Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Smysl a účel základních registrů

Smyslem a účelem základních registrů (ZR) je:

Zákon o základních registrech rovněž zavádí pojem Referenční údaj, který je považován za správný a právně závazný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje.

Tyto referenční údaje jsou vedeny v základních registrech - jedná se o údaje o:

Přínosy základních registrů

Referenční údaje obsažené v základních registrech jsou udržovány aktuální prostřednictvím přesně určených editorů a podle pravidel daných příslušnými zákony. Editoři prostřednictvím základních registrů informují celou veřejnou správu o změnách v těchto referenčních údajích. Zavedením základních registrů tak budou mít úřední osoby orgánů veřejné správy k dispozici aktuální a právně závazné referenční údaje, což bude znamenat zásadní zkvalitnění a zefektivnění administrativních prací spojených např. s evidencí osob a využíváním údajů o osobách. Zvýší se také bezpečnost osobních údajů, kdy doposud hojně využívané rodné číslo bude nahrazeno specifickým AIFO (agendovým identifikátorem fyzické osoby) pro každou agendu.

Realizace základních registrů přináší významné benefity rovněž klientovi veřejné správy, kdy:

Internetové zdroje

Jeden z významných informačních zdrojů vztahující se k řešené problematice představují internetové stránky Správy základních registrů (viz http://www.szrcr.cz. Ty obsahují strukturované informace, metodiky a postupy zveřejněné a aktualizované jednotlivými garanty základních registrů (tedy ČSÚ, ČÚZK, Ministerstvem vnitra) či přímo Správou základních registrů.

Rok 2012

Základní registry - aplikace zákonaDokument: Základní registry - aplikace zákona | soubor: 04fedd53013f69.pdf | velikost: 0.38 MB Křenová Radomíra, Mgr.21.04.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka