Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Formuláře

Leoš Mužík
Dobrý den.Proč nejdou otvírat formuláře na stránkách Žamberka v portálu občana?

Re: Formuláře

Zdeněk Vanický, 30.03.2012
Dobrý den,
bohužel se stále ještě potýkáme s následky bezpečnostního incidentu, kdy u poskytovatele webového prostoru došlo k nevratné ztrátě všech dokumentů. Tedy i formulářů. Postupně jsou obnovovány, bohužel však zatím nedošlo k nápravě u všech. Již jsem požádal vedoucí příslušným odborů, aby byla obnova formulářů upřednostněna před ostatními.

Za vzniklou situaci se omlouvám a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
oddělení informatiky
Město Žamberk

Poplatek za odpad

Michal Jedlička
Dobrý den,

rád bych se informoval, zda musím platit poplatek za odvoz odpadu, když jsem koncem loňského roku nabyl do vlastnictví nemovitost k bydlení - byt, ale v Žbk nemám trvalý pobyt ani se tam nezdržuji. Přepokládám, že tuto problematiku upravuje nějaká obecně závazná vyhláška města, ale na Vašem webu jsem ji nedohledal. Za informaci Vám předem velice děkuji.

Re: Poplatek za odpad

Iveta Dytrtová, 15.03.2012
Dobrý den,
dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platí místní poplatek fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídajícího poplatku za jednu fyzickou osobu.

Stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce a poplatky se zavádí obecně závaznou vyhláškou.

Dle čl. 2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 10/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za kom. odpad“), poplatek platí fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt.

Dle čl. 2 odst. 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky platí poplatek za kom. odpad fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídajícího poplatku za jednu fyzickou osobu.

Vzhledem k tomu, že nemáte trvalý pobyt v Žamberku a jste vlastníkem bytu, dle výše uvedeného nejste poplatníkem města Žamberk.

V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat na tel. č. 465 670 325.

S pozdravem

Iveta Dytrtová
Referent finančního odboru

Rozpočet 2012

Merganc J.
Letošní ropočet je špatný,minusový o 2 mil.Kč. Na část splátky muselo zbýt z půjčky. Jak to bude příští rok?

Re: Rozpočet 2012

Ing. Eva Janotová, 01.03.2012
Dobrý den,

schodek rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 ve výši 2 370 tis. Kč je krytý přebytkem z minulých let. Splátky dluhové služby roku 2012 jsou hrazeny z provozního přebytku roku 2012, tzn. z provozních příjmů. V letech dalších budou splátky úvěrů přijatých v minulých letech opět hrazeny z provozního přebytku rozpočtu na daný rok.

Ing. Eva Janotová
vedoucí finančního odboru
město Žamberk

Dotaz

Merganc Jiří
Dobrý den
Na ZM se chválil rozpočet města na r. 2012, jako nevyrovnaný, se schodkem více než 2 mil Kč. Osobně si myslím, že na příjmové straně bude ještě ponížen cca 2 – 3 mi. Kč. Myslíte, že takto sestavený rozpočet je správný. V současné době je část nového úvěru (asi 10 mil. použito na splacení části dluhu). S takovými poznatky nejsou valné vyhlídky ani do příštích let.

Re: Dotaz

Ing. Eva Janotová, 01.03.2012
Dobrý den,

k jednotlivým bodům dotazu mohu sdělit následující:

1. nevyrovnaný rozpočet: rozpočet na rok 2012 je schodkový s schodkem ve výši 2 370 tis. Kč. Tento schodek je krytý přebytkem finančních prostředků z minulých let. Příjmy rozpočtu 2012 celkem = výdajům rozpočtu r. 2012 celkem

2. ponížení příjmové strany rozpočtu o 2 - 3 mil. Kč: toto je názor tazatele, ke kterému se nelze vyjádřit. Pokud bude nutné v průběhu roku 2012 provést rozpočtové opatření na straně příjmů, bude provedeno odpovídajícím způsobem a to v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s vyhláškou číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění

3. část nového úvěru je použita na splácení části dluhu: v roce 2012 není čerpán žádný "nový" úvěr. Dluhová služba roku 2012 je kryta přebytkem provozního rozpočtu roku 2012, tzn. že splátky úvěrů roku 2012 jsou hrazeny z provozních příjmů roku 2012

4. myslíte si, že takto sestavený rozpočet je správný? z hlediska metodického je rozpočet sestaven v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s vyhláškou číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. K obsahu rozpočtu - k jednotlivým položkám se mohli vyjádřit zastupitelé na jednání ZM, na kterém byl rozpočet schválen, tj. dne 21.02.2012, rozpočet byl zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho schválením na jednání ZM, k obsahu rozpočtu se tedy mohli vyjádřit i občané.

Ing. Eva Janotová
vedoucí finančního odboru
město Žamberk

Jam Rock 2012

Lea
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda, kde a popřípadě kdy budou ještě v prodeji vstupenky na Jam Rock 15. - 16.6.2012, a zda bude možné zakoupit je až na místě. Pokud se ptám na špatné adrese, prosím o kontakt na někoho, kdo by mi to mohl sdělit. Děkuji!!! Přeji pěkný den.

Re: Jam Rock 2012

Dobrý den,
vstupenky na Jam rock mají v předprodeji na Turistickém informačním středisku v Žamberku.

Do konce února je možné je zakoupit za cenu 390,- Kč. Od 1. března budou stát 450,- Kč. Vstupenky je možné také zakoupit i na místě, ale za vyšší ceny.

Kontakt:

Turistické informační středisko Žamberk
Kostelní 446
564 01 Žamberk
tel: 465 612 946
info@orlicko.cz

Otevírací doba:
Po-Pá 8-12 13-17 hod.
So 8.30-13.30 hod.

Nová vyhláška

sm
Chci se zeptat, zda bude v nové vyhlášce o klidu v nočních hodinách také omezeno štěkání psů, navážení zboží v ranních hodinách do všech marketů, úklid a vyhrnování sněhu v zimních měsících a další nezbytné činnosti.

Re: Nová vyhláška

Dobrý den,
ve vyhlášce by v souladu s metodikou Ministerstva vnitra byla definována doba nočního klidu (momentálně upraveno v obecně závazné vyhlášce č. 2/2005) a stanovena pro tuto dobu přiměřená omezení (např. zachovávat klid a omezit hlučné projevy). Obecně závaznou vyhláškou není možné upravit obecně zákaz rušení nočního klidu bez upřesnění přiměřených omezení, neboť tento zákaz je již upraven zákonem o přestupcích.

JUDr. Jitka Kubová
Odbor právní

Dotaz na sběr oblečení

Pavla Kalousová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy budete v Žamberku opět pořádat svoz oblečení? Popřípadě, kam jinam se můžu obrátit. Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Pavla Kalousová

Re: Dotaz na sběr oblečení

Dobrý den,

humanitární sbírka šatstva pro Diakonii Broumov bude uspořádán v měsíci dubnu. Sledujte Žamberské listy nebo web města, kde budou uveřejněny přesnější informace.

S pozdravem

Mgr. Dagmar Ducháčková
vedoucí odboru SOCZ

Dotaz

Marie Dvořáková
Dobrý den, již 2x jsem se na tomto místě ptala, zda se uvažuje o plynofikaci městské části Betlém.
Ani jednou jsem však nedostala odpověď.

Re: Dotaz

INg. Jiří Šmok, 06.02.2012
Hezký den

Město Žamberk nemá pro rok 2012 v rozpočtu zahrnutu investici výstavby STL plynovodu v Betlémě.

Ve výhledu investičních akcí (r. 2010-2014) také není s touto stavbou uvažováno.

Jiří Šmok

Veřejné osvětlení

Martin Jedlička
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, proč v podměstí např. silnice na Kunvald, nábřeží apod. nesvítí veřejné osvětlení? Šetříme nebo jde o poruchu? Za odpověď předem velmi děkuji.

Re: Veřejné osvětlení

Dobrý den,

dle vyjádření správce VO došlo v uvedeném úseku k poruše na veřejném osvětlení, které bylo v nejkratši možné době opraveno. V současnosti by již mělo být vše v pořádku.

Ing. Vladimír Fabián
investiční technik

Dotaz

Merganc J.
Pane starosto neměla by se tato rubrika jmenovat MY VÁM NEODPOVÍME, protože máte nepříjemné dotazy? Zkuste to zvážit, nebo odpovědět ať ten dotaz je jakkoliv nepříjemný. Bohužel i z nepříjemných věci se sestává život.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 27.12.2011
Dobrý den,
rubrika je skutečně určená k odpovědím, nikoli obráceně. Pokud dotaz chybně pochopíme či není zcela zřejmý obsah je možné odpověď chápat jako nedostatečnou. Nepříjemné dotazy nejsou důvodem k naší nečinnosti.
S pozdravem
Jiří Dytrt
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka