Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Linka důvěry

Jakým způsobem Vám může Linka důvěry Ústí nad Orlicí pomoci?

Linka důvěry Ústí nad Orlicí je odborné pracoviště, jejímž posláním je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet.

Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v krizi.

Linka důvěry funguje v nepřetržitém provozu na telefonním čísle 465 52 42 52.

Od 1. března 2011 poskytují pracovníci linky důvěry také poradenství po e-mailu. Obrátit se na nás můžete s jakýmkoliv problémem či trápením na e-mailovou adresu: napis@linkaduveryuo.cz. Odpověď garantujeme do 4 dnů. Novou službu poskytujeme bezplatně. Více informací na http://www.linkaduveryuo.cz.

V jakých situacích se na nás můžete obracet?

Linka důvěry je tu pro každého člověka, který se nachází v obtížné životní situaci, pro člověka kterého něco trápí, s něčím si neví rady a potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace.

Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky je neohraničena. Služba není určena osobám k uspokojení jejich sexuálních potřeb.

Linka důvěry je např. určena lidem, kteří:

Jak probíhá hovor na lince důvěry?

"Linka důvěry, dobrý den", tato věta zazní jako první, když vytočíte naše telefonní číslo. Když člověk zavolá na naši linku, nemusí se představovat a může začít hned hovořit o tom, proč volá. Pokud volající nebude vědět, jak začít, pracovník na lince mu rád pomůže s tím, jak sdělit důvod svého volání. Volající může říci pouze to, co říci chce a pokud jsou pro něho některé otázky příliš citlivé, je jen na něm, do jaké míry o tom bude chtít sám hovořit.

Co od hovoru můžete očekávat?

Jaké jsou výhody pomoci a zásady naší práce na lince důvěry?

Pár slov na závěr

V životě každého z nás někdy nastanou chvíle, kdy si nevíme rady, cítíme se ohrožení, potřebujeme pomoc a radu, potřebujeme, aby našim starostem ale i radostem někdo naslouchal a sdílel je s námi. Možná zrovna nemáme na koho se ve svém okolí obrátit, ocitneme se sami nebo své blízké nechceme svými problémy zatěžovat nebo pociťujeme strach či stud se svými blízkými o svých pocitech a trápeních mluvit. Právě v takových chvílích se lidé mohou na linku důvěry obracet.

"Zavolat může každý ... i Vy ..."

Linka důvěry funguje na telefonním čísle: 465 52 42 52 - NONSTOP

Více informací o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí je k nalezení na http://www.linkaduveryuo.cz.
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka