Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Cena města Žamberka 2018

Slavnostní večer v úterý 6. listopadu patřil předávání Cen města Žamberka za rok 2018 v Divišově divadle. Ocenění byla udělována již poosmé, letos třem ženám.
Starosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička a místostarostka Zděnka Šebková předali oceněným skleněnou plaketu, pamětní list a květinu. Celým večerem provázel moderátor Martin Mimra, v předsálí divadla byly vystaveny fotografie z fotosoutěže na téma „Jaro v Žamberku“ a také fotografie ke 150. výročí ochotnického spolku Diviš.

Ocenění byla udělena:
• Paní MUDr. Haně Hurdesové za celoživotní zdravotní péči o generace dětí v Žamberku a blízkém okolí, za její obětavost a velké pracovní nasazení.
• Paní Mileně Šímové za dlouholetou aktivitu ve Spolku divadelních ochotníků a celoživotní práci v předškolních zařízeních.
• Paní Marii Lesákové za celoživotní aktivitu a členství ve Spolku divadelních ochotníků, sborový zpěv a její obětavost, pracovitost a životní optimismus.
Všem oceněným patří velké uznání za jejich činy a působení. Děkujeme také všem, kdo se na přípravě slavnostního večera podíleli – především pracovníkům MKP FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena za připravený program a krásný hudební zážitek.
Silvie Hanáková, kultura, občanské záležitosti
Škodová Monika, Mgr. | dne 10.07.2019
Cena města 2018Cena města 2018Cena města 2018Cena města 2018Cena města 2018Cena města 2018Cena města 2018Cena města 2018Cena města 2018Cena města 2018Cena města 2018Cena města 2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka