Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Odpadové hospodářství - krátké zprávy ...

POZOR na změnu termínu svozu pytlů v červenci 2022

Svoz pytlového sběru vytříděných odpadů je prováděn pravidelně 1x za měsíc, a to vždy první úterý v měsíci. Protože v červenci 2022 vychází první úterý na státní svátek, uskuteční se tento svoz barevných pytlů MIMOŘÁDNĚ o týden dříve, JIŽ V ÚTERÝ 28. ČERVNA 2022!

Nakládání s odpady – souhrn za rok 2021

Nová odpadová legislativa obcím ukládá, aby každoročně zveřejňovaly výsledky svého odpadového hospodářství včetně nákladů a příjmů spojených s provozem obecního systému.

Environmentální vyúčtování města Žamberk za rok 2021

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí.

Pomohli jsme při úklidu města

Do tradiční úklidové akce Ukliďme Česko se zapojila v pátek 1. dubna 2022 také dvacítka úředníků Městského úřadu Žamberk. Přiložili jsme aktivně ruku k dílu a po menších skupinkách jsme společně uklidili nepořádek v centru města, na autobusovém nádraží, v ulicích, parcích i podél toku Divoké Orlice.

Svoz bioodpadů začíná 22. března 2022

Po zimní přestávce je první letošní svoz bioodpadů naplánován na úterý 22. března a středu 23. března. Další svozy budou v Žamberku opět pravidelně po 14 dnech až do konce listopadu.

Kam po Vánocích se starou elektronikou?

Češi hojně nakupují jako dárky pod stromeček nejrůznější elektroniku. Po vánočních svátcích se v našich domovech tradičně objeví množství nových elektronických zařízení, např.: mobilní telefony, počítače, herní konzole, kávovary, televize, robotické vysavače, chytré hodinky a další.

Termíny svozů pytlů na tříděný odpad v roce 2022

Svozovým dnem je vždy první úterý v měsíci. Město Žamberk má smluvně zajištěn svoz obalových odpadů formou pytlového sběru

Třídění bioodpadu na městském hřbitově II

Pro oddělené separování bioodpadů byly pro městský hřbitov v Žamberku pořízeny další dva hnědé kontejnery. Jsou označeny nápisem BIOODPAD a jsou určeny VÝHRADNĚ na zvadlé rostliny, listí, trávu, plevel, zeminu a podobné organické odpady.

Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy - 15. ročník

Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2021/2022 patnáctý ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro všechny školy a školky, které mají sídlo v Žamberku.

Nelichotivé výsledky odpadového hospodářství pro Žamberk

Od začátku letošního roku platí nový zákon o odpadech, který ekonomicky znevýhodňuje skládkování postupným zvyšováním poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky. Dílčí základ poplatku pro tento rok je stanoven na 800 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka