Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Organizační řád MěÚ

Organizační řád Městského úřadu v Žamberku je vnitřním předpisem Města Žamberka, který určuje organizační strukturu městského úřadu, upravuje zásady činnosti a řízení městského úřadu, dělbu práce mezi jeho složkami, jejich vzájemné vztahy a vztahy k příspěvkovým organizacím, organizačním složkám a dalším organizacím, které zakládá nebo zřizuje město Žamberk. Stanoví správní obvody v rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávané Městským úřadem Žamberk při výkonu přenesené působnosti.

Organizační řád vydává a schvaluje rada města Žamberka ve smyslu § 102 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Název dokumentu VložilDne
ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ŽAMBERKUDokument: Organizační řád | soubor: 50480.doc | velikost: 0.93 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 1 - Organizační schéma města ŽamberkaDokument: Příloha č. 1 | soubor: 50481.doc | velikost: 0.13 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 2 - Organizační struktura MěÚ ŽamberkDokument: Příloha č. 2 | soubor: 50482.doc | velikost: 0.12 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 3a - popis činnosti odboru - kancelář tajemníkaDokument: Příloha č. 3a | soubor: 50483.doc | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 3b - popis činnosti odboru - odbor správní a dopravyDokument: Příloha č. 3b | soubor: 50484.doc | velikost: 0.18 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 3c - popis činnosti odboru právníhoDokument: Příloha č. 3c | soubor: 50485.doc | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 3d - popis činnosti odboru finančníhoDokument: příloha č. 3d | soubor: 50486.doc | velikost: 0.17 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 3e - popis činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictvíDokument: Příloha č. 3e | soubor: 50487.doc | velikost: 0.18 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 3f - popis činnosti odboru majetku a investicDokument: Příloha č. 3f | soubor: 50488.doc | velikost: 0.18 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 3h - popis činnosti odboru životního prostředí a zemědělstvíDokument: Příloha č. 3h | soubor: 50490.doc | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 3g - popis činnosti odboru stavebního úřadu a územního plánováníDokument: Příloha č. 3g | soubor: 50489.doc | velikost: 0.18 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 4 - Správní obvodyDokument: Příloha č. 4 | soubor: 50491.doc | velikost: 0.09 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022
Příloha č. 5 - rozdělení konkrétních úkolů mezi starostu, místostarostu a tajemníka MěÚDokument: Příloha č. 5 | soubor: 50492.doc | velikost: 0.07 MB Kubová Jitka, JUDr.04.01.2022Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka