Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Strategický plán města

Jiří Merganc
Tak mám takový dojem, že je již r. 2017 a "Strategický plán" se pomalu asi začíná stávat "Tragický plán", neboť poslední je z r.2014. Bude inovován. Nebo bude "Co dům dá"?
Děkuji za odpověď 09.01.2017

Re: Strategický plán města

Jiří Dyrtr, 22.02.2017
Dobrý den,
strategický plán města byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva města 18.2.2014 s úvodem, že tento strategický plán plně nahrazuje časově omezený původní strategický plán města a není časově omezen. Bude věcí a rozhodnutím současných a budoucích zastupitelů města, jak tento pro město důležitý dokument budou doplňovat, či aktualizovat.

S pozdravem
Jiří Dytrt

U Velorexu

Jan Štelbaský
Zajímá mně kdy bude opravena ulice U Velorexu.Zatím se tam díry vylévají betonem který je z důsledku velké frekvence za pár týdnu pryč a pak jít po zasněžené a děravé ulici je opravdu o zdraví!Touto ulicí denně projdou a projedou stovky lidí kteří tam buď bydlí nebo jezdí s dětmi do školky a do zaměstnání!

Re: U Velorexu

Dobrý den.
Město Žamberk plánuje v roce 2017 opravu cca 75 m dlouhého úseku ulice U Velorexu. Jedná se o rekonstrukci povrchu v úseku od křižovatky s ul. U Daliborky podél sběrných surovin, kde naváže na opravený vjezd do ul. Nádražní.
V současné době je dokončena příslušná projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení.

Ing. Lenka Fránková


Kontrola septiku

Martin Hrdina
prosim o dukladnou kontrolu septiku ve Verneřovicich na adrese xxxx xxxxxxxx (anonymizováno).veskery splasky jdou do verejne kanalizace protože zrusil cisticku odpadních vod.vse tece primo do reky.s pozdravem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (anonymizováno).

Re: Kontrola septiku

K žádosti o kontrolu vypouštění odpadních vod z nemovitosti ve Verměřovicích, která byla podána prostřednictvím návštěvní knihy sdělujeme, že věc považujeme za podnět, který bude řešen podle zákona o vodách nebo zákona o vodovodech a kanalizacích. V případě potvrzení protiprávního vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace bude vedeno správní řízení ke zjednání nápravy.

Ing. Jaroslava Červená
vedoucí odboru ZPZE

Řidičský průkaz

Romana Tejklová
Dobrý den,
potřebuji si vyřídit nový řidičský průkaz. Musím s sebou mít fotografii? Nebo mě vyfotíte, stejně jako při vyřizování OP?

Re: Řidičský průkaz

Dobrý den,

k žádosti o vydání řidičského průkazu
je nutné přiložit 1 ks Vaší aktuální fotografie.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Video záznam jednání zastupitelstva města

Vít Polák
Prosím o informaci, od kdy budou k dispozici rovněž záznamy jednání zastupitelstva města. Každý občan nemá možnost navštívit zasedání ZM osobně nebo jej on-line sledovat na internetu.
Děkuji za odpověď

Re: Video záznam jednání zastupitelstva města

Dobrý den.

Za stávajících podmínek záznamy z jednání zastupitelstva zpětně k dispozici nebudou.
Na přímý přenos ze zasedání zastupitelstva se neaplikují ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. V případě zveřejňování záznamu pak může docházet i opakovaně ke zpřístupnění osobních údajů subjektu údajů, kdy by mohlo dojít ze strany města k porušení zákona o ochraně osobních údajů. V současné době nejsme schopni osobní údaje třetích osob před zveřejněním odstranit, resp. anonymizovat a tedy videozáznamy zpřístupňovat.

JUDr. Jitka Kubová
Odbor právní

Plná mooc

Rölle D.
dobrý den, kde bych sehnal formulář ,,plnou moc,, k odhlášení(zrušení) vozidla.

Re: Plná mooc

Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádím:
- plná moc "zákonem - daný tiskopis neexistuje", pouze je uvedno co má obsahovat,
- na tomto základě je vytvořen pro evidenci vozidel formulář - plné moci, který lze využít
- plná moc - je potřebné aby byla vydána jen k jednomu úkonu
- v případě k zrušení vozidla tj.vyřazení z evidence není nutné úředně ověřený podpis

Přeji pěkný den

Ing. Vladimír Janoušek
vedoucí oddělení
Oddělení dopravních agend

Zasedání městského zastupitelstva

Vladislav Šmirous
Prosím o sdělení internetové adresy s video záznamem zasedání městského zastupitelstva ze dne 6.12.2016

Re: Zasedání městského zastupitelstva

Zdeněk Vanický, 07.12.2016
Dobrý den,
v současnosti nejsou videozáznamy z jednání zastupitelstva města Žamberka veřejnosti k dispozici. Můžete pouze sledovat on-line přenos v době jednání.

S pozdravem

Zdeněk Vanický
vedoucí oddělení informatiky

Žlutá přerušovaná čára

Zdeněk Moravec,předseda Společenství
Dobrý den,moc by nás zajímalo, kdo rozhodl, že se "vyřeší problém s parkováním" před domem 28.října 1324,1325,1326,1327 tím, že místo kde jsme parkovali, tedy půlkou vozidla na cestě a půlkou vozidla na chodníku, nechal někdo namalovat žlutou přerušovanou čáru! Jaký měl důvod, kdo o tom rozhodl?!

Re: Žlutá přerušovaná čára

Jiří Dyrtr, 02.11.2016
Dobrý den,
dopravní značení na místní komunikaci v uvedené lokalitě bylo změněno na základě podmětu Hasičského záchranného sboru ČR.
Jedná se o stanovení dopravního značení s vyznačením nástupní plochy pro požární techniku v Žamberku, ul. 28.října, před čp. 1324 – 1327. Toto dopravní značení projednala dopravní komise. Povinnost vyznačení nástupní plochy pro požární techniku u výškové budovy vyplývá z vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. „Mnozí vlastníci a provozovatelé nástupních ploch si neuvědomují, že nástupní plochy skutečně musí být označeny a toto označení je nadmíru důležité, protože jedině tak občan pozná, kde tato nástupní plocha je a že zde nesmí parkovat.“ Pokud nástupní plocha není označena a z tohoto důvodu plocha není volná pro požární techniku, jedná se o porušení povinnosti dané přímo zákonem o PO a lze v tomto případě právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až 500 tisíc korun. Záchrana osob je při požárním zásahu tou nejdůležitější otázkou, proto je výše možné pokuty nastavena takto vysoko.

Článek HZS:

http://www.hzscr.cz/clanek/za-neoznacenou-nastupni-plochu-pro-pozarni-techniku-hrozi-pokuta-az-500-tisic-kc.aspx


S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz na OP

Vít Bednář
Dobrý den,

chtěl bych se informovat zda je už zhotovený a připravený k vyzvednutí můj nový občanský průkaz na jméno:

Vít Bednář
XXXXXX/XXXX

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Vít Bednář (XXX XXX XXX)

Re: Dotaz na OP

Zdeněk Vanický, 02.11.2016
Dobrý den.

Znáte-li přesné datum podání žádosti o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu nebo řidičského průkazu, můžete si zde jednoduše ověřit, zda-li je Váš nový doklad připraven k převzetí. Na adrese http://www.zamberk.cz/hotove-doklady.

S pozdravem.

Zdeněk Vanický
administrátor

Povolební nepořádek

dr. Paarová
Dobrý den, nějak jsem tu nenašla odpověď na můj dotaz ohledně povolebního úklidu nejrůznějších reklamních politických upoutávek z veřejného prostranství. To je normální, že se tu ztrácejí příspěvky ?

Re: Povolební nepořádek

Zdeněk Vanický, 01.11.2016
Dobrý den.

Váš dotaz byl předán odpovědné osobě k vyjádření. V okamžiku kdy byla odpověď k dispozici byla zde uveřejněna. K žádnému ztracení Vašeho příspěvku nedošlo, tudíž nemám jak bych mohl na Vaši připomínku reagovat.
S pozdravem.

Zdeněk Vanický
administrátor
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka