Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

PPO

Miloš Lesák
Dobrý den dále bych se rád zeptal jak to že v projektu PPO chybějí schody přístupů k řece a kdo z města tedy kontroloval projekt před započetím stavby ?

Re: PPO

Dobrý den.

Přístupová schodiště ke korytu byla dle vyjádření Povodí Labe s.p. budována prioritně pro přístup obsluhy na bermu k zabezpečení údržby břehových částí.

Schodiště v SO 01.4 (levý břeh výše mostu Draha) nebude provedeno ze 2 důvodů:
- o několik desítek metrů výše je vybudován technický sjezd ke korytu, který umožní bezproblémový přístup na bermu
- nové veřejné schodiště odpovídající normám a předpisům, by zúžilo stávající úzký chodník tak, že by se tento stal téměř neprůchodný.

Ing. Vladimír Fikejs

PPO

Miloš Lesák
Dobrý den , zajímalo by mě proč a z jakého důvodu nás všechny kteří bydlíme na břehu mezi lávkou a mostem na Draha město nezahrnulo ač mohlo do stavebního řízení PPO ačkoli se nás stavba bytostně dotýká a ohrožuje naše domy, město nás tím zbavilo možnosti stavbu věcně připomínkovat, a možnosti pojistit se, zastupujete nás občany nebo povodí labe ?

Re: PPO

Dobrý den.

V této věci nemůžeme odpovědět, protože město není správním orgánem, a proto nerozhoduje o účastenství ve správním řízení. Doporučujeme se obrátit na příslušný správní orgán.

Ing. Vladimír Fikejs

Obložení nábřežních zdí PPO kamenem

Jan Bříza
V zápise z rady města č.11/2019 rada neschválila obložení vybraných úseků nábřežních zdí kamenem. O jaké úseky PPO se jedná? Prosím čísla úseků podle projektu.

Re: Obložení nábřežních zdí PPO kamenem

Vážený pane,
odpověď Vám bude zaslána tento týden podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Co se starým kluzištěm

Ondřej Jireš
Navrhuji nabídnout staré kluziště zdarma skautům, aby si zde postavili klubovnu a hřiště. Nyní složitě hledají vhodný pozemek. Naopak staré hřiště nemá moc velký potenciál k jinému rozumnému využití. Zakládání dalších parčíků je zbytečné.

Re: Co se starým kluzištěm

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnětný návrh, se kterým budeme dále při hledání optimálního využití pro danou lokalitu pracovat.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Úprava nábřeží u lávky

Ondřej Jireš
Navrhuji upravit hojně využívané nábřeží naproti výpusti z rybníka společně se stavbou nové lávky. Nějaké decentní přírodní řešení by si toto místo rozhodně zasloužilo. V létě zde bývá plno. Předem děkuji za zvážení.

Re: Úprava nábřeží u lávky

Dobrý den,
děkujeme za Váš námět, se kterým budeme dále pracovat.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Dotaz

Marie Dvořáková
Dobrý den, uvažuje se o obnovení mobilního svozu objemných odpadů,který byl v r.2011 zrušen?
Je dobře že existuje sběrný dvůr, ale je velké množství občanů,kteří nemají možnost vlastní dopravy. Myslím,že svoz 1x za rok by nikoho nezruinoval.Děkuji, M.Dvořáková

Re: Dotaz

Hezký den,
o obnovení mobilních svozů objemných ani jiných odpadů se v současné době neuvažuje. Pokud kdokoli z občanů potřebuje zavézt nějaký odpad nebo nepotřebnou věc do sběrného dvora, a nemůže využít vlastní dopravní prostředky, lze k této službě oslovit společnost TS ŽAMBERK s.r.o. Kontaktní údaje do kanceláře: tel. 465 612 987, 602 407 529, e-mail: vrkoc.ts@orlicko.cz

Ing. Alena Hovádková
odbor ŽPZE

Dotaz

Zdeněk Horák
Dobrý den, chtěl jsem zjistit v seznamu pracovníků MěÚ jméno pana tajemníka, ale není uvedeno. Prosím o sdělení jeho jména, rád bych si s ním sjednal osobní schůzku. Děkuji a v úctě Zdeněk Horák

Re: Dotaz

Dobrý den,

sdělujeme Vám, že místo tajemníka Městského úřadu Žamberk není v současné době obsazeno. V čele městského úřadu je dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starosta města. V částečném rozsahu je delegována pravomoc tajemníka na JUDr. Jitku Kubovou, vedoucí právního odboru, a Mgr. Radomíru Křenovou, vedoucí kanceláře tajemníka.

J.Kubová
Odbor právní

Odměny zastupitelům

Jan Bříza
Před časem jsem se ptal na odměny zastupitelům. Starosta mi odpověděl, že se nezveřejňují. A ejhle jsou v rozpočtu. Takže cca 130 tisíc ročně. Tak zas tajné to není.

Re: Odměny zastupitelům

Vážený pane Břízo,
dovoluji si Vás zdvořile upozornit, že odpověď na Váš dotaz byla zcela relevantní. Položka, kterou jste objevil v rozpočtu a která opravdu není „tak tajná“ jak sám uvádíte, není identická s přílohou podle které ZM schválilo odměny radních a kterou zastupitelů. Předmětná příloha obsahuje více údajů (informací), o které si můžete požádat dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Děkujeme za Váš názor, s pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Projekt nové výsadby PPO

Jan Bříza
Je zpracován projekt nové výsadby kolem PPO, jeho rozpočet je 1,7 mio CZK. Bude předložen veřejnosti k projednání? Je s touto částkou počítáno v rozpočtu města na rok 2019? Kdy bude vypracován projekt doprovodného mobiliáře k PPO a kdy bude mobiliář instalován?

Re: Projekt nové výsadby PPO

Vážený pane Břízo,

děkujeme za Vaše dotazy. Projekt nové výsadby – PPO Žamberk byl dokončen a v současné době probíhá kontrola jeho věcné správnosti. Do jeho zpracování byla zapojena veřejnost např. schůzkami paní projektantky s vlastníky dotčených pozemků a dále například účastí zástupců spolku Živý Žamberk a dalších osob na pracovních jednáních nad návrhem projektu, kde mohli uplatnit své připomínky či návrhy. Město Žamberk má pro letošní rok v rozpočtu určitou částku na úhradu nákladů v souvislosti s PPO, které jsou nad rámec realizovaného projektu avšak nelze dovodit závěr, že by město Žamberk mělo Vámi uvedenou částku na realizaci nové výsadby hradit celou ze svého rozpočtu. Důvodem je skutečnost, že v položkovém rozpočtu stavby PPO na řece Divoké Orlici, kde je investorem Povodí Labe, státní podnik je obsažena rovněž určitá částka vztahující se k položkám nové výsadby. Bude zapotřebí jednat s investorem, zhotovitelem a případně poskytovatelem dotace, které položky a v jakých částkách půjde vzájemně započíst a pak jakým způsobem bude řešen zbytek předmětné částky. Doprovodný mobiliář s velkou pravděpodobností bude město řešit po dokončení výstavby PPO a to jak projektově, tak realizačně.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Dřevo z pokácencýh lip

Jan Bříza
Kolik kubíků dřeva je z pokácených lip? Kolik bylo prodáno a komu? Jaká je cena 1cbm? Bude výtěžek použit na dodatečnou výsadbu kolem PPO(podle návrhu projektu ing. CHládkové je rozpočet 1,6 mio CZK) ?

Re: Dřevo z pokácencýh lip

Vážený pane Břízo,
děkujeme za Vaše dotazy.

K otázce, zda "bude výtěžek použit na dodatečnou výsadbu kolem PPO" lze konstatovat, že výtěžek z prodeje lipového dřeva se stane součástí rozpočtu příjmů a výdajů města. Další zapojení předmětné částky, s ohledem na očekávanou výši, je v kompetenci rady města, která tak může učinit formou rozpočtového opatření. Část lipového dřeva bude darována pro účely praktické výuky jedné ze zdejších škol.

Odpovědi na zbývající otázky, s ohledem na charakter požadovaných informací, město touto cestou zveřejňovat nebude. O tyto informace si můžete požádat dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. můžete nalézt na webových stránkách města - http://www.zamberk.cz/index.php?ids=216&idkz=27

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka