Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Mazurova louka

Arnošt
Dobrý den,
měl bych dotaz.Co se bude dít s Mazurovou loukou?Má město vůbec zájem s ní něco dělat?Příjde mi,že je škoda,že je tento plac který je na dobrém místě-v blízkosti obchod,autobus.nádr.,poliklinika,nevyužit.V minulosti se na něm alespoň konaly cirkusy,ale teď nic.

Re: Mazurova louka

Jiří Dytrt, 28.01.2013
Dobrý den,
tzv. „Mazurova louka“ je lokalita určená pro občanskou vybavenost a bydlení. V minulosti byl záměr soukromých investorů tento prostor zastavit bytovými domy. Z důvodu poklesu zájmu o koupi bytů došlo ze strany těchto investorů k odstoupení od jejich záměru a nyní probíhají jednání o prodeji tohoto pozemku pro účely občanské vybavenosti a příp. bydlení. Část pozemku byla na jednání zastupitelstva města v prosinci roku 2012 prodána. Město umožňuje využití tohoto prostoru zájemcům z řad pořadatelů různých akcí, kteří však, ne vždy tento pozemek využijí. Město se tedy nebrání využití tohoto pozemku, ale pořadatel volí příp. vhodnější pozemky pro pořádání svých akcí.

S pozdravem Jiří Dytrt

Registrace vozidla

Gloziga Ondřej
Dobrý den,
prosím Vás o info co vše je nutné k registraci vozidla. Případně je-li k dispozici ke stažení formulář, který je nutno vyplnit.
Předem Vám moc děkuji za případnou odpověď
S pozdravem Gloziga

Re: Registrace vozidla

Registrace vozidla:
Zejména je zapotřebí mít v originále doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).
Dále je dle § 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, nutno splnit níže uvedené podmínky.
K přihlášce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel přiloží:
a) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno,
c) souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele,
d) protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, (zelená karta - originál),
f) doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno,
g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,
h) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,
i) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno.
Pokud jde o zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla dočasně vyřazeného z registru silničních vozidel, nemusí žadatel doložit doklady uvedené pod písm. b) a e).

Přihlášku k registraci vozidla musíte podat na originálním tiskopisu; (formát A3) - tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech obcí s rozšířenou působností.

Nesnadný přístup

Lucie Kecová
Dobrý den,
proč není vyřešen přístup na parkoviště k budově č.p. 1520 v Žamberku (firma ELO a 3Dfitness) autem ve směru od kruhového objezdu k Bille? Jsou zde "Šikmé vodorovné čáry" a "Podélná čára souvislá".
Děkuji za odpověď

Re: Nesnadný přístup

Patrik Lauterbach, 10.12.2012
Dobrý den,
odbočení k uvedené nemovitosti (firma ELO a 3Dfitness) při jízdě ul. Divišova v Žamberku ve směru od kruhového objezdu směrem k Muzeu, lze bez porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, protože prováděcí předpis vyhláška č. 30/2001 Sb. v § 18 řeší problematiku odbočování v případě vodorovné značky "podélná čára souvislá - V1a"

Citace: "V 1a je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci." Konec citace.

Obdobně zní ustanovení v § 23 odst. b)"Šikmé rovnoběžné čáry" (č. V 13a), kdy je lze přejíždět na místa ležící mimo pozemní komunikaci

s pozdravem,

Patrik Lauterbach, 775 709 006
p.lauterbach@muzbk.cz

Městská policie
Nádražní 833
564 01 Žamberk
policie@muzbk.cz
775 580 581

Pan Merganc

Mojmír
Pan Merganc jen umí neustále kritizovat a někoho osočovat,ale co dobrého udělal pro naše město on?

Zimní stadion

Václav
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat, kdy bude v letošním roce zahájen provoz zimního stadiou.
Děkuji

Re: Zimní stadion

Jiří Dytrt, 10.12.2012
Dobrý den,
zimní stadion je od neděle 2.12.2012 připraven na sezónu a od 4.12.2012 otevřen pro veřejnost. Případné informace je možné sledovat na stránkách města Žamberk, příp. na stránkách Technických služeb Žamberk s.r.o. na uvedeném odkazu: .

S pozdravem Jiří Dytrt

Parkoviště ve Vinařských

Ivana Kalušová
Dobrý den,parkovací plocha ve VZ patří k dobrým věcem, které pro obyvatele Město zrealizovalo, ale zjistila jsem, že není osvětleno!Chci se zeptat, zda se počítá s tím, že bude a kdy.Je dost nepříjemné vejít tam z osvětlené ulice. Nevidíte nic :-)

Re: Parkoviště ve Vinařských

Jiří Dytrt, 23.11.2012
Dobrý den,
majitelem bývalého Habrova dvora jsou České vinařské závody s kterými má město Žamberk uzavřenou nájemní smlouvu na užívání zpevněné plochy. Zároveň jednáme o možnosti připojení elektrické energie k tomuto pozemku s následným umístěním veřejného osvětlení. Věřím, že se nám podaří v krátké době připojení a měření elektrické energie zajistit a následnou instalací sloupů veřejného osvětlení tento prostor osvětlit.

S pozdravem Jiří Dytrt

Omluva

Merganc Jiří
Omlouvám se všem, že můj háček způsobil někomu problém.Bohužel porucha na mém PC způsobila, že u velkých písmen předsunula háček před toto písmeno. Jestli toto je největší problém v Žamberku tak je to jenom dobře.
Jinak mohu vše vysvětlit osobně, kontakt:
mavishk@mavishk.cz

Občanský průkaz

Alexandra Šlesingrová
Dobrý den,
v tomto týdnu jsem si žádala o nový OP, starý mi končí 9.11 (tedy dnes). Ve škole jsem se dozvěděla, že o víkendu bychom měli jet do německa na seminář, pas už také nemám platný. Je možné vystavit nějaký náhradní doklad abych mohla v neděli vycestovat?
Dekuji s pozdravem Šlesingrová

Re: Občanský průkaz

Dobrý den,
ve vašem případě by býval přicházel v úvahu jedině tzv. pas blesk, ten se ale vydává po uhrazení správního poplatku 1500,- Kč s platností na 6 měsíců. Avšak v takto naléhavých případech je nejvhodnější osobní jednání, abychom vám mohli v co nejkratším termínu vyhovět. Bohužel dotaz adresovaný do návštěvní knihy se k nám dostal již pozdě.

Ing. Marcel Klement

Prosba

Anna
Dobrý den,
mám dost neobvyklou prosbu: již třetí rok se snažím dát dohromady svojí rodinu-sourozence. Byli jsme postupně dány do dětských domovů, ústavů. Od ministerstva vnitra jsem se dozvěděla, že v Zamberku zemřel můj bratr Václav Lev-měl dvě děti. Nevíte někdo, zda v žamberku nebo v jeho okolí nežije náhodou nějaká rodina s příjmením Lev-ová? Mooc děkuji za info.Anna

Re: Prosba

Dobrý den,
za evidenci obyvatel Města Žamberk odpovídám na Váš dotaz, zda v našem městě nežije rodina Lev-ová:
bohužel, vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů tyto informace neposkytujeme. Nicméně Vám mohu sdělit, že v evidenci obyvatel se toto příjmení nevyskytuje ani v živé ani v mrtvé evidenci. Pokud Váš bratr zemřel v Žamberku, nemusel zde mít nutně trvalý pobyt. Je možné, že rodina, kterou hledáte žije v některé z okolních obcí, ale nejsem oprávněná tyto informace zjišťovat a poskytovat.
Píšete, že informaci o úmrtí Vašeho bratra poskytlo ministerstvo vnitra, zřejmě tedy asi znáte a i jste využila možnosti "Zprostředkování kontaktu",
které nabízí uvedené ministerstvo jako službu pro občany (www.mvcr.cz).

V kterém roce zemřel Váš bratr v Žamberku neuvádíte, nicméně jsem prošla matriční knihy úmrtí v Žamberku až do roku 2003 a úmrtí osoby
s příjmením "Lev" se zde nenachází.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí správního oddělení

Reakce na plky

Michal Jedlička
Není smutné, že se pan Merganc jako zarytý žamberák dosud nenaučil psát háček nad velkým písmenem Ž v názvu města?

Re: Reakce na plky

Jiří Dytrt, 01.11.2012
Dobrý den,
nevím zda přísluší mé osobě posuzovat nebo hodnotit pravopis p. Mergance, avšak práci zarytého žamberáka si představuji také jinak. Podáváním trestních oznámení a neustálým psaním do tiskovin o špatných způsobech práce ve městě s jednostrannou a často i účelovou informací nepokládám za šťastný způsob pomoci městu.

S pozdravem Jiří Dytrt
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka