Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Městská policie Žamberk

Městská policie Žamberk byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Žamberka v roce 1992. MP je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Znak Městské policie Žamberk

Městskou policii v Žamberku řídí starosta města.

Kontakt

Městská policie Žamberk
Nádražní ulice 833
(budova městského úřadu)
564 01 Žamberk

tel: +420 465 670 265
tel: +420 775 580 581 (mobilní telefon)
e-mail: policie@zamberk.eu
web: http://www.zamberk.cz/mp
ID datové schránky: fngs69b

velitel: Patrik Lauterbach, tel. +420 775 709 006
zástupce velitele: Kamil Luňáček
Vchod na služebnu Městské policie Žamberk je z Vojáčkových sadů, společný s Úřadem práce ČR, Nádražní 833, 564 01 Žamberk.
Vchod na služebnu

Pracovní doba

Pondělí07:00 - 15:30 hod.
Úterý07:00 - 24:00 hod.
Středa07:00 - 24:00 hod.
Čtvrtek07:00 - 24:00 hod.
Pátek07.00 - 15:30 hod.
18:30 - 03:00 hod.
Sobota18:30 - 03:00

V měsících červenec, srpen:

Pondělí07:00 - 15:30 hod.
Úterý07:00 - 15:30 hod.
Středa07:00 - 15:30 hod.
Čtvrtek07:00 - 15:30 hod.
Pátek07.00 - 15:30 hod.
18:30 - 03:00 hod.
Sobota18:30 - 03:00
Neděledle potřeb města

Hlavní úkoly Městské policie Žamberk

  1. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  4. se podílí v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  5. se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  6. se podílí na prevenci kriminality v obci,
  7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  8. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  9. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Působnost Městské policie Žamberk

Další odkazy

Vozidlo Městské policie ŽamberkMěření rychlostiZ činnosti Městké policie ŽamberkObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka