Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Parkování v Žamberku (opět)

Lucie Kecová
Dobrý den,
co se děje v Žamberku pro to,aby lidé neparkovali v místech,kde je to zakázáno – v obytné zóně mimo parkoviště,na chodníku,v protisměru,v křižovatce… Např.velmi často někdo parkuje ve vjezdu do Habrova dvoru nebo na parkovišti u pošty v jakési druhé řadě kolmo k již zaparkovaným autům.Je smutné, že jsou v Žamberku podporováni špatní řidiči na úkor těch zodpovědných.
Děkuji za odpověď

Re: Parkování v Žamberku (opět)

Patrik Lauterbach, 09.05.2013
Dobrý den,

v případě porušení zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, přestupky spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci řeší Městská policie v blokovém řízení, pokud nestačí domluva, případně oznamuje přestupek správnímu orgánu k dalšímu projednání.

V roce 2012 Městská policie Žamberk řešila 130 případů nedovoleného stání vozidla v rozporu se zákonem a v letošním roce 62 přestupků (do 30.4.2013).

S pozdravem Patrik Lauterbach, velitel MP Žamberk

Podorlicka poliklinika atd

petrzilek martin
dekuji Vam za vase odpovedi
me otazky byly inspirovany informacemi z rad obyvatel ZBK a okoli.nebylo by dobre zvysit informovanost obyvatel ve vecech ktere se jich bezprostredne tykaji?

Re: Podorlicka poliklinika atd

Jiří Dytrt, 09.05.2013
Dobrý den,
vaše dotazy byly spíše z roviny odbornější a nejsme přesvědčeni, že by občanům tyto informace chyběly i s ohledem na písemnou diskusi v Žamberských listech. Pokud občané mají dotazy odbornější či konkrétnější mohou navštívit jednotlivé vedoucí odborů MěÚ v Žamberku nebo písemnou formou či dotazem na webových stránkách města požádat o odpověď.

Děkujeme za podnět případného zvýšení informovanosti obyvatel ve věcech, které se jich bezprostředně týkají.

S pozdravem Jiří Dytrt

Bezpecnost tazatelu

petrzilek martin
myslite si,ze pripadny tazatel si muze byt jist svou bezpecnosti,chranen pred pripadnymi postihy ze strany zamberecke radnice,ci zainteresovanych stran i po zverejneni mozna ne moc prijemneho dotazu?

Re: Bezpecnost tazatelu

Jiří Dytrt, 09.05.2013
Dobrý den,
myslím si, že případný tazatel si může být jist svou bezpečností před případnými dotazy z Vámi uvedených stran.
S pozdravem Jiří Dytrt

Podorlicka poliklinika

petrzilek martin
dobry den
jak velkou realnou sanci ma mesto Zamberk,ze by mohlo pripadne prijit o svuj majetek,vlozeny do spolecnosti Podorlicka Poliklinika?treba v pripade nepriznive hospodarske situace v teto spolecnosti.

Re: Podorlicka poliklinika

Jiří Dytrt, 03.05.2013
Dobrý den,
k Vašemu dotazu sdělujeme, že není zřejmé, jaký konkrétní majetek máte na mysli. Město uhradilo peněžitý vklad do základního kapitálu ve výši 60.000,00 Kč. Peněžité vklady uhradili i ostatní společníci. Pokud město převedlo movité věci, případně poskytlo peněžité příspěvky společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., nejednalo se o vklad; tyto prostředky, resp. věci jsou ve vlastnictví společnosti. O způsobu krytí případných ztrát společnosti rozhoduje valná hromada.
S pozdravem Jiří Dytrt

Podorlicka poliklinika

petrzilek martin
dobry den
jakym zpusobem proverovalo mestske zastupitelstvo duvody, uvedene v zadosti na odvolani osoby urcene mestem k zastupovani ve spolecnosti Podorlicka poliklinika?

Re: Podorlicka poliklinika

Jiří Dytrt, 17.04.2013
Dobrý den,
zastupitelstvo města obdrželo žádost jednatelů Podorlické polikliniky s.r.o. o změnu zástupce města v této společnosti. Zastupitelstvo města na svém jednání konaném dne 04.12.2012 tuto žádost projednalo a schválilo odvolání zastupující osoby s následným projednáním nového zástupce za město v této společnosti.

S pozdravem Jiří Dytrt

Nefunkční webové stránky knihovny

Veronika
Dobrý den,
zajímalo by mě, kdy zprovozníte webové stránky městské knihovny. Již nefungují minimálně 3 týdny.

Děkuji

Re: Nefunkční webové stránky knihovny

Zdeněk Vanický, 11.04.2013
Dobrý den,

své webové stránky si Městská knihovna Žamberka spravuje sama. Na stránkách města Žamberka je pouze umístěn odkaz ne ně. Váš dotaz jsme předali k vyjádření ředitelce, Ing. Janě Hlaváčové. Zde je její odpověď:

V knihovně došlo k závažné poruše na serveru, který musel být odvezen ke zjištění závady a opravě. I když ostatní běžný provoz knihovny se i bez serveru daří zajistit, webová stránka na něm umístěná se stala bohužel dočasně nefunkční.
Po tuto dobu poskytujeme veškeré informace na tel. 465 614 663 a na e-mailu knihovnazbk@orlicko.cz. Za dočasnou nepřístupnost webu se všem uživatelům omlouváme, opět zprovozněn by měl být 9. dubna.

Ing. Jana Hlaváčová

Podorlicka poliklinika

petrzilek martin
dobry den
jake kroky,opatreni prijalo mestske zastupitelstvo ci se chysta prijmout proti pripadum,kdy je mestu Zamberk znemozneno spolurozhodovat o spolecnosti Podorlicka poliklinika?napr.vykazanim zastupitele mesta z ucasti na valne hromade ci jinym zpusobem.

Re: Podorlicka poliklinika

Jiří Dytrt, 11.04.2013
Dobrý den,

k Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že každý ze společníků má právo zúčastnit se valné hromady, a to osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Městu není známo, že by zástupce města Žamberk ve společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. byl vykázán z jednání valné hromady nebo že by mu bylo znemožněno hlasovat na valné hromadě. Společník nemůže vykonávat hlasovací právo pouze v případech stanovených v ust. § 127 odst. 5 obchodního zákoníku. Společník, který nebyl přítomen na valné hromadě, může projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu (viz § 127 odst. 7 obchodního zákoníku). Z těchto důvodů nebyla žádná opatření přijata.

S pozdravem Jiří Dytrt

Podorlicka poliklinika

petrzilek martin
dobry den
dekuji Vam za vase odpovedi,vyvolaly ve me vsak spoustu dalsich dotazu.pokusim se je shrnout do jednoho.
pochopil jsem z vasich odpovedi,ze ma mesto Zamberk podepsanu smlouvu se spolecnosti Podorlicka poliklinika,ktera mu nikterak neumoznuje zasahovat do rozhodovani,hospodareni teto spolecnosti,jedine pravo ktere mu vyplyva z teto smlouvy je hradit pripadne ztraty?

Re: Podorlicka poliklinika

Jiří Dytrt, 27.03.2013
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že v roce 1995 byla založena obchodní společnost Lékařská společnost s.r.o. (současný název je Podorlická poliklinika s.r.o.) Obchodní společnost se obecně zakládá společenskou smlouvou, tedy i Podorlická poliklinika byla touto smlouvou založena (27.7.1995). Obsah společenské smlouvy upravuje § 110 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Společenská smlouva je založena ve Sbírce listin příslušného krajského soudu; do Sbírky listin lze nahlédnout na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti - www.justice.cz

Práva a povinnosti společníků jsou upraveny jak obchodním zákoníkem (§ 113 an.), tak společenskou smlouvou.

Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Při hlasování na valné hromadě má každý společník jeden hlas na 1000 Kč splaceného vkladu; město má tedy při hlasování 60 hlasů (protože základní kapitál společnosti činí 240.000,00 Kč, počet všech hlasů je 240). Krytí ztrát společnosti je upraveno ve společenské smlouvě, kdy o způsobu rozhoduje valná hromada na návrh jednatelů.

S pozdravem Jiří Dytrt

Podorlicka poliklinika

martin petrzilek
jak chce mesto resit prudky propad v hospodareni spolecnosti v niz ma mesto 25 procentni podil?
vyzadalo si MZ zpravu o hospodareni?

Re: Podorlicka poliklinika

Jiří Dytrt, 21.03.2013
Dobrý den,
schvalování účetní závěrky a rozhodování o úhradě ztráty je v působnosti valné hromady společnosti; město má ve společnosti pouze minoritní podíl. Obchodní vedení společnosti náleží jednateli, nikoli společníkovi. Město Žamberk požádalo společnost o předložení ekonomických údajů společnosti. Na zasedání zastupitelstva města konaném dne 24.09.2012 bylo přijato usnesení, kterým bylo odloženo rozhodnutí o úhradě ztráty do předložení písemného zdůvodnění vzniku účetní ztráty ke dni 31.12.2011 vykázané spol. Podorlická poliklinika s.r.o. jednateli této společnosti.

S pozdravem Jiří Dytrt

Pesi zona

martin petrzilek
hodla mesto Zamberk zadat nahradu skody,vznikle mestu v souvislosti s pesi zonou?

Re: Pesi zona

Jiří Dytrt, 18.03.2013
Dobrý den,
město Žamberk dopisem ze dne 29.02.2012 zaslalo orgánům činným v trestním řízení podepsané „Poučení poškozeného v trestním řízení“ a zároveň vyčíslilo škodu, která městu Žamberk vznikla.
S pozdravem

Jiří Dytrt
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka