Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Napsali o nás ...

Setkání se zástupci SÚS Pardubického kraje

Vyšlo dne:24.10.2016
Autor: Žamberk
Periodikum:ORLICKÝ.net

Dne 11. října 2016 se uskutečnilo setkání zástupců Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) a pana starosty města Žamberka Jiřího Dytrta.
Za SÚS Pk ze zúčastnili jak zástupci cestmistrovství Žambek, vedení provozního úseku i ředitelství v Pardubicích včetně ředitele organizace Ing. Miroslava Němce. Hlavním předmětem jednání byly personální změny na cestmistrovství Žamberk. Zejména na pozici vedoucího cestmistrovství. Pan Zdeněk Jansa odešel dnem 30. 9. 2016 na vlastní žádost do penze. „Cestářům“ zasvětil prakticky celou pracovní etapu života. Do Okresní správy silnic Ústí nad Orlicí nastoupil v roce 1967 a s krátkou profesní přestávkou zde na středisku Žamberk setrval až do svých 68 let. Za příkladně odváděnou práci zaslouží velké poděkování a přání, aby klidnější etapu života řádně užil ve zdraví a radosti ze svých nejbližších a četných zájmů a koníčků.

Na post vedoucího cestmistrovství Žamberk uspěl ve výběrovém řízení dosavadní cestmistr pan Ing. Pavel Jílek, který je u organizace SÚS Pk již 10 let a za tuto dobu dostatečně pronikl do potřeb řízení cestmistrovství. Cestmistrovství Žamberk má ve své gesci i své odloučené pracoviště v Králíkách. Územní rozsah a požadavky zejména v oblasti zimní údržby činí jeho řízení velmi náročným. Ve správě je téměř 250 km silnic ve složitých podmínkách. Na post cestmistra Žamberk vzešel jako vítěz výběrového řízení pan Petr Šípek, který u organizace SÚS Pk působí více jak 16 let. Novým „cestářům“ přejeme hodně úspěchů a doufáme, že naváží na své předchůdce a na dosavadní velmi kvalitní spolupráci s městem Žamberkem.
V rámci uvedeného setkání proběhla dále diskuze na téma řešení aktuálních témat v oblasti dopravní infrastruktury, připravovaných rekonstrukcí silnic v Žamberku a okolí a v rámci přeshraniční spolupráce s Polskem. Dále možná omezení provozu nákladní dopravy, řešení dopravních napojení ze Žamberka na silnice I/14 a I/43 a přivaděčů k D35.
Škodová Monika, Mgr. | dne 24.10.2016Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka