Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Napsali o nás ...

Starosta Žamberka: Restituce by měly být vyrovnány

Vyšlo dne:03.07.2012
Autor: Tomáš A. Nový
Periodikum:Parlamentní listy.cz

ROZHOVOR Pravdou je, že město Žamberk v rámci parlamentních voleb je pokládáno za pravicové, a to zřejmě i potvrzuje zařazení nejprosperujícího města Pardubického kraje, řekl ParlamentnímListům.cz starosta Jiří Dytrt (ODS).
Město zřídilo funkci městského architekta. Je to v tak malém městě přínosné?

Město Žamberk v minulosti mělo funkci městského architekta bez přesněji stanovených specifikací. Po výběrovém řízení je městský architekt velkým přínosem pro město a to nejen z důvodu příprav podkladů pro zpracování územního plánu, ale rovněž z důvodu konzultací jak stavebního odboru, odboru územního rozvoje a majetkového odboru. Odměna městského architekta je odvozena od odpracovaných hodin. V městském rozpočtu je na tuto odměnu stanovena částka 40 tisíc korun za rok.


Až čtyři desítky nových parkovacích míst přinese již v červenci otevření takzvaného Habrova dvora. Plánuje město vybudování dalších parkovacích stání?

V současné době zpracováváme návrhy na nové parkovací plochy v hustěji obydlených lokalitách, kde problémy s parkováním vznikají. Jedná se o lokality na sídlišti u Žirafy, na sídlišti u Polikliniky a v lokalitě podél Husova nábřeží.


Žamberk je pokládán za jedno z nejpravicovějších a nejprosperujících měst v Pardubickém kraji. Čím to?

Pravdou je, že město Žamberk v rámci parlamentních voleb je pokládáno za pravicové, a to zřejmě i potvrzuje zařazení nejprosperujícího města Pardubického kraje, neboť dle průzkumu je pravicovým voličem podnikatel či zástupce právnických osob.


Jak se obecně stavíte k otázce církevních restitucí? Jsou nároky církve a vypořádání přiměřené?

Obecně jsem názoru, že by restituční nároky měly být vyrovnány. Konkrétní nároky či přiměřenost neumím posoudit, ale město Žamberk je přímo dotčeno restitučními nároky. Plánovaná výstavba protipovodňové ochrany města počítá s rozlivným poldrem na pozemcích církve, které jsou v současné době dotčeny restitučními nároky a není možno s nimi manipulovat ani je zastavovat. Jedná se o investici dosahující 150 mil., která by mohla být nemožností nakládání s pozemky církve omezena či pozastavena.


Podezření z korupce u přidělování dotací z fondů EU dostihla první české hejtmanství. Domníváte se, že by si policie měla posvítit i na další české kraje včetně Pardubického?

Obecně je dobře, že existuje orgán, který provádí kontrolu postupu v přidělování dotací. Dle mého názoru by měla být kontrola provedena na začátku (po všech úkonech a před čerpáním) a po dokončení akce již provádět kontrolu správnosti čerpání a ne se vracet ke krokům, které již byly zkontrolovány. Různé kontroly mají různé postupy a může a dochází k následnému odejmutí dotace s dopady pro investora, který následně akci finančně zajišťuje z jiných zdrojů, což negativně ovlivňuje příp. další investice.


Co byste rád ještě stihl do konce volebního období, jaký je Váš největší cíl?

Těch cílů je několik. Mým největším cílem je podpora vzniku nových lokalit pro výstavbu bytových a rodinných domů s dobrou infrastrukturou a vznikem nových pracovních míst, která povede ke zvýšení počtu obyvatel města. Dalším cílem zahájení výstavby protipovodňové ochrany města, která zajistí ochranu na Q 20 s rezervou blížící se Q50. Dále zahájení rekonstrukce bývalých vinařských závodů, která by měla přinést nový domov pro seniory v počtu až 120 klientů s následným vznikem nových pracovních míst. Dalším cílem je dokončení II. etapy areálu aktivní turistiky, kde město již získalo dotaci a tento areál Pod Černým lesem by tímto získal nejen nové atrakce pro turisty a návštěvníky města, ale rovněž i další možnosti rozvoje.
Vanický Zdeněk | dne 31.08.2012Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka