Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Centrum sociální péče města Žamberk

Centrum sociální péče
Centrum sociální péče města Žamberk
Albertova 357, 564 01 Žamberk


Základní informace o CSP

Centrum sociální péče města Žamberk (dále jen CSP) je příspěvkovou organizací města Žamberk.

CSP se nalézá v klidné části na podměstí v těsném sousedství parku.

Popis cesty: Z Masarykova náměstí se vydáte Hlubokou ulicí (směrem k léčebnému ústavu Albertinum), přejedete přes řeku a přibližně po 100 m vpravo uvidíte komplex tří budov propojených prosklenými atrii. V přízemí tohoto komplexu se nalézají provozní prostory naší organizace, v patrech obytné jednotky domu s pečovatelskou službou.

Druh, forma a místo poskytování sociální služby

Druh sociální službypečovatelská služba
Forma poskytování službyterénní a ambulantní
Místo poskytování službydomácnosti klientů na území města Žamberk a obcí Dlouhoňovice a Helvíkovice

Provozní doba

(= předem dojednaná nezbytná péče a asistence u klienta) denně od 6.00 do 22.00 hod.
Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00

Poslání služby

Centrum sociální péče města Žamberk poskytuje pečovatelskou službu, která usnadňuje život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb, aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života.

Zabezpečujeme klientům na území města Žamberk, obcí Dlouhoňovice a Helvíkovice:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doplňkové služby (např. doprava klientů)

Základní sociální poradenství zabezpečujeme každému, kdo se na nás obrátí.

Okruh osob

Našich služeb mohou využít:
- osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby
- rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

Naše služby neposkytujeme:
- osobám, které vyžadují 24 hodinovou péči
- osobám, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy
- osobám mimo území města Žamberk, obcí Dlouhoňovice a Helvíkovice

Cíle

  1. Klient, který žije ve své domácnosti navyklým způsobem života - s podporou naší služby, s podporou rodiny, případně dalších návazných služeb.
  2. Pečovatelská služba je poskytována odborně a kvalitně v souladu s pravidly organizace, zaměstnanci se průběžně vzdělávají, procházejí pravidelnou supervizí.
  3. Pečovatelská služba pružně reaguje na aktuální potřeby, možnosti a schopnosti klientů prostřednictvím individuálního plánování služby.
  4. Provozní doba je přizpůsobena potřebám klientů.
  5. Pečovatelská služba podporuje uživatele v zachování kontaktu se společenským prostředím.

Zásady

- individuální přístup
- vzájemná dohoda
- rovnocennost, partnerství, důvěra
- respektování svobodné vůle klienta
- přístup s citlivostí a chutí naslouchat
- motivace k zapojení do běžného způsobu života
- diskrétnost - respektování důstojnosti a soukromí

Kapacita služby

Naše služba má kapacitu 140 klientů.

Zaměstnanci

ředitelkaMgr. Miroslava Krajčírová465 617 101
ekonomkaIrena Smolková465 617 102
vedoucí pečovatelekJaroslava Maříková465 617 103
údržbář, řidičPřemysl Novotný 
sociální pracovniceMgr. Klára Nováková465 617 105
 
pečovatelkytel.: 465 617 101
mobilní tel.: 604 444 150, 605 018 876
 Lenka Kosková 
 Veronika Jirčíková 
 Lenka Hartmanová 
 Radka Křenková 
 Denisa Gabrišová 
 Sandra Michálková 
 Alena Píčová 
 Erika Divišková 
 Markéta Kodytková 

Další informace

Www stránky zabývající se problematikou seniorů

Rozpočet organizace

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021Dokument: Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 | soubor: 40523.pdf | velikost: 0.21 MB Vanický Zdeněk07.01.2019
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019Dokument: Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019 | soubor: 40522.xls | velikost: 0.08 MB Vanický Zdeněk07.01.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019Dokument: Návrh rozpočtu na rok 2019 | soubor: 40061.xls | velikost: 0.08 MB Vanický Zdeněk28.11.2018
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaceDokument: Střednědobý výhled | soubor: 40060.xlsx | velikost: 0.01 MB Vanický Zdeněk28.11.2018
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaceDokument: Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace | soubor: 36387.pdf | velikost: 0.23 MB Vanický Zdeněk17.01.2018
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018, požadovaný příspěvek od zřizovatele města Žamberk na provoz a na investice (v tis. Kč) v r. 2018Dokument: Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018 | soubor: 36386.xls | velikost: 0.09 MB Vanický Zdeněk17.01.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 Dokument: Návrh rozpočtu na rok 2018 | soubor: 36044.pdf | velikost: 0.46 MB Vanický Zdeněk29.11.2017
Návrh střednědobého výhledu na roky 2019 -2020Dokument: Výhled | soubor: 36045.pdf | velikost: 0.34 MB Vanický Zdeněk29.11.2017
Centrum sociální péčeObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka