Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2004

1. Průtah městem, 1. etapa

Nejdůležitější stavba roku 2004 jejímž úkolem bylo odvést tranzitní dopravu od Letohradu z centra města. V roce 2005 se očekává jeho dokončení. První krok ke zklidnění dopravy přes Masarykovo náměstí. Celkový náklad cca 30 mil. Kč + 20 mil. Kč. nutné související náklady.

Průtah městem (1.etapa) - dříve
dříve ...
Průtah městem (1.etapa) - nyní
nyní ...

2. Parkoviště u obchodního střediska KONZUM

Byla postavena dvě v souvislosti s výstavbou průtahu městem. Jedno bylo postaveno z prostředků města (cca 1,5 mil Kč).

Pro občany došlo ke zkvalitnění parkování u obchodního střediska místo předchozí nerovné neupravené plochy.

Parkoviště u obchodního střediska KONZUM - dříve
dříve ...
Parkoviště u obchodního střediska KONZUM - nyní
nyní ...

3. Správa budov s.r.o.

Původní objekt musel ustoupit průtahu městem, nový objekt byl zřízen rekonstrukcí bývalé mazutové kotelny sídliště u polikliniky. Kotelna byla před léty nahrazena menší a ekologičtější kotelnou plynovou. Náklad rekonstrukce byl 3,3 mil. Kč.

Správa budov s.r.o. - dříve
dříve ...
Správa budov s.r.o. - nyní
nyní ...
Správa budov s.r.o. - kotelna nyní
kotelna nyní ...

4. Předláždění Masarykova náměstí

Těžká nákladní doprava za mnoho let dozadu poničila průjezdní část náměstím. Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústí nad Orlicí byla provedena rekonstrukce povrchu nákladem cca 344.000,- Kč za část, kde se nacházela autobusová zastávka a parkoviště osobních vozidel. Zbytek - průjezdní silnice - byl hrazen z rozpočtu SÚS. V souvislosti s celkovým útlumem těžké dopravy a po zvážení rentabilnosti dopravců byla po mnoha desítkách let zrušena v horní části Masarykova náměstí autobusová zastávka.

Předláždění Masarykova náměstí - dříve
dříve ...
Předláždění Masarykova náměstí - nyní
nyní ...

5. Chodník v Nádražní ulici

Téměř 50 let čekali na nový chodník obyvatelé levé strany Nádražní ulice ve směru k nádraží v úseku ulice Školská a Nerudova. V září letošního roku se ho podařilo zrekonstruovat nákladem 890.000,- Kč.

Chodník v Nádražní ulici - dříve
dříve ...
Chodník v Nádražní ulici - nyní
nyní ...

6. Panelový dům č. p. 1063 – 1064 - revitalizace

V rámci vládních programů započala revitalizace panelového domu s cílem zkvalitnění bydlení v domech z počátku sedmdesátých let minulého století. V roce 2004 bylo prostavěno cca 4,5 mil. Kč, celkově dojde k výstavbě (dokončení 2005) za 13,5 mil. Kč.

Panelový dům č. p. 1063 – 1064 - revitalizace - dříve
dříve ...
Panelový dům č. p. 1063 – 1064 - revitalizace - nyní
nyní ...

7. Centrum sociální péče - penzion

Došlo k vestavbě 24 půdních bytů pro vylepšení života městských seniorů, kteří jsou již odkázáni sami na sebe při zachování trvalé péče a vlastního soukromí. Náklad celé akce byl cca 20,5 mil Kč.

Půdní byt - nyní
nyní ...
Půdní byt - nyní
nyní ...

8. Kanalizační sběrač – etapa A

Příspěvek k vylepšení životního prostředí. Svod veškeré splaškové a odpadní vody podměstí a centra města a jejich odvedení do čističky vod. Výstavba bude dokončena v roce 2005, v roce 2004 prostavěno cca 3,6 mil. Kč.

9. Autobusové čekárny

Staré autobusové zastávky dosloužily, nebo nebyly žádné. Cílem bylo pozvednutí kultury cestování v "Bráně Orlických hor". Náklady činily cca 340.000,- Kč. Celkový počet nových čekáren: 7.

Nová autobusová čekárna
Nová autobusová čekárna
Nová autobusová čekárna
Nová autobusová čekárna

10. Lávka u stodol - rekonstrukce a vybudování nájezdových ramp pro tělesně postižené

Radnice myslela i na starší a postižené spoluobčany, kteří se při svých procházkách potřebují dostat do části města se hřbitovem a nemusí tak již velkou oklikou přecházet řeku Divokou Orlici přes nejbližší most u mlýna. Náklady akce nepřesáhly 360.000,- Kč.

Parkoviště u obchodního střediska KONZUM - nyní
nyní ...

11. Rekonstrukce objektu DDM Animo

Tentokrát došlo i na ty nejmladší občany města a nákladem cca 750.000,- Kč proběhla první část rekonstrukce objektu (topná soustava, výměna oken).

12. Plynovodní přípojka v ulici Na Lindrách

Jedna z mnoha posledních lokalit, kde bylo třeba přivést plyn. Na akci se podílelo město částkou cca 200.000,- Kč.


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka