Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2015

01 Parkoviště u fotbalového stadionu

Nově vybudovaná odvodněná asfaltová plocha parkoviště u fotbalového stadionu představuje investici ve výši 566.000 Kč.

před realizací
před realizací
po realizaci
po realizaci

02 Městské koupaliště – rekonstrukce WC muži

Po loňské rekonstrukci WC pro ženy a invalidy proběhla letos před zahájením sezóny rekonstrukce sprch a toalet pro muže. Investiční náklady: 216.000 Kč

po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci

03 Venkovní posilovna "WORK OUT"

Vloni vybudovaná, ale bohužel nevhodně umístěná venkovní posilovna u začátku cyklostezky musela být přemístěna z dosahu ochranného pásma vedení vysokého napětí. Posilovací prvky byly zároveň natřeny a prošly odbornou revizí. Od července již posilovna slouží svému účelu a podle obsazenosti a ohlasů je velmi oblíbená. Všem cvičencům přejeme pevné svaly. Celkové náklady: 218.000 Kč.

po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci

Přesun překážek a U-rampy ve skateparku, údržba hřiště a asfaltové plochy

na základě žádosti uživatelů hřiště došlo k opravám, nátěrům a přemístění překážek ve skateparku a jeho celkové údržbě. Tato akce přišla na 95.000 Kč.

po realizaci
po realizaci

05 Chodníky v ulici Nádražní

V období od 1.6. do 29.7.2015 byly vybudovány nové chodníky podél ulice Nádražní. První etapu si můžete projít po levé straně ve spodní části ulice Nádražní (ve směru od vjezdu do společnosti Bühler do centra města). Druhá etapa pokračuje po pravé straně od vjezdu do ulice Zemědělské a končí u Rotace. Celkové investiční náklady této akce jsou 1.143.000 Kč.

Část 1.etapy  - pohled směrem k Nádraží - po realizací
Část 1.etapy - pohled směrem k Nádraží - po realizaci
Část 1.etapy  - pohled na další úsek ve směru od centra - po realizaci
Část 1.etapy - pohled na další úsek ve směru od centra - po realizaci
Druhá etapa - pohled od ul. Zemědělské k Rotaci - před realizací
Druhá etapa - pohled od ul. Zemědělské k Rotaci - před realizací
Druhá etapa - pohled od ul. Zemědělské k Rotaci - po realizaci
Druhá etapa - pohled od ul. Zemědělské k Rotaci - po realizaci
Druhá etapa - pohled od Rotace k ul. Zemědělská - před realizací
Druhá etapa - pohled od Rotace k ul. Zemědělská - před realizací
Druhá etapa - pohled od Rotace k ul. Zemědělská – po realizaci
Druhá etapa - pohled od Rotace k ul. Zemědělská – po realizaci
Druhá etapa - pohled od Rotace k ul. Zemědělská – před realizací
Druhá etapa - pohled od Rotace k ul. Zemědělská – před realizací
Druhá etapa - pohled od Rotace k ul. Zemědělská – po realizaci
Druhá etapa - pohled od Rotace k ul. Zemědělská – po realizaci

06 Oprava střechy na městské knihovně

Posypová vrstva původní střešní krytiny se po zimě začala loupat, padala ze střechy a hrozila degradace střešního pláště a zatékání do budovy. Jednalo se o havarijní opravu, nikoliv o rozpočtově plánovanou investici. Krytina byla začátkem srpna kompletně vyměněna včetně podstřešní vrstvy. Důraz byl kladen na zpracování detailů a kvalitní krytinu s dlouhou životností a zárukou. Celkové náklady této akce jsou 321.000 Kč.

Původní stav střešní krytiny
Původní stav střešní krytiny
Střecha po opravě
Střecha po opravě
Celkový pohled na městskou knihovnu s opravenou střechou
Celkový pohled na městskou knihovnu s opravenou střechou

07 Přístřešek nad pískovištěm

Prázdninový čas jsme využili k vybudování přístřešku nad pískovištěm v zahradě školky. Nad pískovištěm je nový přístřešek, který umožní dětem "péct" bábovičky i v případě prudšího slunce nebo drobného deště. Investiční náklady: 57.000 Kč.

Po realizaci
Přístřešek nad pískovištěm

08 Květníkové lavičky

Velké betonové květníky, původně pořízené za účelem vybudování ochranného zábradlí před vchodem do budovy, měly stát v řadě, propojeny řetězem. Po dodání a rozmístění vytvořily květníky neprůhlednou bariéru vyšší, než jsou „školkové“ děti a ukázalo se, že prvotní záměr nebyl úplně šťastný. Květníky nebylo možné vyměnit za jiné a tak jsme řešili tak trochu nerudovskou otázku „kam s nimi“. Výsledek dnes již můžete vidět sami - před školkou zůstaly 4 vysoké a 2 nízké květníky. Požadovaná optická bezpečnostní bariéra vznikla, ale vchod do školky zůstal vzdušný a přehledný i pro projíždějící řidiče. Zbylých 9 vysokých květníků se nyní nachází na hřišti a skateparku u Penny marketu, kde jimi byly nahrazeny dosluhující dřevěné lavičky. Květníky byly osázeny a propojeny modřínovými sedáky, čímž vzniklo celkem devět atypických laviček. Za spolupráci na této akci speciálně děkuji paní Ivaně Vanické. Celkové investiční náklady byly 137.000 Kč.

Prostor před MŠ – původní stav
Prostor před MŠ – původní stav
Prostor před MŠ – nový stav
Prostor před MŠ – nový stav
Skatepark – původní lavička
Skatepark – původní lavička
Skatepark – využití květníků na místě původních laviček
Skatepark – využití květníků na místě původních laviček

09 Stavební úpravy v MŠ Sluníčko a školní jídelně

Během letních prázdnin byla provedena stavební úprava vstupu do školky a pro příchozí je vybudovaná nová šatna na přezouvání (více stísněné prostory schodiště bohužel neumožnily). Školka je tak zároveň oddělena od hluku a prachu, který přinesou další plánované stavební práce. Celkové investiční náklady: 190.000 Kč.

Upravený vstup do školky
Upravený vstup do školky
Šatna na přezouvání
Šatna na přezouvání
Šatna na přezouvání
Šatna na přezouvání

10 Nové zabezpečovací zařízení a elektronický vrátný

Stávající zastaralý systém odemykání školky byl nahrazen moderním zařízením, které umožňuje lepší kontrolu přicházejících osob do prostoru MŠ díky videotelefonu. Celkové investiční náklady této akce jsou 38.000 Kč.

Nová podoba vstupu do školky s elektronickým zabezpečením
Nová podoba vstupu do školky s elektronickým zabezpečením
Zobrazovací jednotky v jednotlivých třídách
Zobrazovací jednotky v jednotlivých třídách

11 Přechod pro chodce u Penny Marketu

V souvislosti s modernizací Nádražní ulice, kterou realizoval Pardubický kraj, byly kromě již zveřejněných chodníků provedeny další dvě investiční akce města. První z nich je nový osvětlený přechod pro chodce u Penny marketu za 306.000 Kč. Na častý dotaz občanů ohledně rozšířených chodníků na okrajích přechodu uvádím, že nově platné předpisy omezují délku přechodu pro chodce na max. 7 m. To lze u širších silnic řešit buď u nás provedeným způsobem, nebo středovým ostrůvkem.

Přechod pro chodce u Penny marketu
Přechod pro chodce u Penny marketu

12 Oprava rozbitých vjezdů

Druhou akcí byla oprava rozbitých vjezdů z ulice Nádražní do ulic Zemědělská, Tylova, Fučíkova, U Velorexu, Nerudova a Školská. Investiční náklady dosáhly výše 365.000 Kč.

Vjezd do ulice Nerudova – původní stav
Vjezd do ulice Nerudova – původní stav
Vjezd do ulice Nerudova – nový stav
Vjezd do ulice Nerudova – nový stav
Vjezd do ulice Fučíkova – původní stav
Vjezd do ulice Fučíkova – původní stav
Vjezd do ulice Fučíkova – nový stav
Vjezd do ulice Fučíkova – nový stav

13 Oprava střechy ZŠ 28. října

V průběhu letních prázdnin byla opravena střecha na severovýchodním křídle školy. Polámané alukrytové šablony na okapní části střechy byly vyměněny, zpevněny a doplněny sněhovou zábranou. Nový výlez na střechu umožní její revizi a další opravu v budoucnosti. Investiční náklady akce: 93.000 Kč

Původní stav okapu střechy
Původní stav okapu střechy
Pohled na opravenou střechu
Pohled na opravenou střechu

14 Rekonstrukce WC v ZŠ Nádražní743 – stará budova

Během prázdnin a začátku školního roku byla provedena kompletní rekonstrukce dívčích a chlapeckých toalet v obou podlažích staré budovy školy. Zároveň byly vybudovány dvoje toalety pro učitele. V rámci akce došlo také k úpravě vstupu, která umožní využití WC v přízemí i mimo provozní dobu školy, např. při sportovních akcích. Investiční náklady: 1.404.000 Kč.

WC dívky – oranžové dělící příčky
WC dívky – oranžové dělící příčky
WC chlapci – šedé dělící příčky
WC chlapci – šedé dělící příčky
WC učitelé – zasouvací dveře
WC učitelé – zasouvací dveře
Nové oddělení vstupu ze dvora – posuvné dveře
Nové oddělení vstupu ze dvora – posuvné dveře

15 Tyršova rozhledna – "Rozálka"

Na sklonku léta byla dokončena renovace opláštění Tyršovy rozhledny. Rozhledna vysoká 20m byla vybudována v roce 1932. Její stavbu inspirovala nejstarší dřevěná rozhledna v ČR, 18m vysoká Hýlačka u Tábora z roku 1920. Hýlačka byla později i prohlášena kulturní památkou.

Původně byly obě rozhledny pokryty dřevěným šindelem, ten ve druhé polovině 20. století nahradily eternitové šablony a plechování v kontrastní červené barvě. Hýlačka byla následně opláštěna do stříbřitě šedé barvy, bohužel ale 1. ledna roku 2012 zcela vyhořela. Letos v létě byla na jejím místě otevřena moderní ocelová rozhledna a z původních „dvojčat“ zbyla jen naše „Rozálka“.

Při rozhodování o nové podobě opláštění jsme se rozhodli zachovat původní kontinuitu a stejně jako naši předkové jsme se nechali Hýlačkou inspirovat. Proto, i na památku již neexistující rozhledny, má dnes naše „Rozálka“ stříbřitě šedé opláštění. Navíc je vybavena novým bleskosvodem a v její blízkosti se nacházejí dvě mobilní toalety.

Tato investice dosáhla celkové výše 480.000 Kč, částkou 150.000 Kč ji podpořil Pardubický kraj v rámci grantového programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji".

V návaznosti na dokončení renovace proběhl 7. 11. 2015 Den otevřených dveří.

Hýlačka – historická podoba
Hýlačka – historická podoba
Tyršova rozhledna – historická podoba
Tyršova rozhledna – historická podoba
Hýlačka – vzhled z konce 20. Stolení
Hýlačka – vzhled z konce 20. Stolení
Tyršova rozhledna – před letošní renovací opláštění
Tyršova rozhledna – před letošní renovací opláštění
Hýlačka – po renovaci před požárem
Hýlačka – po renovaci před požárem
Hýlačka – požár 1.1.2012
Hýlačka – požár 1.1.2012
Hýlačka – novodobá rozhledna otevřená 1.8.2015
Hýlačka – novodobá rozhledna otevřená 1.8.2015
Tyršova rozhledna – dnešní podoba (podzim)
Tyršova rozhledna – dnešní podoba (podzim)
Tyršova rozhledna – dnešní podoba (léto)
Tyršova rozhledna – dnešní podoba (léto)

16 Hřiště v lokalitě Albertinum

Místo původního nevyhovujícího hřiště jsme vybudovali novou plochu, která umožní hraní volejbalu, nohejbalu, líného tenisu a dalších her. Rovněž je možné si na něm zabruslit na in-line bruslích nebo nechat malé děti jezdit na vlastních „jezdítkách“. Hřiště je veřejné, sousedí s malým dětským hřištěm a parkovištěm, nachází se v klidné lokalitě v ohybu ulice Sadová a my doufáme, že ho budou využívat i občané ze vzdálenějších koutů města. V tomto duchu bychom rádi upravili i některá další městská hřiště. Investiční náklady této akce byly: 212.000 Kč.

Hřiště Albertinum – původní stav
Hřiště Albertinum – původní stav
Hřiště Albertinum – nový stav
Hřiště Albertinum – nový stav

17 Oprava střechy CEMA

Další porušená část střešního pláště, tentokrát na budově čp. 22 v Nádražní ulici, kde sídlí CEMA, byla opravena nákladem 53.000 Kč.

Střecha CEMA – původní stav
Střecha CEMA – původní stav
Střecha CEMA – nový stav
Střecha CEMA – nový stav

18 Bezbariérový vstup do městského muzea

Vybudovali jsme bezbariérový přístup do Městského muzea, který zpřístupní nabídku muzea všem, tedy též imobilním osobám, rodinám s malými dětmi s dětskými kočárky a také seniorům s omezenou hybností. Budova muzea je zapsána v seznamu kulturních památek ČR, z tohoto důvodu byl přístup navržen ze zadní tj. jižní strany směrem od parkoviště a byly použity tradiční přírodní materiály. V rámci realizace projektu byla provedena dodatečná hydroizolace a odvětrání základů a byl upraven prostor za budovou. Vznikla bezbariérová rampa o délce 18,5 m, navazující pískovcové chodníky o rozloze 63 m2 a opuková zídka vymezující rovinnou travnatou plochu. Celkové náklady dosáhly výše 981.000 Kč, investice byla podpořena z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR částkou 362.000 Kč.

Muzeum – chodníček k parkovišti
Muzeum – chodníček k parkovišti
Muzeum – bezbariérový přístup (od parkoviště)
Muzeum – bezbariérový přístup (od parkoviště)
Muzeum – bezbariérový přístup (celkový pohled)
Muzeum – bezbariérový přístup (celkový pohled)

19 Oprava střechy bytového domu čp. 671

Dalším objektem, který potřeboval opravit část střešní krytiny, byl bytový dům čp. 671 na křižovatce ulic Nádražní a 17. listopadu. Investiční náklady opravy dvorní části střechy jsou 114.000 Kč.

Původní stav střešní krytiny
Původní stav střešní krytiny
Krytina po výměně
Krytina po výměně

20 Výměna "zábradlí" v ulici Za kopečkem

Místo původní, již shnilé a zcela nevyhovující zábrany v ulici Za Kopečkem bylo instalováno nové, bezpečné oplocení. Původní konstrukce měla problematické detaily křížení, ve kterých se drží voda. Ta. Společně s materiálem a blízkostí stromů způsobila rychlou degradaci dřeva. Zábrana proto byla nahrazena klasickou plotovou konstrukcí se svislými prvky, smrkové dřevo jsme navíc nahradili trvanlivějším modřínem. Investiční náklady: 99.000 Kč.

Původní zábradlí
Původní zábradlí
Původní zábradlí poškozené hnilobou
Původní zábradlí poškozené hnilobou
Nové zábradlí z modřínu
Nové zábradlí z modřínu
Nové zábradlí – pohled od Albertina
Nové zábradlí – pohled od Albertina

21 Animo - výměna oken a zateplení fasády

Zadní stěna objektu čp. 713, v němž sídlí SVČ Animo, nebyla v předchozích letech dokončena společně se zbytkem fasády. Existoval totiž projekt na přístavbu objektu, který nakonec nebyl realizován. Společně s výměnou oken a dveří a se zateplením fasády došlo i k vybourání a nové stavbě zadního schodiště a k výměně stříšky, která vchod ze zahrady chrání. Jak se tato akce povedla, posuďte sami. Investiční náklady: 382.000 Kč.

Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav

22 Rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace I/11 (ul. ČSA)

Státní fond dopravní infrastruktury

Město Žamberk za přispění finančních prostředků ve výši 739.000 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 zrealizovalo investiční projekt zaměřený na bezbariérové úpravy chodníků v ulici Čs. armády na trase od ulice Pod Skalami až po ulici Za Kasárnami. Zároveň došlo k výměně veřejného osvětlení na protější straně ulice. Vybudováno bylo osvětlené místo pro přecházení ke hřbitovu.

Celkové investiční náklady dosáhly 1.389.000 Kč včetně projektové dokumentace, autorského a technického dozoru, archeologického průzkumu apod. (z toho veřejné osvětlení činilo 172.000 Kč).

Chodník podél ul. ČSA – původní stav
Chodník podél ul. ČSA – původní stav
Chodník podél ul. ČSA – nový stav
Chodník podél ul. ČSA – nový stav
Chodník podél ul. ČSA směr do města – původní stav
Chodník podél ul. ČSA směr do města – původní stav
Chodník podél ul. ČSA směr do města – nový stav
Chodník podél ul. ČSA směr do města – nový stav
Místo pro přecházení u hřbitova – původní stav
Místo pro přecházení u hřbitova – původní stav

Místo pro přecházení u hřbitova – nový stav

Stručný přehled některých dalších investic z roku 2015

Osvětlení v Polsku – 48 ks svítidel90.000 Kč
Dětské hřiště v areálu Pod černým lesem – přemístění vstupu23.400 KčDětské hřiště v areálu Pod černým lesem
Havarijní oprava cesty v Zádolí20.000 Kč
Rekonstrukce chodníku před městskou knihovnou63.000 KčRekonstrukce chodníku před městskou knihovnou
Rekonstrukce chodníku před městskou knihovnou
Výměna oplocení v MŠ Sluníčko37.500 Kč
MŠ Sluníčko – dopravní hřiště
(dotace Dibaq)
20.000 Kč
MŠ Čtyřlístek – dopravní hřiště, chodníčky ze zámkové dlažby60.000 KčMŠ Čtyřlístek – dopravní hřiště
MŠ Čtyřlístek – dopravní hřiště
MŠ Čtyřlístek – dopravní hřiště
MŠ Čtyřlístek – odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace72.600 KčMŠ Čtyřlístek – dešťová kanalizace
MŠ Čtyřlístek – dešťová kanalizace
ZŠ 581, dokončení odkanalizování dešťových svodů97.000 Kčstav před rekonstrukcí
stav po rekonstrukci
ZŠ 581, dodávka a montáž foukané izolace nad třídu hudební výchovy 	stav před rekonstrukcí
stav po rekonstrukci
stav po rekonstrukci
Úprava přístupové cesty Albertinum II66.600 Kč
Údržba a oprava lesní cesty v Kněžství100.000 Kčstav před rekonstrukcí
stav po rekonstrukci
stav po rekonstrukci
stav po rekonstrukci
Oprava betonové plochy u čp. 1130 a 1131 stav před rekonstrukcí
stav po rekonstrukci
Cykloodpočívadlo u cyklostezky Žamberk – Letohrad, u vjezdu do Lukavice100.000 KčCykloodpočívadlo u cyklostezky Žamberk – Letohrad
Oprava vstupů u BD čp. 1057 a 105824.800 Kčstav před rekonstrukcí
stav před rekonstrukcí
stav před rekonstrukcí
stav po rekonstrukci
stav po rekonstrukci
stav po rekonstrukci
Kolumbárium62.000 KčKolumbárium
Tělocvična u Žirafy – výmalba šaten24.100 Kč
Stavební úpravy kuchyně v autokempu84.700 Kč
Oplocení okolo muzea SDH25.000 Kč
Obnova místního značení ulic + dopravní značky118.200 Kč

Pozn.: Výše investic je uvedena po zaokrouhlení na celé tisíce Kč včetně DPH.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka