Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Ohňostroj

Vladislav Šmirous
Dobrý den, prosím o vysvětlení, proč bude novoroční ohňostroj 1. 1. 2016 v 18.00 hod. a ne jako tradičně. Děkuji.

Re: Ohňostroj

Jiří Dytrt, 27.11.2015
Dobrý den,
Rada města Žamberk na svém jednání dne 7. října 2015 přijala usnesení, kterým schválila realizaci Novoročního ohňostroje na Nový rok od 18 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku. K rozhodnutí rady města vedlo výrazné snížení zájmu občanů o tento způsob vítání nového roku. Výhodu posunutí hodiny Novoročního ohňostroje spatřujeme především v možné účasti rodičů s dětmi, které o tuto zábavu přicházely. Věříme, že změna Novoročního ohňostroje bude pro vás příjemná a že se společně na Nový rok potkáme ve velkém množství na Masarykově náměstí v Žamberku.
Za radu města Jiří Dytrt

Prodloužení cestovního pasu

Jiří Kristek
Dobrý den,
prosím o informaci co budu potřebovat při výměně,(prodloužení) cestovního pasu.Jsem již obědnán.
Děkuji za odpověd.
S pozdravem J.Kristek

Re: Prodloužení cestovního pasu

Dobrý den,

k žádosti o nový cestovní pas je potřeba předložit platný občanský průkaz, starý pas a uhradit správní poplatek 600 Kč za vystavení nového dokladu.

Žádost se vyplní přes systém, pořídí se otisky prstů a fotografie.

Nový doklad je vyhotoven do 30 dnů.

S pozdravem


Dominika Šimánková
referent správního oddělení

Výměna ŘP

Libor Š.
Dobrý den,
bude mi končit řidičský průkaz, rád bych se zeptal, zda je možné někde stáhnout formulář, abych si vše připravil a vyplnil dopředu? A je za potřebí průkazová fotografie nebo fotíte stejně jako na občanský průkaz?
Děkuji předem za odpověď,
Libor Štefek

Re: Výměna ŘP

Dobrý den,

žádost o řidičský průkaz vyplňovat nemusíte, je tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti ji stvrzuje svým podpisem. K žádosti dokládáte stávající řidičský průkaz, doklad totožnosti a 1 průkazovou fotografii. Fotografii Vám můžeme vyhotovit přímo na místě za poplatek 70Kč. Nový řidičský průkaz je vyhotoven do 20 dnů od podání žádosti.

Kateřina Všetičková
referent registru řidičů

Platnost OP

Zuzana W.
Dobrý den,
zaslechla jsem v rádiu o výměně občanských průkazů určitého data a chtěla bych mít jistotu, zda svůj OP vyměnit, či nikoli. Byl mi vydán MěÚ Žamberk dne 3.4.2009 a jeho platnost je do 3.4.2019.
Děkuji za odpověď.

Re: Platnost OP

Dobrý den,

odpovídám na Váš dotaz ohledně platnosti občanského průkazu:
v § 11, odst. 1a) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech se uvádí,
že platnost OP končí uplynutím doby platnosti OP, ve Vašem případě dne 3.4.2019.

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy


Stavební parcely

Zuzana F.
Dobrý den,

jak to vypadá s volnými, případně plánovanou výstavbou stavebních parcel? Je něco k dispozici?

Re: Stavební parcely

Jiří Dytrt, 24.06.2015
Dobrý den,
v současné době je volná stavební parcela tvořena dvěma pozemky v lokalitě Albertinum II. – pozemky parc.č. 3160/65 o výměře 1112 m2 a parc.č. 3160/64 o výměře 320 m2 (celkem 1432 m2). V současné době se rozvíjí lokalita Na skalách u Kotle, kde město Žamberk na základě usnesení zastupitelstva pozemky na stavbu rodinných domů prodává. V letošním roce, by mělo být zadáno zpracování územní studie lokality Albertinum III a v lokalitě Pod žirafou je již územní studie dokončena. V případě zájmu se obracejte na vedoucího oddělení územního plánu pana Bc. Martina Mimru.
S pozdravem Jiří Dytrt

Nádražní ulice

občan
chtěla jsem se zeptat, jestli jste nezapomněli nakreslit na silnici na Nádražní ulici v úseku mezi prejwzdy střední dělicí čáru.

Re: Nádražní ulice

Vážená paní,
v případech, kdy je šířka vozovky mezi vodícími čarami menší než 5,50 m, tak se jízdní pruhy střední dělící čarou dle technických podmínek, nevyznačují.
S pozdravem

Bc. Kateřina Halbrštátová
Referent správy pozemních komunikací

Cyklistické závody

Rozhořčený občan
Jak je možné že lidem, kteří bydlí okolo tratě bylo zakázáno vyjet ze svého pozemku? Nikdo nás o závodech a zákazech neinformoval. Nemluvě o tom že pan Fabián, který řídil vedoucí auto naprosto ignoroval dopravní předpisy. Doslova jezdil jako blázen. Štěstí že nebyl nikdo sražen, ať už vemu kdyby nějaké dítě vyběhlo z parku nebo v zatáčkách kde to pan Fabián kropil o 106.

Re: Cyklistické závody

Jiří Dytrt, 24.06.2015
Dobrý den,
město Žamberk je spolupořadatelem cyklistických závodů "O pohár města Žamberk", který se jel letos jako 24.ročník. Součástí těchto závodů jsou tradiční okruhy městem, jejichž podoba se v minulosti několikrát měnila a v posledních čtyřech ročnících se tato etapa jezdí v centru města na uzavřeném okruhu na základě schválených dopravních opatření Policií ČR. Pořadatel musí zajistit bezpečnost nejen závodníků, ale také přihlížejících diváků. To znamená včas "vyklidit" komunikaci od náhodných návštěvníků závodů, ale zejména od neukázněných diváků, kteří mnohdy nebezpečně vstupují závodníkům do cesty . K tomu je zvolen osvědčený model doprovodného vozidla a motocyklu, kteří jízdou na čele cyklistického pelotonu včas upozorňují na blížící se startovní pole. Poté se může zdát jízda doprovodného vozidla rychlá a nebezpečná. Ing. Fabián již několik let zastupuje město v organizačním týmu a vzhledem k jeho osvědčeným zkušenostem s řízením doprovodného vozidla mu je svěřován úkol zajištění bezpečnosti na trati.
S pozdravem Jiří Dytrt

Nádražní ulice

A.Nováková
Často procházím Nádražní ulicí,která je nová.Může mi někdo říci co je to za novinku,že se parkuje na chodníku?Myslím,že tam bydlí Obermajerovi.Auto je zaparkované permanentně na chodníku,přesto,že mají vjezd(ostrůvek)i vlastní dvůr!Chodník je od slova chodit!!Sjednejte nápravu.Děkuji

Re: Nádražní ulice

Jiří Dytrt, 24.06.2015
Dobrý den,
na základě Vašeho upozornění, byl podnět předán k řešení. Městská policie Žamberk přestupek zaznamenala a předala k projednání příslušnému správnímu orgánu, protože řidič uvedeného vozidla užíval chodník k trvalému parkování v rozporu se zákonem.
S pozdravem Jiří Dytrt

Mezinárodní řidičský průkaz

Lenka Němečková
Dobrý den,

ráda bych se zeptala ohledně vydání mezinárodního řidičského průkazu. Je možné toto vyřídit na základě plné moci jiné osoby? Děkuji za odpověď.

Re: Mezinárodní řidičský průkaz

Dobrý den,
k Vašemu dotazu ohledně vydání mezinárodního řidičského průkazu sděluji následující:
- mezinárodní řidičský průkaz vydává místně příslušný úřad s rozšířenou působností dle trvalého pobytu žadatele
- mezinárodní řidičský průkaz je vydán na počkání
- nelze požádat na základě plné moci z důvodu požadavku na ztotožnění žadatele, žadatel je povinen mezinárodní řidičský průkaz podepsat osobně, je povinen předložit řidičský průkaz, 1 x fotografie
- mezinárodní řidičský průkaz platí pouze s platným národním řidičským průkazem

S pozdravem

Josef Stejskal DiS.
registrace - technik
Oddělení dopravních agend

Výměna dokladů

Lucka
Dobrý den,
jaký je postup a lhůty pro výměnu Osvědčení o registraci vozidla v případě změny příjmení (resp. přidání 2. příjmení) po sňatku?
Děkuji

Re: Výměna dokladů

Dobrý den,
o zápis změny údaje v registru silničních vozidel jste podle odst. 1, § 11, zák. č. 56/2001 Sb. povinna požádat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. K žádosti se přiloží technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla a platný občanský průkaz.

Bc. Jaroslava Fabiánová
referentka
Oddělení dopravních agend
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka