Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Napsali o nás ...

V projektu Erasmus+ jsou žáci z pěti zemí. I ze Žamberka

Vyšlo dne:18.09.2019
Autor: Koordinátorka projektu Mgr. Ludmila Smolová
Periodikum:Orlický deník

Základní škola 28. října v Žamberku pokračuje v projektu Erasmus+. Co je cílem? Zlepšit úroveň znalosti anglického jazyka a umožnit všem zúčastněných poznat kulturu, školství, práci a životní styl v různých zemích.
Na programu Erasmus+ se mohou podílet studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Z projektu lze poskytnout finanční prostředky na partnerství škol, podniků, místních a regionálních úřadů a mládežnických nebo nevládních organizací s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.
Nadcházející školní rok 2019/2020 začíná naše škola s novým schváleným projektem Evropské unie Erasmus+ „Tomorrow Is on Our Hands“. Projekt bude trvat dva roky (2019-2021). Na projektu budou pracovat žáci a učitelé pěti států: Francie, Španělska, Turecka, Bulharska a České republiky. Tento projekt je určen pro žáky pátého ročníku 1. stupně a šestého ročníku 2. stupně. Je zaměřen především na ochranu životního prostředí. Plán práce zahrnuje elektronickou komunikaci mezi žáky i učiteli, vytvoření jednoduchých prezentací na téma rozmanitost rostlin, řek a moří, ohrožené druhy zvířat a hmyzu a také eco systémy v daném regionu. Součástí projektu jsou opět vzájemné návštěvy v zúčastněných školách. V naší škole se to bude týkat patnácti žáků a osmi učitelů. Nejatraktivnější akcí bude pravděpodobně návštěva francouzské školy v květnu 2020 na ostrově Guadeloup v Karibiku. Na listopad 2019 je naplánovaná cesta do Španělska, konkrétně do města Ondarroa, které se nachází na severu státu u hranic s Francií. Všechny náklady na tyto cesty a aktivity jsou financovány z projektu ve výši zhruba 700 000 Kč.
Jak budeme vybírat žáky pro projekt? Dáme přednost těm, kteří v minulém školním roce zdokonalovali svou znalost anglického jazyka v rámci nepovinného předmětu English Club a kroužku Let´s Talk. Příležitost dostanou i další. Pro všechny zájemce bude připraven test z přírodopisu a z anglického jazyka. Vybraní žáci se pak budou intenzivně připravovat na projekt v hodinách anglického jazyka.
V říjnu 2019 se můžeme těšit na výstavu Erasmusdays v budově Divišova divadla a na třetí ročník akce European Day of Languages v budově školy. O těchto akcích budeme ještě informovat prostřednictvím tisku a prostřednictvím internetových stránek ZŠ 28. října.
Škodová Monika, Mgr. | dne 24.09.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka