Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

žádost

Pelinka Jiří
V ŽL jsem se dočetl že proběhne výběrové řízení na dodavatele nerezové vany a masážní vany v areálu koupaliště. Prosím o zodpovězení následujících otázek¨
- kolik stojí jednotlivé zakázky?
- zda jde o zakázky hrazené z dotačních titulů nebo z kasy města?
- není pan Kulhánek ve střetu zájmu když je ve výběru dodavatele a proč v ní vůbec je?
Děkuji za odpověď
Jiří Pelinka Žamberk

Re: žádost

Jiří Dytrt, 07.12.2009
Dobrý den,

níže zasílám odpovědi na Vaše dotazy.

Výši jednotlivých zakázek město nezná a z tohoto důvodu zadalo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace nerezové vany a masážní vany. Na základě výsledků tohoto výběrového řízení bude známá cena těchto akcí a rovněž zpracován projekt. Důvodem pro zadání je možnost získání finančních prostředků z dotačního titulu na cestovní ruch, který je momentálně vypsán s uzávěrkou žádostí do konce ledna roku 2010. Vzhledem k tomu, že se město jako vlastník dlouhodobě potýká s problémem průsaku všech bazénů na koupališti a z toho plynoucích oprav, které jsou každoročně v částce 100.000 Kč a u masážní vany je důvodem zákaz provozu masážní vany od jara 2010 stanovený KHS s ohledem na nynější normy volí tento způsob zkvalitnění služeb cestovního ruchu. Celková výše dotace je 60% z uznatelných nákladů.

Pan Kulhánek je provozovatelem koupaliště z toho vyplývá, že jako provozovatel zná problémy zařízení, které bude modernizováno a jako zodpovědná osoba je tedy nutně vhodným členem výběrové komise.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Zemní plyn v oblasti Špitálka

M.B.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je v plánu zavedení zemního plynu do oblasti Špitálka.
Děkuji,

Re: Zemní plyn v oblasti Špitálka

Ing. Jiří Šmok, 01.12.2009
Hezký den

Město v současné době nemá v plánu letošního roku ani v dlouhodobých investicích provádět zainvestování lokality Na Špitálce.

Investiční činnost v této části města je v současné době iniciována především soukromým investorem na letišti. Firma provádí stavbu letištního vybavení a zajišťuje si napojení na rozvody NN, vody a kanalizace.

V budoucnu na hranici katastrů s Obcí Helvíkovice má vzniknout lokalita RD, kterou bude organizovat Obec.

Takže v případě potřeby napojení na STL plynovod si musí investor zařídit všechny náležitosti sám.

Ing. Jiří Šmok

Zdroje financování výstavby víceúčel. sport. haly

Petr Jíša
Prosím o sdělení informace o tom, z jakých zdrojů bude financována výstavba víceúčelové sportovní haly, jež by měla, dle zveřejněných předpokladů, přijít v 1. etapě na cca 34 mil. Kč?

Re: Zdroje financování výstavby víceúčel. sport. haly

Jiří Dytrt, 17.11.2009
Dobrý den,

první etapa (tzn. bez zastřešení) výstavby víceúčelové sportovní haly bude financována třemi splátkami tzn. v letošním roce 8 mil, v příštím roce 15 mil a v roce 20011 doplatek 11 mil. Takto navržené splátky jsou uvažovány z toho důvodu, aby nebyl mimořádně zatížen městský rozpočet.
Úhrada splátek je plánována ze zdrojů města, neboť z pohledu roku 2009 není možné uvažovat o jiném způsobu financování.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Dotaz

Jiří Pelinka
Děkuji za odpověď. Neodpustím si ale další otázku. A to proč jde město do takové investice, když bude dotovat 6ti miliony projekt z peněz daňových poplatníků. Proč neuplatňuje u této firmy pravidla účasti města při realizaci zasíťování pozemků? Kdyby toto bylo dodrženo městem, jediným nákladem by byla částka kterou by město zaplatilo 30 bytů á 80 000,- tzn.2 400 000,-Kč. Proč? Děkuji za odpověď.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 01.10.2009
Město, je podílovým spoluvlastníkem okolních pozemků a toto umožní městu následně prodávat zasíťované parcely v objemu 40 tis m2. tzn. při prodeji stavebních parcel v částce 400,-až 500,-Kč za m2 by byl výnos města 16 až 20 mil Kč. V tomto případě město neuvažuje s poskytováním příspěvku dle pravidel pro účast města Žamberk na společných realizacích výstavby pozemních komunikací určených pro stavbu objektů na bydlení, protože investor neprovádí výstavbu komunikace a nesplní podmínky poskytnutí dle těchto pravidel města.

Jiří Dytrt

Stavba Bilboardu

Martin
Dobrý den, je možné postavit Bilboard na pozemku u silnice I/11 v k.ú. spadající pod Stavební úřad Žamberk bez stavebního povolení?

Re: Stavba Bilboardu

Roman Šťovíček, 24.09.2009
Dobrý den,

dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) bod 8 stavebního zákona nevyžadují povolení stavebního úřadu informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 (neplatí pro kulturní památky a zóny). Každé jiné informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku vyžaduje povolení stavebního úřadu. Dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. j) stavebního zákona je to ohlášení stavebnímu úřadu. Je ovšem nutné podotknout, že každému ohlášení musí předcházet nějaké povolení k umístění. Tím může být územní souhlas nebo územní rozhodnutí. To nejdůležitější při posuzování návrhu takové stavby je ale v první řadě soulad s územním plánem obce, v jejímž území se bilboard navrhuje (pokud ho obec má). Mimo zastavěné území nebo zastavitelné plochy totiž takovou stavbu nelze vůbec umístit. K případnému umístění takového bilboardu se dále vyjadřují dotčené orgány, kterými jsou vždy (pokud je stavba umisťována u komunikace) Policie ČR, dopravní inspektorát a v určitých případech také příslušný silniční správní úřad (většinou jsou to odbory dopravy městského úřadu). Protože pro různá území mohou platit jiné podmínky a specifika, je lepší každou stavbu konzultovat s příslušným stavebním úřadem idividuálně a konkrétně, nejlépe osobní návštěvou.

Roman Šťovíček
Stavební úřad

Vysvětlení

Jiří Pelinka
Prosím o sdělení kolik financí investuje město do lokality Velký Hájek pro firmu Contipro? Za kolik vykoupilo pozemky a jak se vyrovnalo město s vlastníkem 1/12, který odmítl prodat?
Děkuji Pelinka

Re: Vysvětlení

Jiří Dytrt, 24.09.2009
Rozvoj lokality "Velký Hájek" je v rozpočtu na rok 2009 naplánován v několika kapitolách. Na příjmové straně se jedná o předpokládanou dotaci z MMR ve výši 1.500 tis. Kč. Dále pak ze zálohy na výkup pozemků a doplatek za pozemky včetně inženýrských sítí od fi. Contipro ve výši 2.250 tis. Kč a 5.250 tis. Kč. Celkové plánované příjmy na přípravu lokality "Velký Hájek" jsou ve výši 9.000 tis. Kč. Na straně výdajové se jedná o výkup pozemků v ceně 5.770 tis. Kč a výstavba inženýrských sítí ve výši 3.230 tis. Kč.

Dalším výdajem by měl být příspěvek fi. Contipro ve výši 1.250 tis. Kč ( který dle dohody nebude čerpán ). Celkové plánované výdaje na přípravu lokality "Velký Hájek" jsou 10.250 tis. Kč.
ZM dne 15. září 2009 navrhlo rozpočtové opatření ze kterého vyplývá, že se celkové předpokládané příjmy snižují z 9.000 tis. Kč na 6.500 tis. Kč a celkové předpokládané výdaje se zvyšují z 10.250 tis. Kč na 12.150 tis. Kč pro celou lokalitu Velký hájek.

S vlastníkem 1/12 pozemku se město vypořádalo ponecháním jeho podílu na pozemcích bez nutnosti jakékoli finanční aktivity.

Zpracoval: Ing. J. Šmok, R. Charfreitag, J. Dytrt

Webové kamery

Bohouš
Uvažuje MÚ o instalaci webových kamer na některých atraktivních místech města např. prostor před MÚ, náměstí a podobně?

Re: Webové kamery

Zdeněk Vanický, 17.08.2009
Dobrý den,

děkujeme za námět. Do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města na rok 2010 zkusíme zakomponovat prostředky na pořízení cca dvou až tří takových webkamer. Pokud se nám podaří a následně to bude schváleno i zastupitelstvem města, budou kamery zakoupeny a na webu aktuální fotografie samozřejmě rádi zpřístupníme.

S podravem

Zdeněk Vanický
Oddělení informatiky

Fotogalerie

Lada Mazurová
Dobrý den, to opravdu nemáte žádné foto z letošních akcí ?

Re: Fotogalerie

Zdeněk Vanický, 31.07.2009
Dobrý den,

samozřejmě že máme. Nicméně, jak si můžete na webu sama ověřit, došlo ke změně v koncepci fotogalerie. Nadále budou aktuální fotoreportáže zveřejňovány v nové sekci "Galerie akcí". Sekce"Střípky z kultury" zmizí. Ve fotogalerii potom zůstanou pouze fotografie města a okolí, které se nevážou ke konkrétní akci.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Z. Vanický

Legální zóna pro graffiti

Marek
Dobrý den , chtěl bych se zeptat jestli by nemělo město zájem využít nějakou nepoužívanou zeď v Žamberku a vyhradit jí pro graffiti. Dle mě by se tím snížila kriminalita s tím spojená a zároveň by město vyšlo vstříc mladým umělcům kteří se nechtějí realizovat ilegálně. Myslíte že by to bylo možné ? Popřípadě se chci zeptat na koho se s tímto dotazem obrátit.

Re: Legální zóna pro graffiti

Jiří Dytrt, 31.07.2009
Město Žamberk v minulosti využilo nabídky učitele Základní umělecké školy pana Čecetky k použití volných ploch v majetku města pro koordinovanou úpravu technikou graffiti. S případným dotazem pro další využití volejte telefonní číslo: 465 612 739 Základní umělecké školy v Žamberku.

Děkuji a jsem s pozdravem Jiří Dytrt

Festival Orlická brána

Tereza Marková
Dobrý den, zdravím z Lanškrouna chtěla bych se zeptat, zda letos bude opět tak skvělý fetival jako loni. Dočetla jsem se, že bude program u Divišovi rozhledny a poté nějaká folk kapela. Zajímalo by mě jestli se můžeme letos těšit na kapely podobného hudebního stylu jako lo%nského roku. Děkuji za odpověď. S pozdravem Tereza Marková

Re: Festival Orlická brána

Dobrý den,

kulturní festival Orlická brána se uskuteční v Žamberku 23.-25.7.2009.

Hlavní program festivalu je soustředěn do jednoho dne a tím je sobota 25.7. a odehrává se v přilehlém okolí Tyršovy rozhledny. Doprovodný program bude 23.-24.7. v Divišově divadle. Podrobné informace a program naleznete na http://www.zamberk.cz/Index.php?IdS=20
Těšíme se na Vaši návštěvu.

S pozdravem

Zuzana Žváčková
kultura, vzdělávání a sport
Městský úřad Žamberk
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka