Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Odpověď ČT na dopis radních v kauze TAJEMNÍK?

Petr Jíša
Pane starosto, promiňte mi mou neznalost, jak víte, město Žamberk střídá jedna kauza za druhou, jako nějaká morová nákaza a konec tomu je stále v nedohlednu.. Zkrátka není jednoduché se v tom všem orientovat, proto mě mj. zajímá, proč jste se rozhodl nezveřejnit vyjádření ČT na (Váš) dopis radních v kauze "tajemník"(narozdíl od dopisu radních)? Děkuji za odpověď na položený dotaz.

Re: Odpověď ČT na dopis radních v kauze TAJEMNÍK?

Jiří Dytrt, 15.08.2012
Dobrý den,
souhlasím s vámi, že jsou mezi námi lidé, kteří mají potěšení a zalíbení v poškozování města Žamberk. Jestliže přijede reportérka z veřejnoprávní televize a z podané výpovědi tajemníkovi MěÚ Žamberk připraví rodinný portrét s propojením na investiční akci Pěší zóny, tak se oprávněně radní města dotázali ředitele této televize jestli je vše v pořádku. Odpověď přišla od dramaturga pořadu a neobsahovala odpovědi na dotazy uvedené v dopise. Odpověď pana dramaturga jsme zasílali zastupiteli města Mgr. T. Kalousovi a v současné době ji zveřejňuje J. Merganc. V případě zájmu je k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu starosty.

S pozdravem
Jiří Dytrt

Havarijní stav vozovky

ing. cabalka J.; Špitálka 1366, Žamberk
Dobrý den,
rád bych se zeptal, proč je již delší dobu v havarijním stavu ulice Kostermanova v úseku od žel. přejezdu ke Konzumu, co brání její opravě či zda se čeká až se tam stane nějaká nehoda.
děkuji předem za odpověď

Re: Havarijní stav vozovky

Dobrý den,
předmětný úsek Klostermannovy ulice je silnicí č.II/312 v majetku Pardubického kraje, který zajišťuje opravy a údržbu cestou své organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

O špatném stavu této komunikace se ví již několik let a proto pro rok 2008 bylo majitelem komunikace naplánováno zahájení celkové rekonstrukce. Byla zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a byl vybrán dodavatel stavby. Po krajských volbách 2008, kdy došlo ze strany nového vedení Pardubického kraje k přehodnocení všech investičních akcí, však byla tato akce pozastavena na neurčito.

Město Žamberk v minulosti již několikrát poukazovalo na neutěšený stav vozovky a výsledkem je dle posledních informací, že Pardubický kraj se chystá potřebnou opravu - rekonstrukci realizovat. Přesný termín však není bohužel znám.

Současně s touto opravou by Město Žamberk mělo provést rekonstrukci povrchu stávajícího chodníku od autobusového nádraží po ulici Na Rozárce. Do budoucna se plánuje také výstavba podélné cyklostezky, která by měla navázat na síť cyklostezek směrem do Litic a která by zároveň sloužila jako stezka pro pěší z lokalit „Špitálka“ a letiště. V současné době bylo zadáno zpracování studie pro případnou realizaci.

S pozdravem
Ing. Vladimír Fabián
investiční technik

Cyklistické závody 2012 - UZAVÍRKY!!!

Tomáš Motyčka, KONZUM o.d. v Ústí nad Orlicí
Dobrý den,
při sobotních cyklistických závodech došlo k uzavření přístupu na parkoviště KONZUM, kdy nám tímto vznikla nemalá škoda! Co je na celé záležitosti nejhorší, že nás nikdo o nastalé uzavírce ani neinformoval a nežádal o souhlas. Uzavírka vjezdu na soukromé parkoviště by jistě tento souhlas mít měla, nebo ne?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Re: Cyklistické závody 2012 - UZAVÍRKY!!!

Jiří Dytrt, 25.07.2012
Dobrý den,
o vyjádření jsem požádal zástupce pořadatele a níže uvádíme odpověď:

Informace o uzavření přístupu na parkoviště KONZUM se nezakládá na pravdě, neboť uzavřeny byly pouze propojky ve vlastnictví Města Žamberk mezi ulicemi Divišova a U Polikliniky. V žádném případě nedošlo k uzavření vjezdu na soukromé parkoviště KONZUMu a tedy nebylo třeba jakéhokoliv souhlasu, neboť pro potřeby závodů nebylo třeba toto parkoviště uzavírat. Pouze byl omezen přístup na tzv. "horní" parkoviště, t.j. za silnicí ulice Divišova naproti obchodnímu středisku, které se nachází na pozemku ve vlastnictví města Žamberk a není žádným soukromým parkovištěm. Vámi uvedené parkoviště KONZUMu bylo ponecháno bez jakéhokoli omezení pro veškerý automobilový provoz po celou dobu konání závodů z ulice U Polikliniky, kdy ve směru od polikliniky byl zrušen jednosměrný provoz a dále bylo možno vjet na parkoviště z ulice Nad Poliklinikou ze směru od objektu Správy budov s.r.o., Žamberk. Rovněž ani pořadatelská služba uzavírající propojky nebránila vjezdu na toto parkoviště a v průběhu závodů bylo toto využíváno, což potvrdila i Městská policie, která prováděla regulaci provozu na blízkém kruhovém objezdu. Objízdné trasy byly značeny nebo pořadateli na jednotlivých křižovatkách upřesňovány.

S pozdravem Jiří Dytrt

Stížnost na penzion

Mgr. Barbora Černá
Dobrý den,

kam je mozné prosim poslat stiznost na penzion v Zamberku ( Ing. Filip, Lukavská 851) - jedná se o spatnou hygienu - kontrolu, neporadek ve stavu nebezpeci pro turisty, spatne chovani majitelu apod.
Predem mnohjokrát dekuji a jsem s pozdravem,

Re: Stížnost na penzion

Dobrý den,

na základě Vašeho dotazu, kam je možné zaslat stížnost na Penzion v Žamberku, Vám sdělujeme, že v případě problémů s hygienou se obraťte na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí. Vaše podání jsme zároveň vyhodnotili jako podnět pro provedení kontroly obecním živnostenským úřadem. Ovlivnit chování majitele penzionu k jeho zákazníkům není v naši moci.

S pozdravem.

JUDr. Jitka Kubová
Odbor právní

Dotaz 14.06.12

Merganc J.
Dne 04.06.2012 jsem poslal velmi jednoduchý dotaz. Prosil bych také jednoducho odpověď. Došlo-nedošlo a případně zveřejnit. Osobně si myslím, že je to otázka asi tak tří dní.
Děkuji za odpověď.

Re: Dotaz 14.06.12

Jiří Dytrt, 11.07.2012
Dobrý den,

na Váš dotaz ze dne 4.6.2012 jsem odpověděl i s časovými údaji pro bližší upřesnění. Na základě Vašeho současného požadavku jednoduché odpovědi- došlo, nezveřejněno.

S pozdravem
Jiří Dytrt

Zatajování vyjádř. ČT k reportáži o předražené PZ

Petr Jíša
Dobrý den, již přes dva měsíce zatajujete před veřejností vyjádření ČT na dopis radních o "zaujaté" reportáži o zmanipulované - předražené veř. zak. Pěší zóna. Proč najednou ten nezájem zveřejnit tento dokument? Dopis radních byl - jak víme - s velkým humbukem rychle uveřejněn..

Re: Zatajování vyjádř. ČT k reportáži o předražené PZ

Jiří Dytrt, 11.07.2012
Dobrý den,

vyjádřením dramaturga pořadu Marka Wollnera bylo městu Žamberk zasláno dne 16.4.2012 a týkalo se reportáže věnované podané výpovědi tajemníkovi MěÚ Žamberk Ing. I. Prchalovi nikoli tématu Vámi uvedenému. Vyjádření pana Wollnera je v došlé poště v sekretariátu starosty. Dopis radních byl zveřejněn v Žamberských listech a na webu města v měsíci březnu, přičemž reportáž byla odvysílána v začátkem února. Z toho se domnívám, že tato reakce nebyla ani rychle ani s humbukem.

S pozdravem
Jiří Dytrt

Letní kino

Lucie Kecová
Dobrý den, bude i letos v Žamberku letní kino?
Děkuji

Re: Letní kino

Jiří Dytrt, 28.06.2012
Dobrý den,

ano i pro letošní rok si pro občany a návštěvníky města Žamberk připravil městský kulturní podnik FIDIKO program letního kina, který bude uveden v nebližším vydání Žamberských listů na webech města a FIDIKA.

S pozdravem
Jiří Dytrt

Byt pro rodinu

lucie
Dobrý den,chtěla jsem se optat,zda máte volný byty v žamberku,jsme 4-členná rodina,děkuji a prosím kolik za nájem+energie

Re: Byt pro rodinu

Dobrý den,


Město Žamberk pronajímá městské byty dle „Pravidel“ a záleží o jaký typ bytu se jedná, na každý jsou tato pravidla schválená jiná. Byty pro příjmově vymezené osoby ( byty, kde byla na pořízení získána dotace od státu) - byty, kde je podmínkou trvalé bydliště v Žamberku nejméně rok před podáním žádosti a dokládají se příjmy za posledních 12 měsíců před podáním žádosti, byty pro sociálně potřebné občany - byty, kde je podmínkou trvalé bydliště v Žamberku nejméně 3 roky před podáním žádosti a dokládají se příjmy za posledních min. 6 měsíců, další je pronájem bytů formou dražby předplaceného nájemného, kdy není potřeba trvalý pobyt v Žamberku, ale skládá se dražební jistina a podle velikosti bytu je i určena vyvolávací cena, po dražbě se z vydražené částky každý měsíc odečítá nájemné, pokud se byt opustí dříve, neodbydlené nájemné se vrací. Všechna pravidla obsahují další podmínky, které žadatel musí splnit např. nevlastnit žádnou nemovitost s neobsazeným bytem, žadatel nesmí být v seznamu dlužníků města za posledních 24 měsíců. Všechna pravidla jsou dostupná na webových stránkách města www.zamberk.cz (Pravidla). Město nevede žádný pořadník a vždy se přijímají přihlášky na konkrétně vyhlášený byt. O vyhlášení bytu najdete podrobnosti na úřední desce webu v sekci bytové záležitosti, je tam uvedena karta bytu, kde jsou uvedeny informace k bytu i přibližné nájemné. Pokud budete chtít upřesnění nebo další informace, obraťte se na mail sekreteriat@muzbk.cz nebo na tel. č. 465 670 300 Kamilu Borovičkovou.

Mimo tato pravidla ještě město prodává byty do osobního vlastnictví dražbou. O těchto bytech se dozvíte informace na úřední desce sekce prodej, pronájem nebo na tel. č. 465 670 330 u paní Ivany Hečkové.

Kamila Borovičková

Dotaz

Merganc J.
Dobrý den 4.06.12
Psal jste kritický dopis do ČT.Přišla již odpověď?
Kdy?
Můžete ji uveřejnit?
Jestli přišla dřív, proč už není zveřejněná na webu nebo v ŽL?
Děkuji za odpověď.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 20.06.2012
Dobrý den,

dopis panu Petru Dvořákovi řediteli České televize se žádostí o reakci na odvysílaný pořad dne 6.2.2012 město odeslalo 2.3.2012. Odpověď přišla od pana Zdeňka Šámala s vyjádřením dramaturga pořadu Marka Wollnera dne 16.4.2012. Odpověď jsme do současné doby nezveřejnili.

S pozdravem
Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc J.
Kde najdu na těchto stránkách odpovědi na dotazy dle zákona č.106/1999sb.
Děkuji.

Re: Dotaz

Zdeněk Vanický, 18.06.2012
Dobrý den,

v sekci "Základní informace o úřadě", což jsou povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., je v bodě č. 18 odkaz na příslušný archiv dokumentů úřadu.

S pozdravem

Zdeněk Vanický
Oddělení IT
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka