Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Napsali o nás ...

Klub filatelistů Žamberk slaví 90 let filatelie na Žambersku

Vyšlo dne:13.09.2019
Autor: MMŽ
Periodikum:ORLICKÝ.net

K tomuto výročí připravilo Městské muzeum v Žamberku ve spolupráci s Klubem filatelistů výstavu, která připomene bohatou historii klubu.
Návštěvník uvidí původní kroniky, sbírky členů klubu, jako například Olympsport s českými sportovci na známkách, nebo britské královny, či výběr z generální sbírky ČSR a ČR. Dále zde budou vystaveny firemní dopisnice žamberských živností a podniků, staré pohlednice města a kolekce filatelistických medailí z domácích a mezinárodních výstav. K vidění bude originální Herčíkův návrh známky se znakem města Žamberka, která vyšla v roce 1986. Spolu s ním budou vystaveny rytecké desky a veškeré zkušební tisky žamberské známky.
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v neděli 15. 9. 2019 ve 14:00 hodin. V tento den bude v muzeu od 10:00 do 17:00 hodin zřízena poštovní přepážka s příležitostným razítkem a R-nálepkou. K zakoupení bude také obálka a korespondenční lístek s pamětním přítiskem a suchou pečetí.

V poválečných letech nebyli sběratelé poštovních známek v okrese Žamberk nijak organizováni. Postupně se však filatelie vlivem různých setkávání sběratelů dostávala na vyšší úroveň, kterou bylo nutno podpořit a dále rozvíjet. Jak píše v I. díle klubové kroniky inspektor pojišťovací banky Slavia, Žamberk pan Jindřich Mahr: „Při mých obchodních cestách seznámil jsem se s mnohými sběrateli, hlavně v Žamberku, Jablonném nad Orlicí, …slovo dalo slovo a v roce 1929 došlo k založení Kroužku neodvislých filatelistů“ se sídlem v Jablonném nad Orlicí. Mezi zakládající členy patřil například starosta města Žamberka Valdemar Mazura. Zpočátku se jednalo pouze o volné sdružení, které se začalo dostávat do popředí až po uspořádání výstavy poštovních známek v Jablonném nad Orlicí a v Žamberku v roce 1930, po které začal počet sběratelů strmě stoupat. V roce 1935 se v Žamberku konala ustavující valná hromada, kdy byl Kroužek neodvislých filatelistů přejmenován na Filatelistický klub orlice, který byl 1. ledna 1938 zaregistrován v Ústředí československých filatelistických spolků v Praze. Předsedou klubu se stal pan Waldemar Mazura. Klub se nadále rozrůstal a organizoval mnoho filatelistických výstav, ať už k výročí klubu, nebo k založení žamberské pošty. Za svou práci pro organizovanou filatelii obdrželi někteří současní i bývalí členové klubu různá ocenění od Svazu českých filatelistů. Vychoval také několik mladých filatelistů, z nichž někteří se dnes podílejí na organizaci klubu, který má v současnosti 36 členů.
Škodová Monika, Mgr. | dne 18.09.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka