Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Co dělat v případě závažných stavů

Volat 155 - tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby! Školení operátoři na základě Vašich informací rozhodnou o dalším postupu. Pokud se ukáže, že se nejedná o neodkladný stav a zásah záchranné služby není nutný, poradí operátoři volajícímu další správný postup. Takové, byť vlastně "zbytečné" volání na tísňovou linku, není trestné. Pokud má volající oprávněný důvod k obavám o život a zdraví postiženého, pak je právě na profesionálních operátorech, zdravotnících a lékařích, aby vyhodnotili situaci, pomohli a poradili.

Systém je "pojištěný" proti omylu a funguje i opačným směrem. Pokud někdo zavolá na linku 841 155 155 a operátor zjistí, že se může jednat o neodkladný stav, vyrazí na místo události rovnou záchranná služba.

Slovníček pojmů

Lékařská služba první pomoci (LSPP) - Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. LSPP je veřejnou službou. LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

V LSPP jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště ve spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále jsou ošetřování samoplátci za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.

Rozpis Lékařské služby první pomoci (LSPP) najdete na této stránce.

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) - ZZS Pardubického kraje je příspěvkovou organizací Kraje. Prostřednictvím svých posádek zajišťuje odbornou pomoc při neodkladných stavech ohrožení života a zdraví.

Rychlá lékařská pomoc (RLP) - je výjezdová posádka ZZS ve složení: lékař, zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Poskytuje pomoc u závažných stavů, interních stavů a dalších indikovaných případech.

Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) - je výjezdová posádka ZZS ve složení: zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Posiluje síť ZZS pro neodkladné stavy, poskytuje pomoc u nehod, zhoršení zdravotního stavu, může zajišťovat i převozy pacientů mezi zdravotnickými zařízeními.

Stanoviště výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci (RLP) a rychlé zdravotnické pomoci (RZP):

Letecká záchranná služba (LZS) - je součástí ZZS, stanoviště má v Hradci Králové, kde službu zajišťuje se spolupráci s Policií ČR a létá pod označením Kryštof 6. Je určena pro závažné stavy, nehody a další indikované případy, kdy je nutná rychlá dostupnost a transport do nemocnice.

Dopravní zdravotní služba (DZS) - zajišťuje transport pacientů, posádku tvoří pouze řidič-záchranář. Nejedná se o neodkladné stavy.
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka