Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Řízení města a jeho orgánů

Název projektu: Zvýšení kvality řízení města Žamberku a jeho orgánů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00094
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (konvergence)
Oblast podpory: 4.4a.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Doba realizace: 27 měsíců (od 01. 02. 2013 do 30. 04. 2015)
Žadatel: Město Žamberk
Místo realizace projektu: Město Žamberk
Celkové náklady: 3.823 955,20 Kč, z toho:
Příspěvek ze strukturálních fondů (EU): 3 250 361,92 Kč
Příspěvek z národních zdrojů (SR): 573 593,28 Kč

Popis projektu

Město Žamberk je progresivní obcí s rozšířenou působnosti, která systematicky a dlouhodobě usiluje o zajištění trvale udržitelného rozvoje a vysoké kvality života obyvatel ve svém územním obvodu.

Na zvýšené požadavky v poskytování kvalitních veřejných služeb a neustále se zvyšující tlak na řízení úřadů územně samosprávných celků, týkající se především zcela nových požadavků na normotvorbu a veřejnoprávní regulaci, město reagovalo podniknutím dalších kroků k odstranění zjištěných slabých míst v působení úřadu a obce, zejména v oblasti finančního řízení a správy ekonomiky obce.

Projekt obsahuje tyto klíčové aktivity:

 1. Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí obce
  Cílem je zavedení principů strategického řízení a naplnit vazby ze strategického plánu s odpovědností zastupitelů a cíli jednotlivých odborů MěÚ.
 2. Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení města
  Cílem je zavedení nových prvků finančního řízení do praxe města a městského úřadu.
 3. Projekty otevřeného města a úřadu
  Cílem je zpracování nástrojů pro zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města s poskytovanými službami města a městského úřadu.
 4. Vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců MěÚ
  Cílem je zavedení systémových opatření v oblastech strategického, personálního, projektového a finančního řízení a vedení města a úřadu.

Cíle projektu

Projekt Zvýšení kvality řízení města Žamberku a jeho orgánů si klade tyto cíle:

Kontaktní osoby

Jiří Dytrt, starosta@zamberk.eu, tel. 465 670 301
Mgr. Šárka Strnadová, s.strnadova@zamberk.eu, tel.: 465 670 338
Bc. Melanie Holubová Dis., m.holubova@zamberk.eu, tel. 465 670 334.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského sociálního fondu v ČR.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost - logo

Krátce ...

Momentálně zde nejsou k dispozici žádné zprávy ...

Dokumenty ...

Rok 2015

Výstupy projektuDokument: Analýza financí | soubor: 23381.pdf | velikost: 1.77 MB Dokument: Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města | soubor: 23383.pdf | velikost: 1 MB Dokument: Metodika strategického plánování města | soubor: 23384.pdf | velikost: 1.1 MB Dokument: Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města | soubor: 23385.pdf | velikost: 0.24 MB Dokument: Rozpočtový výhled | soubor: 23387.pdf | velikost: 1.39 MB Dokument: Závěrečná zpráva z průzkumu spokojenosti občanů | soubor: 23388.pdf | velikost: 2.76 MB Dokument: Statut fondu obnovy majetku | soubor: 23389.pdf | velikost: 0.62 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka