Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Počet obyvatel k 1.1.2007

P. Jíša
Poznámka k Vámi uvedenému počtu obyvatel (k 31.12.2006 - 5.994), dle aktuálně zveřejněných čísel ČSÚ měl Žamberk (bez předměstí) k 1.1.2007 - 6.021 trvale hlášených obyvatel.

Re: Počet obyvatel k 1.1.2007

Ing. Ivan Prchal, 20.04.2007
Máte pravdu, oba údaje se skutečně liší, protože jsou zjišťovány jinými metodami.

Údaj 5.994 je údajem z evidence obyvatel MěÚ a je přesný.
Data z CSU se od dat z evidence obyvatel měst a obcí se odchylují, většinou směrem nahoru.

tajemník

Počet obyvatel města a jeho nepříznivý vývoj

P. Jíša
Zajímal by mě aktuální počet obyvatel města, který ještě ve statistikách nebyl zveřejněn (r. 2007) a to hlavně v souvislosti s jeho nepříznivým demografickým vývojem za poslední roky. Pokud vím, tak pokles obyvatel se již přiblížil k šestitisícové hranici. K této problematice se vztahuje i můj druhý dotaz - jaké aktivity činí radnice pro to, aby se tento jednoznačně nepříznivý trend obrátil?

Re: Počet obyvatel města a jeho nepříznivý vývoj

K poslednímu dni roku 2006 bylo v Žamberku 5. 994 obyvatel.

V rámci celkové rekonstrukce dvou panelových domů na sídlišti "U polikliniky" bylo vybudováno v nástavbách celkem 14 bytových jednotek. Na spolufinancování výstavby byla použita dotace od Státního fondu rozvoje
bydlení.

Na konci minulého volebního období bylo dokončeno zasíťování lokality Albertinum II, čímž vznikl prostor pro výstavbu 38 rodinných domů.

V současné době je prodáno již 23 parcel, což svědčí o velkém zájmu veřejnosti. Pro nás je to signál, že je třeba do budoucna s touto formou podpory bytové výstavby pokračovat v dalších lokalitách.

V současné době připravujeme projekt výstavby 16 bytových jednotek ve čtyřech domech v lokalitě za firmou Rieter. Mělo by se jednat o bydlení zejména pro mladé rodiny, které potřebují vyřešit svoji bytovou situaci do doby, než budou schopny pořídit si vlastní byt nebo dům. Pokud bude v budoucnu o tento typ bydlení zájem, budeme pokračovat dalšími etapami tohoto projektu.

Současně město podporuje tzv. developerskou formu výstavby bytů. Pro tento účel je připravena lokalita u Konzumu, kde by mohlo vzniknout zhruba 36 bytů družstevních resp. do vlastnictví.

Pro udržení obyvatel jsou kromě bydlení důležité i pracovní příležitosti. V této souvislosti město v rekordně krátké době 1,5 roku proměnilo areál bývalých kasáren na podnikatelskou zónu v níž se zatím etablovalo 12 podnikatelských subjektů s tím, že příchod jednoho až dvou dalších se dá ještě očekávat.

Do roku 2010 chceme připravit předpoklady pro příchod středně velkého investora, který by zaměstnal zhruba 200 pracovníků.

Vedle shora uvedených investičních opatření podporujeme rekonstrukce soukromého bytového fondu poskytováním půjček z městského Fondu rozvoje bydlení se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Město také letos poprvé v historii začalo podporovat mladé rodiny mající trvalý pobyt v Žamberku poskytnutím peněžitého příspěvku pro každého nově narozeného občánka ve výši 5000,00 Kč.

Mgr. Tomáš Kalous - starosta města

Územní plán

Ing. Petr Brož
Velmi bych uvítal, kdyby na stránkách úřadu byl k dispozici též územní plán města v elektronické formě.

Re: Územní plán

Ing. Ivan Prchal, 14.03.2007
Vážený pane inženýre,

územní plán města Žamberk byl schválen 12.prosince loňského roku. Čistopis tištěné formy byl projektantem předán 25.1.2007, konečná podoba digitální formy byla od projektanta převzata 1.3.2007. Od té doby se usilovně pracuje na převedení těchto dat do formátu vhodného pro umístění na web města.
Pokud nedojde ke komplikacím s převáděním zmíněných dat, bude elektronická forma územního plánu města Žamberk umístěna na webové stránky města v průběhu měsíce dubna.

Přeji Vám hezký den.
Ing. Ivan Prchal - tajemník MěÚ

Světelná lampa

Veronika
Dobrý den,
Chtěla jsem se jen zeptat jestli by bylo možné dát od drůbežárny do kopce nějaké lampy,stačily by 2,když chodím do práce a nebo z práce tak není vidět ani na krok.Děkuji za odpověď

Re: Světelná lampa

Dobrý den,
bohužel, vzhledem ke skutečnosti, že historicky tato komunikace podél společnosti Intergal přes "Rozálku" do Žamberka vedla a vede nezastavěnou částí obce, nedošlo nikdy k zasíťování části této lokality. Proto by si výstavba nových osvětlovacích bodů vyžádala nemalé investice z rozpočtu města. Přesto však byl osloven správce veřejného osvětlení k prozkoumání možnosti, že by se souhlasem společnosti ČEZ bylo možno umístit 1 ks světelného bodu na stávající stožár trasy NN a tím tak nasvětlit prostor vzdálený cca 40 m od křižovatky u železničního přejezdu v kopci směrem k podniku Vašeho zaměstnání.

Další variantou je využití stožárů stávajícího osvětlení objektu společnosti Intergal, na které by se potřebné osvětlovací body namontovaly a nasměrovaly na přilhlou komunikaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o osvětlení v majetku
společnosti Intergal, musela by jste tuto záležitost iniciovat u svého zaměstnavatele sama.

S pozdravem

Ing. Vladimír Fabián
odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Bydlení v Žamberku

Jan Bednář
Dobrý den, mladí novomaželé hledají bydlení v Žamberku, je možnost někde vidět na internetu volné pozemky určené k výstavbě nových domů a nebo jestli se v rámci přibližně dvopu let chystá výstavba nových bytových jednotek. Rozhodujeme se mezi stavbou domku, nebo koupi bytu. Předem děkuji za odpověď

Re: Bydlení v Žamberku

Ing. Jiří Šmok, 12.01.2007
Hezký den.

Město Žamberk v současné době provádí odprodej stavebních pozemků určených pro výstavbu rodinných domků v lokalitě u Albertina. Pozemky jsou o velikosti cca 1000 m2, kompletně zainvestované (plyn, elektrika, voda, kanalizace, telefony, komunikace) a jejich cena je 450 Kč/m2. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. 465 670 330 pí. Ivana Hečková, nebo osobně v budově radnice čp. 166 na Masarykově náměstí v Žamberku .
Pozemky pro výstavbu bytových domů se v současné době připravují pro zainvestování. Nabídka bytů pro příjmově vymezené osoby proběhne na přelomu roku 2008 - 2009.

S pozdravem ing. Jiří Šmok, ved. odboru REÚP

Dotaz na finanční odbor

Ivana Harlenderová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to zde s placením poplatků za psy. Jde mi o to, jestli musím navštívit MěÚ nebo jsou posílány na každý rok složenky na udávanou adresu, která byla zadána při přihlašování psa? Děkuji

Re: Dotaz na finanční odbor

Dobrý den,

složenky na úhradu místního poplatku ze psů jsou rozesílány na adresu držitele psa (uvedená v přihlášce k poplatku) nejpozději do poloviny února daného roku.

Poplatek se pak může hradit touto složenkou na poště, v hotovosti na MÚ či bankovním převodem.

Splatnost poplatku je dle stávající Obecně závazné vyhlášky do 30.4. kalendářního roku.


S pozdravem

H. Matějíčková, finanční odbor

Vyhlášení výběrového řízení - ředitel FIDIKO

Petr Sedloň
Po zkušenostech z loňského výběrového řízení na ředitele sloučených kulturních zařízení, které jsem vyhrál a jehož výsledky byly dodatečně anulovány, mám pro případ, že bych se rozhodl zúčastnit výběrového řízení, zásadní otázku. Bude nástup do funkce podléhat schválení zastupitelstvem města a pokud ano, máte tuto funkci od zastupitelů již schválenu? Děkuji, P. Sedloň

Re: Vyhlášení výběrového řízení - ředitel FIDIKO

Ing. Ivan Prchal, 16.10.2006
Výběrové řízení je vyhlášeno na uvolněné místo ředitele a jeho jmenování je v kompetenci Rady města.

tajemník

Rybářský týdenní lístek?

Jaroslav Majer
Dobrý den,
Vůbec nevím zda li se obracím z mým dotazem na správné místo.Možná mi pomůže někdo z uživatelů který navštěvuje tyto stránky.
Mám na vás otázku kde je možné sehnat týdenní rybářský lístek pro chytáni ryb ve vaší lokalitě.Konkrétně muškařské pásmo na Divoké orlici, které vede přes Žamberk.
Je možné tuto týdenní povolenku zakoupit na městském úřadě nebo někde na pumpě?

Re: Rybářský týdenní lístek?

Jana Kaplanová, 11.10.2006
Dobrý den,
na Váš dotaz, který jsem obdržela dne 11. října 2006 odpovídám:

- rybářský lístek je možno zakoupit na Městském úřadě v Žamberku, a to na dobu kratší než jeden rok, roční, tříroční a desetiletý rybářský lístek,

- rybářský lístek si můžete zakoupit za podmínek, že vezmete s sebou starý rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, žádost vyplníte zde,

- rybářský lístek si můžete na Městském úřadě v Žamberku,odbor životního prostředí a zemědělství, 4. patro, kancelář č. dv. 43, a to v pondělí a středu od 8.00 - 12.30 a od 13.30 - 17.00 hodin, ve čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin,

- povolenku k lovu zakoupíte v informačním centru v Žamberku, Kostelní ulice č. 146,

- k vlastnímu lovu potřebujete jak rybářský lístek, tak povolenku k lovu.

Jana Kaplanová
Ochrana přírody, rybářství

Pochvala za stránky

Hampl Jiří
Dobrý den,
chválím vás za perfektní stránky, na kterých je velké množství informací, zajímavostí a užitečných odkazů, vše perfektně zpracované. Na stránky vašeho města jsem zabrousil zcela náhodou, když jsem hledal nějaké informace o vašem městě(vyhledávám mimo jiné i fotografie nádražních budov). Jediné co jsem nenašel, jsou nějaké celkové pohledy na město, ale jinak se mi stránky velice líbí.

Re: Pochvala za stránky

Zdeněk Vanický, 21.04.2006
Dobrý den,

děkujeme za pochvalu, potěšila :-).

Co se týče fotografií, pokusím se sehnat nějaké fotografie "shora" a umístit je fo fotogalerie. Fotografie nádražní budovy nemám k dispozici, ale pokud o víkendu vydrží pěkné počasí, dodám Vám je...

Děkuji a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
oddělení informatiky

Informace o povodňové situaci

Jiřina Jirešová, Lipová 308, Žamberk
Žádám zaiteresované pracovníky MěÚ, aby se na těchto webových stránkách
1) IHNED v rubrice Aktuálně objevily informace o povodňové situaci nejméně v rozsahu informací uveřejněných na světelné tabuli na Penzionu (srážky, teplota vzduchu, stav vody na přehradě...). Pokud lze takto narychlo, tak aby byly ještě podrobnější, neboť zde nejsme omezeni místem.

2) aby byl zřetelně umístěn odkaz na webové stránky POVODÍ LABE, kde jsou pak informace velmi podrobné (nemusí o tom každý vědět)

3) žádám, aby informace byly doplněny o vyjádření Povodňové komise k situaci,o opatřeních, která jsou připravena k realizaci.

Takovéto informace budou pro ty,kteří jsou mimo svůj dům, mimo město a mohou pak lépe reagovat na situaci.
I kdyby to mělo být "jen uklidnění".

Děkuji

Re: Informace o povodňové situaci

tajemnik@muzbk.cz, 03.04.2006
Děkujeme za aktuální příspěvek k povodňové situaci.

Informaci o povodňové situaci v době zaslání Vašeho příspěvku již
zpracovával tajemník bezpečnostní rady p. Fikejs a následně byla vyvěšena
v rubrice Aktuálně. Povodňová komise totiž zasedala dne 28.3. od 19.30 hod a
konstatovala, že situace v Žamberku a obvodu PO-III není nijak dramatická, a
tak se zpráva o povodňové situaci na webové stránky města dostala až ráno.
Závěry ze zasedání jsou v této informaci samozřejmě zohledněny.

Odkaz na webové stránky Povodí Labe je v rubrice Užitečné odkazy. Vzhledem
k aktuálnímu stavu povodňové situace v ČR byl odkaz umístěn také do rubriky
Aktuálně.

Ing. Ivan Prchal - tajemník MěÚ Žamberk
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka