Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Hazard v Žamberku

Václav K.
Chci se zeptat zda město zvažuje zákaz automatů a terminálů v Žamberku.

Re: Hazard v Žamberku

Jiří Dytrt, 26.09.2014
&Dobrý den,
zastupitelstvo města Žamberka se na svém zasedání dne 20.09.2011 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o loteriích") a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Žamberka č. 3/2011
o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje nebo podobná zařízení a určila místa, kde výherní hrací přístroje nebo podobná zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje") lze provozovat s přesným určením lokalit a adres. Tímto krokem došlo k výraznému omezení a zároveň dodržení zákona. O dalších omezeních v současné době zastupitelstvo města nejednalo.
S pozdravem Jiří Dytrt

řidičský průkaz

Novotná
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli si už můžu přijet vyzvednout řidičský průkaz?
Děkuji za odpověď Karolína Novotná, Letohrad.

Re: řidičský průkaz

Vážená paní Novotná,

Váš řidičský průkaz je připraven k vyzvednutí.

S pozdravem

Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru
Odbor správní a dopravy

Bydliste

David svoboda
Dobry den chtěl sem se zeptat kam mam jid když se chci odhlásit z trvalého bydliste a nahlásit třeba na urad nebo tak předem dekuji svoboda

Re: Bydliste

&Dobrý den,
v případě, že se občan chce odhlásit z trvalého bydliště, postupuje následovně: přihlásí se v místě nového bydliště = ohlašovna příslušného obecního/městského úřadu, předloží platný občanský průkaz a doklad o oprávněnosti užívání bytu/domu.
"Nahlásit se třeba na ohlašovnu" je složitější postup, který bych Vám raději vysvětlila osobně.

Bc. Edita Pálková
vedoucí správního oddělení

Poplatek za svatební obřad

Petr
Dobrý den,
jak je to, prosím, s poplatky za svatební obřad na radnici?
Děkuji za odpověď.

Re: Poplatek za svatební obřad

Dobrý den,
usnesením Rady města Žamberka č. 02/RADA/1 ze dne 14.11.2002, se jako oddací dny (tj. dny, ve kterých budou konány svatební obřady v obřadní místnosti městské radnice) stanoví SUDÉ SOBOTY, liché soboty pro sňatky uzavírané na jiném vhodném místě. S podáním žádosti je vybírán poplatek ve výši 1000 Kč, dle usnesení RM č. 1614/1 (bez přípitku)

V případě dalších dotazů se můžete obrátit:

Bc. Edita Pálková
vedoucí správního oddělení
Odbor správní a dopravy

Pokácení stromu

K. Krčálová
Dobrý den,
je v současné době třeba povolení k pokácení stromu ? (asi 100 let starý suchý ořech). Děkuji za odpověď.

Re: Pokácení stromu

Bc. Jana Divoká, 01.08.2014
Dobrý den,
na Váš dotaz ohledně kácení stromů si Vám dovolujeme odpovědět. Povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les není potřeba v případě, že se strom nachází na zahradě (dle katastru nemovitostí), v zastavěném území obce, pozemek je oplocený (plot ze dřeva nebo pletiva) a nepřístupný veřejnosti. Pokud jedna z těchto podmínek není dodržena, je potřeba u každého stromu, s obvodem přesahujícím 80 cm ve 130 cm nad zemí, VŽDY POVOLENÍ.

S pozdravem
Bc. Jana Divoká
referentka ŽP

Změna územního plánu Bystřec

Ing. Jan Čada
Změna územního plánu č.1 Bystřec není na uvedené internetové adrese na úřední desce dostupná. Také na úřední desce obce Bystřec je nedostupná. Zjednejte nápravu.

Re: Změna územního plánu Bystřec

Melanie Holubová, 30.07.2014
Dobrý den,
Na internetových stránkách obce Bystřec na odkazu http://www.bystrec.cz/uzitecne-odkazy-10-45 byla umístěna dokumentace o vydání změny č. 1 ÚP Bystřec (původně).
Obec byla požádána o umístění dokumentace do sekce „úřední deska“. http://www.bystrec.cz/uredni-deska-modul_6-38

Dokumentace je rovněž umístěna na int.stránkách MěÚ Žamberk - přímý odkaz http://www.zamberk.cz/uredni-deska#2223.

Až změna územního plánu nabude účinnosti, bude veškerá dokumentace (grafická i textová část) umístěna na internetových stránkách MěÚ Žamberk v sekci „správní území PO III/územní plány obcí“ a obce Bystřec.

M.Holubová
MěÚ Žamberk
Oddělení územního plánování
tel. 465 670 334

Dotaz

Marek Nejedlík
Dobrý den, chci se zeptat, od kdy bude v provozu budova, v ulici Zemědělská č.p.997. (Za ČS Agro).
Má údajně fungovat jako ubytovna pro sociálně slabé občany.
Tuto informaci mám pouze z doslechu, proto prosím o její potvrzení, či vyvrácení.
Děkuji.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 30.07.2014
Dobrý den,
objekt v ulici Zemědělská město zakoupilo za účelem vzniku ubytovny pro neplatící nájemníky v městských bytech. Není to tedy ubytovna pro sociálně slabé občany. Po dokončení rekonstrukce a následné rekolaudaci pro účely ubytování bude objekt obsazován dle ubytovacího řádu právním a sociálním odborem Městského úřadu v Žamberku osobami splňujícími podmínky pro ubytování. Předpokládáme její obsazování od měsíce září 2014.
S pozdravem
Jiří Dytrt

Zámecký park

Pepík
Jak je to se zámeckým parkem?Nehrozí do budoucna jeho úplné uzavření o němž se již kolikrát diskutovalo?

Re: Zámecký park

Jiří Dytrt, 09.06.2014
Dobrý den,
zámecký park je vlastněn soukromou osobou a město má uzavřenou Smlouvu o užívání zámeckého parku. Nemáme v současné době informaci a případném úplném uzavření zámeckého parku jeho majitelem.
S pozdravem Jiří Dytrt

Oprava 1/11

Mojmír
Měl bych dotaz,pročpak se opravuje tak velký úsek hlavní silnice.Některá místa byla špatná,to ano-např.úsek pod zámkem,ale některá ještě mi příjde,že opravu tak nutně nepotřebovala.Je to velký zásah do života občanů řidičů,každodenní fronty,ucpané město.Děkuji za odpověď

Re: Oprava 1/11

Jiří Dytrt, 22.05.2014
Dobrý den,
o opravě silnice I/11 rozhoduje stát resp. Ředitelství silnic a dálnic. Město jednalo o opravě této silnice skoro tři roky a teprve nyní se uskutečňují. Obnova živičného povrchu krytu na silnici I/11 je plně hrazena z jiných zdrojů nežli města a bude realizována v úseku od areálu bývalých kasáren, po křižovatku se silnicí II/213 na Líšnici a Pastviny. Další úpravy na silnici I/11 budou pokračovat ve třetím čtvrtletí tohoto roku tzn. od měsíce září bude zahájena oprava opěrné zdi u muzea ( pod židovským hřbitovem) s termínem dokončení do poloviny roku 2015. Především tam půjde o zmenšení poloměru zatáčky ( neboli radiusu ) a kompletní rekonstrukci opěrné zdi se zábradlím a povrchem pro pěší. Každé omezení zasahuje do našich životů a věřím, že kvalitní povrchy silnic ve městě a pochvaly návštěvníků města za udržované komunikace nám přinesou radost.
S pozdravem Jiří Dytrt

Poplužní cesta

Martin
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda město plánuje rekonstrukci cca 300m úseku cesty k Poplužnímu dvoru a to od křižovatky ulic Nádražní a Klostermanova po nově opravenou cestu končící před křižovatkou s ulicí Špitálka?

Re: Poplužní cesta

Jiří Dytrt, 19.05.2014
Dobrý den,
Vámi uvedený úsek komunikace je ve vlastnictví města Žamberk, ale pozemek je vlastněn soukromou osobou. Od loňského roku se nepodařilo dojednat souhlas vlastníka pozemku se stavebním povolením nutným k provedení opravy. V současné době je zastupitelstvem města schválen odkup tohoto pozemku. Po nabití vlastnictví je město připraveno projekčně i finančně na dokončení rekonstrukce celého Vámi zmiňovaného úseku komunikace. Předpokládáme, že by se rekonstrukce mohla zahájit v druhé polovině roku i s instalací veřejného osvětlení.
S pozdravem Jiří Dytrt
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka