynaložený na aktualizování, potvrzování a udržování interních směrnic, technického a programového vybavení. Kolik časového fondu zaměstnanců MěÚ vyžaduje udržování systému ISMS ročně?

Re: Účel a cena certifikátu ISMS pro MěÚ a město

GDPR řeší pouze ochranu osobních údajů, a protože město Žamberk, jako obec s rozšířenou působností, vyřizuje, zpracovává a ukládá značné množství informací obsahujících chráněné údaje, které je nutné podle současné legislativy zabezpečovat, včetně jejich nosičů, proti zneužití nepovolanými osobami. Proto městský úřad přistoupil v roce 2007 k akceptaci standardů ISO 27001 a ČSN 17799 v oblasti bezpečnosti informací a informačních technologií – ISMS (systém řízení bezpečnosti informací) s důrazem na adekvátní činnost Městského úřadu Žamberk v souladu s těmito standardy. Informace ohledně ceny za certifikaci považuji za informaci neveřejnou. Informací kolik mzdových nákladů za čas vynaložený na aktualizování, potvrzování a udržování interních směrnic, technického a programového vybavení nedisponujeme, protože tyto činnosti jsou zahrnuty v pracovních náplní několika zaměstnanců a rovněž tak informaci kolik časového fondu zaměstnanců MěÚ vyžaduje udržování systému ISMS ročně.

S pozdravem

Ing. Marcel Klement, MPA
tajemník

Náklady na veřejnou zeleň na městských pozemcích

Jaroslava Červená
Zdravím. Jaká je rozloha veřejné zeleně na městských pozemcích. Jaké byly roční náklady na její údržbu, ošetření, obnovu, revitalizaci, inventarizaci, odstranění/kácení, pojištění a další relevantní (úvazek správce VZ, studie, projekty, posudky, architekt. prvky aj.) za rok 2020 a roční průměr za uplynulých 5 let?

Re: Náklady na veřejnou zeleň na městských pozemcích

Dobrý den,
Vámi požadované údaje Vám rádi poskytneme na základě žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Formulář k žádosti můžete nalézt na internetových stránkách města v sekci Portál občana/Formuáře/Právní odbor.

http://www.zamberk.cz/index.php?ids=216&idkz=27

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Vizuální smog v Žamberku – je to skutečně nutné?

Petr Jíša
Jedním z mnoha problémů města je i tzv. vizuální smog. Tedy křiklavé reklamy, cedule a plachty doslova na každém rohu, zakrývající především fasády a výlohy domů, jako na „divokém východě“. Není už konečně na čase začít kultivovat veřejný prostor a nastavit rámec základních pravidel a požadavků na venkovní reklamu? Omezit tak nevkusnou a přebujelou reklamu alespoň v širším centru města?

Re: Vizuální smog v Žamberku – je to skutečně nutné?

Dobrý den,
otázkou omezení vizuálního smogu zejména v centrech měst se v poslední době začala zabývat některá větší města. V Žamberku je centrum města součástí městské památkové zóny, kde umísťování reklamních banerů na nemovitostech je podmíněno odsouhlasením orgánu památkové péče.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Řízení odpadového hospodářství v Žamberku

Jaroslava Červená
Organizování třídění obal. odpadů začíná být chaotické. Třídění snižuje náklady na OH, ale jen když je promyšlené. Rozumné je před objednáním kontejnerů vybrat místa, uspořádat je, aby plnily účel bezpečně, hospodárně a nepřekážely údržbě kom. Nádoby s malým objemem na m2 plochy nejsou výhodné. Začne vedení města a MěÚ dbát na odborně zdatné řízení OH?

Re: Řízení odpadového hospodářství v Žamberku

Města a obce v ČR mají dle platné odpadové legislativy mimo jiné povinnost přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob (občanů). Obce také musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od začátku roku 2025 také textilu. Město Žamberk zajišťuje oddělené soustřeďování všech uvedených složek komunálního odpadu pro své obyvatele prostřednictvím sběrného dvora, sběrných nádob, velkoobjemových kontejnerů, nebo pytlového sběru. Občané si mohou tedy vybrat z jednotlivých možností nebo z jejich kombinací.

Ing. Alena Hovádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Obchvat Žamberka - technicko-ekonomická studie

Adam Dvořák
Dobrý den,
Rád bych se prosím zeptal, jestli má město Žamberk k dispozici hotovou technicko-ekonomickou studii na jižní obchvat města, zadanou společností Ředitelství silnic a dálnic?
Studie měla být dle informací hotová během června letošního roku.
Bylo by možné veřejné nahlédnutí do této studie?
Moc děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
S pozdravem,
Adam Dvořák

Re: Obchvat Žamberka - technicko-ekonomická studie

Vážený pane Dvořáku,
celou studii k dispozici nemáme, byly nám poskytnuty pouze některé rozpracované situační výkresy. Protože se k nim vztahuje autorské právo, vznesli jsme 19.7.2021 dotaz ke zpracovateli studie, zda je můžeme zveřejnit. Na tuto otázku jsme dosud neobdrželi odpověď. Zpracovatelem studie je společnost 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 – Střešovice.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka