Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Napsali o nás ...

OTÁZKA PRO: Jaroslava Folprechta

Vyšlo dne:11.01.2012
Autor: Šára Mikulecká
Periodikum:Orlický deník

Žamberk - Jak Deník v úterý informoval, tajemník městského úřadu Ivan Prchal dostal výpověď.
Zatímco vedení města postupovalo podle Zákoníku práce, tajemník tvrdí, že podle Zákona o obcích může být z funkce pouze odvolán, a to se souhlasem ředitele krajského úřadu. Jaroslav Folprecht, ředitel krajského úřadu Pardubického kraje, však o pátečním dění na žamberské radnici nevěděl. Položili jsme mu proto několik otázek.

V pátek byl z funkce odvolán, resp. mu byla vedením města předána výpověď, tajemník Městského úřadu v Žamberku Ivan Prchal. Podle Zákona o obcích k tomu musí dát souhlas ředitel krajského úřadu, jinak je jmenování či odvolání neplatné. Dal jste k tomu souhlas? Pokud ne, je tedy odvolání neplatné?
Ředitel krajského úřadu nebyl o udělení souhlasu s odvoláním tajemníka MěÚ Žamberk požádán, tedy takovýto souhlas ani neudělil.
Dle informací, jež má krajský úřad k dispozici, nebyl tajemník MěÚ Žamberk dne 6. 1. 2012 ze své funkce odvolán, ale byla mu starostou města Žamberk dána výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce. Řediteli krajského úřadu nepřísluší posuzovat zákonnost pracovněprávních úkonů učiněných městem. Na základě návrhu se jimi bude zabývat soud.

Vyjádřil už někdy Městský úřad v Žamberku nespokojenost s prací tajemníka Ivana Prchala a žádal vás o souhlas k jeho odvolání? Pokud ano, můžete prosím zdůvodnit vaše odmítnutí?
Již v roce 2009 podal starosta města Žamberk žádost o udělení souhlasu ředitele krajského úřadu s odvoláním tajemníka MěÚ Žamberk. Souhlas s odvoláním nebyl ředitelem KÚ udělen, neboť dle jeho názoru ze strany tajemníka MěÚ Žamberk nedošlo k porušení zákonem stanovených povinností ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o úřednících územně samosprávných celků.

Jaký bude nyní postup krajského úřadu v této záležitosti?
Viz. výše – ředitel krajského úřadu nebyl požádán o souhlas s odvoláním tajemníka, nemůže tedy činit žádné závazné úkony. Oprávněnost postupu města bude v případě návrhu řešit soud.
Vanický Zdeněk | dne 11.01.2012Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka