Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Dotaz

Jelínková Helena,Červená Voda 435,PSČ 561 61
Ve Vašem městě jsem v loňském roce zahlédla čistírnu peří u Divišova divadla,ale bohužel se mi nedaří přes internet najít nějaký kontak.Jelikož jsem až z Červené Vody,nechci jet jenom tak...abych se dozvěděla nějaké bližší info z cedule,kterou mají na budově.Mohli by jste mi pomoci???Alespoň otevírací dobu nebo nějaký kontakt,kdyby byl k dispozici.Děkuji mnohokrát Jelínková Helena

Re: Dotaz

Eva Skulbaševská, 11.01.2010
Dobrý den,

čistírna peří u Divišova divadla: firma se jmenuje UNIKA, tel. 465 614 391, provozní doba: PO 9 - 11, 13 - 16; ÚT 8 - 11, 13 - 17; ST - zavřeno; ČT 8 - 11, 13 - 17; PÁ - zavřeno.

Zajišťují vyčištění peří, čistění trvá zhruba měsíc.

S pozdravem

Eva Skulbaševská
Informační středisko

Dotaz

Jiří Pelinka
Pane starosto, proč Poliklinika Žamberk s.r.o. (město je s 33% podílem většinovým majitelem) nezveřejňuje výsledek hospodaření na Obchodním soudu? K dnešnímu dni byly zveřejněny pouze výsledky hospodaření za rok 2001 a 2003.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 08.01.2010
Dobrý den,

Město Žamberk má 25% obchodní podíl ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Z toho vyplývá, že je minoritním vlastníkem, tzn. nemá rozhodovací právo bez dalších spoluvlastníků. To, že poliklinika Žamberk s.r.o. nezveřejňuje výsledky hospodaření je dle vyjádření ředitele společnosti ing. K. Vojty nepovinné z důvodu že jde o společnost s ručením omezeným, nikoli akciovou společnost, rovněž společnost nepodléhá povinnosti auditu z důvodu menšího obratu. Dále není dán přesný čas, ke kterému mají být výsledky zveřejněny. Pokud má někdo zájem, jsou u ředitele ing. K. Vojty k dispozici výsledky hospodaření k náhledu. Za roky 2007 a dále to bude dle sdělení ing.
K. Vojty zveřejněno s ohledem na jeho pracovní vytížení.

S pozdravem Jiří Dytrt.

Dotaz

Pelinka Jiří
Prosím o sdělení info o započaté investici výstavby ZS a to:
- kolik firem se zůčastntnilo tendru výběru dodavatele stavby a s jakou cenou
- o podrobnou ekonomickou analízu zakázky a vysvětlení výhodnosti uzavření takového kontraktu
- proč nebyla informována veřejnost
- kde město sežene fin.prostředky
Děkuji za info.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 05.01.2010
Vážený pane, s Vašimi dotazy se prosím obraťte na právní odbor MěÚ Žamberk, neboť tyto podléhají do režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Formulář je možné získat na stránkách města.

Odpověď na dotaz z jakých zdrojů bude zakázka hrazena je uveden v odpovědi ing. Jíšovi v poslední větě.

S pozdravem
Jiří Dytrt

žádost

Pelinka Jiří
V ŽL jsem se dočetl že proběhne výběrové řízení na dodavatele nerezové vany a masážní vany v areálu koupaliště. Prosím o zodpovězení následujících otázek¨
- kolik stojí jednotlivé zakázky?
- zda jde o zakázky hrazené z dotačních titulů nebo z kasy města?
- není pan Kulhánek ve střetu zájmu když je ve výběru dodavatele a proč v ní vůbec je?
Děkuji za odpověď
Jiří Pelinka Žamberk

Re: žádost

Jiří Dytrt, 07.12.2009
Dobrý den,

níže zasílám odpovědi na Vaše dotazy.

Výši jednotlivých zakázek město nezná a z tohoto důvodu zadalo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace nerezové vany a masážní vany. Na základě výsledků tohoto výběrového řízení bude známá cena těchto akcí a rovněž zpracován projekt. Důvodem pro zadání je možnost získání finančních prostředků z dotačního titulu na cestovní ruch, který je momentálně vypsán s uzávěrkou žádostí do konce ledna roku 2010. Vzhledem k tomu, že se město jako vlastník dlouhodobě potýká s problémem průsaku všech bazénů na koupališti a z toho plynoucích oprav, které jsou každoročně v částce 100.000 Kč a u masážní vany je důvodem zákaz provozu masážní vany od jara 2010 stanovený KHS s ohledem na nynější normy volí tento způsob zkvalitnění služeb cestovního ruchu. Celková výše dotace je 60% z uznatelných nákladů.

Pan Kulhánek je provozovatelem koupaliště z toho vyplývá, že jako provozovatel zná problémy zařízení, které bude modernizováno a jako zodpovědná osoba je tedy nutně vhodným členem výběrové komise.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Zemní plyn v oblasti Špitálka

M.B.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je v plánu zavedení zemního plynu do oblasti Špitálka.
Děkuji,

Re: Zemní plyn v oblasti Špitálka

Ing. Jiří Šmok, 01.12.2009
Hezký den

Město v současné době nemá v plánu letošního roku ani v dlouhodobých investicích provádět zainvestování lokality Na Špitálce.

Investiční činnost v této části města je v současné době iniciována především soukromým investorem na letišti. Firma provádí stavbu letištního vybavení a zajišťuje si napojení na rozvody NN, vody a kanalizace.

V budoucnu na hranici katastrů s Obcí Helvíkovice má vzniknout lokalita RD, kterou bude organizovat Obec.

Takže v případě potřeby napojení na STL plynovod si musí investor zařídit všechny náležitosti sám.

Ing. Jiří Šmok

Zdroje financování výstavby víceúčel. sport. haly

Petr Jíša
Prosím o sdělení informace o tom, z jakých zdrojů bude financována výstavba víceúčelové sportovní haly, jež by měla, dle zveřejněných předpokladů, přijít v 1. etapě na cca 34 mil. Kč?

Re: Zdroje financování výstavby víceúčel. sport. haly

Jiří Dytrt, 17.11.2009
Dobrý den,

první etapa (tzn. bez zastřešení) výstavby víceúčelové sportovní haly bude financována třemi splátkami tzn. v letošním roce 8 mil, v příštím roce 15 mil a v roce 20011 doplatek 11 mil. Takto navržené splátky jsou uvažovány z toho důvodu, aby nebyl mimořádně zatížen městský rozpočet.
Úhrada splátek je plánována ze zdrojů města, neboť z pohledu roku 2009 není možné uvažovat o jiném způsobu financování.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Dotaz

Jiří Pelinka
Děkuji za odpověď. Neodpustím si ale další otázku. A to proč jde město do takové investice, když bude dotovat 6ti miliony projekt z peněz daňových poplatníků. Proč neuplatňuje u této firmy pravidla účasti města při realizaci zasíťování pozemků? Kdyby toto bylo dodrženo městem, jediným nákladem by byla částka kterou by město zaplatilo 30 bytů á 80 000,- tzn.2 400 000,-Kč. Proč? Děkuji za odpověď.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 01.10.2009
Město, je podílovým spoluvlastníkem okolních pozemků a toto umožní městu následně prodávat zasíťované parcely v objemu 40 tis m2. tzn. při prodeji stavebních parcel v částce 400,-až 500,-Kč za m2 by byl výnos města 16 až 20 mil Kč. V tomto případě město neuvažuje s poskytováním příspěvku dle pravidel pro účast města Žamberk na společných realizacích výstavby pozemních komunikací určených pro stavbu objektů na bydlení, protože investor neprovádí výstavbu komunikace a nesplní podmínky poskytnutí dle těchto pravidel města.

Jiří Dytrt

Stavba Bilboardu

Martin
Dobrý den, je možné postavit Bilboard na pozemku u silnice I/11 v k.ú. spadající pod Stavební úřad Žamberk bez stavebního povolení?

Re: Stavba Bilboardu

Roman Šťovíček, 24.09.2009
Dobrý den,

dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) bod 8 stavebního zákona nevyžadují povolení stavebního úřadu informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 (neplatí pro kulturní památky a zóny). Každé jiné informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku vyžaduje povolení stavebního úřadu. Dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. j) stavebního zákona je to ohlášení stavebnímu úřadu. Je ovšem nutné podotknout, že každému ohlášení musí předcházet nějaké povolení k umístění. Tím může být územní souhlas nebo územní rozhodnutí. To nejdůležitější při posuzování návrhu takové stavby je ale v první řadě soulad s územním plánem obce, v jejímž území se bilboard navrhuje (pokud ho obec má). Mimo zastavěné území nebo zastavitelné plochy totiž takovou stavbu nelze vůbec umístit. K případnému umístění takového bilboardu se dále vyjadřují dotčené orgány, kterými jsou vždy (pokud je stavba umisťována u komunikace) Policie ČR, dopravní inspektorát a v určitých případech také příslušný silniční správní úřad (většinou jsou to odbory dopravy městského úřadu). Protože pro různá území mohou platit jiné podmínky a specifika, je lepší každou stavbu konzultovat s příslušným stavebním úřadem idividuálně a konkrétně, nejlépe osobní návštěvou.

Roman Šťovíček
Stavební úřad

Vysvětlení

Jiří Pelinka
Prosím o sdělení kolik financí investuje město do lokality Velký Hájek pro firmu Contipro? Za kolik vykoupilo pozemky a jak se vyrovnalo město s vlastníkem 1/12, který odmítl prodat?
Děkuji Pelinka

Re: Vysvětlení

Jiří Dytrt, 24.09.2009
Rozvoj lokality "Velký Hájek" je v rozpočtu na rok 2009 naplánován v několika kapitolách. Na příjmové straně se jedná o předpokládanou dotaci z MMR ve výši 1.500 tis. Kč. Dále pak ze zálohy na výkup pozemků a doplatek za pozemky včetně inženýrských sítí od fi. Contipro ve výši 2.250 tis. Kč a 5.250 tis. Kč. Celkové plánované příjmy na přípravu lokality "Velký Hájek" jsou ve výši 9.000 tis. Kč. Na straně výdajové se jedná o výkup pozemků v ceně 5.770 tis. Kč a výstavba inženýrských sítí ve výši 3.230 tis. Kč.

Dalším výdajem by měl být příspěvek fi. Contipro ve výši 1.250 tis. Kč ( který dle dohody nebude čerpán ). Celkové plánované výdaje na přípravu lokality "Velký Hájek" jsou 10.250 tis. Kč.
ZM dne 15. září 2009 navrhlo rozpočtové opatření ze kterého vyplývá, že se celkové předpokládané příjmy snižují z 9.000 tis. Kč na 6.500 tis. Kč a celkové předpokládané výdaje se zvyšují z 10.250 tis. Kč na 12.150 tis. Kč pro celou lokalitu Velký hájek.

S vlastníkem 1/12 pozemku se město vypořádalo ponecháním jeho podílu na pozemcích bez nutnosti jakékoli finanční aktivity.

Zpracoval: Ing. J. Šmok, R. Charfreitag, J. Dytrt

Webové kamery

Bohouš
Uvažuje MÚ o instalaci webových kamer na některých atraktivních místech města např. prostor před MÚ, náměstí a podobně?

Re: Webové kamery

Zdeněk Vanický, 17.08.2009
Dobrý den,

děkujeme za námět. Do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města na rok 2010 zkusíme zakomponovat prostředky na pořízení cca dvou až tří takových webkamer. Pokud se nám podaří a následně to bude schváleno i zastupitelstvem města, budou kamery zakoupeny a na webu aktuální fotografie samozřejmě rádi zpřístupníme.

S podravem

Zdeněk Vanický
Oddělení informatiky
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka