Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2006

1. Průtah městem, 3. etapa - Rekonstrukce Divišovy ulice

Nejdůležitější stavba roku 2006, kterou se dovršila akce průtahu městem započatá v roce 2004.

Stavba zahájena 07. 08. 2006, ukončena 11. 12. 2006 předčasným užíváním.

Slavnostně předána do užívání 18. 12. 2006.

Investorem Pardubický kraj. Celkový náklad byl cca 16 mil. Kč.

Rekonstrukce Divišovy ulice - dříve
dříve ...
Rekonstrukce Divišovy ulice - nyní
nyní ...

2. Výstavba supermarketu PLUS Diskont

Úspěšnou rekultivací původního areálu ČSAD, které v minulosti bylo ekologickou zátěží středu města a prostoru u kostela, došlo k vyřešení prázdných ploch vzniklých výstavbou II. etapy průtahu městem. Současně splněn závazek investora na rekultivaci a vybudování parkové úpravy prostor vedle kostela a kostnice podél ul. Kostelní.

Otevřeno 26. 10. 2006.

Investorem Einkaufcentrum, s.r.o., Líně u Plzně.

Výstavba supermarketu PLUS Diskont - dříve
dříve ...
Výstavba supermarketu PLUS Diskont - nyní
nyní ...

3. Rekonstrukce bytových prostor objektu MěÚ v ul. Nádražní

Do nových prostor přestěhováno kontaktní místo sociální pomoci, pobočka úřadu práce. Původním nájemníkům byly přiděleny nové městské byty. Došlo k centrálnímu umístění důležitých úřadů pro občany do jednoho centra.

V provozu od června 2006.

Investorem Město Žamberk, náklad 1,2 mil. Kč.

4. Prodej kasáren a vybudování páteřní komunikace

Završení procesu privatizace objektu, které Město Žamberk získalo od Ministerstva obrany v listopadu 2004, fyzicky převzalo 31. ledna 2005 a k 30. dubnu 2006 bezezbytku prodalo soukromým majitelům. V kasárnách vznikla lehká obchodně-průmyslová zóna.

Akce ukončena v říjnu 2006.

Investorem komunikace Město Žamberk, náklad cca 6,8 mil. Kč za využití státních dotačních titulů ve výši 75 % celkových nákladů akce ukončena v říjnu 2006.

Prodej kasáren a vybudování páteřní komunikace - dříve
dříve ...
Prodej kasáren a vybudování páteřní komunikace - nyní
nyní ...

5. DDM Animo - přístavba šaten, zateplení fasády budovy

Další etapa rekonstrukce budovy v majetku města, zkvalitnění činnosti zájmových kroužků a práce s mládeží pod DDM.

Investorem Město Žamberk, cena díla dosáhla 1,2 mil. Kč.

DDM Animo - přístavba šaten, zateplení fasády budovy - dříve
dříve ...
DDM Animo - přístavba šaten, zateplení fasády budovy - nyní
nyní ...

6. Výstavba garáží pro potřeby Městského úřadu

Ukončení přestavby budovy na centrum služeb státní správy pro občany.

Investorem Město Žamberk, cena díla dosáhla cca 0,5 mil. Kč.

Výstavba garáží pro potřeby Městského úřadu - dříve
dříve ...
Výstavba garáží pro potřeby Městského úřadu - nyní
nyní ...

7. Zateplení obvodového pláště MŠ Čtyřlístek

Další etapa postupné revitalizace objektu ze 70.let započatá v roce 2005.

Investorem Město Žamberk, náklad 2,9 mil. Kč.

Zateplení obvodového pláště MŠ Čtyřlístek - dříve
dříve ...
Zateplení obvodového pláště MŠ Čtyřlístek - nyní
nyní ...

8. Panelový dům č. p. 1054 - 1056 - revitalizace

Ukončena revitalizace sídliště U Polikliniky za podpory vládních programů na zřízení nových bytových jednotek, dokončení investice započaté v roce 2005.

Slavnostní otevření dne 6. září 2006.

Hlavním investorem Město Žamberk, podíl na nákladech SBD Žamberk cena díla dosáhla cca 27 mil. Kč.

Panelový dům č. p. 1054 - 1056 - revitalizace - dříve
dříve ...
Panelový dům č. p. 1054 - 1056 - revitalizace - nyní
nyní ...

9. Oprava chodníku Draha

Realizováno po mnoha letech žádostí a poukazování na špatný stav.

Dokončeno květen 2006.

Investorem Město Žamberk, náklad akce byl 0,73 mil. Kč.

Oprava chodníku Draha - dříve
dříve ...
Oprava chodníku Draha - nyní
nyní ...

10. Výstavba nové klubovny tenisového klubu

V souvislosti s připravovaným zkvalitňováním sportovního areálu Pod Černým lesem, v návaznosti proběhla výstavba velké tenisové haly.

Dokončeno květen 2006.

Investorem Město Žamberk, náklad akce byl 0,73 mil. Kč.

Výstavba nové klubovny tenisového klubu - dříve
dříve ...
Výstavba nové klubovny tenisového klubu - nyní
nyní ...

11. Modernizace školní zahrady u MŠ Sluníčko – výstavba dětského hřiště

Výstavba zcela nových atrakcí a zařízení dětského hřiště pro MŠ Sluníčko a školní družinu při ZŠ 28. října.

Slavnostní otevření dne 11. září 2006.

Investorem Město Žamberk, náklad akce byl 0,55 mil. Kč.

Modernizace školní zahrady u MŠ Sluníčko – dříve
dříve ...
Modernizace školní zahrady u MŠ Sluníčko – nyní
nyní ...

12. Modernizace pískovišť na území města

Celkem opraveno a upraveno 16 pískovišť pro zabezpečení hygienických norem.

Realizace v měsících červen, červenec.

Investorem Město Žamberk, celkový náklad akce činil 0,18 mil. Kč.

Modernizace pískovišť na území města - dříve
dříve ...
Modernizace pískovišť na území města - nyní
nyní ...

13. Dokončení modernizace sportovního areálu u Penny marketu

Umístění ochranných sítí, zbývajících palisád, vsoučasnosti jeoareál velký zájem zřadmládeže, probíhá zdeiškolní výuka tělesné přípravyZŠ.

Investorem Město Žamberk, předpokládaná cena díla 0,11 mil. Kč.

Ukončení akce v létě 2006.

Dokončení modernizace sportovního areálu u Penny marketu - dříve
dříve ...
Dokončení modernizace sportovního areálu u Penny marketu - nyní
nyní ...

14. Vybudování chodníku podél ulice Školská

Pro zabezpečení dopravní bezpečnosti občanů ze sídlišť U Žirafy a U jatek.

Investorem Město Žamberk, náklad činil 0,38 mil Kč, z toho 1/3 nákladů uhradila společnost Magellan Alfa, s.r.o. jako majitel pozemků jež jsou chodníkem dotčeny.

Ukončeno v říjnu 2006.

Vybudování chodníku podél ulice Školská - dříve
dříve ...
Vybudování chodníku podél ulice Školská - nyní
nyní ...

15. Obměna nových parkovacích automatů

Investorem Město Žamberk.
Náklad 0,3 mil. Kč.

16. Nákup měřiče rychlosti vozidel

Posílení bezpečnosti provozu na silnicích na území města Žamberk.
Investorem Město Žamberk spolu s městem Letohrad.
Náklad 0,5 mil. Kč.

17. Vybudování Domova pro matky s dětmi

Jedná se o rekonstrukci bývalé vojenské ubytovny (získané při převodu objektu Orlických kasáren do vlastnictví města) na moderní azylové centrum pro ženy a matky v nouzi.

Investorem Město Žamberk se státní dotací 0,7 mil. Kč, celkový náklad 2,4 mil. Kč.

Domov pro matky s dětmi
Domov pro matky s dětmi

18. Zasíťování lokality Albertinum II.

Touto akcí bylo provedena příprava pro výstavbu rodinných domků vybudováním inženýrských sítí v lokalitě vedle léčebny Albertinum, čímž byl završen rozvoj této lokality vyčleněné pro výstavbu objektů pro bydlení.

Investorem Město Žamberk, náklad 29 mil. Kč.

Zasíťování lokality Albertinum II. - dříve
dříve ...
Zasíťování lokality Albertinum II. - nyní
nyní ...

19. Obnova městských památek – Morový sloup a kašna se sochou "Kentaura"

Provedeno v rámci péče o výrazné památkové objekty města v městské památkové zóně. Jednalo se o objekty na Masarykově náměstí.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,7 mil. Kč.

Socha "Kentaura" - nyní
Socha "Kentaura" - nyní ...

20. Výměna oken 3.NP a vstupních dveří v Centru sociální péče - pensionu

Provedeno v rámci údržby a oprav budovy pensionu.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,25 mil. Kč.

Centrum sociální péče - nyní
nyní ...

21. Oprava podlah a elektroinstalace čtyř učeben a vybavení učebny zeměpisu na ZŠ 28.října

Akce je součástí revitalizace objektu ze 70. let, která byla dokončena v létě 2006.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,32 mil. Kč.

Oprava podlah a elektroinstalace - nyní
nyní ...

22. Oprava povrchu parkoviště u polikliniky

Akce, na kterou se čekalo po několik let byla dokončena jako pokračování úprav této části města v návaznosti na průtah městem.

V užívání od 20. října 2006.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,9 mil. Kč.

Oprava povrchu parkoviště u polikliniky - dříve
dříve ...
Oprava povrchu parkoviště u polikliniky - nyní
nyní ...

23. Výstavba nového dětského hřiště v sídlišti u polikliniky

Nahrazení starého nevyhovujícího hřiště novým s moderními atrakcemi a zařízením obohacené o dobrodružné prvky. Současně vybudována nová plocha pro míčové sporty.

V užívání od října 2006.

Investorem Město Žamberk, náklad 1,22 mil. Kč.

Dětské hřiště v sídlišti u polikliniky - dříve
dříve ...
Dětské hřiště v sídlišti u polikliniky - nyní
nyní ...

24. Vybudování novinového stánku u budovy pošty – před Městským úřadem

V rámci dokončení vzhledu a parkových úprav Vojáčkových sadů byl demolován původní novinový historický stánek a nahrazen novou důstojnou stavbou.

V užívání od ledna 2007.

Investorem Město Žamberk, náklad cca 0,35 mil. Kč.

Novinový stánek před Městským úřadem - dříve
dříve ...
Novinový stánek před Městským úřadem - nyní
nyní ...


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka