Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Elektronický rezervační systém

On-line služba Vám umožňuje se elektronicky objednat na určitý den a hodinu, k vyřízení záležitostí na odboru správním a dopravy.

Odkazy na rezervační systém a informace:

Upozornění!
V rámci rezervace nelze objednat na jeden čas více osob! Vždy dodržte požadovaný počet klientů - tj. 1 osoba na jeden časový interval. Není možné se objednat například na 09:30 hod. pro vyřízení cestovního dokladu pro více rodinných příslušníků. Objednat můžete pouze jednoho na 09:30 hod., dalšího až na 10:00 hod., atd. (pokud samozřejmě nejsou dané termíny již obsazeny).

I přesto, že bude rezervační systém plně obsazen, je možné využít služeb úřadu standardním způsobem, tzn. po příchodu k podatelně před čekárnou vzít pořadové číslo, na základě kterého bude žadatel vyzván k přepážce. Dále je možné domluvit si vyřízení žádosti telefonicky přímo s referentem vyřizující agendy.

Postup objednávky přes internet na vybranou činnost, datum a čas:

  1. Vyberte požadovanou činnost.
  2. Zvolte požadovaný den a vyberte si z volných časů.
  3. Program Vám přidělí identifikační kód a nabídne potvrzení objednávky k vytištění nebo zaslání e-mailem.
  4. Ve zvolený termín se dostavte na městský úřad, ul. Nádražní (sídlí zde i pošta).
  5. Na obrazovce vyvolávacího zařízení vyberte volbu "Klienti objednaní z Internetu" a zadejte přidělený kód.
  6. Zařízení Vás zaregistruje k vyřízení a vytiskne lístek s přednostním pořadovým číslem.
  7. Vyčkejte na vyzvání.

Objednat se lze k těmto činnostem:

Občanské průkazy

Cestovní doklady

Evidence řidičů

Dovoz a přestavba vozidel

Evidence vozidel

DŮLEŽITÉ!

Dodržíte-li zadaný čas, budete přednostně zařazeni pro obsloužení u přepážky!Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka