Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Napsali o nás ...

Žamberští knihaři získali v Praze vavříny

Vyšlo dne:27.02.2007
Autor: (mo)
Periodikum:Orlický deník

Žamberk/Praha ľ Před několika dny byl v Praze v historické budově Národního muzea slavnostně zahájen již dvanáctý ročník Trienále umělecké knižní vazby. Za přítomnosti českých knihařů a milovníků krásných knih proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Trienále umělecké knižní vazby a byla zahájena výstava, na níž představilo 41 autorů své práce, které byly vytvořeny v období předchozích tří let. Ze Žamberka přihlásila do soutěže své práce autorská dvojice Jiří Fogl a Jaroslav Kerschbaum a knihařka Pavlína Rambová. Odborná porota udělila celkem deset ocenění, z nichž dvě získali žamberští autoři. Umělecké vazby spoluautorů Jiřího Fogla a Jaroslava Kerschbauma si již celou řadu let získávají uznání. Odbornou, uměleckou i technickou úroveň práce ocenilo Společenstvo českých knihařů již v roce 1999, když udělilo Jiřímu Foglovi titul Mistr knihařského řemesla.
Nejinak tomu bylo letos, kdy byla oběma spoluautorům udělena Cena Karla Dudeška äza nejkvalitnější soubor vazebô. Knihařka Pavlína Rambová získala Cenu Ladislava Hodného I äza esteticky nejlepší vazbuô. Práce Jiřího Fogla jsou vysoce hodnoceny především pro citlivé zpracování kvalitní kůže, výtvarně zajímavé řešení vazeb, precizní provedení zdobných prvků i celkový harmonický soulad s obsahem knihy. Vysoká výtvarná úroveň vazeb je výsledkem spolupráce s žamberským výtvarníkem Jaroslavem Kerschbaumem.

Na XII. Trienále knižní vazby se oba spoluautoři prezentovali třemi vazbami - knihou J. A Komenského Labyrint světa a ráj srdce, publikací Františka Hrubína Svit hvězdy umřelé a knihou Kálidása ľ Šest ročních dob. Pavlína Rambová získala ocenění za vazbu knihy Suzanne Renaud Ta širá zimní krajina a knihy Vladimíra Holana Na sotnách. Každý z ročníků přináší možnost konfrontovat práci s ostatními, načerpat novou inspiraci a vrátit knize místo, které jí mezi mnoha uměleckými předměty právem náleží. Ve výstavním sále Hollareum v budově Národního muzea je expozice knižních vazeb ke zhlédnutí do 6 května letošního roku. Výstava Trienále knižní vazby je důkazem toho, kolik nejrozmanitějších podob a forem může kniha mít a jak se podařilo vytvořit souznění obsahu knihy a vazby.
Vanický Zdeněk | dne 01.03.2007Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka