Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Rychlost v ulici Lukavská

Exler Josef
Děkuji Radě města za projednání mého dotazu:Zda se neuvažuje s omezením rychlosti v této ulici ve spojitosti, že se tato stala součásti cyklostezky.Nebyla to tedy žádost, ale dotaz, zda se s tím neuvažuje.To, že se rycleji jezdí na pěkné vozovce, než na špatné je nasnadě.Jinak souhlasím s rozhodnutím Rady.

Re: Rychlost v ulici Lukavská

Jiří Dytrt, 15.02.2011
Dobrý den,

rada města přijala usnesení na základě jednání dopravní komise a vyjádření dopravního inspektorátu. Věříme, že přijaté usnesení nezhorší bezpečnost na opravené komunikaci. V opačném případě by se rada opětovně tímto zabývala.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Informace na webu

Michal Jedlička
Dobrý den, bylo by možné k informaci o konání zastupitelstva města připojit také link na příslušný datový soubor, aby nebylo nutné prohledávat elektronickou úřední desku? Děkuji.

Re: Informace na webu

Zdeněk Vanický, 14.02.2011
Dobrý den,

děkujeme za námět na zlepšení. Samozřejmě by to šlo, k pozvánce na nejbližší jednání ZM bylo již doplněno.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
Oddělení IT

Dotaz

standeko
Pane starosto, prosím o zveřejnění celkové částky výnosu z prodeje bytů v I.vlně privatizace a jaká je předpokládaná částka výnosu z prodeje v II.vlně privatizace.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 14.02.2011
Dobrý den,

celkový výnos z prodeje bytového fondu v I. vlně privatizace je 69 mil a dle vyhotovených znaleckých posudků je předpoklad výnosu ve II. vlně prodeje bytového fondu v částce 28 mil při prodeji všech nabízených bytů.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc Jiří
Kolik stojí přibližně provoz ZM?
Náklady-
Příjmy-

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 09.02.2011
Dobrý den,
prosíme o bližší specifikaci dotazu. Nevíme co se skrývá pod zkratkou ZM a dále není zřejmé jaké náklady a příjmy v této souvislosti mají být uvedeny.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc Jiří
Byly půjčky účelné nebo ne?
Máte k některé výhrady?
V případě že ano, ke které?

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 09.02.2011
Dobrý den,

prosím o bližší specifikaci dotazu, neboť z tohoto není zřejmé o jaké půjčky máte na mysli.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Ples

Lucie
Dobrý den, chci se zeptat kdy se bude konat letošní ročník Zahrádkářského plesu v Žamberku. Moc děkuji

Re: Ples

, 10.01.2011
Dobrý den,
ples se bude konat v sobotu 12. února 2011 od 20.00 hodin v Restauraci Na Kopečku v Žamberku. Předprodej vstupenek v kadeřnictví U Kostela.

S pozdravem.

Zdeněk Vanický

Podací razítko

K .Pavlátová
Dobrý den, prosím o sdělení, proč pracovnice podatelny nepřipojuje při osobním doručení písemnosti na podatelnu MÚ do podacího razítka svůj podpis, aby bylo jasné, kdo písemnost převzal. Pracuji na úřadě a toto je zcela běžná praxe. Děkuji za odpověď. K.Pavlátová

Re: Podací razítko

Dobrý den,

podpis přebírající pracovnice podatelny není náležitostí podacího razítka, proto se do podacího razítka nedoplňuje. Na podatelnu je denně předáváno množství osobně předávaných tiskopisů, formulářů a žádostí, které jsou ihned zpracovávány a zadávány do elektronického systému spisové služby, kde je zadávající úřednice již identifikována svým vstupním jménem do systému.

Pokud jde o potvrzení kopie přebíraného dokumentu pro občana, je spisovým řádem stanoveno označování kopie pouze otiskem podacího razítka. Ve většině případů je dokument označován podpisem úřednice na podatelně již nyní, ale není to zatím stanoveno jako povinnost. Váš dotaz bude projednán a nová povinnost připojovat na kopii podpis přebírající úřednice bude případně zařazena do nového zpracování spisového řádu, které se již připravuje.

Mgr. Radomíra Křenová
vedoucí kanceláře tajemníka

Dotaz

standeko
Pane starosto děkuji za odpověď, když ÚOHS město ŽBK seznámil s novými skutečnostmi, prosím o zveřejnění. Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 17.12.2010
Dobrý den,

informace ve věci seznámení se s novými skutečnostmi ve správním řízení s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je možné získat na základě žádosti na právním odboru dle zákona 106/1999 Sb.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

standeko
Pane starosto mohl by jste zde podat informaci o stavu správního řízení ve věci pěší zóna Žamberk. Dle mojich informaci jste tuto zprávu přednesl na Radě města v listopadu.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 30.11.2010
Dobrý den,

dne 6.9.2010 město Žamberk obdrželo výsledek šetření podnětu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS). Na základě tohoto výsledku cituji závěr šetření: "Úřad přezkoumal zadání veřejné zakázky v celém, rozsahu a s odkazem na výše uvedené skutečnosti konstatuje, že v šetřené věci neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, což však nevylučuje do budoucna možnost následného přezkoumání postupu zadavatele, vyjdou-li najevo nové skutečnosti".

Dne 18. listopadu t.r. ÚOHS město Žamberk seznámil s novými skutečnostmi ve správním řízení s lhůtou do 23. listopadu 2010. Město Žamberk zastoupené advokátní kanceláří konstatuje cituji: "S ohledem na skutečnosti shora uvedené , jakož i na argumentaci vyplývající z předchozích stanovisek zadavatele, zadavatel trvá i nadále na tom, že dodržel zákonný postup stanovený pro zadávání veřejné zakázky. Jednání zadavatele není možné jakkoli posuzovat jako postup, který by podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnějšího nabídky, proto zadavatel navrhuje, aby ÚOHS svým rozhodnutím správní řízení zastavil".

S pozdravem
Jiří Dytrt

Zaplacení pokuty -na jaké číslo účtu a banky

JM
Soused p. JM (osobní údaje odstraněny administrátorem) má uhradit pokutu a paušální náklady, neví na jaký účet a banku.Prosím sdělte to na můj mail a já mu to předám!
Pokutu odboru správního a dopravy za přestupek ve výši 30.000,-Kč a
paušální částku 1.000,-Kč za projednání přestupku. Děkuji vám!

Re: Zaplacení pokuty -na jaké číslo účtu a banky

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že nejste účastník řízení, není možné Vám sdělit požadované údaje.

S pozdravem

Ing. Marcel Klement
zástupce vedoucího odboru
odbor správní a dopravy
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka