Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2008

1. Zateplení obvodového pláště hlavní budovy ZŠ Nádražní 743, Žamberk s výměnou oken

Jedna z nejvýznamnější staveb roku 2008, která výrazným způsobem podtrhuje úlohu města v oblasti ekologického chování a snižování energetické náročnosti. Současně došlo k odstranění závažných závad na hlavní budově školy.

Stavba zahájena v srpnu 2008, dokončení na počátku roku 2009.

Postaveno za využití Operačního programu životného prostředfí - Fondu soudržnosti (85 %), Státního fondu životního prostředí (5 %), a zbylých 10 % investovalo město Žamberk. Celkový náklad dosáhne cca 10,5 mil. Kč.

Zateplení obvodového pláště hlavní budovy ZŠ Nádražní - dříve
dříve ...
Zateplení obvodového pláště hlavní budovy ZŠ Nádražní - nyní
nyní ...

2. Dokončení páteřní komunikace v objektu bývalých Orlických kasáren

V rámci rozvoje nově vzniklé podnikatelské zóny v Orlických kasárnách byla dokončena průjezdní komunikace - II. etapa. Současně byl opraven chodník v ulici Za Kasárny.

Výstavba započata v srpnu 2008, v užívání od října 2008.

Postaveno za využití Operačního programu průmyslu a podnikání - Fondu regionálního rozvoje (75 %) a 25 % se podílelo město Žamberk Celkový náklad 4,9 mil. Kč.

Dokončení páteřní komunikace v objektu bývalých Orlických kasáren - dříve
dříve ...
Dokončení páteřní komunikace v objektu bývalých Orlických kasáren - nyní
nyní ...

3. Vybudování parkoviště koupaliště ve Sportovním areálu Pod Černým lesem

Další dílčí akce na podporu turistického ruchu a rozvoje Sportovního areálu Pod Černým lesem, na kterou se čekalo již po několik let.

V provozu od července 2008.

Celkový náklad byl 2,3 mil. Kč.

Vybudování parkoviště koupaliště ve Sportovním areálu Pod Černým lesem - dříve
dříve ...
Vybudování parkoviště koupaliště ve Sportovním areálu Pod Černým lesem - nyní
nyní ...

4. Rekonstrukce kaple sv. Vojtěcha na městském hřbitově

Kaple vlivem povětrnostních vlivů začala chátrat a pozbývala důstojnosti svého účelu, ke kterému vždy sloužila. Byla provedena rekonstrukce obvodového pláště včetně kamenných prvků, oprava střechy věže kaple, odvlhčení vnitřních stěn a výmalba.

Oprava započala v březnu 2008, slavnostní otevření a vysvěcení proběhlo 12.října 2008 za účasti královehradeckého biskupa Mons. Dominika Duky.

Investorem Město Žamberk nákladem 2,3 mil. Kč, bezplatným podílem svojí prací přispěli k dokončení i farníci žamberské farnosti.

Rekonstrukce kaple sv. Vojtěcha na městském hřbitově - dříve
dříve ...
Rekonstrukce kaple sv. Vojtěcha na městském hřbitově - nyní
nyní ...

5. Výstavba 16 bytových jednotek v lokalitě za Elitexem

Započata významná dlouhodobá investiční akce v předpokládané výši investic přes 22 mil. Kč pro stabilizaci obyvatel a rozvoj města v lokalitě za ELITEXem a.s. v budoucí zóně pro bydlení. Akce se provádí za využití Programu podpory výstavby nájemních bytů - Státní fond rozvoje bydlení s dotací 630.000,- Kč na jeden byt.

Započato v srpnu 2008, předpoklad ukončení na podzim 2010.

Celkový náklad pro rok 2008 činí cca 1,5 mil. Kč.

Výstavba 16 bytových jednotek v lokalitě za Elitexem - dříve
dříve ...

6. Vybudování ozvučení systému DOLBY-DIGITAL v Divišově divadle

Jedna z významných investic pro podporu a rozvoj kultury ve městě, kterou by měla v budoucnu následovat rekonstrukce hlediště Divišova divadla.

Realizováno na počátku roku 2008.

Investorem Město Žamberk za využití dotací ze Státního fondu kinematografie (50 %), celkový náklad akce činily 1,5 mil. Kč.

7. Oprava povrchu komunikace v části ulici Zemědělská

Na jaře 2007 byl dokončen v areálu TS ŽAMBERK, s.r.o. sběrný dvůr, ke kterému byla vybudována i nová kanalizace. Tím byla završena etapa zásahů do povrchu části ulice Zemědělská, která již po několik let byla ve špatném stavu.

Investorem akce, která proběhla v červenci 2008 bylo Město Žamberk, cena díla dosáhla cca 0,6 mil. Kč.

Oprava povrchu komunikace v části ulici Zemědělská - dříve
dříve ...
Oprava povrchu komunikace v ulici Pod Kapličkou a ul. Jeselská - nyní
nyní ...

8. Výměna zámkové dlažby na koupališti

Dalším vylepšením komfortu pro návštěvníky koupaliště ve Sportovním areálu Pod Černým lesem, kdy původní dlažba přestala být pohodlná na chůzi díky své hrubé struktuře a ostrým hranám.

Investorem Město Žamberk, cena díla dosáhla cca 0,5 mil. Kč; původní dlažba byla využita pro opravy v ostatních lokalitách města.

Výměna zámkové dlažby na koupališti - nyní
nyní ...
Výměna zámkové dlažby na koupališti - dříve
nyní ...

9. Přeměna Sportovního areálu Pod Černým lesem v Areál aktivní turistiky

Zahájen dlouhodobý projekt rozvoje Sportovního areálu Pod Černým lesem na který budou využity dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj (60 %), zbylá částka (40 %) bude spolufinancována z vlastních zdrojů.

Akce zahájena v říjnu 2008, ukončení je naplánováno na podzim roku 2009.

Celkový náklad je odhadnut ve výši 8,3 mil. Kč.

10. Oprava povrchu průjezdní komunikace ve Sportovním areálu Pod Černým lesem

Dílčí akce postupného rozvoje Sportovního areálu Pod Černým lesem.

Realizováno září - říjen 2008.

Investorem Město Žamberk, celkový náklad jednotlivých akcí cca 0,4 mil. Kč.

Oprava povrchu průjezdní komunikace ve Sportovním areálu Pod Černým lesem - dříve
dříve ...
Výměna zámkové dlažby na koupališti - dříve
nyní ...

11. Oprava povrchu chodníku v ulici Draha - levá strana

Realizace dlouhodobě kritizovaného stavu chodníku v ulici Draha vlevo ve směru výjezdu z města.

Realizováno říjen 2008.

Investorem Město Žamberk, náklad cca 0,2 mil. Kč.

Oprava povrchu chodníku v ulici Draha - levá strana - dříve
dříve ...
Oprava povrchu chodníku v ulici Draha - levá strana - nyní
nyní ...

12. Oprava povrchu horní části komunikace ul. Ke Střelnici včetně kanalizace

Zlepšení příjezdu po veřejné komunikaci do prostoru za hřbitovem a oprava velmi špatného stavu části přístupové komunikace pro budoucí bytovou zónu.

Realizace v květnu 2008.

Investorem akce ve výši 0,33 mil. Kč Město Žamberk.

Oprava povrchu horní části komunikace ul. Ke Střelnici včetně kanalizace - dříve
dříve ...
Oprava povrchu horní části komunikace ul. Ke Střelnici včetně kanalizace - nyní
nyní ...

13. II. etapa opravy chodníku v ul. Fučíkova - dokončení pravá strana

Dokončení v roce 2007 započaté opravy chodníku dlouhodobě poškozeného uložením inženýrských sítí v 90.létech minulého století.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,15 mil. Kč.

II. etapa opravy chodníku v ul. Fučíkova - dříve
dříve ...
II. etapa opravy chodníku v ul. Fučíkova - nyní
nyní ...

14. Oprava jezu na koupališti včetně nadjezí

Odstranění jedné z mnoha závad provedených protipovodňovou komisí. Investorem Město Žamberk, náklad 0,3 mil. Kč.

Oprava jezu na koupališti včetně nadjezí - dříve
dříve ...
Oprava jezu na koupališti včetně nadjezí - nyní
nyní ...

15. Zprovoznění osvětlení kostela sv. Václava

Dokončení akce započaté v roce 2007, kdy byl nakoupen materiál na realizaci. V letošním roce za výrazného přispění farnosti a její členů, firmy Vencl servis, s.r.o. bylo dílo realizováno a slavnostně předvedeno na svátek sv. Václava 28. září 2008.

Zprovoznění osvětlení kostela sv. Václava - nyní
nyní ...

16. Výměna oken ZUŠ - jižní strana do náměstí

Jednalo se o výměnu cca 30 let starých dřevěných oken opět za dřevěná, která již nezabezpečovala tepelný režim budovy.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,13 mil. Kč.

Výměna oken ZUŠ - jižní strana do náměstí - dříve
dříve ...
Výměna oken ZUŠ - jižní strana do náměstí - nyní
nyní ...

17. Oprava povrchu skateparku

Na základě požadavků ke zvýšení bezpečnosti hrací plochy skateparku byla provedena jeho úprava položením hladší vrstvy živičné směsi.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,17 mil. Kč.

18. Výměna oken v učebnách, posílení elektrorozvodů a rekonstrukce učebny v budově ZŠ 28. října

Další dílčí krok v postupné revitalizaci učeben školy realizovaný během letních prázdnin.
Investorem Město Žamberk, náklad 0,32 mil. Kč.

Výměna oken v učebnách, posílení elektrorozvodů a rekonstrukce učebny v budově ZŠ 28. října - dříve
dříve ...
Výměna oken v učebnách, posílení elektrorozvodů a rekonstrukce učebny v budově ZŠ 28. října - nyní
nyní ...

19. Oprava podlah ZŠ Nádražní - stará budova

Na základě požadavků, jeden z mnoha kroků ke zkvalitnění školního prostředí na "staré" (původní) budově ZŠ realizovaný během letních prázdnin.

Realizováno z rozpočtu Města Žamberk, proinvestováno 0,1 mil. Kč.

Oprava podlah ZŠ Nádražní - stará budova - dříve
dříve ...
Oprava podlah ZŠ Nádražní - stará budova - nyní
nyní ...

20. Oprava povrchu uliček Rybářská a na Jiráskově náměstí

Akce byla realizována ke zkvalitnění života občanů bydlících v uvedené lokalitě a také jako údržba městské památkové zóny, vyžadující neustálou přiměřenou péči.

V užívání od listopadu 2008.

Investorem Město Žamberk, proinvestováno 0,16 mil. Kč.

Oprava povrchu uliček Rybářská a na Jiráskově náměstí - dříve
dříve ...
Oprava povrchu uliček Rybářská a na Jiráskově náměstí - nyní
nyní ...

21. Vybudování plotu kolem klubovny TOSK

Jedná se o uzavření areálu oplocením kolem, v roce 2007 otevřené, víceúčelové sportovní haly, čímž došlo i k dotvoření jedinečného tenisového areálu v Źamberku.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,14 mil. Kč.

22. Oprava povrchu chodníku v ul. Nad Poliklinikou

Další menší akce přispívající postupné revitalizaci a "zvelebování" sídliště u polikliniky.

V užívání od prosince 2008.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,11 mil. Kč.

Oprava povrchu chodníku v ul. Nad Poliklinikou - dříve
dříve ...
Oprava povrchu chodníku v ul. Nad Poliklinikou - nyní
nyní ...


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka