Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Odpady

občan mesta Stejskal
Dobrý den.CHtel jsem se optat kam v Žamberku(na sidlisti) s odpadky, včetně papíru a plastů během vánočních svátků,když kontejnery nejsou vyvezeny min.od 22.12.?

Re: Odpady

Hezký den,
směsné komunální odpady, které odkládáte na sídlišti do velkoobjemových kovových kontejnerů jsou vyváženy pravidelně každý pátek. V období vánočních svátků, kdy je zvýšená produkce odpadů, jsou tyto kontejnery vyváženy dvakrát týdně. Dle dispečerky ze svozové společnosti byly kontejnery na směsný odpad ze sídlišť vyprázdněny ve čtvrtek a v pátek před "Štědrým dnem" i před "Silvestrem".
Barevné zvony na vytříděné odpady ve všech sídlištích města Žamberk byly vyvezeny ve středu 27.12.2017. Další vyprázdnění kontejnerů na papír a plasty bude realizováno dle zaplnění příslušné komodity v kontejneru.

Ing. Alena Hovádková
Odbor životního prostředí a zemědělství

Stavební parcely

Vít Petrů
Dobrý den,
jsou v současné době v Žamberku k dispozici nějaké stavební parcely pro stavbu rodinného domu? Kdy budou případně připraveny pro stavbu lokality Na Skalách, Velký Hájek nebo Pod Žirafou.
Děkuji za odpověď

Re: Stavební parcely

Martin Mimra, 11.10.2017
Vážený pane,

v územním plánu Žamberk je vymezeno několik zastavitelných lokalit pro bydlení. V souvislosti s tím bylo v současnosti pořízeno 6 územních studií, které tyto lokality řeší ve větší podrobnosti – to znamená např. konkrétní vymezení jednotlivých stavebních pozemků, vymezení veřejných prostranství nebo vedení dopravní a technické infrastruktury.

Pro realizaci uvedených inženýrských sítí byla jako první zvolena lokalita „Na Skalách“. Dle sdělení vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Žamberk Ing. Lenky Fránkové, v současné době vybraný projektant zpracovává projektovou dokumentaci, která v podobě pro územní rozhodnutí by měla být dokončena v březnu 2018. PD pro stavební povolení pak v květnu 2018. Pokud vedení města schválí realizaci inženýrských sítí do rozpočtu města Žamberka pro rok 2018, po zajištění potřebných povolení je reálné koncem příštího roku vybudovat první etapu inženýrských sítí a po jejich geodetickém zaměření by mohly být stavební parcely k prodeji.

Výše uvedené územní studie, stejně jako Územní plán Žamberk, jsou k nahlédnutí na webové adrese http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=85.

S pozdravem

Martin Mimra
vedoucí oddělení územního plánování

Spz auta

Grunwaldová Petra
Dobrý den,koupili jsme auto od známého z Prahy a chystáme se na přepis.Chtěla jsem se zeptat jestli je možné vyměnit SPZ auta abychom neměli pražskou.Děkuju

Re: Spz auta

Dobrý den,
k dotazu na SPZ:
- reg.značky lze dle zákona vyměnit jen za zničené, odcizené nebo ztracené,
- vyplníte žádost - "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s reg.značkou", (tiskopis žádosti - stránky MěÚ nebo vestibul úřadu),
- vlastník vozidla - doloží tech.průkaz, osvědčení o registraci vozidla, obč.průkaz, odevzdá stávající registrační
značky (pražské),
(lze řešit i na plnou moc),
- zaplatí správní poplatek ve výši 2x 200,-Kč + 50,- Kč, (lze platit kred.kartou nebo hotově na pokladně)
Poznámka: na vyžádání lze si vybrat RZ - z uvolněné série.

Přeji pěkný den

Ing. Vladimír Janoušek
vedoucí oddělení
Oddělení dopravních agend

Dotaz

Svoboda
Dobry den prisel me dopis z uradu Zamberk ale nestihl sem ho vyzvednout chci se zeptat zda me dopis prijde znova dekuji za odpoved

Re: Dotaz

Vážený pane Svobodo,
odeslané a vrácené zásilky se opakovaně nedoručují. Pokud byla dodržena lhůta uložení, považuje se většinou zásilka za doručenou i v případě, že si ji adresát nepřevzal.

Pokud z oznámení o uložení zásilky znáte číslo jednací, pod kterým byla Vaše písemnost odeslána, můžete u nás na podatelně, případně u mne zjistit, který odbor Vám zásilku odeslal a následně tento odbor kontaktovat k domluvě.
V případě, že číslo jednací neznáte, můžeme se ještě pokusit zásilku dohledat zpětně ve spisové službě úřadu. Ozvěte se nejlépe telefonicky na podatelnu městského úřadu (465 670 211-2), kde Vám kolegyně pomohou s dohledáním odesílatele zásilky.

S pozdravem

Mgr. Radomíra Křenová
vedoucí odboru

Přepis vozidla

Romana Urbanová
Dobrý den, co všechno potřebuji k přepisu osobního automobilu?
Děkuji za odpověď

Re: Přepis vozidla

Antonín Štusák, 02.10.2017
Dobrý den.

K přepisu vozidla je třeba doložit:
- osvědčení o registraci vozidla – část I. (tzv. malý technický průkaz)
- osvědčení o registraci vozidla – část II. (tzv. velký technický průkaz)
- evidenční kontrola
- zelená karta
- občanský průkaz
- popř. plná moc

S pozdravem Antonín Štusák.

Městský úřad Žamberk
Oddělení dopravy

Parkování vs park

Daniela Martinková
Dobrý den.
Zajímalo by mne, zda nové vytvořený park na nám. Gen.Knopa projde ještě nějakými úpravami? Spíše něž park to připomíná louku na venčení psů a spoustě lidem je pouze pro smích. Měla bych návrh. Jelikož je čím dál větší problém s parkováním, obzvlášť ve večerních hodinách, tak by bylo vhodné obětovat tento pseudo park a vytvořit zde místo něj prostorně parkoviště.
Děkuji

Re: Parkování vs park

Jiří Dytrt, 02.10.2017
Dobrý den,
v současné době upravená a ozeleněná plocha přiléhající k náměstí gen. Knopa není park a je skutečně určená k venčení psů. Dle schváleného územního plánu města Žamberk je tato plocha určená na občanskou vybavenost. Město Žamberk nakoupilo tento pozemek v roce 2016 a od této doby jedná se zájemci o tento prostor k využití dle schváleného územního plánu. Rozšíření parkovacích míst je plánováno na náměstí gen. Knopa naproti lékárně a dále na pozemcích města v blízkosti Polikliniky v Žamberku. Případné rozšíření parkovacích ploch ve Vámi uvedené lokalitě bude projednáno se zájemci o využití tohoto pozemku.
Děkujeme za podnět a jsme s pozdravem
Jiří Dytrt

Dotaz

Iveta Hazanová
Dobrý den.Měla bych dotaz, jestli existuje vyhláška, která omezuje používání sekaček v neděli a o svátcích. Děkuji

Re: Dotaz

Dobrý den,

na základě Vašeho dotazu Vám sdělujeme, že město Žamberk žádnou obecně závaznou vyhlášku města, která by upravovala omezení používání sekaček v neděli a o svátcích, nevydalo.

S pozdravem

JUDr. Jitka Kubová
odbor právní

Parkování u lékárny na Nám.Gen.Knopa

obyvatel vchodu č.p.812
Dobrý den.Všiml jsem si,že na jedné straně naproti lékárně na nám.G.Knopa přibyla značka" zákaz stání".Zajímalo by mne,kde si mají teď zaparkovat svá auta chudáci lidi ze vchodu č.p.812 a dvou sousedních,když zvláště ve všedních dnech dopoledne a odpoledne jsou místa před vchody kde bydlí obsazena především návštěvníky polikliniky?Z jakého důvodu se tam tato zákazová značka dala?

Re: Parkování u lékárny na Nám.Gen.Knopa

Dopravní značení se změnilo na základě doporučení dopravní komise, která tak vyřešila žádost MUDr. Nožičky. Ten vznesl požadavek na vyhrazené parkování pro zásobování lékárny, jelikož klíčová místa pro zásobování byla obvykle obsazená jinými parkujícími vozy. Umístěním dopravní značky „zákaz stání“ ve směru jízdy z ulice Nádražní k č. p. 1061 se tento problém vyřešil: nyní je umožněno vozidlům zásobování pohodlně vyložit náklad a přitom mají dostatečný prostor k zastavení, jelikož zde je znemožněno parkování vozidel.
Mgr. Radka Skalická

Vyhláška města Žamberka o nočním klidu

Vladislav Smirous
Vážený pane starosto, do dnešního dne mi nikdo neodpověděl na můj email zaslány Vám 1.6.2017 ohledně dodržování nočního klidu při zásobování Penny marketu.Stale je porušována vyhláška Vámi podepsaná.Dekuji za odpověď, doufám, že ji vyridite sám, jako velitel městské policie

Re: Vyhláška města Žamberka o nočním klidu

Jiří Dyrtr, 17.08.2017
Dobrý den,
Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2016, o nočním klidu, město Žamberk stanovilo výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon. Obecně závaznou vyhláškou mohou být stanoveny výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Přestupku rušení nočního klidu se dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který byl zrušen zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, mohla dopustit pouze fyzická osoba. Zákon č. 250/2016 Sb. nabyl účinnosti 01.07.2017. Dle stávající právní úpravy, tj. dle zákona č.251/2016 Sb., který nabyl účinnosti též 01.07.2017, se může dopustit přestupku proti veřejnému pořádku porušením nočního klidu jak fyzická osoba, tak právnická nebo podnikající fyzická osoba. Přestupky proti veřejnému pořádku projednává obecní úřad, nikoli starosta.
Ve Vašem podání pouze obecně uvádíte, že je porušována obecně závazná vyhláška. Z Vašeho podání však nevyplývá, kdo může být podezřelým z přestupku (pokud Vám je to známo), popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán. Bez znalosti těchto údajů nemůže správní orgán případný přestupek projednat.

S pozdravem Jiří Dytrt

řidičský průkaz

Zdeňka Fajtová
Dobrý den, jak dlouho dopředu mohu zažádat o nový řidičský průkaz? Děkuji.

Re: řidičský průkaz

Dobrý den,

žádost o výměnu řidičského průkazu je možné podat bezplatně 3 měsíce před koncem jeho platnosti.

S pozdravem

Kateřina Všetičková
Referent registru řidičů
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka