Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nové přechody?

Mojmír
Dobrý den,měl bych dotaz.Neuvažujete o vybudování nových přechodů pro chodce?Hlavně by to bylo dobré u muzea(naproti pivovaru Kanec),přechod sice je o cca 100 m.vedle,ale stejně dost lidí přechází právě v místě,kde přechod není .A druhé místo je u hřbitova(naproti býv.kasárnám).Tam by to přechod chtělo jako sůl.Zde zvláště o dušičkách přechází rušnou silnici mnoho lidí a riskují střet s autem

Re: Nové přechody?

Jiří Dytrt, 02.03.2015
Dobrý den,
Vámi uvedená místa pro vybudování přechodu jsme projednávali s Dopravním inspektorátem a přechody nebyly městu povoleny. Důvodem nesouhlasu vybudování přechodu pro chodce naproti Městskému muzeu a pivovaru v Žamberku jsou především rozhledové poměry v daném místě. Vybudování přechodu u bývalých Orlických kasáren, nebylo rovněž městu povoleno, ale na základě zpracovaného projektu, je umožněno v tomto místě zřídit místo pro přecházení, které umožní přechod silnice I/11 tam, kde jsou splněny požadavky na bezpečnost chodců. Tento projekt, byl předán na Státní fond dopravní infrastruktury a po schválení žádosti, bude chodník upraven do bezbariérového provedení s místem pro přecházení do ulice Ke střelnici (k městskému hřbitovu).

S pozdravem Jiří Dytrt

Zákazy stání

Leoš Štěpánek
Dobrý den, zeptám se: proč jsou ulice a náměstí osazeny značkami "zákaz stání" a tyto se nerespektují? Nádražní, Hluboká, od radnice k Hluboké, atd.

Re: Zákazy stání

Jiří Dytrt, 02.03.2015
Dobrý den,
zákazy stání jsou zde umístěny z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (např. v ul. Hluboká pro zajištění zimní údržby místní komunikace). Proč se nerespektují zákazy, proč lidé porušují právní normy? Neznám přesnou odpověď, ale může to být nízká sociální kontrola. K dodržování norem dochází buď z vnitřního přesvědčení (lidé se sami stydí za její porušení), nebo z obavy před sankcí. Protože ne všichni lidé dospějí do etapy, že je dobré normy dodržovat, je zde kontrolní mechanizmus, v tomto případě při spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ukládá policie pokuty. Ze statistiky Městské policie Žamberk vyplývá, že za rok 2014 řešila 585 přestupků a uložila na pokutách 227.000,-Kč v počtu pěti strážníků.

S pozdravem Jiří Dytrt

Rekontrukce

Míra
Dobrý den,kdy začne rekonstrukce opěrné zdi a komunikace 1/11 ?? dle Vašich starších příspěvků už měla být už hotova.

Re: Rekontrukce

Jiří Dytrt, 02.03.2015
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že opravu opěrné zdi u silnice I/11 v úseku po Židovským hřbitovem finančně zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic požádal jsem o odpověď Ing. Jiřího Hostašu, vedoucí provozního úseku Správy Pardubice Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterou uvádím:

"Na výše uvedenou akci je již v běhu otevřené výběrové řízení. V současné době je uveřejněno předběžné oznámení, po jeho ukončení poběží lhůta pro podání nabídek. Nenastanou-li neočekávané komplikace,předpokládáme započetí prací v květnu t.r. s dokončením akce nejpozději v říjnu 2015".

S pozdravem Jiří Dytrt

Rekonstrukce Nádražní ulice

Vladislav Šmirous
Prosím o sdělení, v jakých úsecích a v jakých časových obdobích bude probíhat rekonstrukce Nádražní ulice. Z přiložené přílohy to není patrné. Děkuji

Re: Rekonstrukce Nádražní ulice

Dobrý den.
Na první přiložené grafické situaci je přehled všech etap plánované opravy včetně termínů.
Děkuji.

Bc. Kateřina Halbrštátová
Referent správy pozemních komunikací
Odbor správní a dopravy

Herny

Věra K.
Chci vědět proč ještě v Žamberku neplatí zákaz provozování automatů jako třeba v Ústí nad Orlicí,Lanškrouně,Vysokém Mýtě nebo Králíkách? Je snad město závislé na financích z hazardu???

Re: Herny

Jiří Dytrt, 06.02.2015
Dobrý den,

zastupitelstvo města Žamberka se na svém zasedání dne 20.09.2011 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku Žamberka č. 3/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje a určila místa, kde výherní hrací přístroje lze provozovat s přesným určením lokalit a adres. Tímto krokem došlo k výraznému omezení, ale nebyl stanoven úplný zákaz. Město na financích z hazardu není závislé, ale výnos z této činnosti zajišťuje na základě přijatých pravidel financování sportu v Žamberku.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Kolář
Dobrý den, proč Městská policie nekontroluje, aby pes byl na vodítku a né volně pobíhal a napadal jiné psi na vodítkách? Jejich majitelé se vysmívají majitelům řádně uvázaných psů na vodítku. Takovým psem byl můj pes napaden, vzhledem k tomu že byl na vodítku se nemohl bránit. Takový pes může napadnout i malé dítě, které povede svého pejska na vodítku na procházku. Prosím o nápravu.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 19.01.2015
Dobrý den,
město Žamberk má platnou vyhlášku č. 1/2005, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a Městská policie provádí její kontrolu. V podobných případech je dobré zavolat hlídku Městské policie přímo na místo, aby porušení právní normy mohli strážníci ihned vyřešit a viníka potrestat. Pokud požadujete Váš případ zpětně prošetřit, oznamte jej na Městské policii v Žamberku k vyřízení.

S pozdravem Jiří Dytrt

Zábavní pyrotechnika

Vít Polák
Dobrý den,
prosím o informaci, zda vedení města zvažuje vydání obecně závazné vyhlášky regulující používání zábavní pyrotechniky.
Děkuji za odpověď.

Re: Zábavní pyrotechnika

Jiří Dytrt, 19.01.2015
Dobrý den,
na základě podnětu Ministerstva vnitra budeme připravovat nové znění Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, do které používání zábavné pyrotechniky zahrneme a předložíme zastupitelstvu města ke schválení. Předpokládám, že bychom do nového návrhu Obecně závazné vyhlášky určité omezení používání zábavné pyrotechniky navrhli.

S pozdravem Jiří Dytrt

Občanský průkaz/ cestovní pas

Zbyněk Fajt
Dobrý den,
co ptřebuji sebou k vydání nového OP/CP.

Re: Občanský průkaz/ cestovní pas

Vážený pane Fajte,

odpověď na tuto otázku je velmi složitá, protože je celá řada variant. Detailní odpověď najde na webových stránkách města Žamberk v sekci Životní situace – Odbor správní a dopravy – Občanské průkazy a cestovní doklady – Vydání občanského průkazu, Vydání cestovního dokladu.

Rovněž Vám poradí naše pracovnice na těchto telefonních číslech: 465 670 223, 465 670 224, 465 670 227.

S pozdravem

Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru
Odbor správní a dopravy

Rybářský lístek

Anna Šafářová
Dobrý den,
letos mi končí platnost rybářského lístku, který byl vydán MÚ v Žamberku. Trvalým bydlištěm stále spadám pod Žamberk, ale přechodně bydlím v Praze. Mohu si o nový rybářský lístek zažádat tu? Popř. je nějaká varianta vyřízení bez mé osobní účasti?
Mnohokrát děkuji a přeji Vám hezký den.

Re: Rybářský lístek

Vážená paní Šafářová,

žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje příslušný úřad, a to dle trvalého bydliště žadatele.
V tomto případě tedy Městský úřad Žamberk.

Vyřídit žádost na MěÚ Žamberk za Vás může jiná osoba, která přinese řádně vyplněnou žádost ( k dispozici na stránkách MěÚ, v sekci formuláře) s Vaším podpisem , Váš OP a nynější rybářský lístek.

Ing. Hana Cukorová
vedoucí oddělení životního prostředí

Poplatek za svatební obřad

Lenka
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký je důvod, že se v Žamberku vybírá poplatek 1000 Kč za podání žádosti o svatební obřad i v úředně stanovenou dobu. Je to ke snížení počtu svateb v Žamberku? Nikde jinde jsem se s tímto nesetkala..Děkuji.

Re: Poplatek za svatební obřad

Dobrý den,
odpovídáme na Váš dotaz, poplatek 1 000,- Kč je za provedení svatebního obřadu stanovený usnesením Rady města Žamberk č. 1614/11, jedná se o provozní poplatek na režijní náklady, živou hudbu, recitaci během obřadu. Záleží na rozhodnutí rady nebo zastupitelstva města, stanoví-li si takový poplatek.

Bc. Petra Šulcová
matrika, státní občanství
Odbor správní a dopravy
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka