Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Povodňová situace

Jiřina Jirešová, Lipová 308, Žamberk
Velmi děkuji za velmi rychlou reakci na mou předchozí žádost. Přesně takto jsem si to představovala, je to přehledné a jasné.
Díky moc.

Obavy ze záplav

Dolores Vanická
Dobrý den.
S čím dál většími obavami sleduji vývoj počasí a enormní možství sněhu, které v letošním roce napadnulo. Chci se zeptat, zda-li městský úřad už v tuto chvíli nějakým způsobem reaguje na vzrůstající riziko záplav. Děkuji.

Dolores Vanická, Pod Skalami 1145

Re: Obavy ze záplav

S blížícím se koncem zimy vzrůstá riziko vzniku povodňových situací a tím vzrůstají nároky na připravenost a činnost povodňového orgánu města.

Tento orgán provedl a zabezpečuje tato opatření v oblasti povodňové prevence:
- úzká součinnost s Povodím Labe,s.p. v oblasti manipulace na vodním díle Pastviny, předávání informací i případné využití sil a prostředků,

- z důvodu nečinnosti majitele jezu Royan Classic,a.s. uzavřelo město dohodu o zajištění manipulace s jezem se společností Pstruhařství,v.o.s. (sídlící na pravém břehu u jezu); dohoda byla odsouhlasena konkurzní správkyní,

- na základě dohovorů je připravena spec. technika k využití při odstraňování ledových nánosů v korytě řeky,

- 2.3. v 17.00 hod. v Penzionu pořádáme pravidelnou povodňovou besedu s občany,

- k zvýšení připravenosti povodňové komise přispělo i povod. cvičení VODA 2005

Na vznik povodní mají vliv náhlé změny povětrnostních podmínek (obleva, déšť) v závislosti na výšce sněhové pokrývky. V oblastech Orlických hor výrazně nepřevyšuje dlouhodobý průměr a výška této pokrývky v podhůří je zhruba o 1/3 vyšší než v minulých letech. Je nutné si uvědomit., že riziko vzniku povodní nejsme schopni odstranit či výrazně minimalizovat, ale připraveností daných složek a orgánů i každého z nás můžeme podstatně snížit možné následky a škody.

I přes učiněná opatření budeme další konkrétní činnosti směřující k manipulaci na přehradě i na jezu požadovat na majiteli (správci) před hrozící povodňovou situací s ohledem na danou situaci.

Ing. Vladimír Fikejs, tajemník povodňové komise

Zastupitelstvo města z 17.1.06

Stanislav Buben
Žádám o informaci, kdy a kde bude zveřejněna zpráva z posledního jednání zastupitelstva ze dne 17.1.2006. Tuto informaci postrádám a domnívám se, že by mohla být zveřejněna hned následující den na internetových stránkách MÚ Žamberk. Podle mne to není technicky nemožné.

Re: Zastupitelstvo města z 17.1.06

Ing. Ivan Prchal, 03.02.2006
Děkuji za dotaz.

Úvodem mi dovolte připomenout odstavce ze Zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), které tuto problematiku řeší.

§93 Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce a to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním. (v Žamberku zároveň tuto informaci zveřejňujeme na el. úřední desce).

§ 95 O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. (usnesení ze zasedání tedy můžeme zveřejnit na el. úřední desce až po ověření zápisu)

§ 101 Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním.
Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.
(usnesení ze schůze rady města tedy můžeme zveřejnit na el. úřední desce po podpisech zápisu)

Zveřejnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města nebo ze schůze rady města na webových stránkách města hned druhý den po jejich skončení tedy není technicky nemožné, ale předchází mu několik úkonů, které je třeba provést.

Kromě těchto procedurálních úkonů je třeba zabezpečit ochranu osobních údajů, které se v zápisech a usneseních objevují a teprve poté je možné zveřejnit usnesení z jednání zastupitelstva nebo schůzí rady.

Mohu Vás ubezpečit, že je naší snahou zveřejňovat usnesení v co nejkratší době a za prodlevy, které se někdy objeví, se omlouvám.

Tajemník MěÚ

Psi utulek

Jana a Petr Lorenc Nemecko
Dobry den. Radi bychom zaslali prispevek na provoz vaseho psiho utulku. K tomu potrebujeme tzv. IBAN a BIC (SwiftCode) vasi banky. Dekujeme za vas pristup ke zviratum a zustavame s pozdravem Jana a Petr Lorencovi

Re: Psi utulek

Ing. Eva Janotová, 28.12.2005
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem zaslat Městu Žamberk příspěvek na provoz psího útulku. Pro tento účel sdělujeme IBAN a BIC peněžního ústavu, u kterého je veden běžný účet Města Žamberka:

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
IBAN: CZ37 0800 0000 1913 2132 0309
BIC: GIBACZPX

S pozdravem

Ing. Eva Janotová
vedoucí finančního odboru

Číslo na psí útulek

David Silber
Dobrý den. Nenašel jsem na vašich stránkách číslo na psí útulek. Bylo by dobré ho mít uvedeno, alespoň v odkazech. Teď je ho třeba složitě hledat v historii Žamberských listů a spoléhat na to, že tam bude. Mějte pěkne.

Re: Číslo na psí útulek

Zdeněk Vanický, 15.11.2005
Vážený pane,

telefonní seznam (Úvodní strana -> Rychlé odkazy -> Telefonní seznam) byl doplněn o několik užitečných kontaktů, včetně tel. čísla Městského útulku pro psy.

Do budoucna mámev plánu vytvořit samostatnou sekci webu, kompletně věnované Městskému útulku pro psy. Vše je zatím ve stádiu příprav a mělo by být hotovo někdy v první čtvrtině roku 2006.

S pozdravem

Zdeněk Vanický, oddělení informatiky

Oddělení dopravních agend-formuláře

Luděk Šroler, DiS.
Na vašich stránkách nejsou k dispozici formuláře z dopravního oddělení na přihlašování vozidel do registru atp. Nemáte je někde ke stažení ? Díky

Re: Oddělení dopravních agend-formuláře

Vážený pane,
jsme si vědomi tohoto nedostatku.
Formulář k registraci vozidla, který lze podat pouze na originálním tiskopisu, je k dispozici na našem úřadě a na webových stránkách nebude zpřístupněn.
Formuláře - "Žádost zápisu změn údajů v registru silničních vozidel", "Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel" a "Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel" zpracujeme a budou na webu města Žamberk k dispozici od 30.11.2005. Děkujeme za námět.

S pozdravem

Ing. Petra Řeháčková, vedoucí odboru správního a dopravy
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka