Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Street workout - sportoviště u kempu

Petr Z.
Dobrý den,
kam a proč se zmizelo gymnastické sportoviště - street workout od fotb. stadionu a kdy a kam bude instalováno? Děkuji. (otevřeno v říjnu 2014 - v květnu 2015 zmizelo )

Re: Street workout - sportoviště u kempu

Vážený pane,
gymnastické sportoviště STREET WORKOUT je v současné době přemísťováno z důvodu nevhodného umístění v ochranném pásmu vedení vysokého napětí.
Nově bude nainstalováno nedaleko původní lokalizace směrem do remízku.

S pozdravem

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta

Rekonstrukce Nádražní ulice

Iva
Prosím o informaci, jak často policie kontroluje provoz po dobu rekonstrukce Nádražní ulice v přilehlých ulicích Březinova, Raisova, Dukelská atd.Děkuji.Obyvatelka této čtvrti.

Re: Rekonstrukce Nádražní ulice

Jiří Dytrt, 28.05.2015
Dobrý den,
Vámi uvedená lokalita je na základě rekonstrukce Nádražní ulice zvolena jako objízdná trasa po dobu nezbytně nutnou. Zhotovitelská firma společně s investorem určila tuto trasu jako nejvhodnější pro osobní automobily. Vzhledem k tomu, že jižní část města Žamberk je sídlem mnoha firem působí tato zvolené objízdná trasa komplikace nejen vám obyvatelům, ale rovněž i majitelům firem. Vzhledem k tomu, že Nádražní ulice je velmi frekventovanou silnicí a je obsluhována více než 60 autobusovými spoji denně, byla její rekonstrukce nutná. Tolik na vysvětlení a věřím, že i pochopení a trochu shovívavosti při její rekonstrukci. Odpověď na Váš dotaz zní, že kontrola Městskou policií probíhá minimálně třikrát za týden pravidelně a v individuální činnosti se počet kontrol blíží k deseti kontrolám za týden.

S pozdravem Jiří Dytrt

Beton před Školní jídelnou

Lucie Malá
K čemu slouží betonová „výzdoba“ před školní jídelnou, která je zde již delší dobu bezúčelně usazena? Zatím vedla jen ke zhoršení průjezdnosti a parkování aut a ke zhoršení bezpečnosti dětí z MŠ, které nemohou vystoupit bezpečně na chodník, ale musí do silnice. Ke zkrášlení místa také nepřispívá, myslím, že betonu je ve městě až až. Ráda bych znala rozumný důvod a účel a smysl pořízeného „betonu“.

Re: Beton před Školní jídelnou

Vážená paní Malá,
děkuji Vám za zaslání zcela relevantního dotazu k němuž uvádím následující. V roce 2014 byla orgány města schválena drobná investiční akce „Ochranné zábradlí před MŠ Sluníčko“ z důvodu vypořádání se s nálezem technika BOZP zaznamenaného v Plánu ozdravných opatření příslušného školského zařízení, který konstatuje: „východ ze školského zařízení ústí přímo na komunikaci s provozem vozidel, na chodníku není instalováno zábradlí“. Dnes již bývalý zaměstnanec města navrhl k zajištění funkce zábradlí „netradiční“ stavebně technické řešení, které mělo spočívat v rozmístění betonových květníků a jejich vzájemné propojení řetězy. Po dodání a rozmístění kompletu betonového mobiliáře před MŠ Sluníčko, kdy jeho rozměry, počet a nevzhlednost vyvolaly zcela oprávněnou vlnu nelibosti nejen ze strany občanů Žamberka, ale i všech členů Rady města, se tímto palčivým problémem zabývala Rada města a na svém zasedání dne 7.5.2015 rozhodla o alternativním využití a umístění části těchto prvků na jiném místě v Žamberku. V současné době se již před MŠ Sluníčko nachází pouze část betonových prvků, o které se domníváme, že po osázení květinami přispěje k oživení veřejného prostranství před budovou MŠ a zároveň bude plnit nejen funkci ochranného zábradlí. Co vedlo našeho bývalého zaměstnance k návrhu sporného řešení nevím a bohužel se jej nemohu pro jeho nepřítomnost dotázat.

S pozdravem

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta města

Dopravní značení

Vladislav Šmirous
Prosím o vysvětlení dopravního značení vedlejších ulic sousedících s objízdnou trasou při opravě ulice Nádražní. Do Březinovy a Raisovy ulice mohou nákladní auta i autobusy z jedné strany a z druhé ne?Kdo rozmisťuje značení při opravách ?

Re: Dopravní značení

Vážený pane Šmirousi,
do ulice Raisova a Březinova nemohu vjet nákladní automobily ani autobusy pokud nejsou dopravní obsluhou v dané lokalitě. Trvalé dopravní značení B12 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů a traktorů“ s dodatkovou tabulkou E 13 „Dopravní obsluze vjezd povolen“ je umístěno na vjezdech do ulic Sokolovská následně Fučíkova, kpt. Nálepky, Dukelská, Březinova, Raisova z ulice Školská. Z druhé strany je dopravní značení umístěno na vjezdu z ul. Nádražní do ulice Fučíkova (u Rotace)a do ulice Nerudova. Tudíž dopravní značení není potřeba umísťovat z ulice Fučíkova do ulic Raisova, Březinova, Dukelská, protože už tam daná vozidla být nemohou. Jedná se o dopravní značení, které je tu umístěno trvale i mimo opravu ulice Nádražní.
Dopravní značení při opravách rozmísťují jednotlivé oprávněné firmy dle žádostí o přechodnou úpravu provozu.
S pozdravem

Bc. Kateřina Halbrštátová
Referent správy pozemních komunikací

Webová kamera

Jiří Zeman

"... příspěvek svým charakterem nepatří do sekce "Odpovídáme Vám" a proto nebude zveřejněn!

Pro případné další námitky byl uložen v databazi."


železniční přejezd

jan sklenář
Možná mám k dispozici starý Stavební zákon. Pokud by si p. Halbrštátová přečetla § 15 odst. 2, zjistila by, že je zde definovaná součinnost s obecným stavebním úřadem.

Re: železniční přejezd

Vážený pane,
máte aktuální stavební zákon. V § 15 odstavec 1 se píše, které úřady a pro jaké stavby jsou speciálními stavebními úřady. Tyto jednotlivé speciální stavební úřady potom vydávají stavební povolení po souhlasu obecných stavebních úřadů.

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy je jedním ze speciálních stavebních úřadů a to pro pozemní komunikace, nikoliv obecným stavebním úřadem. Pro stavby drah a na dráze, včetně zařízení dráhy je speciálním stavebním úřadem Drážní úřad.

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy se nijak nepodílel na vydání povolení na úpravu železničního přejezdu, tato stavební akce byla plně v kompetenci Drážního úřadu jako speciálního stavebního úřadu.

S pozdravem

Bc. Kateřina Halbrštátová
Referent správy pozemních komunikací

Silnice k Poplužnímu dvoru

Černý Vladimír
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy a zdali vůbec bude rekonstruována část silnice k Poplužnímu dvoru mezi křižovatkami s ul. Klostermanova a ul. Špitálka. Děkuji za odpověď.

Re: Silnice k Poplužnímu dvoru

Jiří Dytrt, 07.05.2015
Dobrý den,
investiční akce oprava Poplužní cesty je projektově a majetkově vyřešena a její realizace se plánuje na třetí čtvrtletí tohoto roku.
Důvodem pozdější realizace je především probíhající rekonstrukce Nádražní ulice od železničního přejezdu až po křižovatku k Penny marketu a dále dokončené výběrové řízení na akci "Odstranění dopravní závady na silnici I/11" v úseku od Městského muzea k benzinové pumpě. Tato investiční akce bude po podpisu Smlouvy o dílo předána vybranému zhotoviteli ve druhé dekádě května s termínem dokončení říjen 2015. Tyto důvody posunuly realizaci opravy části silnice k Poplužnímu dvoru mezi křižovatkami s ul. Klostermanova a ul. Špitálka.

S pozdravem Jiří Dytrt

žel. přejezd na silnici 312

Ivka
Dobrý den, rekonstruovaný přejezd na silnici 312 na UO bude schválen tak, jak teď vypadá? Tedy "kopec"? Proč bylo nutné ho takto přetvořit, když většinou vede rekonstrukce k lepšímu? Napadá mě jen, že opravdu budou všichni přejíždět 30ti km rychlostí.I záchranné složky.

Re: žel. přejezd na silnici 312

Zdeněk Vanický, 07.05.2015
Dobrý den.
reakci na Váš příspěvek najdete u předchozího dotazu.

S pozdravem.

Zdeněk Vanický
oddělení informatiky

Žel. přejezd u Top centra

Martin F.
Dobrý den,tento výtvor hodný nominace na Nobelovu cenu za nevím co,je jen nějaký nezdařilý pokus o vtip,nebo to takhle zůstane do doby,než tam někdo uvízne na "břiše" a srazí ho vlak.Gratuluji projektantovi,zhotoviteli a někomu,kdo toto zkolaudoval k jejich smyslu pro detail.Viděli tam přejíždět autobus,či nákladní vozidlo s přívěsem(návěsem)?

Re: Žel. přejezd u Top centra

Vážený pane,
oprava železničního přejezdu není v kompetenci našeho speciálního stavebního úřadu.
Tuto stavbu provádí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v rámci akce „Oprava traťové koleje Litice nad Orlicí – Žamberk km 77,030 – 80,126“.
S případnými dotazy se prosím obracejte na výše uvedenou organizaci.

S pozdravem

Bc. Kateřina Halbrštátová
Referent správy pozemních komunikací

Rozšíření parkoviště

Martina
Dobrý den, bydlím v paneláku v Žamberku čp. 1324 - 1327, kdy bude rozšířena parkovací plocha před tímto domem?

Re: Rozšíření parkoviště

Jiří Dytrt, 20.04.2015
Dobrý den,
pro letošní rok není investiční akce rozšíření parkovací plochy před č.p. 1324-1327 plánovaná. Městský architekt navrhl vhodné plochy pro vybudování parkovišť na celém území města a tak podle vydaných platných povoleních budou jednotlivé akce zařazeny do rozpočtu.
S pozdravem Jiří Dytrt
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka