Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Poplatky za úřední úkony

Petr Tobiška
Potřebuji prodloužit platnost stavebníhop povolení. Našel jsem formulář žádosti, ale nikde jsem nenašel výši poplatku za tento úkon. Hledal jsem špatně nebo na vašem webu tato informace opravdu není.
Serioznosti vašeho, jinak dobře uspořádaného webu, by jistě prospělo, kdyby ve složce "Městský úřad" byla podsložka - "Ceník úředních úkonů".

Re: Poplatky za úřední úkony

Zdeněk Vanický, 09.06.2008
Dobrý den,

poplatky za správní úkony upravuje zákon č. 634/2004 Sb. platný od 17.1.2005. Za prodloužení platnosti stavebního povolení je poplatek 300,- Kč.


Váš návrh na doplnění webových stránek o přehled poplatků jsem konzultoval s Ing. Prchalem, tajemníkem městského úřadu. Do budoucna něco podobného připravíme.

Děkuji za námět a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
oddělení informatiky

Cestovní ruch - město Žamberk

Petr Musílek
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně rozvoje cestovního ruchu v Žamberku. Rád bych se zeptal, který odbor je za rozvoj CR odpovědný, tedy ho zajišťuje a také které činnosti jsou v tomto směru podnikány. Pročítat zveřejněné náplně všech odborů je časově náročné. Moc děkuji za odpověď, zdraví

Re: Cestovní ruch - město Žamberk

Vážený pane Musílku,

za oblast cestovního ruchu je odpovědná vedoucí informačního střediska a částečně i referentka pro kulturu, vzdělávání a sport dle svých náplní práce.
Stručný výběr činností v oblasti cestovního ruchu uvádíme níže.

Vedoucí informačního střediska
- odpovídá za propagační materiály a zboží určené k prodeji, ceniny a svěřenou hotovost,
- zajišťuje prodej vstupenek,
- provádí internetový prodej (rezervaci) vstupenek,
- vyhledává autobusové a vlakové spoje zákazníkům,
- shromažďuje informace o kulturních, společenských a sportovních akcích a naplňuje jimi databáze na internetu, uveřejňuje je v prostorách informačního střediska dle prostorových možností,
- shromážděné informace bezplatně poskytuje zákazníkům,
- poskytované informace dle potřeby aktualizuje,
- prezentuje město na veletrzích cestovního ruchu v rámci ČR

Referentka pro kulturu, vzdělávání a sport
- spolupracuje se Spolkem přátel městského muzea,
- spolupracuje se sportovními, kulturními a ostatními subjekty (neziskovými) ve městě, pomáhá jim při vyhledávání možností grantů a dotací,
- vede kalendář kulturních a sportovních akcí pořádaných ve městě,
- zajišťuje informace z oblasti kultury, vzdělávání a sportu a vede webové stránky města ve své oblasti,
- spolupracuje s institucemi či spolky zabývajícími se udržováním historického povědomí místního region.

S pozdravem

Mgr. Radomíra Křenová
vedoucí kanceláře tajemníka

Nebezpečná lávka pro pěší u stodol

P. Jíša
Dobrý den, přecházel jsem lávku na podměstí u stodol nevěříc, v jak velmi špatném tech. stavu je její dřevěný povrch. Pokud vím, tak prošla nedávno rekonstrukcí, viditelně velmi nekvalitně provedenou. Troufám si tvrdit, že její tech. stav je téměř havarijní.

Re: Nebezpečná lávka pro pěší u stodol

Dobrý den,
dovolte nám Vám úvodem poděkovat za Váš podnět ve věci lávky u stodol.

Lávka jako taková není v havarijním stavu a nedá se tedy jen tak obecně říci, že její rekonstrukce nebyla provedena kvalitně.

V čem s Vámi však souhlasíme je to, že dřevěná podlaha je po 3,5 létech provozu ve velmi špatném stavu.

Na základě Vašeho upozornění byla provedena obhlídka při níž bylo zjištěno napadení dřevěných prvků některým druhem dřevokazné houby.

Bohužel to se může lehce stát, zejména na takovémto typu stavby, který je nekryt před vlhkostí, povětrnostními podmínkami (střídání tepla a chladu) a zejména před náletem sporů výtrusů dřevokazných hub, které se mohou snadno uchytit hluboko ve spárách dřevěných prvků. Potom vhodné teplotně vlhkostní podmínky udělají své a to i přesto, že dřevo je řádně povrchově ošetřeno.

Město Žamberk jako vlastník se bude uvedeným stavem zabývat a zabezpečí nápravu současného stavu.

S pozdravem
Ing. Fabián Vladimír
investiční technik

Platby za odvoz odpadů

Marková Eva
Dobrý den,
můžete mi prosím sdělit do kdy se musí zaplatit odvoz odpadů na letošní rok a výši platby za osobu.
Děkuji Marková

Re: Platby za odvoz odpadů

Iveta Dytrtová, 05.03.2008
Dobrý den,

Poplatek za komunální odpad v roce 2008 činí 492 Kč za rok a osobu.
Poplatek se platí jedna polovina do 30.4. a druhá polovina do 31.8..

S pozdravem

Iveta Dytrtová
referent finančního odboru
Město Žamberk
tel.: 465 670 325

Skácení stromu

Marek Durchánek ( 608 780 330 )
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, co musím udělat proto, abych u svého domu mohl nechat skácet přerostlý strom - tůji. Co musím vyřídit a kdy ji mohu nechat skácet? Jedná se o tůji u domu č.p.123

Re: Skácení stromu

Kácení dřevin rostoucích mimo les.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického práva k pozemku, na kterém dřevina roste,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh, počet, včetně situačního zákresu
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti

Podání žádosti se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 .

Žádost najdete na webových stránkách Města Žamberk, nebo si ji můžete vyzvednout osobně na Městském úřadu Žamberk, budova pošty, odbor ŽPZE, č. dveří 43.

Basketbal

ing. Petr Vojta
BK Gymnázium Žamberk provádí nábor pro zájemce o basketbal. Jedná se o ročníky 95 až 97. Zájemci nechť se hlásí každou středu a pátek v hale gymnázia (vchod zadem) od 15:00. Prosíme o vyhlášení v místním rozhlase a vylepení na nástěnku.
Děkujeme za projevenou ochotu.
Petr Andrle a Petr Vojta - trenéři.

Cestovní pas pro dospělé

Buben Mir.
Prosím o sdělení jaké doklady potřebuji ssebou při žádosti o nový pas pro sebe a manželku.Stačí osobníúčast jednoho.Děkuji

Re: Cestovní pas pro dospělé

Dobrý den,

pro podání žádosti o cestovní pas potřebujete platný OP a případně stávající cestovní pas. Je nutná osobní účast. Lhůta pro vydání je 30 dní. Správní poplatek 600,- Kč.

S pozdravem
Ing. Petra Řeháčková, vedoucí odboru

Výstavba cyklostezek v Žamberku

D. Brendl
Dobrý den, jaký je plán realizace výstavby cyklostezek v ŽA? Počítá město s výstavbou cyklostezek v turisticky atraktivním směru podél D. Orlice - Bohousová - Litice n. Orl. - Potštejn a dále také ve směru koupaliště - ZEZ - Líšnice - Pastviny (vyřešil by se zároveň problém bezpečného cyklodojíždění zaměstnanců ZEZu a příměstské cyklocestování z Líšnice do ŽA)?

Re: Výstavba cyklostezek v Žamberku

Hlavním garantem rozvoje turistických tras, cyklostezek a stezek pro pěší se stalo Sdružení měst a obci ORLICKO, které zároveň tuto problematiku zpracovává ve svém dlouhodobém strategickém plánu rozvoje regionu. Sdružení zároveň zajišťuje plynulé zapojení jednotlivých projektů do finančních programů EU

Město Žamberk v současné době připravuje jednu z tras k realizaci (Žamberk - Letohrad). Finančně je v rozpočtu města zahrnut náklad na výkupy pozemků (dohody jsou dokončeny s 90 % vlastníků), dopracování PD a související inženýrský služby.

Přestože pozemky pod silnicí Žamberk - Líšnice (přes remízek) nejsou ve vlastnictví města, hledá město Žamberk ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Orlicko způsob, jak je zakomponovat do některého z dotačních programů EU za účelem vybudování cyklostezky.

O realizaci dalších tras s jejich časovým rozložením a technickým rozsahem bude průběžně rozhodováno v rámci Sdružení měst a obci ORLICKO. Pro přesnější zodpovězení Vašeho dotazu Vám zasíláme kontakt na pana RNDr. Antonína Fialu managera sdružení Orlicko (tel. 603 874 843).

Mgr. Tomáš Kalous, starosta města

Řidičský průkaz

Jiří Dytrt
Jaká je doba vystavení nového řidičského průkazu a jaké jsou poplatky spojené s výše uvedeným? Jsem vlastníkem ř.p. vydaného v roce 1990 s platností do 31.12.2007.

Re: Řidičský průkaz

Dobrý den,

lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dní. K výměně potřebujete vyplněnou žádost, 1 aktuální fotografii, občanský průkaz a řidičský průkaz.

Za výměnu ŘP se poplatek neplatí. V případě, že došlo ke změně údajů na ŘP (např.trvalý pobyt) se vybírá správní poplatek 50 Kč.

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8.00 - 17.00 polední přestávka 12:30 - 13:30
čtvrtek 8:00 - 11:00

S pozdravem
Ing. Petra Řeháčková, vedoucí odboru

Asfaltka

František Koudelka
Chtěl bych se zeptat,kdy bude v macharově ulici nová asfaltová silnice. Jelikož cesta z hlavní pozemní komunikace je velmi nepříjemná. Děkuji za odpověď.

Re: Asfaltka

Dobrý den,

v současné době a v krátkodobém výhledu do roku 2010 zatím není s opravou povrchu komunikace v ulici Macharova počítáno. V současnosti se na území města nacházejí místní komunikace a chodníky v podstatně horším stavu než je ulice Macharova a jejich opravy jsou dlouhodobě naplánovány.

Ve spolupráci s TS Žamberk, s.r.o. je však připravováno zkvalitnění propojení průjezdu mezi koncem ulice Macharova a ulicí Chelčického.

Realizace je závislá na potřebném množství finančních prostředků v nejbližším období.

S pozdravem

Ing.Fabián Vladimír - investiční technik
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka