Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Cestovní pas

Václav Holanec
Dobrý den,
potřebovali bychom pasy pro naše dvě dcery, stáří 3,5 a 1,5 roku.
Co pro to musíme udělat?
Děkuji

Re: Cestovní pas

Dobrý den,

odpovídám na Váš dotaz ohledně cestovního dokladu pro dítě do 15-ti let:
Co musíte udělat: "podat žádost o vydání cestovního dokladu".
Žádost podává zákonný zástupce (rodič), který se prokáže platným občanským průkazem,
a předloží rodný list dítěte (přítomen rodič i dítě). Správní poplatek Kč 100,-,
lhůta pro vydání cestovního dokladu je do 30-ti dnů.
Žádost (formulář) se vyplňuje přímo s úředníkem, součástí formuláře je fotografie dítěte.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na tel. 465 670 224, 465 670 223, 465 670 227.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Dopravní značení

Vladislav Šmirous
Děkuji za vysvětlení dopravního značení při rekonstrukci Nádražní ulice. Stále ale nechápu, jak je tedy možný průjezd nákladních vozidel a autobusů ulicemi Březinova , Raisova, Fučíkova a dalšími. Je to stálé porušování dopravních předpisů. Co na to městská policie ?

Re: Dopravní značení

Jiří Dytrt, 24.06.2015
Dobrý den,
vjezd do této lokality byl v rámci objízdných tras povolen pouze pro autobusy linkové dopravy a to po ulici Fučíkova , Sokolovská a Školská a dále pro vozidla stavby. Pro nákladní automobily zde platí zákaz vjezdu trvale. Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů se podílí v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
S pozdravem Jiří Dytrt

Jamm rock

Doleček Jindřich
Chtěl jsem se zeptat,jak je možné,že mě jako majitele pozemku,kde se koná Jamm Rock,nikdo neinformoval o použití pozemku ke komerčním účelům. Pozemnky pronajímáme Živě pouze k zemedělským účelům.Dříve jsme využití stvrzovali podpisem.

Re: Jamm rock

Dobrý den pane Dolečku,

jako zástupce samosprávy, který na sebe za město vzal dobrovolně úkoly související s festivalem JamRock, si dovoluji odpovědět na Váš dotaz.
V minulosti (dle mých podkladů naposledy v r. 2010) bylo s Vaším pozemkem počítáno k využití pro pořádání festivalu JamRock. V té době se žádal souhlas všech majitelů pozemků, které v té lokalitě jsou, protože areál JamRocku nebyl stálý. Pořadatelé (nikoliv město) jej měnili dle aktuální situace, často i na poslední chvíli. U takových festivalů ale nejde o nic neobvyklého. Proto se tehdy pro jistotu žádali všichni majitelé, i když JamRock na jejich konkrétním pozemku třeba ani neproběhnul.
V posledních 3 letech je již areál stálý, pořadatelé dodržují výměru a stejnou polohu. Za této situace se tedy žádají o povolení jen ti konkrétní majitelé, na jejichž pozemku opravdu JamRock probíhá. Toto lze při festivalu zkontrolovat pohledem - jde o oplocenou část areálu.
Na Vašem pozemku (p.p.č. 2325) v posledních několika letech areál JamRocku umístěn není, proto od Vás již souhlas nežádáme.
Letos výjimečně byla ale pro návštěvníky festivalu změna v přístupu k oplocenému areálu JamRocku, protože silnici kolem dotyčných pozemků nebylo možno po dobu konání festivalu uzavřít jako v minulých letech. Tato silnice slouží v současné chvíli jako objízdná trasa při opravě Nádražní ulice.
Proto se letos kvůli bezpečnosti chodců muselo sáhnout k náhradnímu řešení a od odbočky na Rozálku po Špitálku byla vymezena cesta pro chodce v šíři 3 metry na poli vedle silnice, kde musel být zachován provoz pro automobily a autobusy. Vika (nikoliv Živa) pronajaté pozemky používá k zemědělským účelům a sklizeň provádí vždy těsně před konáním JamRocku - tedy naplňuje účel, ke kterému má pozemky od jednotlivých majitelů pronajaty.
Na čerstvě posekanou část pole v šíři 3 m vedle silnice byli letos výjimečně navedeni pěší návštěvníci festivalu, kteří přicházeli od města. Bylo tak učiněno hlavně pro jejich bezpečnost. Ano, tato vyhrazená část pro chůzi vedla také po malé výměře Vašeho pozemku, nedomnívám se ale, že by tímto bezpečnostním opatřením vzniklo komerční využití Vašeho pozemku. Pouze 3 dny byla jeho malá část využita pro chůzi (s areálem JamRocku nebyla spojena) a Vika nadále tento Váš pozemek využívá k zemědělským účelům.
V příštím roce tato situace již nenastane a návštěvníci festivalu budou opět využívat asfaltovou komunikaci k přístupu k areálu.
Budu velmi ráda, pokud, pane Dolečku, přijmete od mě toto vysvětlení, určitě jsme Vás tímto provizorním řešením nechtěli krátit na Vašich právech majitele pozemku. Šlo opravdu o výjimečnou situaci a ubezpečuji Vás, kdyby město v budoucnu Váš pozemek na akci JamRocku potřebovalo využít, požádali bychom Vás (jako v minulosti) o souhlas.

Děkuji za pochopení,
MUDr. Jiřina Jirešová, radní

Rekonstrukce Nádražní ulice(od Penny po Rotaci)

Květena - Svatava Mikysková
Dotaz č. 1
Můžete mi prosím zdělit, pokud bude silnice široká 7m, zda zde budeme moci parkovat u krajnice, aniž bychom porušili nějaké vyhlášky silničního provozu?

Dotaz č. 2
Ještě bych se chtěla zeptat, kde je možné sehnat tuto veřejnou vyhlášku, když ve vašem archivu je již skartována. Je možné do ní nějak nahlédnout.

Dotaz č. 3
Dále jsem se chtěla zeptat, jestli je možné najít nějakou alternativu parkování v této ulici.Postranní ulice je obytná zóna, tudíž zde parkovat nelze.Děkuji za odpověď.

Dotaz č. 4
Dále mě zajímá, kdo tuto rekonstrukci podepsal a tudíž schválil za naše město. A proč jsem odkazována na stavbyvedoucí, kreří o tomto vůbec nerozhodovali. Děkuji.

Re: Rekonstrukce Nádražní ulice(od Penny po Rotaci)

Vážená paní Mikysková,
k Vaším dotazům sděluji následující.

1) Parkovat u krajnice, aniž byste porušila pravidla silničního provozu nemůžete. Pokud jste měla požadavky na zřízení parkovacího stání, mohla jste je uplatnit ve správním řízení.

2) Do spisu jako účastník řízení můžete nahlédnout v kanceláři č. 11 Městského úřadu Žamberk (budova pošty) v úřední dny pondělí, středa od 8 hodin do 17 hodin a čtvrtek od 8 hodin do 11 hodin.

3) Pokud chcete řešit alternativu parkování v ulici Nádražní obraťte se na Pardubický kraj jako vlastníka silnice III/31014 nebo na město Žamberk jako vlastníka místních komunikací.

4) Město Žamberk mělo ve správním řízení stejné postavení účastníka jako Vy. Na stavbyvedoucího a technický dozor investora jsem Vás odkázala proto, že je to stavba Pardubického kraje, který je kompetentní k řešení Vašich požadavků. Město Žamberk není investorem ani stavebníkem předmětné rekonstrukce silnice III/31014 a III/31214.

S pozdravem

Bc. Kateřina Halbrštátová
Referent správy pozemních komunikací

Rekonstrukce Nádražní ulice(od Penny po Rotaci)

Květena - Svatava Mikysková
Nikdo nás neinformoval o stavebních úpravách v této ulici, o těchto nesmyslných zelených ostrůvcích, které nám zuží silnici tak, že sotva projedou dvě auta(natož kamiony projíždějící do průmyslové zony).My, lidé z této ulice žádáme o schuzku na staveništi a zachránění toho, co jestě zachránit jde.

Re: Rekonstrukce Nádražní ulice(od Penny po Rotaci)

Vážená paní,
o rekonstrukci silnice III/31014 a III/31214 – ul. Nádražní v Žamberku jste byli informování veřejnou vyhláškou jako účastníci řízení oznámením dne 27.01.2014 s možností vznést své připomínky a námitky k navrhované stavbě. Námitky ani připomínky účastníků nebyly vzneseny. Proto bylo dne 23.06.2014 vydáno rozhodnutí o povolení. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.07.2014.
V prosinci 2014 bylo předáno staveniště zhotovitelské firmě, kterou je firma STRABAG a.s.
Na začátek a na konec úseku stavby byl umístěn billboard s informacemi o plánované rekonstrukci.
Požadujete-li schůzku na staveništi, kontaktujte osoby uvedené na billboardu a domluvte si schůzku.

S pozdravem

Bc. Kateřina Halbrštátová
Referent správy pozemních komunikací

Nádražní ulice

Bohunka Pompadurfová
Má úcta,
jak dlouho cca bude ještě trvat rekonstrukce jedné z tepen města - Nádražní ulice?Docela to nám občanům komplikuje obyčejný denní provoz

Re: Nádražní ulice

Vážená paní,
rekonstrukce silnice III/31014 a III/31214 – ul. Nádražní v Žamberku bude probíhat do16.08.2015.

Níže jsou uvedeny jednotlivé úseky rekonstrukce a data jejich realizace.

II. etapa – úsek od křižovatky silnice III/31014 (ul. Nádražní) s MK ul. Školská – křižovatka silnice III/31014 s MK ul. Fučíkova, úsek III/31214 - prostor před vlakovým nádražím až po stavebniny RAAB KARCHER - úplná uzavírka od 08.06.2015 do 14.06.2015

III. etapa – polovina vozovky úsek od křižovatky silnice III/31014 s MK ul. Fučíkova po křižovatku silnice III/31014 s MK ul. Zemědělská - částečná uzavírka od 09.06.2015 do 14.06.2015

III. etapa (pokračování II. etapy + III. etapa) – úsek od křižovatky silnice III/31014 s MK ul. Školská po křižovatku silnice III/31014 s MK ul. Fučíkova, dále v úseku křižovatky silnice III/31014 s MK ul. Fučíkova po křižovatku silnice III/31014 s MK ul. Zemědělská – úplná uzavírka od 15.06.2015 do 12.07.2015

IV. etapa a) – úsek křižovatky silnic II/312, III/31214 - křiž. silnic III/31214 s MK ul. Sídlištní, ul. U Dubu v Dlouhoňovicích – úplná uzavírka od 29.06.2015 do 12.07.2015
etapa b) – úsek od křižovatky silnic II/312, III/31214 po stavebniny RAAB KARCHER – úplná uzavírka od 13.07.2015 – 16.08.2015

S pozdravem

Bc. Kateřina Halbrštátová
Referent správy pozemních komunikací

Street workout - sportoviště u kempu

Petr Z.
Dobrý den,
kam a proč se zmizelo gymnastické sportoviště - street workout od fotb. stadionu a kdy a kam bude instalováno? Děkuji. (otevřeno v říjnu 2014 - v květnu 2015 zmizelo )

Re: Street workout - sportoviště u kempu

Vážený pane,
gymnastické sportoviště STREET WORKOUT je v současné době přemísťováno z důvodu nevhodného umístění v ochranném pásmu vedení vysokého napětí.
Nově bude nainstalováno nedaleko původní lokalizace směrem do remízku.

S pozdravem

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta

Rekonstrukce Nádražní ulice

Iva
Prosím o informaci, jak často policie kontroluje provoz po dobu rekonstrukce Nádražní ulice v přilehlých ulicích Březinova, Raisova, Dukelská atd.Děkuji.Obyvatelka této čtvrti.

Re: Rekonstrukce Nádražní ulice

Jiří Dytrt, 28.05.2015
Dobrý den,
Vámi uvedená lokalita je na základě rekonstrukce Nádražní ulice zvolena jako objízdná trasa po dobu nezbytně nutnou. Zhotovitelská firma společně s investorem určila tuto trasu jako nejvhodnější pro osobní automobily. Vzhledem k tomu, že jižní část města Žamberk je sídlem mnoha firem působí tato zvolené objízdná trasa komplikace nejen vám obyvatelům, ale rovněž i majitelům firem. Vzhledem k tomu, že Nádražní ulice je velmi frekventovanou silnicí a je obsluhována více než 60 autobusovými spoji denně, byla její rekonstrukce nutná. Tolik na vysvětlení a věřím, že i pochopení a trochu shovívavosti při její rekonstrukci. Odpověď na Váš dotaz zní, že kontrola Městskou policií probíhá minimálně třikrát za týden pravidelně a v individuální činnosti se počet kontrol blíží k deseti kontrolám za týden.

S pozdravem Jiří Dytrt

Beton před Školní jídelnou

Lucie Malá
K čemu slouží betonová „výzdoba“ před školní jídelnou, která je zde již delší dobu bezúčelně usazena? Zatím vedla jen ke zhoršení průjezdnosti a parkování aut a ke zhoršení bezpečnosti dětí z MŠ, které nemohou vystoupit bezpečně na chodník, ale musí do silnice. Ke zkrášlení místa také nepřispívá, myslím, že betonu je ve městě až až. Ráda bych znala rozumný důvod a účel a smysl pořízeného „betonu“.

Re: Beton před Školní jídelnou

Vážená paní Malá,
děkuji Vám za zaslání zcela relevantního dotazu k němuž uvádím následující. V roce 2014 byla orgány města schválena drobná investiční akce „Ochranné zábradlí před MŠ Sluníčko“ z důvodu vypořádání se s nálezem technika BOZP zaznamenaného v Plánu ozdravných opatření příslušného školského zařízení, který konstatuje: „východ ze školského zařízení ústí přímo na komunikaci s provozem vozidel, na chodníku není instalováno zábradlí“. Dnes již bývalý zaměstnanec města navrhl k zajištění funkce zábradlí „netradiční“ stavebně technické řešení, které mělo spočívat v rozmístění betonových květníků a jejich vzájemné propojení řetězy. Po dodání a rozmístění kompletu betonového mobiliáře před MŠ Sluníčko, kdy jeho rozměry, počet a nevzhlednost vyvolaly zcela oprávněnou vlnu nelibosti nejen ze strany občanů Žamberka, ale i všech členů Rady města, se tímto palčivým problémem zabývala Rada města a na svém zasedání dne 7.5.2015 rozhodla o alternativním využití a umístění části těchto prvků na jiném místě v Žamberku. V současné době se již před MŠ Sluníčko nachází pouze část betonových prvků, o které se domníváme, že po osázení květinami přispěje k oživení veřejného prostranství před budovou MŠ a zároveň bude plnit nejen funkci ochranného zábradlí. Co vedlo našeho bývalého zaměstnance k návrhu sporného řešení nevím a bohužel se jej nemohu pro jeho nepřítomnost dotázat.

S pozdravem

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta města

Dopravní značení

Vladislav Šmirous
Prosím o vysvětlení dopravního značení vedlejších ulic sousedících s objízdnou trasou při opravě ulice Nádražní. Do Březinovy a Raisovy ulice mohou nákladní auta i autobusy z jedné strany a z druhé ne?Kdo rozmisťuje značení při opravách ?

Re: Dopravní značení

Vážený pane Šmirousi,
do ulice Raisova a Březinova nemohu vjet nákladní automobily ani autobusy pokud nejsou dopravní obsluhou v dané lokalitě. Trvalé dopravní značení B12 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů a traktorů“ s dodatkovou tabulkou E 13 „Dopravní obsluze vjezd povolen“ je umístěno na vjezdech do ulic Sokolovská následně Fučíkova, kpt. Nálepky, Dukelská, Březinova, Raisova z ulice Školská. Z druhé strany je dopravní značení umístěno na vjezdu z ul. Nádražní do ulice Fučíkova (u Rotace)a do ulice Nerudova. Tudíž dopravní značení není potřeba umísťovat z ulice Fučíkova do ulic Raisova, Březinova, Dukelská, protože už tam daná vozidla být nemohou. Jedná se o dopravní značení, které je tu umístěno trvale i mimo opravu ulice Nádražní.
Dopravní značení při opravách rozmísťují jednotlivé oprávněné firmy dle žádostí o přechodnou úpravu provozu.
S pozdravem

Bc. Kateřina Halbrštátová
Referent správy pozemních komunikací
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka