Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Zimní stadion ,atd.....

rozhořčený občan města
Mám dotazy: 1) bude někdy po těch mohutných slibech zastřešen zimní stadion? ,2) bude někdy zrekonstruována tribuna na fotbalovém stadionu? ,3) jak vysvětlíte mohutné kácení stromů na podměstí,bylo tak nutné?Chtělo by to víc konat a ne jen mazat med kolem pusy občanů a slibovat a pak to neuskutečnit.To jsme si tedy zvolily radní jen co je pravda:-(

Re: Zimní stadion ,atd.....

Dobrý den,

k jednotlivým otázkám uvádím následující

1) město Žamberk má v současné době vypracovanou projektovou dokumentaci na kompletní dostavbu zimního stadionu, podle které může podle zákona soutěžit zhotovitele. Otázka dostavby nyní závisí na vícero faktorech, zejména však na rozhodnutí městské samosprávy v návaznosti na disponibilních finančních zdrojích a existenci vhodného dotačního titulu.

2) rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu je ve fázi projektové přípravy. Až bude hotový projekt a platné stavební povolení, bude realizace opět záviset na disponibilních finančních zdrojích a v ideálním případě existenci vhodného dotačního titulu.

Oba uvedené investiční záměry mají oporu v programovém prohlášení stran zastoupených v radě města.

3) Ke kácení stromů na podměstí lze konstatovat, že stavba PPO je realizována investorem, kterým je Povodí Labe , státní podnik, na základě platného stavebního povolení a potažmo platného povolení ke kácení. Podle nám dostupných informací bylo kácení nezbytné k realizaci navrženého a schváleného technického řešení.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

Kácení na Rozárce

Jan Bříza
Je pravda, že se na Rozárce uvažuje o kácení vegetace, která údajně brání ve výhledu na město? To bych považoval za úplnou absurditu
po tom co město kvůli PPO pokácelo sto lip.

Re: Kácení na Rozárce

Vážený pane Břízo,

děkujeme za Váš dotaz a zájem o veřejné záležitosti. Je dobře, že se ptáte, poněvadž pravděpodobně pracujete s poněkud nepřesnou informací.
Rada města ve svém programovém prohlášení formulovala záměr …“ V okolí Tyršovy rozhledny Na Rozárce provedeme ošetření vegetace tak, aby byl zachován výhled na město“… Tento záměr vychází mimo jiného z podnětů některých návštěvníků rozhledny, kdy si „stěžují“, že ve výhledu směrem do města (na severovýchod) brání vysoko narostlá vegetace. Záměrem je nikoliv stromy kácet, nýbrž provést, bude-li to možné, šetrné ošetření např. drobný prořez a to prostřednictvím odborné firmy.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

Zimní stadion - fiasko

občan
Prosím pěkně mám dotaz,jak to bude dál se zimním stadionem v Žamberku?Sezona 18/19 se zatím moc nevydařila kvůli poruše chladícího zařízení.Nejdřív byla plocha ZS křivá,teď závada na chlazení,sakra není toho už na jeden zimák trochu moc?Proč se tady teda vůbec zřizoval,když stejně po "horem dolem"slibů pořád nemá střechu?Nezlobte se na mě,ale zdejší ZS je fiasko a ostuda pro město

Re: Zimní stadion - fiasko

Dobrý den,

za současný žalostný stav se omlouváme, od začátku letošní sezony se provozovatel potýká s četnými závadami na chladícím zařízení, které jsme se snažili odstranit. Bohužel jeden z výparníků má neopravitelnou závadu. Protože je celé zařízení za hranicí své životnosti, další nákladná oprava by byla nerentabilní. Ohledně nerovností na stávající ploše lze uvést, že se plocha v minulosti u zhotovitele reklamovala, bohužel neúspěšně. Město má v současné době vypracovanou projektovou dokumentaci na kompletní dostavbu zimního stadionu. Otázka dostavby nyní závisí na vícero faktorech, zejména však na rozhodnutí městské samosprávy v návaznosti na disponibilní finanční zdroje, včetně vhodného dotačního titulu.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Pokácení lip 13.2.2019

Jan Břilza
Dne 13.2.2019 byly barbarským způsobem, bez úcty k živém tvoru pokáceny desítky lip, řeka znásilněna a my, co jsme byli proti, potupeni. Vyzývám zastupitele a úředníky radnice, kteří to způsobili, aby rezignovali a přenechali svá místa schopnějším a zodpovědnějším.

Re: Pokácení lip 13.2.2019

Vážený pane Břízo,
děkujeme za Váš názor.

Hezký den
Oldřich Jedlička, starosta

Záznam ze zastupiteltva

Vladislav Smirous
Prosím o sdělení, který zákon město Žamberk porušuje při zveřejnění videozáznamu ze zasedání zastupitelstva.Okolni města mají záznamy volne přístupné.

Re: Záznam ze zastupiteltva

Zdeněk Vanický, 15.02.2019
Dobrý den.
Zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), neboť při jednání zastupitelstva zaznívají osobní údaje třetích osob při projednávání jednotlivých bodů a ze strany města není technicky možné tyto osobní údaje na záznamu efektivně anonymizovat.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
vedoucí oddělení informatiky

Jednání zastupitelstva 12.2.

Jan Bříza
Pane Vanický, záznam jsem sehnal i bez Vás, chápu, že zastupitelstvo nechce, aby bylo zdokumentováno, kdo ze zastupitelů a občanů v diskuzi co řekl. Ale jsou lidé co zdokumentují i bez Vás 😉.

Re: Jednání zastupitelstva 12.2.

Zdeněk Vanický, 14.02.2019
Vážený pane Břízo.

Jsem rád, že žijeme v době a společnosti, kdy každý občan může mít, a veřejně prezentovat, svůj názor. Ať už je jakýkoliv.

Nicméně na nás je, abychom se řídili platnými zákony, předpisy a nařízeními. Včetně například zákona na ochranu osobních údajů, apod.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
vedoucí oddělení informatiky

Jednání zastupitelstva 12.2.2019

Jan Bříza
Kde mohu shlédnout záznam zastupitelstva 12.2.2019. Nemohl jsem sledovat on line a teď už odkaz na webu města nefunguje.

Re: Jednání zastupitelstva 12.2.2019

Zdeněk Vanický, 13.02.2019
Dobrý den.

Dle jednacího řádu zastupitelstva města Žamberka, jehož aktuální znění bylo schváleno usnesením č. 03/2018-ZAST/34 dne 04.12.20198, je průběh jednání zastupitelstva města v reálném čase přenášen do prostředí veřejného sousítí Internet, kde je prostřednictvím služby Youtube k dispozici veřejnosti. Audiovizuální záznam není pořizován, tudíž není zpětně k dispozici.

S pozdravem.

Zdeněk Vanický
vedoucí odělní informatiky

Lávka u sokolovny

Jan Bříza
Za celou dobu existence lávku u sokolovny nikdo neopravoval. Teď ji město uzavřelo. Žádám, aby za cenu i velkých nákladů byla zachována v této cenné podobě. Zase budete soutěžit na nejnižší cenu a postavíte nějakou prefabrikovanou hrůzu.

Re: Lávka u sokolovny

Dobrý den,

zanedbaná údržba některých konstrukcí je fakt a netýká se pouze našeho města. Souvisela s rozhodnutími odpovědných předchůdců a jejich prioritami a finančními možnostmi.

Současné vedení města se stavu majetku a jeho údržbě věnuje. Most do Polska je již opraven, prostředky na projekt mostu před Mosilanou jsou v návrhu rozpočtu.
Projekt lávky zpracovává odborný projektant a aktuální stav je ten, že jeho architekt zaslal 6 možných návrhů podoby lávky. Ty budou představeny radním 7.2. a zastupitelům 12.2.2019. O názor jsme požádali také městského architekta. Poté budou návrhy představeny občanům města.

Soutěž na nejnižší realizační cenu je transparentní způsob zadávání veřejných zakázek. Základem je kvalitní zadání - soutěží se ale již detailně vypracovaný a položkově oceněný projekt, který má splňovat vše co je třeba. Právě proto je diskuse ve fázi projektování tak důležitá. Tuto skutečnost si uvědomujeme

S pozdravem Oldřich Jedlička, starosta

Svátky dřeva,kultura ve městě

kulturní referent Ing.Smrčka
Plánujete s obnovením úspěšných Svátků dřeva?A nebo s pořádáním nějaké nové akce?Jam Rock je stálice,Orlická brána mi příjde rok od roku slabší ať co se týče divadel pro děti tak muziky.Chtělo by to něco nového,nějakou inovaci,byl zvolen nový pan starosta a tak by se mohlo v nadcházejícím roce 2019 udát co se týče kultury v Žamberku něco nového.

Re: Svátky dřeva,kultura ve městě

Dobrý den,
svátky dřeva v roce 2019 v Žamberku neplánujeme. Tradiční kulturní akce město hodlá samozřejmě nadále podporovat. Otázka jejich úrovně či „nějaké inovace“, jak píšete , jsou nyní předmětem diskuse. Pevně věřím, že se nám podaří zajistit pestrou a zajímavou nabídku pro uspokojení kulturních potřeb nejen našich občanů.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Zimní stadion

Vladislav Smirous
Prosím o sděleni, proč není v provozu zimní stadion.Bude ještě letos led?

Re: Zimní stadion

Vážený pane,
chladící zařízení na zimním stadionu vykazuje neopravitelnou závadu na jednom ze dvou výparníků. V praxi to znamená, že chladící jednotka dosahuje max. polovinu ze svého chladícího výkonu. Vysoká cena a dlouhý termín dodání nového dílu znamenají, že během letošní sezóny bude led udržitelný pouze za příznivějších klimatických podmínek. Větší investice do opravy zastaralé chladící technologie by byla zjevně nerentabilní.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka