Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Dotaz

standeko
Dle mojich informací byl v prokt.dokumentaci systém chlazení čpavkem. Tento system je používán pro svoji funkčnost ve většině ZS. Avšak dle opět mojich informací by mělo dojít k realizaci systému chlazení freonem. Tento systém evropská komise zavrhuje. Takže pane starosto který systém je ten správný, protože CHLOR není chladící medium. I když v Žamberku je možné všechno.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 18.08.2010
Dobrý den,

v projektové dokumentaci nebyl systém chlazení řešen, takže jste neměl správnou informaci. Systém zvolený pro víceúčelovou halu v Žamberku je freon,který není evropskou komisí zavrhován, ale doporučován. S ohledem na doporučení provozovatelů obdobných zařízení v České republice je vhodnějším mediem freon zvolený právě pro Žamberk.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Pelinka Jiří
Pane starosto, jaký systém chlazení bude použit na ZS v další etapě? Proč není veřejnost seznámena se změnami ve výstavbě ZS v ŽL a zároveň co obsahuji a v jakých cenách jsou Vámi zveřejněné etapy? Mám takový dojem, že se v Žamberku postaví pouze další plácek s přírodním ledem a potom se zjistí, že na ostatní práce nejsou fin.prostředky.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 11.08.2010
Dobrý den,

dle projektové dokumentace a projednání v radě města bude na chlazení víceúčelové sportovní haly použit systém využívající médium freon. Nevím o změnách s kterými by nebyla veřejnost seznámena. Všechny návrhy byly a jsou projednávány na veřejném jednání zastupitelstva města a následně zveřejněny.
Celkový záměr výstavby víceúčelové sportovní haly v Žamberku bez zastřešení, byl na základě výběrového řízení vysoutěžen za částku 33,8 mil bez DPH. Na základě přijatého usnesení zastupitelstva města byla výstavba rozložena do etap tak, aby město nebylo finančně zatíženo a stavba se mohla realizovat. V letošním roce zhotovitelská firma provede výstavbu první etapy ve výši 10 mil a následné další etapy jsou finančně naplánovány na roky následující za podmínky zajištění financování. Vaše obavy o vzniku dalšího plácku s ledem nesdílí zastupitelé města a schválili výstavbu haly na etapy.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

standeko
Vážení, bude vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele stavby zimního stadionu z důvodu zmněny provedení stavby? Naše společnost by se ráda přihlásila do vyběru.Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 03.08.2010
Dobrý den,

na základě přijatého usnesení zastupitelstva byla provedena pouze etapizace výstavby víceúčelové sportovní haly a nebyla provedena změna projektové dokumentace. Z tohoto důvodu nebylo zrušeno výběrové řízení a ani vyhlášeno nové.

Pozdravem Jiří Dytrt

Cyklostezka Letohrad - Žamberk

Hana
Dobrý den,
proč je cyklostezka Letohrad - Žamberk označená značkami Stezka pro cyklisty? Na takto označenou stezku nesmí bruslaři ani ostatní chodci. Pokud to bylo záměrem, bude důsledně vymáháno, aby se po ní bruslaři a ostatní chodci nepohybovali? Pokud to nebylo záměrem, nebylo by lepší tyto značky vyměnit za značky Stezka pro chodce a cyklisty?
Předem děkuji za odpověď.

Re: Cyklostezka Letohrad - Žamberk

Zdeněk Vanický, 29.07.2010
O vyjádření jsme požádali investora akce, kterým je Sdružení obcí Orlicko.

Dobrý den,

cyklostezka je označena dopravním značením Stezka pro cyklisty v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami dotačních zdrojů, ze kterých byla cyklostezka financována . Protože jsme si vědomi problému, o kterém se zmiňujete, bude do konce roku zahájen proces změny podmínek poskytnuté dotace. V případě kladného vyřízení ze strany poskytovatelů dotace by mělo dojít ke změně značení na přelomu tohoto roku.

S pozdravem ! RNDr.Antonín Fiala , manažer Sdružení obcí Orlicko

Dopis pro starostu p.Dytrta

Jiří Merganc
Dne 22.06.10 jsem Vám na ZM přečetl a následně předal dopis. Můžete mě vysvětlit Vaši nečinnost, nebo Vám to mám poslat doporučeně.

Re: Dopis pro starostu p.Dytrta

Jiří Dytrt, 29.07.2010
Dobrý den,

dopis, který jste přečetl a předal na jednání zastupitelstva města hodnotí Váš pohled na dění ve městě. Ve věci vyplnění tabulek budou informace zveřejněny po vrácení podkladů předaných Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dopis tedy nemusíte posílat doporučeně a jak budou městu vráceny podklady Vámi žádané, tak budou zveřejněny.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Jiří Pelinka
Pane starosto, proč není vyhlášeno nové výběrové řízení na výstavbu zimního stadionu v Žamberku? Dle mojich informací došlo k výrazné redukci v projektu výstavby a zároveň ke snížení ceny. Proto bych očekával (tak jak se provedlo v případě redukce výstavby pěší zóny)že bude vyhlášen nový výběr dodavatele.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 29.07.2010
Dobrý den,

s ohledem na finanční možnosti města rozhodlo zastupitelstvo města o postupných etapách výstavby víceúčelové sportovní haly. V první etapě bude vystavěna plocha včetně mantinelů tak, aby se v letošním roce mohla využívat. V dalších etapách bude postupně dokončeno zázemí a zastřešení.

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně projektu, tak jak u zakázky "Regenerace a revitalizace veřejného prostranství- pěší zóna Žamberk" není nutné vypisovat nové výběrové řízení na dodavatele.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dopis

Jiří Merganc
Na ZM jsem Vám předal dopis a čekal, že zveřejníte tabulky o které jsem Vás požádal. Peníze jsem složil na město, tak že žádné náklady neponesete.
Je smutné, že schránka je omezená a dozvíte se to až po napsání.
Můj tel.znáte můžete mě to sdělit nebo poslat SMS.

Re: Dopis

Jiří Dytrt, 22.07.2010
Dobrý den,

na základě Vašeho dopisu předaného na jednání zastupitelstva města komentujete moji odpověď na Vaši úvahu a rovněž vznášíte požadavek na předložení vyplněných tabulek týkajících se výběrových řízení na akci "Revitalizace veřejného prostranství-pěší zóna Žamberk". S ohledem na probíhající šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou tyto podklady městem Žamberk všechny předány. Po jejich zpětném obdržení budou údaje týkající se obou výběrových řízení zveřejněny v Žamberských listech. Peníze jste složil jako příspěvek na Žamberské listy a není důvod tento Váš příspěvek využívat pro podání informace občanům města. Byl-li Váš záměr tuto informaci platit, tak to není nutné a prosím o Vaše zpětvzetí složených finančních prostředků. Vaše telefonní číslo neznám.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dětské hřiště - ulice Sadová

René Matějka
Dobrý den,

mohu vědět, proč není upravený trávník na dětském hřišti v ulici Sadová? Tráva je příliš vysoká na to, aby si tam mohly děti hrát.

Děkuji.

Re: Dětské hřiště - ulice Sadová

Dobrý den,

o údržbu zeleně se stará firma TS Žamberk s.r.o., která město seče postupně po jednotlivých lokalitách. Tento způsob je prováděn z hlediska efektivnosti nákladů a tak je zcela pravděpodobné, že část města je již posekána a další ne. Přeskakování z místa na místo by bylo neefektivní a to jak časově, tak i finančně. Navíc v letošním roce deštivý květen tyto práce zpozdil.

Od pátku 25.6.2010 probíhá sekání trávy již i v lokalitě pod Albertinem, během dnešního dne a v dalších dnech by pracovníci TS Žamberk měli dosáhnout i na lokalitu rodinných domů Albetinum I. a Albertinum II. Součástí bude i posekání dětského hřiště před počátkem letošních prázdnin.


S pozdravem

Za odbor REÚP
Ing.Vladimír Fabián

Dotaz

Jiří Pelinka
Pane starosto, kolik stál daňové poplatníky a městskou kasu právní rozbor zakázky pěší zóny.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 23.06.2010
Dobrý den,

na základě přijatého usnesení zastupitelstva města provedla nezávislá advokátní kancelář analýzy zadávacích podmínek a hodnotících kritérií akce "Regenerace a revitalizace veřejného prostranství-pěší zóna Žamberk". Zároveň byla tato kancelář pověřena přípravou podkladů pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěž (dále jen ÚOHS) a protože nejsou doposud známé závěry, není známá částka za tyto služby. Po vyjádření ÚOHS budou občané seznámeni s výsledky a rovněž se všemi náklady, které byly s touto kauzou spojeny. S ohledem na negativní nálezy plynoucích ze všech analýz bude město po vyjádření ÚOHS vymáhat tyto náklady po osobě či osobách, které budou stanoveny na základě šetření.

S pozdravem Jiří Dytrt

Počet obyvatel?

nikola friendlychová
jaký je počet obyvatel?

Re: Počet obyvatel?

Edita Pálková, 14.06.2010
Dobrý den,

statistika Žamberka k 31.12.2009:

počet občanů s platným trvalým pobytem: 5.985
počet cizinců s platným trvalým pobytem: 48


S pozdravem

Edita Pálková
vedoucí oddělení správních agend
Městský úřad Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 ŽAMBERK
tel.: 465 670 221
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka