Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Přihlášení psa

V. Zabka
Můžete mi poradit, na koho se obrátit při přihlašování psa?

Re: Přihlášení psa

Zdeněk Vanický, 06.08.2008
Dobrý den,

tyto záležitosti vyřizuje finanční odbor, konkrétně paní Hana Matějíčková, tel. 465 670 324, nebo paní Iveta Dytrtová tel. 465 670 325. Dovolim si jenom upozornit, že tento týden obě čerpají řádnou dovolenou. Příští týden (od 11.8.) už budou k dispozici.

S pozdravem

Zdeněk Vanický
oddělení informatiky

Daňové přiznání

Jiří Pelinka
Kde najdu daňová přiznání pana starosty a radnich?
Děkuji
P.S.Tato otázka byla již jednou podána bez odpovědi.

Re: Daňové přiznání

Zdeněk Vanický, 06.08.2008
Dobrý den,

daňová přiznání pana starosty a radních nemá městský úřad k dispozici. Toto je v pravomoci finančních úřadů.

Náš automatizovaný systém návštěvní knihy webu neevidujé žádný předchozí dotaz tohoto charakteru. Proto jsme na něho nemohli ani odpovědět.

Děkuji a přeji příjemný den.

Zdeněk Vanický
oddělení informatiky

Daně z nemovitosti

Josef Exler
Dobrý den,
zajímalo by mně zda je již stanovena výše daně z nemovitosti pro rok 2008.Děkuji

Re: Daně z nemovitosti

Dobrý den,

předpokládám, že máte na mysli úpravu koeficientu daně z nemovitostí. To je v pravomoci zastupitelstva a mění se obecně závaznou vyhláškou města. Taková vyhláška se nepřijímala, takže daň z nemovitosti se měnit, resp. zvyšovat nebude.

JUDr. Jitka Kubová
Odbor právní
Město Žamberk

Poplatky za úřední úkony

Petr Tobiška
Potřebuji prodloužit platnost stavebníhop povolení. Našel jsem formulář žádosti, ale nikde jsem nenašel výši poplatku za tento úkon. Hledal jsem špatně nebo na vašem webu tato informace opravdu není.
Serioznosti vašeho, jinak dobře uspořádaného webu, by jistě prospělo, kdyby ve složce "Městský úřad" byla podsložka - "Ceník úředních úkonů".

Re: Poplatky za úřední úkony

Zdeněk Vanický, 09.06.2008
Dobrý den,

poplatky za správní úkony upravuje zákon č. 634/2004 Sb. platný od 17.1.2005. Za prodloužení platnosti stavebního povolení je poplatek 300,- Kč.


Váš návrh na doplnění webových stránek o přehled poplatků jsem konzultoval s Ing. Prchalem, tajemníkem městského úřadu. Do budoucna něco podobného připravíme.

Děkuji za námět a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
oddělení informatiky

Cestovní ruch - město Žamberk

Petr Musílek
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně rozvoje cestovního ruchu v Žamberku. Rád bych se zeptal, který odbor je za rozvoj CR odpovědný, tedy ho zajišťuje a také které činnosti jsou v tomto směru podnikány. Pročítat zveřejněné náplně všech odborů je časově náročné. Moc děkuji za odpověď, zdraví

Re: Cestovní ruch - město Žamberk

Vážený pane Musílku,

za oblast cestovního ruchu je odpovědná vedoucí informačního střediska a částečně i referentka pro kulturu, vzdělávání a sport dle svých náplní práce.
Stručný výběr činností v oblasti cestovního ruchu uvádíme níže.

Vedoucí informačního střediska
- odpovídá za propagační materiály a zboží určené k prodeji, ceniny a svěřenou hotovost,
- zajišťuje prodej vstupenek,
- provádí internetový prodej (rezervaci) vstupenek,
- vyhledává autobusové a vlakové spoje zákazníkům,
- shromažďuje informace o kulturních, společenských a sportovních akcích a naplňuje jimi databáze na internetu, uveřejňuje je v prostorách informačního střediska dle prostorových možností,
- shromážděné informace bezplatně poskytuje zákazníkům,
- poskytované informace dle potřeby aktualizuje,
- prezentuje město na veletrzích cestovního ruchu v rámci ČR

Referentka pro kulturu, vzdělávání a sport
- spolupracuje se Spolkem přátel městského muzea,
- spolupracuje se sportovními, kulturními a ostatními subjekty (neziskovými) ve městě, pomáhá jim při vyhledávání možností grantů a dotací,
- vede kalendář kulturních a sportovních akcí pořádaných ve městě,
- zajišťuje informace z oblasti kultury, vzdělávání a sportu a vede webové stránky města ve své oblasti,
- spolupracuje s institucemi či spolky zabývajícími se udržováním historického povědomí místního region.

S pozdravem

Mgr. Radomíra Křenová
vedoucí kanceláře tajemníka

Nebezpečná lávka pro pěší u stodol

P. Jíša
Dobrý den, přecházel jsem lávku na podměstí u stodol nevěříc, v jak velmi špatném tech. stavu je její dřevěný povrch. Pokud vím, tak prošla nedávno rekonstrukcí, viditelně velmi nekvalitně provedenou. Troufám si tvrdit, že její tech. stav je téměř havarijní.

Re: Nebezpečná lávka pro pěší u stodol

Dobrý den,
dovolte nám Vám úvodem poděkovat za Váš podnět ve věci lávky u stodol.

Lávka jako taková není v havarijním stavu a nedá se tedy jen tak obecně říci, že její rekonstrukce nebyla provedena kvalitně.

V čem s Vámi však souhlasíme je to, že dřevěná podlaha je po 3,5 létech provozu ve velmi špatném stavu.

Na základě Vašeho upozornění byla provedena obhlídka při níž bylo zjištěno napadení dřevěných prvků některým druhem dřevokazné houby.

Bohužel to se může lehce stát, zejména na takovémto typu stavby, který je nekryt před vlhkostí, povětrnostními podmínkami (střídání tepla a chladu) a zejména před náletem sporů výtrusů dřevokazných hub, které se mohou snadno uchytit hluboko ve spárách dřevěných prvků. Potom vhodné teplotně vlhkostní podmínky udělají své a to i přesto, že dřevo je řádně povrchově ošetřeno.

Město Žamberk jako vlastník se bude uvedeným stavem zabývat a zabezpečí nápravu současného stavu.

S pozdravem
Ing. Fabián Vladimír
investiční technik

Platby za odvoz odpadů

Marková Eva
Dobrý den,
můžete mi prosím sdělit do kdy se musí zaplatit odvoz odpadů na letošní rok a výši platby za osobu.
Děkuji Marková

Re: Platby za odvoz odpadů

Iveta Dytrtová, 05.03.2008
Dobrý den,

Poplatek za komunální odpad v roce 2008 činí 492 Kč za rok a osobu.
Poplatek se platí jedna polovina do 30.4. a druhá polovina do 31.8..

S pozdravem

Iveta Dytrtová
referent finančního odboru
Město Žamberk
tel.: 465 670 325

Skácení stromu

Marek Durchánek ( 608 780 330 )
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, co musím udělat proto, abych u svého domu mohl nechat skácet přerostlý strom - tůji. Co musím vyřídit a kdy ji mohu nechat skácet? Jedná se o tůji u domu č.p.123

Re: Skácení stromu

Kácení dřevin rostoucích mimo les.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického práva k pozemku, na kterém dřevina roste,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh, počet, včetně situačního zákresu
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti

Podání žádosti se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 .

Žádost najdete na webových stránkách Města Žamberk, nebo si ji můžete vyzvednout osobně na Městském úřadu Žamberk, budova pošty, odbor ŽPZE, č. dveří 43.

Basketbal

ing. Petr Vojta
BK Gymnázium Žamberk provádí nábor pro zájemce o basketbal. Jedná se o ročníky 95 až 97. Zájemci nechť se hlásí každou středu a pátek v hale gymnázia (vchod zadem) od 15:00. Prosíme o vyhlášení v místním rozhlase a vylepení na nástěnku.
Děkujeme za projevenou ochotu.
Petr Andrle a Petr Vojta - trenéři.

Cestovní pas pro dospělé

Buben Mir.
Prosím o sdělení jaké doklady potřebuji ssebou při žádosti o nový pas pro sebe a manželku.Stačí osobníúčast jednoho.Děkuji

Re: Cestovní pas pro dospělé

Dobrý den,

pro podání žádosti o cestovní pas potřebujete platný OP a případně stávající cestovní pas. Je nutná osobní účast. Lhůta pro vydání je 30 dní. Správní poplatek 600,- Kč.

S pozdravem
Ing. Petra Řeháčková, vedoucí odboru
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka