Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Ochrana před psem

K. Borovský
Na náš neoplocený pozemek k domu občas večer vbíhá lovecký pes, který i napadl naši kočku. Majitel se neozval ani na naše volání. Chceme použít k obraně kočky tyč. Hrozí nám pokuta za případné poranění psa?
Děkuji

Re: Ochrana před psem

Dobrý den,

v případě poranění psa by se mohlo jednat o přestupek na úseku ochrany zvířat proti týrání, za který lze uložit pokutu dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů; poškozený by byl také oprávněn uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody .

I únik psa je však přestupkem, který lze postihnout dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, neboť jako únik zvířete je třeba postihovat případ vzdálení se zvířete ze sféry ovladatelnosti zvířete jeho chovatelem, kdy chovatel není schopen své zvíře ovládat a určovat jeho chování.

JUDr. Jitka Kubová

Veřejná zakázka

Lucie Kecová
Dobrý den,

zajímá mě, kde mohu nahlédnout do dokumentů k veřejné zakázce - pěší zóna. Na www.zamberk.cz jsem např. nenašla zadávací dokumentaci nebo nabídky jednotlivých firem.

Děkuji za odpověď

Re: Veřejná zakázka

Iva Malinová, 28.11.2011
Dobrý den,
pokud máte na mysli již uzavřenou veřejnou zakázku "Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Žamberk - dodavatel stavby" z roku 2009, můžete si o informace požádat dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákon o svobodném přístupu k informacím).

Iva Malinová
odbor regionálního rozvoje a ÚP

Vydání řidičského průkazu

Iveta Kloučková
Dobrý den.
Mohla bych se dozvědět nějak přes internet,zda již mám udělaný nový řidičský průkaz?Jsem trochu z ruky,proto bych ráda věděla,kdy bude na úřadě a kdy si pro něj mohu přijet.
Předem děkuji.

Re: Vydání řidičského průkazu

Dobrý den,

informace, zda je připraven řidičský průkaz k vyzvednutí na Městském úřadě Žamberk, není možné zjistit na internetových stránkách. Tuto informaci je možné získat telefonicky, a to na čísle 465 670 294 - paní Všetičková a následně dohodnout termín vyzvednutí řidičského průkazu.

Kontrola parkování

Lucie Kecová
Dobrý den,
ráda bych navázala na předchozí dotaz pana Martina.. Například v obytné zóně (ul. Tylova, SNP...) běžně auta neparkují na místech k tomu určených (jak by se mělo dle vyhlášky), ale před (!) garážemi, v křižovatkách, v protisměru.. není výjimkou, že lidé s kočárky musí vyjít z chodníku do silnici kvůli špatně zaparkovaným autům. Je možné s tím něco udělat? Děkuji

Re: Kontrola parkování

Jiří Dytrt, 09.11.2011
Dobrý den, Váš dotaz jsem poslal veliteli Městské policie v Žamberku a níže uvádím odpověď.

Ano, v obytné zóně je stání dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, dále smí řidič jet rychlostí nejvýše 20km/h a chodci smějí užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. V obytné zóně Tylova a SNP nejsou chodníky vybudovány a před garážemi zpravidla stojí vozidla majitelů garáží, pokud Vám vozidlo brání ve výjezdu z garáže, tvoří tedy překážku provozu na pozemních komunikací volejte Městskou polici na tel. 775 580 581 nebo policii ČR.

Máte pravdu, že někteří řidiči nerespektují dopravní předpisy a ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, potom nezbývá než postih za toto jednání, v letošním roce Městská policie Žamberk řešila nedovolený zákaz stání v 92 případech.

Děkujeme za upozornění a Městská policie provede kontrolu v této lokalitě zaměřenou na stání vozidel v rozporu se zákonem.

S pozdravem Jiří Dytrt

Městská policie - kontrola parkování

Martin
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je v pravomoci Městské policie kontréla způsobu parkování na parkovištích. Zejména stání vozidla mimo místa určená k parkování, hlavně pak na parkovišti u polikliniky a u Penny.
Mám pocit, že lidská pohodlnost a lenost ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu nepřehledným výjezdem nebo úzkým průjezdem parkovištěm.

Re: Městská policie - kontrola parkování

Jiří Dytrt, 01.11.2011
Dobrý den,
Váš dotaz jsem předal veliteli Městské policie a uvádím odpověď:

Ano, Městská policie mimo jiné dohlíží nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, kam spadá Váš dotaz a řeší přestupky v blokovém řízení nebo domluvou spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci. U polikliniky kontrolují zejména vyhrazené parkování pro invalidy a sanitní vozy.

Odpověď velitele Městské policie doplňuji o to, že Vámi uvedené lokality budou více sledovány.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

standeko
Pane místostarosto, kdo v minulých 15ti letech zastupoval město Žamberk na jednání valné hromady spol.s.r.o.Poliklinika Žamberk?
Děkuji

Re: Dotaz

Ing. Petr Novotný, 17.10.2011
K Vašemu dotazu, kdo od r. 1995 zastupoval město Žamberk ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Vám sdělujeme následující.

Dle našich zjištění byl v r. 1995 zvolen zastupitelstvem města zástupcem v této společnosti Ing. Friml. V období 1995-1998 se valných hromad zúčastnili též starosta města Miloslav Chvátil a p. Houdek.

V období 1998-2002 se valných hromad účastnil starosta města Miloslav Chvátil, v období 2002-2006 Mgr. Kalous (mimo valné hromady v říjnu 2004, které se zúčastnil Jiří Dytrt; u valné hromady v květnu 2005 nebyla dohledána listina přítomných), v roce 2007 se zúčastnil valných hromad Mgr. Kalous, v květnu 2008 se zúčastnil valné hromady P.Andrle, v září 2008 Ing. Strnad.

V listopadu 2008 a v prosinci 2010 byl zastupitelstvem města delegován zástupcem města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. starosta p.Jiří Dytrt.

Upozorňujeme Vás však, že město nemusí mít veškeré doklady k dispozici, neboť se jedná o materiály, které nejsou archivovány.

Dotaz

Merganc J.
Bude mimořádné ZM a předmětem jednání výsledek šetření ÚOHS. Proč na Webu města s tímto výsledkem neseznámíte občany města, aby se mohli popřípadě na toto ZM připravit?
Děkuji za odpověď.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 11.10.2011
Dobrý den,
jelikož momentálně probíhá na městském úřadě budování nového technologického centra, neměl jsem příslušnou elektronickou korespondenci ihned k dispozici. Jakmile jsem jí dne 10.10.2011 obdržel, obratem jsem jí předal správci webu města ke zveřejnění. Z výpisu historie lze doložit, že byl příslušný dokument dne 10.10.2011 v 10:48 hod. veřejnosti zpřístupněn. Včetně shrnující informace pro občany.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz na uzavírku

Jana Hurtová
Dobrý den, v novinách je napsané, že do 30.11. bude úplná uzavírka Žamberka přes náměstí. Od,kdy uzavírka platí a kam bude odkloněna doprava?
Děkuji.

Re: Dotaz na uzavírku

Dobrý den,

jediná úplná uzavírka, která v současné době probíhá na území Žamberka je uzavírka mostu ev.č. 11-066 na silnici I/11 u koupaliště v Žamberku.
Objízdná trasa vede po vybudované provizorní komunikaci s mostním provizoriem hned vedle stavby. Tato uzavírka bude do 30.11.2011.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit též na Krajský úřad Pardubického kraje na pana ing. Bohumila Salabu, tel. 466 026 134, email: bohumil.salaba@pardubickykraj.cz, který uzavírku ve správním řízení povoloval.

S pozdravem

Bc. Kateřina Vrabcová
správa pozemních komunikací

Uzávěrka Žamberských listů

Karolína Suchomelová
Dobrý den, potřebovala bych zjistit, kdy je uzávěrka příštích Žamberských listů. Nepodařilo se mi to tu najít. Děkuji.

Re: Uzávěrka Žamberských listů

Zdeněk Vanický, 12.09.2011
Dobrý den,
uzávěrka ŽL č. 15 byla v pondělí 05.09., ŽL č. 16 bude v pondělí 19.09 a ŽL č.17 potom v úterý 04.10. Uzávěrka je vždy do do 10 hodin.

S pozdravem

Zdeněk Vanický
oddělení IT

Zimní stadion

Eduard Štumpf
Dobrý den. Bude i v letošním roce zprovozněn zimní stadion s umělou ledovou plochou? Byl vyřešen problém s chladícím systémem za brankou směrem k řece? Děkuji za odpověď

Re: Zimní stadion

Jiří Dytrt, 09.09.2011
Dobrý den,

město Žamberk v roce 2010 vyhlásilo záměr pronájmu víceúčelové plochy v areálu Pod Černým lesem. Na základě výběrového řízení zajišťovaly provozování Technické služby města Žamberk s dobou trvání nájmu od listopadu 2010 do listopadu 2011. Na nejbližším jednání rady města bude vyhlášen záměr pronájmu pro rok 2011 až rok 2012. Město Žamberk provádí všechny kroky k zajištění provozu víceúčelové plochy s výkonnějším chlazením tak, aby se problémy, které se objevovaly v první sezóně, neopakovaly.

S pozdravem
Jiří Dytrt
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka