Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Vrak na soukromém pozemku

Lenka Vondráčková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může mít soused na svém soukromém pozemku umístěny autovraky. Má jich tam celkem 11. Dle osobního rozhovoru s ním je má na náhradní díly. Některé z nich chce zlikvidovat, ale až bude mít čas. Děkuji za odpověď

Re: Vrak na soukromém pozemku

Ing. Ivan Prchal, 12.07.2016
Ptáte se, zda soused může mít na svém soukromém pozemku umístěno 11 autovraků. Uvádíte, že je má na náhradní díly a některé z nich chce zlikvidovat, až bude mít čas. Zároveň dotaz nazýváte „vrak na soukromém pozemku“.

Problematika vozidel, která již neslouží k původnímu účelu použití je poměrně komplikovaná, protože prolíná větším počtem právních předpisů a jejich terminologie i postoj k zacházením s nimi není jednotný a dobře provázaný.

Osoba, která umístí autovrak na místě, kde poškodí nebo ohrozí životní prostředí, porušuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech).

Otázkou však je, zda se v dotazovaném případu skutečně jedná o autovrak či autovraky. Když jde o vozidla, která nejsou odpadem (ačkoliv na první pohled tak mohou působit), potom si je vlastník podle zákona o odpadech na pozemku může umístit, když tím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

Podle toho, zda je, nebo není pozemek pozemní komunikací (např. soukromou parkovací plochou nebo přístupovou komunikací), se určuje příslušnost zákona, podle kterého se pochybné umístění vozidel řeší. V úvahu připadají zákon č. 185/2001 Sb. a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Do záležitosti vstupuje i zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Při určování, zda se jedná o autovrak (odpad) nebo vozidlo (movitý majetek), musí brát příslušný správní orgán v úvahu i občanský zákoník. Při posouzení varianty, že umístěním vozidla osoba poškodí nebo ohrozí životní prostředí, se vychází ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. A při zvažování, zda došlo k narušení estetického vzhledu obce, je správní orgán odkázán na použití relevantních judikátů, protože pojem není definován žádným právním předpisem. A když majitel odstavených vozidel vyřazených z provozu odstraní jejich podstatnou část, pak porušil zákon č. 56/2001 Sb., ust. § 12 odst. 3 písm. b) a věcná příslušnost k vyřízení spadá pod zákon č. 56/2001 Sb.
Z této legislativní situace je patrné, že na zdánlivě jednoduchou otázku, v níž jste pravděpodobně vycházela ze svého subjektivního pohledu na situaci, nelze odpověď stručně a zároveň přesně a správně.

Abychom mohli Váš dotaz prověřit na místě, potřebuje upřesnit místo, případně adresu.
S pozdravem

Ing. Ivan Prchal – tajemník MěÚ

Úřední hodiny

Beneš
Dobrý den, pošlete mi prosím úřední hodiny na cestovních dokladech. Děkuji Beneš

Re: Úřední hodiny

Dobrý den,

v případě podání žádosti o cestovní doklad na MÚ v Žamberku sděluji úřední hodiny:
Po + St 8:00-11:00, 12:00-17:00, Čt 8:00-11:00, ostatní dny po telefonické domluvě.

Dále sděluji, že na webových stránkách města Žamberk můžete využít služby pro objednání v oddíle Portál občana - rezervační systém.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit přímo na správní oddělení:
tel. 465670223, 465670224, 465670227.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Zrcadlo

M.Fenik
Dobrý den,nedávno instalované zrcadlo na výjezdu z ul 17.Listopadu do ul.Nádražní je nyní k ničemu.Řidiči v něm vidí pouze korunu vedlejšího stromu.Řidiči nemají přes zaparkovaná auta u Rodinného centra výhled a vjetí do ul.Nádražní je nebezpečné.Prosím o nápravu.

Re: Zrcadlo

Jiří Dytrt, 20.06.2016
Dobrý den, Vámi uvedenou žádost jsme předali Technickým službám k realizaci.
S poděkováním a pozdravem
Jiří Dytrt

Cestovní pas

Hana Bartošová
Dobrý den, brzy manželovi a dětem vyprší platnost pasu, chtěli bychom si udělat nové, kolik to stojí - pro dospělého a děti a jestli musíme vyplňovat žádosti, když už jsme evidovaní. A co je nutné případně vzít s sebou,kromě občanky a pasů, dětem třeba rodné listy, když nemají občanky? Hezký den a děkuji předem za odpověď.

Re: Cestovní pas

Dobrý den,

pro vydání cestovního dokladu dospělé osoby je stanoven správní poplatek Kč 600,-, nutná je osobní účast, předložení platného občanského průkazu, vrácení neplatného cestovního dokladu. Žadatel nevyplňuje úřední tiskopis, fotografii pořizuje úředník. K podání žádosti o cestovní doklad pro dítě do 15-ti let je nutná přítomnost jednoho z rodičů a dítěte. Doklady: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, fotografii pořídí úředník. Správní poplatek: Kč 100,-. Opět se nevyplňuje úřední tiskopis. Žádost vyplní a ověří úředník dle osobních údajů v systému, pořídí fotografii a podpis žadatele, u osob nad 12 let se snímají otisky prstů. Po kontrole všech údajů se žádost vytiskne k podpisu rodiče (nebo žadatele).

V případě podání žádosti na MÚ v Žamberku sděluji úřední hodiny:
Po + St 8:00-11:00, 12:00-17:00, Čt 8:00-11:00, ostatní dny po telefonické domluvě.
Dále sděluji, že na webových stránkách města Žamberk můžete využít služby pro objednání v oddíle Portál občana - rezervační systém.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit přímo na správní oddělení: tel. 465670223, 465670224, 465670227.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Přepis vozidla

Romana Junková
Dobrý den,
chci prodat svoje vozidlo, smlouvu mám již připravenou.
Jak mám postupovat dál s přepisem vozu?
Co když si někdo přijede pro auto o víkendu nebo mimo vaše úřední hodiny?
Podepíšeme smlouvu, zaplatí mi a odjede bez přepisu. Co mu můžu dát za doklady od vozu?
Děkuji moc za radu.
Přeji příjemný den...
R.J.

Re: Přepis vozidla

Dobrý den,

k Vašemu dotazu lze uvést:
- při prodeji vozidla se má provést na úřadě původního vlastníka tzv. přeregistrace vozidla - tj. odhlášení a přihlášení vozidla na nového vlastníka - a to do 10ti pracovních dnů po nastálé změně.... přítomni jsou oba (původní a nový vlastník) nebo jejich zmocněnci (plná moc - úředně ověřená k danému úkonu).
- při přeregistraci doložíte - velký technický průkaz, ORV(malý tech.průkaz), evidenční kontrolu z STK(musíte mít doklady TP+ORV a auto), zelenou kartu a vyplněnou "žádost o zápis změny vlastníka.."( žádosti jsou na ve vestibulu úřadu).
- je potřebné, aby jste se domluvil při prodeji s novým vlastníkem o tom jak to uděláte s předáním vozidla a přeregistraci na úředě -v úřední hodiny,
- dokud vozidlo není přeregistrováno na nového vlastníka je vaše, jak to máte udělat a co mu máte předat je pouze věc vaší dohody a vzájemné důvěry - zákon č. 56/2001 Sb to neřeší.
Poznímka: dle mého soukromého názoru se pokuste informovat jak situaci řešit přes víkend u některého z autobazarů - jak to dělají.

Přeji pěkný den

Ing. Vladimír Janoušek
vedoucí oddělení
Oddělení dopravních agend

Občanský průkaz

Josef Štěpánek
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co je vše třeba na výměnu OP z důvodu změny trvalého bydliště.

Re: Občanský průkaz

Dobrý den,

k žádosti o vydání občanského průkazu z důvodu změny pobytu potřebujete občanský průkaz a potvrzení o změně trvalého pobytu. Formulář žádosti není, úředník zkontroluje data uvedená v žádosti, pořídí fotografii a podpis občana, žádost se následně vytiskne a odešle ke zpracování.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Cestovní pas

Lucie Kecová
Dobrý den,
ráda bych se zeptala ohledně vyřízení cestovního pasu - jaké jsou lhůty a ceny, fotografování probíhá na úřadě? Je možné si zažádat o pas mimo místo trvalého bydliště?
Děkuji

Re: Cestovní pas

Dobrý den,

žádost o vydání cestovního dokladu můžete podat na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností, tedy i mimo trvalé bydliště.
Platnost Vašeho cestovního dokladu končí 23.8.2016. Cestovní doklad je vydáván ve lhůtě do 30-ti dnů, správní poplatek Kč 600,-.
Předkládá se platný občanský průkaz, neplatný cestovní doklad musí být odevzdán. Formulář žádosti občan nevyplňuje, vše pořídí úředník včetně fotografie,
otisků prstů a podpisu občana na místě.Občan následně potvrzuje údaje v žádosti.

V případě podání žádosti na MÚ v Žamberku sděluji úřední hodiny:
Po + St 8:00-11:00, 12:00-17:00, Čt 8:00-11:00, ostatní dny po telefonické domluvě.

Dále sděluji, že na webových stránkách města Žamberk můžete využít služby pro objednání v oddíle Portál občana - rezervační systém.
S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Svátky dřeva

Mojmír
Dobrý den,proč se letos nebudou konat tak oblíbené Svátky dřeva?Děkuji za odpověď

Re: Svátky dřeva

Mgr. Petr Hažmuka, 02.05.2016
Dobrý den,
Svátky dřeva jsou velmi náročné na přípravu a technické zajištění, vzhledem k ostatním výstavám a akcím Městského muzea jsme se rozhodli, že Svátky dřeva se nebudou konat každoročně.

S pozdravem

Mgr.Petr Hažmuka
ředitel
Městské muzeum Žamberk

Občanský průkaz

Marie Pavlíčková
Dobrý večer,
dnes jsem zjistila,že 12.4.2016 mi končí platnost OP.
Když jsem se chtěla objednat,volný termín objednaní je až na 20.4.
Je možné si přijít vyřídit tuto záležitost i bez objednání?
Moc děkuji za odpověď.

Re: Občanský průkaz

Dobrý den,

žádost o vydání OP z důvodu konce platnosti vyřídíte i bez objednání.
Úřední dny: PO, ST 8:00-11:00 h, 12:00-17:00 h a ČT 8:00-11:00 h.
V případě dalších dotazů můžete kontaktovat referentky OP: tel. 465 670 223 nebo 465 670 224.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Evidence vozidel

Maja Kupčáková
Dobry den, chtela bych se zeptat co vse potřebuji sebou když chci dát své auto do depozitu kvuli opravě.
Dekuji

Re: Evidence vozidel

Dobrý den,

k Vašemu dotazu - uložení auta do depozitu - vlastník/provozovatel předloží:
- vyplněnou "žádost o vyřazení sil. vozidla ..... s vyznačením - vyřazení sil. voz. z provozu,
- velký technický průkaz a malý technický průkaz /ORV/,
- registrační značky,
- platný doklad totožnosti,
- správní poplatek: 200,- Kč (platba hotově nebo plat. kartou).

Lze k tomuto úkonu zmocnit další osobu - plná moc (neověřená).


Ing. Vladimír Janoušek
vedoucí oddělení
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka