Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Druhá část opravy na 1/11

Jirka
Dobrý den,kdy začne rekonstrukce opěrné zdi a komunikace 1/11 ?? dle Vašeho posledního příspěvku se už mělo začít v květnu, ale stále se nic neděje.

Re: Druhá část opravy na 1/11

Jiří Dytrt, 27.07.2015
Dobrý den,
investiční akce "Odstranění závady na silnici I/11-Žamberk" je financována Ředitelstvím silnic a dálnic. Dle plánu, měla být tato akce zahájena již v loňském roce, viz. moje informace do Žamberských listů. Dle sdělení zástupce investora, probíhaly změny na projektové dokumentaci a následná příprava zadávacích podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele, všechny tyto kroky zdržely zahájení prací do minulého měsíce. Oprava opěrné zdi s částečným narovnáním zatáčky, vybudováním nového chodníkového tělesa a zábradlí byla zahájen a potrvá dle sdělení do 30.11.2015.
S pozdravem Jiří Dytrt

Nádražní ulice

Ivka
Dobrý den,
zajímá mě, zda na rozšířeném chodníku bude pruh vyhrazený pro cyklisty. Silnice se zúžila a po rekonstrukci Klostermanovy ulice, kdy se pro cyklisty stal průjezd nebezpečným, právě z důvodu absence oddělené krajnice, o chodcích nemluvě, bude tato část Žamberka nebezpečná.
Jaké bude, prosím, řešení?
Děkuji

Re: Nádražní ulice

Jiří Dytrt, 27.07.2015
Dobrý den,
na rozšířeném chodníku v Nádražní ulici je uvažováno s jízdním pruhem pro cyklisty. Ve věci dotazu k bezpečnosti chodců a cyklistů na Klostermanově ulici sdělujeme, že má město zpracovaný projekt na vybudování cyklostezky podél této ulice od odbočky na ulici Na Rozárce po ulici Špitálka. Dle finančních možností města, bude tato komunikace zahrnuta do rozpočtu města a vybudována.
S pozdravem Jiří Dytrt

Rekonstrukce Nádražní ulice

Vladislav Šmirous
Proč město Žamberk , jako účastník stavebního řízení nepodalo námitku k šířce nově rekonsruované Nádražní ulice ? Myslí si snad pan starosta a zodpovědné osoby, že nově zrekonstuovaná ulice je do budoucna pro občany města a stále větší dopravu přínosem?

Re: Rekonstrukce Nádražní ulice

Jiří Dytrt, 27.07.2015
Dobrý den,
město Žamberk bylo účastníkem stavebního řízení na rekonstrukci Nádražní ulice, tak jako všichni vlastníci dotčení stavbou, tzn. formou veřejné vyhlášky. Šířka komunikace uvedené ulice provedené při rekonstrukci byla navržena 3,5 metru pro každý jízdní pruh, tato šířka odpovídá parametrům silnice I/11, která prochází městem Žamberk. Váš názor o směřování větší dopravy do této lokality není v souladu s příslibem firem působících v této části města, neboť při jednání se zástupci firem bylo přislíbeno, že převážná část dopravy bude zajištěna ze silnice II/312, nikoli tedy středem města.
S pozdravem Jiří Dytrt

Rekonstrukce ulice U Dlouhonovic Žamberk

Tejklová Markéta
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kdy bude rekonstruována ulice U Dlouhonovic. Je v hrozném stavu, samá díra a výmol, za sucha je prašná což máme pak v bytech, a když prší boty i kočárky, máme jako bychom šli polem.

Re: Rekonstrukce ulice U Dlouhonovic Žamberk

Jiří Dytrt, 27.07.2015
Dobrý den,
Vámi uvedená investiční akce je zařazena do plánu akcí realizovaných městem Žamberk. Podmínkou pro vybudování této komunikace, bylo dokončení inženýrských sítí a dokončení výstavby v této lokalitě, aby komunikace nebyla poškozována. Po projednání ve společnosti VAK v.o.s. Žamberk, zařadíme tuto investiční akci do rozpočtového výhledu města.
S pozdravem Jiří Dytrt

Buňky Klostermanova

Ivka
Dobrý den,
zajímalo by mě, k jakým účelům se na odbočce k letišti vytváří jakýsi komplex buněk. Věřím, že se nejedná o nějakou budoucí ubytovnu, v nejhorším případě pro nepřízpůsobivé a sociálně slabé občany.
Děkuji za odpověď.

Re: Buňky Klostermanova

Jiří Dytrt, 21.07.2015
Dobrý den,
komplex buněk vznikající na odbočce k letišti není investiční akcí města Žamberka a rovněž nám není znám záměr budoucího využití. Dle sdělení stavebního odboru stavba není povolena. Na základě Vašeho podnětu je zahájeno šetření v této věci.
S pozdravem Jiří Dytrt

Obcansky prukaz

Lukas Mach
Dobry vecer,Chtel jsem se zeptat, zda mi muzete poradit jak mohu si nechat prodlouzit svuj obcansky prukaz. Neziji v CR uz po dobu 5 let, ale me trvale bydliste je porad v CR na adrese Kuncice 140, Letohrad 56151. Cetl jsem na internetu, ze na velvyslanectvi v Parizi se obratit nemohu, oni vyrizuji pouze pasy.Mohu to vyridit v necim zastoupeni ? Muj obcasky prukaz je platny do 29/9/2015

Re: Obcansky prukaz

Dobrý den,
odpovídám na Váš dotaz ohledně občanského průkazu:
Občanský průkaz nelze prodloužit, jeho platnost skončí 29.09.2015. Požádat o nový v zastoupení ve Vašem případě nelze.
Žádost o vydání občanského průkazu tedy učiníte osobně, až budete v ČR. Vaším dokladem totožnosti bude cestovní doklad, platný do r. 2021.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Nádražní ul. rekonstrukce

Doleček Jindřich
Kdo je zodpovědný za schválení rekonstrukce Nádražní ulice z Městského úřadu,čekáme na odpověď.Občané

Re: Nádražní ul. rekonstrukce

Dobrý den,
speciální stavební úřad povolil změnu stavby před jejím dokončením dle projektové dokumentace a na základě žádosti Pardubického kraje, jako stavebníka a investora stavby.

Bc. Kateřina Halbrštátová
Referent správy pozemních komunikací

Cestovní pas

Václav Holanec
Dobrý den,
potřebovali bychom pasy pro naše dvě dcery, stáří 3,5 a 1,5 roku.
Co pro to musíme udělat?
Děkuji

Re: Cestovní pas

Dobrý den,

odpovídám na Váš dotaz ohledně cestovního dokladu pro dítě do 15-ti let:
Co musíte udělat: "podat žádost o vydání cestovního dokladu".
Žádost podává zákonný zástupce (rodič), který se prokáže platným občanským průkazem,
a předloží rodný list dítěte (přítomen rodič i dítě). Správní poplatek Kč 100,-,
lhůta pro vydání cestovního dokladu je do 30-ti dnů.
Žádost (formulář) se vyplňuje přímo s úředníkem, součástí formuláře je fotografie dítěte.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na tel. 465 670 224, 465 670 223, 465 670 227.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Dopravní značení

Vladislav Šmirous
Děkuji za vysvětlení dopravního značení při rekonstrukci Nádražní ulice. Stále ale nechápu, jak je tedy možný průjezd nákladních vozidel a autobusů ulicemi Březinova , Raisova, Fučíkova a dalšími. Je to stálé porušování dopravních předpisů. Co na to městská policie ?

Re: Dopravní značení

Jiří Dytrt, 24.06.2015
Dobrý den,
vjezd do této lokality byl v rámci objízdných tras povolen pouze pro autobusy linkové dopravy a to po ulici Fučíkova , Sokolovská a Školská a dále pro vozidla stavby. Pro nákladní automobily zde platí zákaz vjezdu trvale. Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů se podílí v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
S pozdravem Jiří Dytrt

Jamm rock

Doleček Jindřich
Chtěl jsem se zeptat,jak je možné,že mě jako majitele pozemku,kde se koná Jamm Rock,nikdo neinformoval o použití pozemku ke komerčním účelům. Pozemnky pronajímáme Živě pouze k zemedělským účelům.Dříve jsme využití stvrzovali podpisem.

Re: Jamm rock

Dobrý den pane Dolečku,

jako zástupce samosprávy, který na sebe za město vzal dobrovolně úkoly související s festivalem JamRock, si dovoluji odpovědět na Váš dotaz.
V minulosti (dle mých podkladů naposledy v r. 2010) bylo s Vaším pozemkem počítáno k využití pro pořádání festivalu JamRock. V té době se žádal souhlas všech majitelů pozemků, které v té lokalitě jsou, protože areál JamRocku nebyl stálý. Pořadatelé (nikoliv město) jej měnili dle aktuální situace, často i na poslední chvíli. U takových festivalů ale nejde o nic neobvyklého. Proto se tehdy pro jistotu žádali všichni majitelé, i když JamRock na jejich konkrétním pozemku třeba ani neproběhnul.
V posledních 3 letech je již areál stálý, pořadatelé dodržují výměru a stejnou polohu. Za této situace se tedy žádají o povolení jen ti konkrétní majitelé, na jejichž pozemku opravdu JamRock probíhá. Toto lze při festivalu zkontrolovat pohledem - jde o oplocenou část areálu.
Na Vašem pozemku (p.p.č. 2325) v posledních několika letech areál JamRocku umístěn není, proto od Vás již souhlas nežádáme.
Letos výjimečně byla ale pro návštěvníky festivalu změna v přístupu k oplocenému areálu JamRocku, protože silnici kolem dotyčných pozemků nebylo možno po dobu konání festivalu uzavřít jako v minulých letech. Tato silnice slouží v současné chvíli jako objízdná trasa při opravě Nádražní ulice.
Proto se letos kvůli bezpečnosti chodců muselo sáhnout k náhradnímu řešení a od odbočky na Rozálku po Špitálku byla vymezena cesta pro chodce v šíři 3 metry na poli vedle silnice, kde musel být zachován provoz pro automobily a autobusy. Vika (nikoliv Živa) pronajaté pozemky používá k zemědělským účelům a sklizeň provádí vždy těsně před konáním JamRocku - tedy naplňuje účel, ke kterému má pozemky od jednotlivých majitelů pronajaty.
Na čerstvě posekanou část pole v šíři 3 m vedle silnice byli letos výjimečně navedeni pěší návštěvníci festivalu, kteří přicházeli od města. Bylo tak učiněno hlavně pro jejich bezpečnost. Ano, tato vyhrazená část pro chůzi vedla také po malé výměře Vašeho pozemku, nedomnívám se ale, že by tímto bezpečnostním opatřením vzniklo komerční využití Vašeho pozemku. Pouze 3 dny byla jeho malá část využita pro chůzi (s areálem JamRocku nebyla spojena) a Vika nadále tento Váš pozemek využívá k zemědělským účelům.
V příštím roce tato situace již nenastane a návštěvníci festivalu budou opět využívat asfaltovou komunikaci k přístupu k areálu.
Budu velmi ráda, pokud, pane Dolečku, přijmete od mě toto vysvětlení, určitě jsme Vás tímto provizorním řešením nechtěli krátit na Vašich právech majitele pozemku. Šlo opravdu o výjimečnou situaci a ubezpečuji Vás, kdyby město v budoucnu Váš pozemek na akci JamRocku potřebovalo využít, požádali bychom Vás (jako v minulosti) o souhlas.

Děkuji za pochopení,
MUDr. Jiřina Jirešová, radní
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka