Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Absence odpadkových košů

Milan
Dobrý den, chtěl bych poukázat na dlouhotrvající tristní absenci odpadkových košů na ulici Nádražní. Od náměstí Generála Knopa až k vlakovému nádraží není u chodníku jediný odpadkový koš. Jediné dva koše na protilehlé straně ulice navíc nejsou osazeny pytlíky na psí exkrementy. Kdyby měli majitelé psů možnost po cestě tento pytlík vyhodit, jistě by exkrementů na tomto využívaném chodníku ubylo.

Re: Absence odpadkových košů

Odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy byly v Žamberku rozmístěny před lety spíše do centra města, na veřejná prostranství, poblíž zelených ploch a parků. Dále od středu města nebo v okrajových částech jich je méně. V úseku od náměstí Generála Knopa směrem k nádraží ČD je umístěno celkem pět odpadkových košů, z toho je jeden u křižovatky s ulicí Zemědělská se sáčky na psí exkrementy. V Nádražní ulici cestou k železniční stanici Žamberk jsou odpadkové koše součástí každé autobusové zastávky (na jízdním řádu označené jako silnice, jídelna a Rieter).

Po dohodě a ve spolupráci s TS ŽAMBERK s.r.o. se pokusíme ještě v letošním roce pořídit minimálně jeden odpadkový koš se sáčky na psí exkrementy pro Nádražní ulici. Také ještě rozhodneme o jejich účelném a rovnoměrném rozmístění po celé délce ulice. Při stavebních úpravách autobusové zastávky u železniční stanice Žamberk je na instalaci odpadkového koše také pamatováno.

Na závěr je třeba poznamenat, že majitelé psů nemohou spoléhat, že na „každém rohu“ bude pro ně připraven koš se sáčky na psí exkrementy. V mnohých městech to není vůbec samozřejmostí. Ovšem ten, kdo si pořídí pejska, či jiného domácího mazlíčka, by měl za samozřejmost považovat, že se bude umět postarat i o jeho výkaly. Při venkovní vycházce či plánovaném venčení psa je třeba vždy pamatovat na jakýkoli sáček, i např. mikrotenový od rohlíků nebo ovoce, který by mohl majitel využít právě na úklid exkrementů.

Bc. Alena Hovádková
Odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Žamberk

Zastupitelstvo dne 19. 2. 3013

Vladislav Šmirous
Prosím o vysvětlení - město má 21 zastupitelů a jestliže se 5 zdrží hlasování - t. zn. 21 - 5=16 a to snad na schválení stačí či ne?

Re: Zastupitelstvo dne 19. 2. 3013

Jiří Dytrt, 25.02.2013
Dobrý den,

na jednání zastupitelstva města 19.2.2013 bylo přítomno 14 zastupitelů (z celkových 21). Při každém hlasování je nutné přijmout usnesení s nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva města tzn. minimálně 11 zastupitelů. Při zdržení se 5 zastupitelů města ze 14 přítomných hlasovalo pro schválení programu 9 zastupitelů. Program tedy nebyl schválen a z tohoto důvodu nebylo možné pokračovat v dalším jednání.

S pozdravem Jiří Dytrt

Smlouva

martin petrzilek
prosim Vas o odkaz na kterem je mozno nahlednout do smlouvy mesta Zamberka se spolecnosti ktera provozuje polikliniku v Zamberku.
jedna se o vyvraceni ci potvrzeni nevyhodnosti teto smlouvy pro mesto Zamberk.
dekuji

Re: Smlouva

Jiří Dytrt, 19.02.2013
Dobrý den,
k možnosti nahlédnout do smluv, Vám sdělujeme, že do smluv uzavíraných městem nelze běžně nahlédnout. Protože je město povinným subjektem ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze si o konkrétní smlouvu požádat dle tohoto zákona a město Vám ji poskytne.

S pozdravem Jiří Dytrt

Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.

Lukáš Lyer
Dobrý den,
prosím o informaci, kde najdu na webu informace zveřejňované podle odst. 3 § 5 zákona 106/1999 Sb. Děkuji!

Re: Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.

Zdeněk Vanický, 19.02.2013
Dobrý den,
informace zveřejňované podle odst. 3 § 5 zákona 106/1999 Sb můžete najít v sekci Informace o úřadě (http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=200). Odkaz se nachází v menu nahoře (Úvodní strana, , Kontakty, atd.).
Zde, pod bodem č. 18, je i odkaz na přehled informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem.

Zdeněk Vanický
Oddělení informatiky

Cestovní pas

MZ
Dobrý den,
je možné si nechat vyřídit cestovní pas i v pátek? Děkuji.

Re: Cestovní pas

Záležitosti ohledně cestovního pasu je možné vyřídit i v pátek, ale vzhledem k tomu, že není úřední den, tak je nutné se předem domluvit s příslušným pracovníkem, a to na telefonním čísle: 465 670 224 nebo 465 670292.

Dotaz

Merganc J.
Pane starosto, nezdá se vám divné, že zveřejníte dotaz a neodpovíte na něj? Proč ten dotaz, když je navíc anonymní, tedy zveřejňujete? A je to o tom, co jsem vám říkal na ZM.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 07.02.2013
Dobrý den,
máte-li na mysli dotaz pana Mojmíra, tak jsme nenašli nikoho, kdo by na měj uměl odpovědět. Vzhledem k jménu Mojmír, nepokládáme dotaz jako anonymní a proto byl zveřejněn. Zároveň si dovolujeme upozornit, že tato rubrika slouží především k dotazům občanů či návštěvníků. Neslouží a nebude sloužit osobám, které pod různými jmény vulgárním či hrubým způsobem napadají či jinak dehonestují ostatní osoby.
S pozdravem Jiří Dytrt

Dokončení a zprovoznění kanalizace v části Polsko

Zuzana Pokorná
Dobrý den,
ráda bych se informovala, kdy je předpokládaný termín dokončení a zprovoznění kanalizace v části města v Polsku. Vlastním zde RD s předpokládaným dokončením rekonstrukce v červenci 2013, již je napojený na nově zbudovanou kanalizační síť. Zajímá mne tedy, zda jej budu moci od července 2013 plnohodnotně obývat s využitím kanalizace.
Moc děkuji za informaci

Re: Dokončení a zprovoznění kanalizace v části Polsko

RNDr.Antonín Fiala, 30.01.2013
Dobrý den,
pokud je RD připojen na veřejnou kanalizační síť v části Polsko, bude možné po kolaudací nově vybudované sítě (březen 2013) tuto kanalizaci plně využívat.

S pozdravem !
RNDr.Antonín Fiala, prokurista VAK Žamberk v.o.s.

Mazurova louka

Arnošt
Dobrý den,
měl bych dotaz.Co se bude dít s Mazurovou loukou?Má město vůbec zájem s ní něco dělat?Příjde mi,že je škoda,že je tento plac který je na dobrém místě-v blízkosti obchod,autobus.nádr.,poliklinika,nevyužit.V minulosti se na něm alespoň konaly cirkusy,ale teď nic.

Re: Mazurova louka

Jiří Dytrt, 28.01.2013
Dobrý den,
tzv. „Mazurova louka“ je lokalita určená pro občanskou vybavenost a bydlení. V minulosti byl záměr soukromých investorů tento prostor zastavit bytovými domy. Z důvodu poklesu zájmu o koupi bytů došlo ze strany těchto investorů k odstoupení od jejich záměru a nyní probíhají jednání o prodeji tohoto pozemku pro účely občanské vybavenosti a příp. bydlení. Část pozemku byla na jednání zastupitelstva města v prosinci roku 2012 prodána. Město umožňuje využití tohoto prostoru zájemcům z řad pořadatelů různých akcí, kteří však, ne vždy tento pozemek využijí. Město se tedy nebrání využití tohoto pozemku, ale pořadatel volí příp. vhodnější pozemky pro pořádání svých akcí.

S pozdravem Jiří Dytrt

Registrace vozidla

Gloziga Ondřej
Dobrý den,
prosím Vás o info co vše je nutné k registraci vozidla. Případně je-li k dispozici ke stažení formulář, který je nutno vyplnit.
Předem Vám moc děkuji za případnou odpověď
S pozdravem Gloziga

Re: Registrace vozidla

Registrace vozidla:
Zejména je zapotřebí mít v originále doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).
Dále je dle § 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, nutno splnit níže uvedené podmínky.
K přihlášce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel přiloží:
a) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno,
c) souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele,
d) protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, (zelená karta - originál),
f) doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno,
g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,
h) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,
i) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno.
Pokud jde o zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla dočasně vyřazeného z registru silničních vozidel, nemusí žadatel doložit doklady uvedené pod písm. b) a e).

Přihlášku k registraci vozidla musíte podat na originálním tiskopisu; (formát A3) - tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech obcí s rozšířenou působností.

Nesnadný přístup

Lucie Kecová
Dobrý den,
proč není vyřešen přístup na parkoviště k budově č.p. 1520 v Žamberku (firma ELO a 3Dfitness) autem ve směru od kruhového objezdu k Bille? Jsou zde "Šikmé vodorovné čáry" a "Podélná čára souvislá".
Děkuji za odpověď

Re: Nesnadný přístup

Patrik Lauterbach, 10.12.2012
Dobrý den,
odbočení k uvedené nemovitosti (firma ELO a 3Dfitness) při jízdě ul. Divišova v Žamberku ve směru od kruhového objezdu směrem k Muzeu, lze bez porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, protože prováděcí předpis vyhláška č. 30/2001 Sb. v § 18 řeší problematiku odbočování v případě vodorovné značky "podélná čára souvislá - V1a"

Citace: "V 1a je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci." Konec citace.

Obdobně zní ustanovení v § 23 odst. b)"Šikmé rovnoběžné čáry" (č. V 13a), kdy je lze přejíždět na místa ležící mimo pozemní komunikaci

s pozdravem,

Patrik Lauterbach, 775 709 006
p.lauterbach@muzbk.cz

Městská policie
Nádražní 833
564 01 Žamberk
policie@muzbk.cz
775 580 581
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka