Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2005

1. Průtah městem, 2. etapa - Areál ČSAD

Nejdůležitější stavba roku 2005, kterou se pokračovalo v 1. etapě z roku 2004, jejímž úkolem bylo odvést tranzitní dopravu od a na Letohrad z centra města. V roce 2006 se očekává dokončení rekonstrukcí ulice Divišova.

Slavnostní otevření 10. listopadu 2005.

Investorem opět Pardubický kraj. Celkový náklad cca 26 mil. Kč.

Areál ČSAD - dříve
dříve ...
Areál ČSAD - nyní
nyní ...

2. Výstavba komunikace v ulici Za Kopečkem

V souvislosti s připravovanou výstavbou rodinných domků v lokalitě Albertinum II. byla rekonstruována příjezdní komunikace do areálu Albertina a k lokalitě rodinných domů Albertinum I.

Slavnostní otevření proběhlo 28. července 2005.

Investorem Město Žamberk, celkový náklad 14 mil. Kč.

Výstavba komunikace v ulici Za Kopečkem - dříve
dříve ...
Výstavba komunikace v ulici Za Kopečkem - nyní
nyní ...

3. Rekonstrukce "železného" mostu

Generální rekonstrukce mostu z roku 1888 na základě zhodnocení jeho velmi špatného technického stavu.

Slavnostní otevření 23. listopadu 2005.

Investorem Město Žamberk, náklad 3,3 mil. Kč.

"Železný" most - dříve
dříve ...
"Železný" most - nyní
nyní ...

4. Oprava povrchu komunikace Albertova náměstí a příjezdu k "železnému" mostu

Návaznou akcí na rekonstrukci "železného" mostu se stala oprava povrchu komunikace Albertova náměstí, která byla ve špatném stavu s nedostatečným odvodněním.

Slavnostní otevření 23. listopadu 2005.

Investorem Město Žamberk, náklad akce byl cca 1.6 mil Kč.

Komunikace Albertova náměstí a příjezd k "železnému" mostu - dříve
dříve ...
Komunikace Albertova náměstí a příjezd k "železnému" mostu - nyní
nyní ...

5. Obnova parku Vojáčkovy sady

Po mnoha letech proběhlo ozdravení dřevin parku Vojáčkových sadů se současnou rekonstrukcí chodníkových stezek, které byly osvětleny novými sadovými světly.

Zároveň byla dokončena úprava prostranství před budovou Městského úřadu Žamberk.

Akce dokončena k 31. 10. 2005.

Investorem Město Žamberk, náklad akce byl 2,1 mil. Kč.

Obnova parku Vojáčkovy sady - dříve
dříve ...
Obnova parku Vojáčkovy sady - nyní
nyní ...

6. Panelový dům č. p. 1063 – 1064 - revitalizace

Byla dokončena revitalizace panelového domu započatá v roce 2004 za využití státních dotací. Dům dostal nový "kabát", uvnitř byla vyměněna bytová jádra, byla provedena rekonstrukce balkónových lodžií. Ve střešní nástavbě vzniklo šest nových bytů, které ve veřejném losování získali noví nájemníci.

Investorem Město Žamberk, celkový náklad akce (i s rokem 2004) činil 13,5 mil. Kč.

Panelový dům č. p. 1063 – 1064 - revitalizace - dříve
dříve ...
Panelový dům č. p. 1063 – 1064 - revitalizace - nyní
nyní ...

7. Panelový dům č. p. 1054 – 1056 - revitalizace

Započetím revitalizace tohoto panelového domu na sídlišti U Polikliniky vstoupila do závěrečné fáze revitalizace celého sídliště z počátku 70. let.

Akce se provádí za podpory vládních programů na zřízení nových bytových jednotek.

Investorem Město Žamberk, předpokládaná cena díla 27 mil. Kč, ukončení akce v létě 2006.

Panelový dům č. p. 1054 – 1056 - revitalizace - dříve
dříve ...
Panelový dům č. p. 1054 – 1056 - revitalizace - prace v roce 2006
prace v roce 2006 ...

8. Kanalizační sběrač – etapa A

Dokončena výstavba etapy A (zahájená 09/2004) zahrnující podměstí Žamberka až po sportovní areál Pod Černým lesem.

Investorem Město Žamberk a Ministerstvo pro životní prostředí, náklad činil 13,2 mil Kč.

Ukončeno v září 2005.

9. Výměna oken a akumulačních kamen v MŠ Čtyřlístek

Akce je součástí revitalizace objektu ze 70. let, která by měla být dokončena v průběhu roku 2006.

Investorem Město Žamberk, náklad 3,2 mil. Kč.

Okna v MŠ Čtyřlístek - dříve
dříve ...
Okna v MŠ Čtyřlístek - nyní
nyní ...

10. Chodník podél nové komunikace průtahu I. etapa

Dobudován dodatečně na základě ukázané nutnosti pro zachování bezpečnosti chodců využívajících novou komunikaci.

Investorem Město Žamberk, náklad nepřesáhl 300.000,- Kč.

Chodník podél nové komunikace průtahu I. etapa - dříve
dříve ...
Chodník podél nové komunikace průtahu I. etapa - nyní
nyní ...

11. Rekonstrukce střešní krytiny rodného domku Prokopa Diviše

Velmi nutná oprava střechy snad nejvýznamnější žamberské památky provedená za přispění dotace ze "střešního fondu" ministerstva kultury ve výši 70.000,- Kč.

Investorem Město Žamberk, celkový náklad akce byl 240.000,- Kč.

Provedeno během léta 2005.

Rekonstrukce střešní krytiny rodného domku Prokopa Diviše - dříve
dříve ...
Rekonstrukce střešní krytiny rodného domku Prokopa Diviše - nyní
nyní ...

12. Výměna střešní krytiny budovy Městského muzea

Oprava na objektu z 19.století. Investorem Město Žamberk nákladem 860.000,- Kč

Výměna střešní krytiny budovy Městského muzea - dříve
dříve ...
Výměna střešní krytiny budovy Městského muzea - nyní
nyní ...

13. Tyršova rozhledna na Kapelském vrchu

Uvnitř opravená a upravená rozhledna uvedena do nepřetržitého turistického sezónního provozu. Turisté si již nemusí chodit pro klíče do Informačního střediska, na rozhledně byla od 01. 05 2005 zřízena stálá služba do 15. října 2005. Tak tomu bude i v létech příštích.

Investorem Pardubický kraj na polovinu s Městem Žamberk.
Celkový náklad 550.000,- Kč.

Slavnostní otevření dne 6. května 2005.

Interier Tyršovy rozhledny na Kapelském vrchu
Interier Tyršovy rozhledny
na Kapelském vrchu

14. ZŠ 581, ul.28.října – vybudování učebny fyziky

Rozšíření výukové základny na této škole.

Investorem Město Žamberk nákladem 520.000,- Kč.

Slavnostní otevření proběhlo 2. září 2005.

Učebna fyziky - dříve
dříve ...
Učebna fyziky - nyní
nyní ...

15. ZŠ 743, ul. Nádražní – rekonstrukce podlahových krytin a sociálního zařízení

Zlepšení prostředí a hygienických podmínek pro žáky. Investorem Město Žamberk, náklad akce 580.000,- Kč

ZŠ 743, ul. Nádražní – rekonstrukce podlahových krytin a sociálního zařízení - dříve
dříve ...
ZŠ 743, ul. Nádražní – rekonstrukce podlahových krytin a sociálního zařízení - nyní
nyní ...

16. Skatepark a školní hřiště u ZŠ Nádražní

Byl dokončen sportovní areál pro mládež k využití při školní výuce i pro volný čas.

Investorem Město Žamberk, dotace Pardubického kraje.
Náklad akce cca 480.000,- Kč.

Skatepark a školní hřiště u ZŠ Nádražní - dříve
dříve ...
Skatepark a školní hřiště u ZŠ Nádražní - nyní
nyní ...

17. Prostranství před Městskou knihovnou

Nevzhledný prostor před bývalým vstupem do školní budovy byl upraven včetně vybudování řádného parkoviště, na upraveném ploše v roce 2006 vystavena "židle přátelství" od partnerských měst.

Investorem Město Žamberk, náklad akce byl cca 150.000,- Kč.

Prostranství před Městskou knihovnou - dříve
dříve ...
Prostranství před Městskou knihovnou - nyní
nyní ...


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka