Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2012

1. Budování kanalizace v městské části Betlém - Polsko

Nejvýznamnější investiční akce na území města v roce 2012 započatá již v roce 2010 a na jejíž realizaci včetně doprovodných investic čekali obyvatelé těchto městských částí několik let.

Zahájeno v září 2010, ukončeno v říjnu 2012.

Cena díla téměř 28,8 mil Kč, z toho cca 12,8 mil. Kč byla dotace (2,6 mil Kč od Pardubického kraje a 10,2 mil. Kč poskytlo ministerstvo zemědělství), zbylé prostředky ve výši 16 mil. Kč byly vlastní zdroje hlavního investora - společnosti VAK Žamberk, v.o.s., která stavbu zabezpečovala a jíž je město Žamberk společníkem.

Budování kanalizace v městské části Betlém - Polsko - dříve
dříve ...
Budování kanalizace v městské části Betlém - Polsko - nyní
nyní ...

2. Oprava povrchu komunikací v lokalitě Polsko - Betlém

Navazující investiční akce po ukončení vybudování kanalizačního řádu a to v celé lokalitě. Bylo tak ukončeno dlouholeté (až 30 let) čekání místních obyvatel na kvalitní povrch všech propojovacích komunikací.

Zahájeno v červnu 2012, ukončeno v říjnu 2012.

Celkový náklad dosáhl výše cca 7 mil. Kč, z toho 4,2 mil. Kč z finančních prostředků města na komunikace a jejich části bez kanalizace, zbytek ve výši 2,8 mil. Kč byl financován jako součást úpravy povrchů po položení kanalizace provádějící firmou.

Oprava povrchu komunikací v lokalitě Polsko - Betlém - dříve
dříve ...
Oprava povrchu komunikací v lokalitě Polsko - Betlém - Polsko - nyní
nyní ...

3. Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Polsko - Betlém - pokládka kabelů

Rovněž navazující investiční akce realizovaná souběžně s vybudováním kanalizačního řádu v celé lokalitě. Prováděno formou pokládky kabelové trasy před konečnou úpravou povrchu komunikací. Po dokončení celé investice - osazení stožáry s osvětlovacími body bude celá lokalita jako první ve městě, kde bude modernizováno původní veřejné osvětlení jako celek.

Zahájeno v červnu 2011, ukončeno v září 2012.

Celkový náklad této etapy investice z prostředků města v uvedeném období dosáhl výše cca 3,3 mil. Kč.

Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Polsko - Betlém - dříve
dříve ...
Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Polsko - Betlém - nyní
nyní ...

4. Rekonstrukce opěrné zdi v Betlémě

Jedná se o dlouhodobě plánovanou akci vyplývající z velmi špatného technického stavu původní opěrné zdi vystavěné někdy ve 20.létech minulého století jako součást ochranné bariéry proti povodním na jejíž koruně vedla přístupová komunikace do lokality Betlém, Polsko v Žamberku. S realizací se však čekalo na komplexní práce spojené s výstavbou kanalizace v lokalitě.

Zahájeno v červenci 2012, ukončeno v říjnu 2012.

Celkový náklad byl ve výši 1,2 mil. Kč, z prostředků města.

Rekonstrukce opěrné zdi v Betlémě - dříve
dříve ...
Rekonstrukce opěrné zdi v Betlémě - nyní
nyní ...

5. Rekonstrukce opěrné zdi v uličce Pod Radnicí

Touto opravou byla vyřešena havarijní situace z roku 2011, kdy se v září sesunula původní zeď z počátku padesátých let minulého století a hrozil sesuv svahu nad uličkou s ohrožením chodců a domů pod svahem.

Zahájeno v březnu 2012 ukončeno v červenci 2012.

Celkový náklad z prostředků města dosáhl výše cca 1,1 mil. Kč.

Rekonstrukce opěrné zdi v uličce Pod Radnicí - dříve
dříve ...
Rekonstrukce opěrné zdi v uličce Pod Radnicí - nyní
nyní ...

6. Digitalizace kina v Divišově divadle

V souladu se současným trendem, kdy distribuce filmů na klasických pásech z celuloidu postupně končí, vstoupilo žamberské kino do digitálního věku. Byla provedena instalace moderní technologie, umožňující sledovat filmy nejen ve vysokém rozlišení, ale i ve formátu 3D. Kino v Žamberku se tak stalo jedním z nejmodernějších nejen pro široké okolí, ale i v České republice.

Akce byla realizována během letních prázdnin 2012, slavnostní představení veřejnosti se událo dne 5.října 2012.

Financování proběhlo z prostředků města ve výši 2,4 mil. Kč.

Digitalizace kina v Divišově divadle - dříve
dříve ...
Digitalizace kina v Divišově divadle - nyní
nyní ...

7. Rekonstrukce toalet v budově Divišova divadla

Jednalo se v čase o další krok postupné revitalizace budovy Divišova divadla a to zkvalitněním zázemí pro diváky, účinkující i personál. Byly zmodernizovány veškeré toalety v budově včetně možnosti omytí teplou vodou, což doposud nebylo možné.

Realizace srpen - září 2012, předáno k užívání spolu s digitálním kinem.

Náklad činil 0,2 mil. Kčz vyčleněných prostředků města.

Rekonstrukce toalet v budově Divišova divadla - dříve
dříve ...
Rekonstrukce toalet v budově Divišova divadla - nyní
nyní ...

8. Zateplení části budovy divadla

Investiční akce nutná k zabezpečení provozu divadelní kavárny pro splnění povinností ze strany pronajímatele. Ukázala, jak finančně náročný úkol čeká město v dalším období při celkové opravě fasády budovy. Současně byla provedena investiční úprava vzduchotechniky kavárny.

Celá akce realizována během října a listopadu 2012.

Náklad činil cca 0,3 mil. Kč z vyčleněných prostředků města.

Zateplení části budovy divadla - dříve
dříve ...
Zateplení části budovy divadla - nyní
nyní ...

9. Rekonstrukce podlah chodeb ZŠ 28. října

Jednalo se o výměnu původní dlažby hlavních chodeb objektu školy z roku 1908, která se již oddělovala od původního podkladu a hrozilo nebezpečí úrazů školní mládeže. Současně byly s akcí realizovány další doprovodné investice na hlavních a bočních schodištích objektu včetně celkové hygienické výmalby.

Doprovodné práce zahájeny v červnu 2012, hlavní investiční akce v červenci 2012, ukončení všech prací v listopadu 2012.

Financování proběhlo z prostředků města ve výši 1,2 mil. Kč.

Rekonstrukce podlah chodeb ZŠ 28. října - dříve
dříve ...
Rekonstrukce podlah chodeb ZŠ 28. října - nyní
nyní ...

10. Rekonstrukce komunikace v ul. Na Rozárce

Ppo několika létech složitých jednání mezi investorem nových domů v lokalitě a městem došlo k vybudování důstojné příjezdové cesty k těmto domům.

Celá akce byla realizována během října a listopadu 2012.

Náklad činil 0,73 mil. Kč z vyčleněných prostředků města.

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Rozárce - dříve
dříve ...
Rekonstrukce komunikace v ul. Na Rozárce - nyní
nyní ...

11. Rekonstrukce izolace chladícího a mrazícího boxu Školní jídelny

Investice, která již nesnesla odklad,neboť by byly ohroženy hygienické a skladovací podmínky v provozu.

Realizováno na přelomu července a srpna 2012 v době plánované odstávky kuchyně školní jídelny.

Akci se podařilo zrealizovat nákladem 0,22 mil. Kč.

Rekonstrukce izolace chladícího a mrazícího boxu Školní jídelny - dříve
dříve ...
Rekonstrukce izolace chladícího a mrazícího boxu Školní jídelny - nyní
nyní ...

12. Rekonstrukce povrchu chodníku a plochy před pavilonem MŠ Čtyřlístek

Opraven původní povrch přístupového chodníku a plochy před 1. pavilonem MŠ, který byl již více jak 30 let starý.

Realizováno v červenci 2012 nákladem 0,19 mil. Kč.

Rekonstrukce povrchu chodníku a plochy před pavilonem MŠ Čtyřlístek - dříve
dříve ...
Rekonstrukce povrchu chodníku a plochy před pavilonem MŠ Čtyřlístek - nyní
nyní ...

13. Oprava střechy na čele budovy ZŠ 28. října

Odstranění vážné závady na střešní krytině budovy v obtížně přístupné části střechy za hodinami.

Realizováno v dubnu 2012 celkovým nákladem 0,14 mil. Kč.

Oprava střechy na čele budovy ZŠ 28. října - dříve
dříve ...
Oprava střechy na čele budovy ZŠ 28. října - nyní
nyní ...

14. Instalace informačních vitrín

Rozšíření počtu informačních vitrín v ul. Pěší zóna.

Výměna všechn ve městě rozmístěných informačních vytrín, určených pro pietní oznámení pohřební služby.

Akce realizována v listopadu nákladem 0,12 mil. Kč.

Instalace informačních vitrín - dříve
dříve ...
Instalace informačních vitrín - nyní
nyní ...

15. Parkoviště Habrův dvůr

Z pohledu objemu potřebných investic nevýznamná investice, z hlediska významu pro obyvatele a návštěvníky města poměrně důležitá. Vyznačením volně přístupné plochy v centru města dopravním značením v areálu bývalých vinařských závodů získalo město cca 47 parkovacích míst, čímž byla výrazně posílena kapacita parkování v blízkosti náměstí.

Realizováno v měsíci květen nákladem 0,05 mil. Kč.

Parkoviště Habrův dvůr - dříve
dříve ...
Parkoviště Habrův dvůr - nyní
nyní ...


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka