Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Bezbariérové město

Ve spolupráci se zástupci řídící skupiny komunitního plánování, Města Žamberka a autorizovaného projektanta byl zpracován Generel Bezbariérové město Žamberk, který byl Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny v roce 2007 doporučen k financování.

Schválený generel bezbariérových tras v Žamberku má za cíl obsloužit trasami všechny zadané objekty veřejné správy a občanské vybavenosti a pomocí bezbariérových komunikací je propojit do ucelené bezbariérové mapy města.

Dokumentem bylo navrženo 8 tras, vedoucích po stávajících veřejných komunikacích. Na jednotlivých trasách byly navrženy dílčí opatření (detaily bezbariérových úprav), které spočívaly v zpřístupnění objektů realizací oprav chodníků, přechodů, nájezdů, vstupů do budov i bezbariérových opatření uvnitř budov a tím zpřístupnění všem.

Hlavním cílem města je postupná realizace dílčích opatření na trasách, zpracovaných na základě podrobného průzkumu, která budou prospěšná nejen pro tělesně postižené občany, ale i pro osoby s omezenou schopností pohybu (matky s dětmi a kočárky, starší občany, atd).

Na tomto místě Vám budeme poskytovat aktuální informace o průběhu projektu a seznamovat Vás s dokončenými dílčími záměry.

M. Holubová,
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu v Žamberku.

Krátce ...

Generel - Bezbariérové město Žamberk

Generel - Bezbariérové město Žamberk

Informace o stavu projektu a doporučeních k financování

Informace o stavu projektu a doporučeních k financování

Dokumenty ...

Zobrazit období:  rok 2018 (1) | rok 2017 (2) |  ... vypsat vše

Rok 2018

Generel - Bezbariérové město Žamberk Dokument: Generel - textová část | soubor: 36433.pdf | velikost: 7.12 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.24.01.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka