Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Evidence vozidel

Ponek
Zdravim,mam dotaz,co potřebuju k tomu aby jste mi vydaly SPZ,ktere u vas mam v depozitu,stači zelena karta?

Re: Evidence vozidel

Dobrý den,

pro vyzvednutí RZ z depozitu vlastník/provozovatel vozidla předloží:
- vyplněnou Žádost změn,
- velký technický průkaz s vyznačením platné technické prohlídky
nebo případně protokol STK - s platnou technickou prohlídkou,
- zelenou kartu (platnou),
- doklad totožnosti (platný).

Případně lze pro tento úkon zmocnit další osobu, která Vás zastoupí - plná moc nemusí být úředně ověřena.

S pozdravem

Ing. Vladimír Janoušek
vedoucí oddělení
Oddělení dopravních agend

Znečištění silnice

Lucie
Dobrý den,
může se brát jako přestupek ,,znečištění" silnice? V ulici Družstevní hned u vjezdu do ul. Krátká neznámý vandal pokreslil silnici barvou.
Děkuji

Re: Znečištění silnice

Dobrý den,
dle ust. § 42a odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že
znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou.

JUDr. Jitka Kubová
vedoucí odboru

Dopravní obslužnost - linka UO-ŽBK-Rok.v O.h.

Petr Jíša
Na koho se mohu obrátit ve věci řešení problematiky dopravní obslužnosti regionu v souvislosti s autobusovou linkou č. 700902 Ústí n.O. – Žamberk – Rokytnice v O.h.? Děkuji.

Re: Dopravní obslužnost - linka UO-ŽBK-Rok.v O.h.

Jiří Dytrt, 24.03.2016
Dobrý den,
ve věci dopravní obslužnosti se obracejte na Ing. Martina Prouzu, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství na Pardubickém kraji, tel. 466 026 867.

S pozdravem
Jiří Dytrt

Nepřepsaný automobil

Macan
Dobrý den,chci se zeptat v květnu roku 2014 jsem kupoval auto z původním majitelem jsme přepis neudělali. Poté uz jsem majitele nedohnal. Zajíma mě jestli je auto odhlášeno z registru. A jesli ano jaký je další postup z doklady značkami pojistkou atd. A jestli mě čekají kvuli tomu nějaké pokuty. Auto je delší dobu nepojizdné (bez motoru)

Re: Nepřepsaný automobil

Dobrý den,

mohu Vám podat pouze informaci obecnou - vzhledem k tomu, že pravděpodobně nejste vlastník vozidla - vozidlo není specifikované (RZ, druh vozidla, tovární značka, apod.) a nevím jak jste mezi sebou uzavřeli kupní smlouvu (stanovení podmínek mezi prodávajícím a kupujícím) - nelze na Váš dotaz k uvedenému - odpovědět.

*Na informace z registru vozidel k vozidlu má právo - zaregistrovaný vlastník / provozovatel.


Ing. Vladimír Janoušek
vedoucí oddělení

DĚTSKÉ PASY

KATKA
Dobrý den,ráda bych se optala jak to je s dětskými pasy,na jak jsou dlouho a cena děkuji

Re: DĚTSKÉ PASY

Dobrý den,

žádost o vydání cestovního dokladu za občana mladšího 15 let podává zákonný zástupce. Při pořádní žádosti je nutná účast obou, tedy jednoho ze zák. zástupců a občana ml. 15 let. Rodič předkládá občanský průkaz a rodný list dítěte. Platnost dokladu je 5 let. Správní poplatek za vydání cestovního dokladu občanu ml. 15 let je Kč 100,-, ve zkrácené lhůtě Kč 2.000,-.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

DOTAZ ohledně vyřízení oficiální stížnosti

MUDr. Markéta Paarová
Dobrý den,v listopadu 2015 jsme 3x emailem na podatelnu podávali oficiál.stížnost, lx urgovali telefon., lx osobně (Ing. Cukorová). Bohužel doposud nám nebyla doručena žádná odpověď ?? jak bude město postupovat. Díky.

Re: DOTAZ ohledně vyřízení oficiální stížnosti

Ing. Ivan Prchal, 12.02.2016
Věc: odpověď na „DOTAZ ohledně vyřízení oficiální stížnosti"

Děkujeme za Váš zájem o ochranu životního prostředí v Žamberku.
Sdělujeme Vám, že poskytnuté informace jsou vyhodnoceny jako podnět k zahájení řízení o důvodném podezření na porušení zákona o odpadech.
Při prokázání porušení zákona bude viníku uložena pokuta.
Jelikož podle správního řádu nemůžete být účastníkem uvedeného správního řízení, nejsme oprávněni poskytovat Vám podrobnější informace o řízení.

Věc je vedena pod č.j. 25577/2015/ZPZE.

S pozdravem
Ing. Ivan Prchal – tajemník MěÚ

Svoz pytlovaného tříděného odpadu

Leoš Štěpánek
V pátek 5. února se uskutečnil první svoz pytlovaného tříděného odpadu v rámci nového systému svozu a třídění odpadů ve městě. Do bonusového systému se mohou zapojit všichni obyvatelé Ústí nad Orlicí a městských částí.
Za každý odevzdaný pytel bude mít poplatník v následujícím roce slevu na poplatku za likvidaci komunálního odpadu.
Proč toto jde v Ústí a u nás ve městě ne?

Re: Svoz pytlovaného tříděného odpadu

Dobrý den,
svoz pytlového tříděného odpadu je v Žamberku zaveden od roku 2007. Je to doplňkový způsob třídění využitelných komunálních odpadů ke stávajícímu systému třídění do barevných zvonů, které jsou rozmístěny v celém obvodu města a nebo do sběrného dvora či výkupny druhotných surovin. Přesto tento způsob je prakticky využívaný nejvíce obyvateli rodinných domů. Barevně odlišené pytle na třídění i jejich svoz hradí město Žamberk, pytle jsou poskytovány občanům zdarma.

Zavedení motivačního systému třídění odpadů je záležitost značně náročná nejen finančně, časově a personálně, ale i na stanovení jednoznačné identifikace účastníků (domácností), jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plast, …), systému výpočtu slev, použitém hardware a specializovaném software, který bude nasnímaná data archivovat, provádět jejich logickou kontrolu, umožní vypracování potřebných statistik a výpisů pro jednotlivé účastníky. Jedná se o citlivý proces, kdy se stanoví motivační výše snížení poplatků a zároveň je nutné zachovat rozumnou ekonomickou návratnost. Jakákoliv nevyváženost může mít za důsledek potlačení pozitivního dopadu na všechny zainteresované subjekty (město, občana, svozovou firmu).

Odbor ŽPZE seznámil začátkem listopadu 2015 představitele města Žamberk s jedním z možných způsobů motivačních systémů nakládání s odpady. Jednalo se software, jehož základem byla evidence odevzdaného odpadu vytříděného i odpadu směsného z popelnic a přiřazení ke konkrétní domácnosti. Jak je popsáno výše, zavedení adresného třídění odpadů snižující náklady na odpadové hospodářství a produkci nevyužitelných odpadů není zcela jednoduché a rychle proveditelné, je také nutné přihlédnout k tomu, aby nedocházelo k diskriminaci obyvatel, kteří by mohli být znevýhodněni.

V Ústí nad Orlicí mají občané od letošního roku poplatek za odpady ve výši 590,- Kč za osobu a rok s možností slevy od příštího roku až 200,- Kč, pokud odevzdají 20 pytlů s tříděným odpadem. Motivační systém pytlového sběru mají ve zkušebním provozu, teprve začátkem roku 2017 jej bude možné hodnotit ve všech aspektech.

V Žamberku je stanoven poplatek za odpady ve výši 500,- Kč od roku 2009 a město dlouhodobě dosahuje dobrých výsledků v rámci Pardubického kraje v soutěži obcí ve třídění odpadů o Perníkovou popelnici. Pochopitelně i u nás je prostor stále se zlepšovat.

S pozdravem

Ing. Alena Hovádková
Odbor životního prostředí a zemědělství

Vyzvednutí cestovního pasu

Petr Nakládal
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaká maximální lhůta, do kdy je třeba si vyzvednout hotový pas. Když si o něj třeba zažádám v lednu a příjdu si pro něj až v dubnu, je to velký problém? Děkuji moc a přeji hezký den

Re: Vyzvednutí cestovního pasu

Dobrý den,

odpovídám na Váš dotaz ohledně vyzvednutí cestovního dokladu, převzetí dle potřeby není problém, domluvíte se s úředníkem při podání žádosti.
Vaše další případné dotazy rádi zodpovíme, tel. 465 670 223, 465 670 224.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Ohňostroj

Vladislav Šmirous
Dobrý den, prosím o vysvětlení, proč bude novoroční ohňostroj 1. 1. 2016 v 18.00 hod. a ne jako tradičně. Děkuji.

Re: Ohňostroj

Jiří Dytrt, 27.11.2015
Dobrý den,
Rada města Žamberk na svém jednání dne 7. října 2015 přijala usnesení, kterým schválila realizaci Novoročního ohňostroje na Nový rok od 18 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku. K rozhodnutí rady města vedlo výrazné snížení zájmu občanů o tento způsob vítání nového roku. Výhodu posunutí hodiny Novoročního ohňostroje spatřujeme především v možné účasti rodičů s dětmi, které o tuto zábavu přicházely. Věříme, že změna Novoročního ohňostroje bude pro vás příjemná a že se společně na Nový rok potkáme ve velkém množství na Masarykově náměstí v Žamberku.
Za radu města Jiří Dytrt

Prodloužení cestovního pasu

Jiří Kristek
Dobrý den,
prosím o informaci co budu potřebovat při výměně,(prodloužení) cestovního pasu.Jsem již obědnán.
Děkuji za odpověd.
S pozdravem J.Kristek

Re: Prodloužení cestovního pasu

Dobrý den,

k žádosti o nový cestovní pas je potřeba předložit platný občanský průkaz, starý pas a uhradit správní poplatek 600 Kč za vystavení nového dokladu.

Žádost se vyplní přes systém, pořídí se otisky prstů a fotografie.

Nový doklad je vyhotoven do 30 dnů.

S pozdravem


Dominika Šimánková
referent správního oddělení
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka